Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Земельний кодекс України

Кодекс України № 2768-III от 25.10.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

   Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності
         у комунальну власність та земельних ділянок
         комунальної власності у державну власність
 
   Передача земельних ділянок державної власності у комунальну
власність та земельних ділянок комунальної власності у державну
власність провадиться у порядку, встановленому цим Кодексом для
юридичних осіб.
 
   Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних
         ділянок громадянами
 
   1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки,
яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідної
районної, Київської  чи  Севастопольської  міської  державної
адміністрації  або  сільської,  селищної,  міської  ради  за
місцезнаходженням земельної ділянки.
 
   2. Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у
місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що
підтверджують розмір земельної ділянки.
 
   3. Громадяни  -  працівники  державних  та  комунальних
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також
пенсіонери з їх числа, зацікавлені в одержанні безоплатно у
власність земельних ділянок, які  перебувають  у  постійному
користуванні цих підприємств, установ та організацій, звертаються
з клопотанням про приватизацію цих земель відповідно до сільської,
селищної, міської ради або районної, Київської чи Севастопольської
міської державної адміністрації.
 
   4. Відповідний орган місцевого самоврядування або  орган
виконавчої влади в місячний термін розглядає клопотання і надає
дозвіл підприємствам, установам та організаціям на  розробку
проекту приватизації земель.
 
   5. Передача  земельних ділянок у власність громадянам -
працівникам  державних  та  комунальних  сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх
числа провадиться після затвердження проекту приватизації земель у
порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   6. Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність
земельної ділянки із земель державної або комунальної власності
для  ведення  фермерського  господарства,  ведення особистого
селянського господарства, ведення садівництва, будівництва  і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна  ділянка),  індивідуального  дачного  будівництва,
будівництва  індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної
приватизації, подають заяву про вибір місця розташування земельної
ділянки до відповідної районної, Київської чи Севастопольської
міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської
ради за місцезнаходженням земельної ділянки. До заяви додаються
матеріали, передбачені частиною п'ятою статті 151 цього Кодексу, а
також висновки конкурсної комісії (у разі відведення земельної
ділянки для ведення фермерського господарства).
( Частина шоста статті 118 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   7. Вибір місця розташування земельної ділянки та надання
дозволу і вимог на розроблення проекту її відведення здійснюються
у порядку, встановленому статтею 151 цього Кодексу.
( Частина сьома статті 118 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 )
від 16.09.2008 )
 
   8. Проект  відведення земельної ділянки розробляється за
замовленням громадян організаціями, які мають відповідні дозволи
(ліцензії)  на  виконання  цих  видів  робіт, у строки, що
обумовлюються угодою сторін.
 
   9. Проект  відведення  земельної ділянки погоджується з
органом  по  земельних  ресурсах,   природоохоронним   і
санітарно-епідеміологічним органами,  органами  архітектури  і
охорони культурної спадщини та подається на розгляд відповідних
місцевої  державної  адміністрації  або  органу  місцевого
самоврядування. ( Частина дев'ята статті 118 в редакції Закону
N 1626-IV ( 1626-15 ) від 18.03.2004 )
 
   10. Районна, Київська чи Севастопольська міська державна
адміністрація або сільська, селищна, міська рада у місячний строк
розглядає проект відведення та приймає рішення про передачу
земельної ділянки у власність.
 
   11. У  разі  відмови органу виконавчої влади чи органу
місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність
або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому
порядку.
 
   Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю
         користування (набувальна давність)
 
   1. Громадяни,  які  добросовісно, відкрито і безперервно
користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають
документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну
ділянку, можуть звернутися до органу державної влади або органу
місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність
або надання у користування. Розмір цієї  земельної  ділянки
встановлюється у межах норм, визначених цим Кодексом.
 
   2. Передача земельної ділянки у власність або у користування
громадян на підставі набувальної давності здійснюється в порядку,
встановленому цим Кодексом.
 
   Стаття 120. Перехід права власності на земельну ділянку при
         переході права на житловий будинок, будівлю
         або споруду
( Назва статті 120 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007 )
 
   1. До особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або
споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій
вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах,
встановлених договором.
 
   Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі або
споруди розмір земельної ділянки не визначено, до  набувача
переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка
зайнята житловим будинком, будівлею або спорудою, та на частину
земельної ділянки, яка необхідна для їх обслуговування.
( Частина перша статті 120 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 )
від 27.04.2007 )
 
   2. Якщо житловий будинок, будівля або споруда розміщені на
земельній ділянці, наданій у користування, то в разі їх відчуження
до набувача переходить право користування тією частиною земельної
ділянки, на якій вони розміщені, та частиною ділянки,  яка
необхідна для їх обслуговування.
( Частина друга статті 120 в редакції Закону N 997-V ( 997-16 )
від 27.04.2007 )
 
   3. У разі переходу права власності на будинок або його
частину від однієї особи до іншої за договором довічного утримання
право на земельну ділянку переходить на умовах, на яких вона
належала попередньому власнику.
 
   4. При переході права власності на будівлю та споруду до
кількох осіб право на земельну ділянку визначається пропорційно
часткам осіб у вартості будівлі та споруди, якщо інше  не
передбачено у договорі відчуження будівлі і споруди.
 
   5. При переході права власності на будівлю або споруду до
громадян або юридичних осіб, які не можуть мати у власності
земельні ділянки, до них переходить право користування земельною
ділянкою, на якій розташована будівля чи споруда.
 
   Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок
         громадянам
 
   1. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм
земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в
таких розмірах:
 
   а) для  ведення  фермерського  господарства - в розмірі
земельної   частки   (паю),   визначеної   для   членів
сільськогосподарських  підприємств,  розташованих на території
сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське
господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради
розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір
земельної  частки  (паю)  визначається  як  середній по цих
підприємствах.  У  разі  відсутності  сільськогосподарських
підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки
(паю) визначається як середній по району;
 
   б) для ведення особистого селянського господарства - не
більше 2,0 гектара;
 
   в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
 
   г) для  будівництва  і  обслуговування  жилого  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не
більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в
містах - не більше 0,10 гектара;
 
   ґ) для індивідуального дачного будівництва - не  більше
0,10 гектара;
 
   д) для  будівництва  індивідуальних гаражів - не більше
0,01 гектара.
 
   2. Розмір земельних ділянок, що  передаються  безоплатно
громадянину для ведення особистого селянського господарства, може
бути збільшено у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної
частки (паю).
 
   Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів
         місцевого самоврядування щодо передачі земельних
         ділянок у власність або у користування
( Назва статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   1. Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки
у власність або у користування із земель комунальної власності
відповідних територіальних громад для всіх потреб.
( Частина перша статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні
ради передають земельні ділянки у власність або у користування із
відповідних земель спільної власності територіальних громад для
всіх потреб.
( Частина друга статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   3. Районні державні адміністрації на їх території передають
земельні ділянки із земель державної власності у власність або у
користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх
потреб та за межами населених пунктів для:
 
   а) сільськогосподарського використання;
 
   б) ведення водного господарства, крім випадків, передбачених
частиною сьомою цієї статті; ( Пункт "б" частини третьої статті
122 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3404-IV ( 3404-15 )
від 08.02.2006 )
 
   в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів
територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень,
підприємств торгівлі тощо), крім випадків, визначених частиною
сьомою цієї статті. ( Пункт "в" частини третьої статті 122 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3404-IV ( 3404-15 ) від
08.02.2006 )
( Частина третя статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   4. Обласні державні адміністрації передають земельні ділянки
на їх території із земель державної власності у власність або у
користування  у межах міст обласного значення та за межами
населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених
частинами третьою, сьомою цієї статті.
( Частина четверта статті 122 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   5. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
передають  земельні ділянки із земель державної власності у
власність або у користування у межах їх територій для всіх потреб,
крім випадків, визначених частиною сьомою цієї статті.
( Частина п'ята статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим передає земельні
ділянки  із  земель  державної власності у власність або у
користування у межах міст республіканського (Автономної Республіки
Крим) значення та за їх межами для всіх потреб, крім випадків,
визначених частинами третьою, сьомою цієї статті.
( Частина шоста статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   7. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із
земель державної власності у власність або у користування у
випадках, визначених статтями 149, 150 цього Кодексу.
( Частина сьома статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
   Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або
         комунальної власності у користування
 
   1. Надання земельних ділянок державної  або  комунальної
власності у користування здійснюється на підставі рішень органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
 
   Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
 
   зміни цільового призначення земельних ділянок;
 
   надання в  користування земельних ділянок, межі яких не
встановлені в натурі (на місцевості).
 
   Надання у  користування  земельної  ділянки,  межі  якої
встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового
призначення, здійснюється на підставі технічної документації із
землеустрою  щодо  складання  документа,  що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
 
   2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної
ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом
її відведення, звертається з клопотанням  про  вибір  місця
розташування земельної ділянки до відповідної сільської, селищної,
міської, районної, обласної ради, Кабінету Міністрів України, Ради
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцевої  державної
адміністрації.
 
   3. До клопотання додаються матеріали, передбачені частиною
п'ятою статті 151 цього Кодексу.
 
   4. Вибір місця розташування земельної ділянки та надання
дозволу і вимог на розроблення проекту її відведення здійснюються
у порядку, встановленому статтею 151 цього Кодексу.
 
   5. Умови і строки розроблення проектів відведення земельних
ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем
цих робіт відповідно до типового договору. Типовий договір на
розробку проекту відведення земельної ділянки  затверджується
Кабінетом Міністрів України.
 
   6. Розроблений  проект  відведення  земельної  ділянки
погоджується з територіальним органом виконавчої влади з питань
земельних  ресурсів, органом містобудування і архітектури та
охорони   культурної   спадщини,   природоохоронним   і
санітарно-епідеміологічним органами,  а  також  з відповідним
територіальним органом виконавчої влади з питань лісового або
водного господарства (у разі вилучення (викупу), надання, зміни
цільового  призначення  земельних  ділянок  лісогосподарського
призначення чи водного фонду).
 
   7. Погоджений  проект відведення земельної ділянки після
одержання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи
у випадках, передбачених законом, подається разом з клопотанням
про  надання  земельної  ділянки  до  відповідної  державної
адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або
сільської, селищної, міської, районної, обласної  ради,  які
розглядають його в місячний строк і в межах своїх повноважень,
визначених цим Кодексом, приймають рішення про надання земельної
ділянки у користування.
 
   8. При наданні земельної ділянки у користування Кабінетом
Міністрів України клопотання разом з проектом відведення земельної
ділянки  подається  відповідно  до Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, які розглядають його і в місячний строк
подають свої пропозиції до Кабінету Міністрів України.
 
   9. При наданні земельної ділянки у користування Верховною
Радою Автономної Республіки Крим клопотання разом із проектом
відведення земельної ділянки  подається  до  Ради  міністрів
Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк
подає свої пропозиції до Верховної Ради Автономної Республіки
Крим.
 
   10. Рішенням про надання земельної ділянки у користування за
проектом її відведення здійснюється:
 
   затвердження проекту відведення земельної ділянки;
 
   вилучення (викуп) земельних ділянок  у  землекористувачів
(землевласників)  із  затвердженням  умов  вилучення (викупу)
земельних ділянок (у разі необхідності);
 
   надання земельної ділянки особі у користування з визначенням
категорії земель та її використання і затвердженням умов надання,
у тому числі (у разі необхідності) вимог щодо відшкодування втрат
сільськогосподарського  та  лісогосподарського  виробництва,
встановлення обґрунтованих граничних термінів забудови земельної
ділянки.
 
   11. Відмову органів місцевого самоврядування або органів
державної влади в наданні земельної ділянки у користування або
залишення клопотання без розгляду в установлений законом строк
може бути оскаржено в судовому порядку. Рішення про відмову в

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner