Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс про шлюб та сім'ю України

Кодекс України № 2006-VII от 20.06.1969

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1


         Кодекс про шлюб та сім'ю України
 
   ( Кодекс втрачає чинність з 01.01.2004 року; розділ V
    "Акти громадянського стану" зберігає свою чинність у
    частині,  що  не суперечить Сімейному Кодексу, до 
    прийняття спеціального закону на підставі Сімейного
    Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.01.2002, ВВР,
    2002, N 21-22, ст.135 )
 
    ( Кодекс затверджено Законом N 2006-VII ( 2006а-07 )
     від 20.06.69, ВВР, 1969, N 26, ст. 204 )
 
    ( Про порядок введення в дію див. Указ Президії ВР
     N 2476-VII ( 2476-07 ) від 29.12.69, ВВР, 1970, 
     N 2, ст. 16 )
 
      
   ( Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указами
                  Президії ВР Української РСР
 N 3625-07 від 14.05.71 ( Відомості N 20(1971), ст. 141),
 N 1677-08 від 11.05.73 ( Відомості N 21(1973), ст. 181),
 N 783-10 від 01.09.80 ( Відомості N 38(1980), ст. 754),
 N 6486-10 від 30.01.84 ( Відомості N 7(1984), ст. 146),
 N 8474-10 від 27.02.85 ( Відомості N 11(1985), ст. 205),
 N 8520-10 від 01.03.85 ( Відомості N 11(1985), ст. 206),
 N 3546-11 від 10.02.87 ( Відомості N 8(1987), ст. 149),
 N 4452-11 від 21.08.87 ( Відомості N 35(1987), ст. 674),
 N 660-12 від 28.01.91 ( Відомості N 9(1991), ст. 89 ),
                  Указом Президії ВР України
 N 1813-12 від 14.11.91 ( Відомості N 4 (1992), ст. 25 ),
                  Законами 
 N 2488-12 від 23.06.92 (Відомості N 36 (1992), ст.528
 N 11/96-ВР від 30.01.96, ВВР, 1996, N 7, ст. 26
 N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 9, ст. 67
 N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436 )
    
    ( Додаткову Інформацію до ст.199 див. в Постанові ВР
     N 125/94-ВР від 26.07.94, ВВВ, 1994, N 34, ст.323 )
 
   ( У назві і тексті Кодексу посилання "Української РСР",
    "Української Радянської Соціалістичної Республіки", 
    "в Українській РСР", "УРСР" замінено відповідно на 
    посилання "України", "в Україні" згідно із Законом 
    N 2488-12 від 23.06.92 )
 
   ( У тексті Кодексу слова "органи запису актів громадянського
    стану",  "відділи запису актів громадянського стану",
    "консульські установи України" у всіх відмінках замінено
    відповідно словами "органи реєстрації актів громадянського
    стану", "відділи реєстрації актів громадянського стану",
    "консульські установи та  дипломатичні  представництва
    України" у відповідних відмінках, а слова  "народних
    депутатів"  виключено  згідно  із Законом N 1366-XIV 
    ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )
 
 
 
 
   ( Преамбула виключена на підставі Закону N 2488-12 від
    23.06.92 )
 
 
               Розділ I
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
               Глава 1
 
            ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   С т а т т я 1. Завдання Кодексу про шлюб та сім'ю України
 
   Завданнями Кодексу про шлюб та сім'ю України є:
   дальше зміцнення сім'ї;
   побудова сімейних відносин на добровільному шлюбному союзі
жінки і чоловіка, на вільних від матеріальних розрахунків почуттях
взаємної любові, дружби та поважання всіх членів сім'ї;
   виховання дітей сім'єю з обов'язковим піклуванням батьків
про їх здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання
і підготовку до праці;
   всемірна охорона інтересів матері і дітей;
   виховання почуття відповідальності перед сім'єю.
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2488-12 від
23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 2. Відносини, які регулюються Кодексом про шлюб
          та сім'ю України
 
  Цей Кодекс встановлює порядок і умови одруження, регулює
особисті і майнові відносини, які виникають в сім'ї між подружжям,
між батьками і дітьми, між іншими членами сім'ї, відносини, які
виникають у зв'язку з усиновленням, опікою та  піклуванням,
прийняттям дітей на виховання, порядок і умови припинення шлюбу,
порядок реєстрації актів громадянського стану.
 
 
   С т а т т я 3. Рівноправність жінки і чоловіка в сімейних
          відносинах
 
   Відповідно до закріпленої Конституцією України ( 888-09 )
рівності прав жінки і чоловіка в Україні вони мають у сімейних
відносинах рівні особисті і майнові права.
( Стаття 3 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2488-12 від 23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 4. Рівноправність громадян у сімейних відносинах
 
   Усі громадяни мають рівні права у сімейних відносинах. 
   Не допускається будь-яке пряме чи непряме обмеження прав,
встановлення прямих чи непрямих переваг при одруженні і  в
сімейних відносинах залежно від  походження,  соціального  і
майнового стану, расової і національної  належності,  статі,
освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять,
місця проживання та інших обставин.
( Стаття 4 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80 )
 
   С т а т т я 5. Захист сім'ї державою. Охорона і заохочення
          материнства
 
   Відповідно до  Конституції  України  сім'я перебуває під
захистом держави.
   Держава виявляє піклування про сім'ю шляхом створення і
розвитку широкої мережі родильних будинків, дитячих ясел і садків,
шкіл-інтернатів  та  інших  дитячих  закладів, організації і
вдосконалення служби побуту та громадського харчування, виплати
допомоги в разі народження дитини, надання допомоги і пільг
одиноким матерям і багатодітним сім'ям, а також інших видів
допомоги сім'ї.
   Материнство в Україні оточене всенародною пошаною і повагою,
охороняється і заохочується державою. Охорона інтересів матері і
дитини забезпечується спеціальними заходами по охороні праці і
здоров'я жінок, створенням умов, які дають жінкам можливість
поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і
моральною підтримкою материнства та дитинства, включаючи надання
жінкам відпусток по вагітності і родах із збереженням утримання та
інших пільг вагітним жінкам і матерям.
( Стаття 5 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2488-12 від 23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 6. Правове  регулювання  шлюбних  і  сімейних
          відносин державою
 
   Правове регулювання шлюбних і сімейних відносин в Україні
здійснюється тільки державою.
   Визнається  тільки  шлюб, укладений у державних органах
реєстрації актів громадянського стану. Релігійний обряд шлюбу, так
само, як і інші релігійні обряди, не має правового значення і є
особистою справою громадян.
   Це правило  не  стосується  вчинених  до  утворення або
відновлення державних органів реєстрації актів громадянського
стану релігійних обрядів і одержаних на їх посвідчення документів
про народження, укладення шлюбу, розірвання шлюбу і смерть.
( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2488-12 від
23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 6-1. Здійснення прав і виконання обов'язків, що
           виникають із шлюбних та сімейних відносин
 
   Права, що виникають із шлюбних та  сімейних  відносин,
охороняються законом, за винятком тих випадків, коли ці права
здійснюються в суперечності з їх призначенням.
   Використання членами сім'ї своїх прав не повинно завдавати
шкоди інтересам суспільства і держави, правам інших громадян.
   При здійсненні прав і виконанні обов'язків громадяни повинні
додержувати законів, поважати загальнолюдські принципи, всемірно
сприяти зміцненню сім'ї.
( Кодекс доповнено статтею 6-1 згідно з Указом ПВР N 660-12 від
28.01.91 )
 
 
   С т а т т я 6-2. Захист прав, що виникають із шлюбних та
           сімейних відносин
 
   Захист прав, що виникають із шлюбних та сімейних відносин,
здійснюється судом, органами опіки і піклування та органами
реєстрації актів громадянського стану.
   Захист прав, що виникають із шлюбних та сімейних відносин,
здійснюється також товариськими судами, трудовими колективами,
профспілковими та іншими громадськими організаціями у випадках і в
порядку, встановлюваних законодавством.
( Кодекс доповнено статтею 6-2 згідно з Указом ПВР N 660-12 від
28.01.91 )
 
               Глава 2
 
         ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ШЛЮБ ТА СІМ'Ю
            І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
 
   С т а т т я 7. Законодавство про шлюб та сім'ю
 
   Законодавство про шлюб та сім'ю складається з цього Кодексу
та інших законодавчих актів України, що приймаються відповідно до
нього.
( Стаття 7 в редакції Закону N 2488-12 від 23.06.92 )
 
 
   ( Статтю 8 виключено на підставі Закону N 2488-12 від
23.06.92 )
 
 
 
               Глава 3
 
            ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
 
   С т а т т я 9. Позовна давність на вимоги, що випливають із
          шлюбних та сімейних відносин
 
   На вимоги, що випливають із шлюбних та сімейних відносин,
позовна давність не поширюється, за винятком випадків, коли строк
для захисту порушеного права встановлено законодавством України.
( Стаття 9 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2488-12 від 23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 10. Застосування позовної давності
 
   У випадках, передбачених статтею 9 цього Кодексу, позовна
давність  застосовується  судом  відповідно  до  цивільного
законодавства, якщо інше не встановлено законом.
( Стаття 10 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80 )
 
 
   С т а т т я 11. Початок перебігу строку позовної давності
 
   У тих випадках, коли для окремих вимог встановлено строк
позовної давності, він обчислюється, якщо інше не встановлено
законом, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися
про порушення свого права.
( Стаття 11 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80 )
 
 
              Розділ II
 
                ШЛЮБ
 
               Глава 4
 
         ПОРЯДОК І УМОВИ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ
 
   С т а т т я 12. Укладення шлюбу
 
   Шлюб  укладається  в державних органах реєстрації актів
громадянського стану.
   Укладення шлюбу провадиться урочисто. Органи реєстрації актів
громадянського стану забезпечують урочисту обстановку реєстрації
шлюбу при згоді на це осіб, які одружуються.
 
 
   С т а т т я 13. Значення реєстрації шлюбу
 
   Реєстрація шлюбу встановлюється як в інтересах державних і
громадських, так і з метою охорони особистих і майнових прав та
інтересів подружжя і дітей.
   Права і обов'язки подружжя породжує лише шлюб, укладений у
державних органах реєстрації актів громадянського стану.
   Час виникнення прав і обов'язків  подружжя  визначається
моментом  реєстрації  шлюбу  в  органах  реєстрації  актів
громадянського стану.
 
 
   С т а т т я 14. Порядок укладення шлюбу
 
   Укладення шлюбу відбувається по закінченні місячного строку
після  подачі  бажаючими одружитися заяви в державний орган
реєстрації актів громадянського стану.
   В окремих випадках на прохання осіб, які одружуються, цей
строк, при наявності до того причин, що заслуговують на увагу,
може бути скорочений органом реєстрації актів громадянського
стану.
( Стаття 14 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 783-10 від
01.09.80, Законом N 2488-12 від 23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 15. Умови укладення шлюбу
 
   Для укладення шлюбу необхідна взаємна згода  осіб,  які
 одружуються, і досягнення ними шлюбного віку.
 
 
   С т а т т я 16. Шлюбний вік
 
   Шлюбний вік встановлюється у 18 років для чоловіків і в 17
років для жінок.
   Державна адміністрація  районів,  районів  міст  Києва і
Севастополя, виконавчі комітети міських і районних у містах Рад
можуть у виняткових випадках знижувати шлюбний вік.
( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 783-10
від 01.09.80, N 1813-12 від 14.11.91, Законом N 2488-12 від
23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 17. Перешкоди до укладення шлюбу
 
   Не допускається укладення шлюбу:
   між особами, з яких хоча б одна перебуває вже в іншому шлюбі;
   між родичами по прямій висхідній і низхідній лінії, між
повнорідними і неповнорідними братами й сестрами, а також між
усиновителями і усиновленими;
   між особами, з яких хоча б одна визнана судом недієздатною
внаслідок душевної хвороби або недоумства.
 
 
   С т а т т я 18. Взаємна обізнаність осіб, які одружуються,
           про стан здоров'я
 
   Особи, які одружуються, мають бути взаємно обізнані про стан
здоров'я один одного.
 
               Глава 5
 
        ОСОБИСТІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ
 
   С т а т т я 19. Право вибору подружжям прізвища
 
   При  укладенні шлюбу подружжя за своїм бажанням обирає
прізвище одного з подружжя як їх спільне прізвище, або кожен з
подружжя зберігає своє дошлюбне прізвище, або може приєднати до
свого прізвища прізвище другого з подружжя.
   З'єднання прізвищ не допускається, якщо дошлюбне прізвище
хоча б одного з подружжя є подвійним.
 
 
   С т а т т я 20. Право подружжя спільно вирішувати питання
           життя сім'ї
 
   Кожен з подружжя користується в сім'ї рівними правами і несе
рівні обов'язки.
   Питання виховання  дітей  та  інші  питання життя сім'ї
вирішуються подружжям спільно.
 
 
   С т а т т я 21. Право кожного з подружжя на вибір занять,
           професії і місця проживання
 
   Кожен з подружжя вільний у виборі занять, професії і місця
проживання.
 
               Глава 6
 
        МАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner