Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс про шлюб та сім'ю України

Кодекс України № 2006-VII от 20.06.1969

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

 
   С т а т т я 22. Спільна сумісна власність подружжя
 
   Майно, нажите подружжям за час шлюбу, є його  спільною
сумісною власністю. Кожен з подружжя має рівні права володіння,
користування і розпорядження цим майном.
   Подружжя користується рівними правами на майно і в тому разі,
якщо один з них був зайнятий веденням домашнього господарства,
доглядом за дітьми або з інших поважних причин не мав самостійного
заробітку.
 
 
   С т а т т я 23. Укладення подружжям угод щодо спільного майна
 
   Майном, нажитим за час шлюбу, подружжя розпоряджається за
спільною згодою.
   При укладенні угод одним з подружжя вважається, що він діє за
згодою другого з подружжя. Для укладення угод по відчуженню
спільного  майна  подружжя,  що  потребують  обов'язкового
нотаріального засвідчення, згода другого з подружжя повинна бути
висловлена у письмовій формі.
 
 
   С т а т т я 24. Роздільне майно подружжя
 
   Майно, яке належало кожному з подружжя до одруження, а також
одержане ним під час шлюбу в дар або в порядку успадкування, є
власністю кожного з них.
   Роздільним  майном  кожного  з  подружжя  є також речі
індивідуального користування (одяг, взуття тощо), хоча б вони і
були придбані під час шлюбу за рахунок спільних коштів подружжя,
за винятком коштовностей та предметів розкоші.
   Кожний з  подружжя  самостійно  володіє,  користується і
розпоряджається належним йому роздільним майном.
 
 
   С т а т т я 25. Виникнення  спільної  сумісної  власності
           подружжя на роздільне майно, що їм належало
 
   Якщо майно, яке було власністю одного з подружжя, за час
шлюбу істотно збільшилося у своїй цінності внаслідок трудових або
грошових затрат другого з подружжя або їх обох, воно може бути
визнане судом спільною сумісною власністю подружжя.
 
 
   С т а т т я 26. Речі професійних занять подружжя
 
   Речі професійних  занять  кожного  з  подружжя  (музичні
інструменти, лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу, є
спільною сумісною власністю подружжя.
   У разі поділу спільного сумісного майна суд може присудити ці
речі одному з подружжя, в користуванні якого вони були, з
покладенням на нього обов'язку компенсувати другому з подружжя
його частку грішми.
 
 
   С т а т т я 27. Право подружжя укладати між собою дозволені
           законом угоди
 
   Подружжя може  укладати між собою всі дозволені законом
майнові угоди. Проте угоди між ними, спрямовані на обмеження
майнових прав жінки, чоловіка або дітей, недійсні і не обов'язкові
ні для подружжя, ні для третіх осіб.
 
 
   С т а т т я 27-1. Право  подружжя  на  укладення шлюбного
            контракту
 
   Особи, які беруть шлюб, мають право за власним бажанням
укладати угоду щодо вирішення питань життя  сім'ї  (шлюбний
контракт), в якій передбачити майнові права і обов'язки подружжя.
   Умови шлюбного контракту не можуть погіршувати становище
будь-кого з подружжя порівняно з законодавством України.
   Порядок укладення шлюбного контракту визначається Кабінетом
Міністрів України.
( Кодекс доповнено статтею 27-1 згідно із Законом N 2488-12 від
23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 28. Розмір часток кожного з подружжя при поділі
           спільного майна
 
   В разі поділу майна, яке є спільною сумісною власністю
подружжя, їх частки визнаються рівними. В окремих випадках суд
може відступити від начала рівності часток подружжя, враховуючи
інтереси неповнолітніх дітей або інтереси одного з подружжя, що
заслуговують на увагу.
   Суд може визнати майно, нажите кожним із подружжя під час їх
роздільного проживання при фактичному припиненні шлюбу, власністю
кожного з них.
( Стаття 28 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 660-12
від 28.01.91 )
 
 
   С т а т т я 29. Поділ спільного майна подружжя
 
   Якщо між подружжям не досягнуто згоди про спосіб поділу
спільного майна, то за позовом подружжя або одного з них суд може
постановити рішення: про поділ майна в натурі, якщо це можливо без
шкоди для його господарського призначення; про розподіл речей між
подружжям з урахуванням їх вартості та частки кожного з подружжя в
спільному майні; про присудження майна в натурі одному з подружжя,
з покладенням на нього обов'язку компенсувати другому з подружжя
його частку грішми. При цьому суд також бере до уваги інтереси
неповнолітніх  дітей  або  інтереси  одного  з подружжя, що
заслуговують на увагу.
   Поділ спільного майна подружжя може бути проведений як під
час перебування в шлюбі, так і після розірвання шлюбу.
   Для вимоги про поділ майна, яке є спільною сумісною власністю
розведеного подружжя, встановлюється трирічний строк позовної
давності.
( Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 783-10
від 01.09.80 )
 
 
   ( Статтю 30 виключено на підставі Закону N 2488-12 від
23.06.92 ) 
 
   
   С т а т т я 31. Звернення стягнення на майно подружжя
 
   За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути
звернено лише на його роздільне майно і на частку в спільній
сумісній власності подружжя, яка належала б йому при поділі цього
майна.
   Стягнення може бути звернено на все майно, яке є спільною
сумісною власністю подружжя, коли рішенням суду встановлено, що
зобов'язання одного з подружжя було видано в інтересах усієї сім'ї
і одержане за зобов'язанням використано на її потреби.
   При відшкодуванні  шкоди,  заподіяної  злочином одного з
подружжя, стягнення може бути звернено на майно, яке є спільною
сумісною власністю подружжя, коли вироком суду в кримінальній
справі встановлено, що це майно було придбане на кошти, здобуті
злочинним шляхом.
   Правила статей 22, 24, 25, 26 застосовуються у тому разі,
якщо шлюбним контрактом не встановлено інші положення.
( Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2488-12 від
23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 32. Обов'язки подружжя по взаємному утриманню
 
   Подружжя повинно матеріально підтримувати одне одного. В разі
відмови в такій підтримці той з подружжя, який є непрацездатним і
потребує  матеріальної  допомоги, а також дружина  в період
вагітності і протягом трьох років після народження дитини (у разі,
коли дружина перебуває у відпустці по догляду за хворою дитиною, -
на весь час перебування у такій відпустці, але не більш як до
досягнення  дитиною  шестирічного віку) мають право по суду
одержувати утримання (аліменти) від другого з подружжя, якщо
останній спроможний його надати. Це право зберігається і після
розірвання шлюбу.
   Один з  розведеного подружжя, який потребує матеріальної
допомоги, також має право  на  утримання,  якщо  він  став
непрацездатним протягом одного року після розірвання шлюбу. Якщо
подружжя перебувало довгий час у шлюбних відносинах, суд вправі
стягнути аліменти на користь одного з розведеного подружжя і в
тому разі, коли він досяг пенсійного віку не пізніше п'яти років з
моменту розірвання шлюбу.
( Стаття 32 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6486-10
від 30.01.84, N 660-12 від 28.01.91, Законом N 2488-12 від
23.06.92 )
 
   С т а т т я 33. Розмір аліментів, що стягуються на користь
           одного з подружжя
 
   Розмір аліментів, що стягуються на користь одного  з
подружжя, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги,
визначається судом у частковому відношенні до заробітку (доходу),
включаючи вартість натуральних видач, з урахуванням матеріального
і сімейного становища обох сторін, а також можливості одержання
утримання від дітей. При цьому можливість одержання утримання від
дітей для одного з подружжя, який є непрацездатним і потребує
матеріальної допомоги, не звільняє другого з подружжя від сплати
аліментів. 
   В разі зміни матеріального чи сімейного становища одного з
них кожний з подружжя вправі звернутися до суду з позовом про
зміну розміру аліментів.
( Стаття 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 11/96-ВР від
30.01.96 )
 
   С т а т т я 34. Час, з якого присуджуються аліменти одному з
           подружжя
 
   Аліменти одному  з  подружжя  присуджуються  з  моменту
пред'явлення позову.
 
 
   С т а т т я 35. Звільнення від обов'язку по утриманню другого
           з подружжя або обмеження цього обов'язку
           строком
 
   Суд може звільнити одного з подружжя від обов'язку утримувати
другого, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги,
або обмежити цей обов'язок строком у випадках:
   нетривалого перебування подружжя в шлюбних відносинах;
   негідної поведінки у шлюбних відносинах того з подружжя,
який потребує матеріальної допомоги;
   якщо непрацездатність того  з  подружжя,  який  потребує
матеріальної  допомоги, стала наслідком зловживання спиртними
напоями, наркотичними засобами чи вчинення ним злочину.
   Правила цієї статті застосовуються також при розгляді справ
про взаємне утримання подружжя після розірвання шлюбу.
( Стаття 35 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11
від 21.08.87 )
 
 
   С т а т т я 36. Припинення  права  одного з  подружжя на
           утримання
 
   Право одного з подружжя на утримання припиняється в разі
поновлення його працездатності або якщо він уже не потребує
матеріальної допомоги, а також у випадку укладення ним нового
шлюбу.
 
               Глава 7
 
             ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ
 
   С т а т т я 37. Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з
           подружжя
 
   Шлюб припиняється внаслідок смерті або оголошення в судовому
порядку померлим одного з подружжя.
 
 
   С т а т т я 38. Припинення шлюбу шляхом розлучення
 
   За життя подружжя шлюб може бути розірваний шляхом розлучення
за заявою одного з подружжя або їх обох.
   Чоловік не має права без згоди дружини порушувати справу про
розірвання шлюбу під час вагітності дружини і протягом одного року
після народження дитини.
 
 
   С т а т т я 39. Порядок розірвання шлюбу
 
   Розірвання шлюбу провадиться в судовому  порядку,  а  у
випадках, передбачених статтями 41 і 42 цього Кодексу, - органами
реєстрації актів громадянського стану.
 
 
   С т а т т я 40. Розірвання шлюбу в судовому порядку
 
   При розгляді справи про розірвання  шлюбу  суд  повинен
установити дійсні мотиви розлучення, з'ясувати фактичні взаємини
подружжя і зобов'язаний вжити заходів до їх примирення.
   Шлюб розривається, якщо судом буде встановлено, що дальше
спільне життя подружжя і збереження сім'ї стали неможливими.
   При постановленні рішення про розірвання шлюбу суд вживає в
необхідних випадках заходів до захисту інтересів неповнолітніх
дітей і одного з подружжя, який є непрацездатним.
( Стаття 40 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 660-12
від 28.01.91 )
 
 
   С т а т т я 41. Розірвання шлюбу в органах реєстрації актів
           громадянського стану при взаємній згоді
           подружжя
 
   При взаємній згоді на розірвання шлюбу подружжя, яке не має
неповнолітніх  дітей, розірвання шлюбу провадиться в органах
реєстрації актів громадянського стану.
   Якщо між подружжям, що розлучається, виник спір про майно,
яке є їх спільною сумісною власністю, або про аліменти на користь
того з них, хто є непрацездатним, розірвання шлюбу може бути
здійснене в суді за заявою подружжя або одного з них.
 
 
   С т а т т я 42. Розірвання  шлюбу  з  особами  безвісно
           відсутніми, недієздатними внаслідок душевної
           хвороби чи недоумства або засудженими до
           позбавлення волі
 
   В органах реєстрації актів громадянського стану провадиться
також розірвання шлюбу з особами:
   визнаними у  встановленому  законом  порядку  безвісно
відсутніми;
   визнаними у  встановленому  законом порядку недієздатними
внаслідок душевної хвороби або недоумства;
   засудженими за вчинення злочину до позбавлення волі на строк
не менше трьох років.
   Якщо той з подружжя, що знаходиться в ув'язненні, або опікун
того з подружжя, який є недієздатним, порушать спір про дітей, про
майно,  що є спільною сумісною власністю подружжя, або про
стягнення аліментів на користь того  з  подружжя,  який  є
непрацездатним, розірвання шлюбу провадиться через суд.
 
 
   С т а т т я 43. Право кожного з подружжя на прізвище після
           розірвання шлюбу
 
   Один з подружжя, що змінив своє прізвище при одруженні на
інше,  має  право і після розірвання шлюбу іменуватися цим
прізвищем, або на його вимогу при реєстрації розірвання шлюбу
органами реєстрації актів громадянського стану йому присвоюється
дошлюбне прізвище.
( Стаття 43 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 783-10
від 01.09.80 )
 
 
   С т а т т я 44. Час припинення шлюбу в разі розлучення
 
   Шлюб вважається припиненим з моменту реєстрації розлучення в
органах реєстрації актів громадянського стану.
 
 
   С т а т т я 44-1. Поновлення шлюбу в разі з'явлення одного з
            подружжя,  оголошеного  померлим  або
            визнаного безвісно відсутнім
 
   У разі  з'явлення  одного  з  подружжя,  оголошеного  у
встановленому законом порядку померлим, і скасування відповідного
рішення суду шлюб вважається поновленим, якщо другий з подружжя
не вступив у новий шлюб.
   Якщо один з подружжя був визнаний у встановленому законом
порядку безвісно відсутнім і з цієї підстави шлюб з ним був
розірваний, то в разі його з'явлення і скасування рішення суду про
визнання його безвісно відсутнім шлюб може бути поновлений органом
реєстрації актів громадянського стану за спільною заявою подружжя.
Шлюб не може бути поновлений, якщо другий з подружжя особи,
визнаної безвісно відсутньою, вступив у новий шлюб.
( Кодекс доповнено статтею 44-1 згідно з Указом ПВР N 783-10 від
01.09.80 )
 
 
               Глава 8
 
            НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ
 
   С т а т т я 45. Підстави і порядок визнання шлюбу недійсним
 
   Шлюб може бути визнаний недійсним в разі порушення умов,
встановлених статтями 15 - 17 цього Кодексу, а також в разі
реєстрації шлюбу без наміру створити сім'ю (фіктивний шлюб).
   Визнання шлюбу недійсним провадиться в судовому порядку.
 
 
   С т а т т я 46. Випадки, коли шлюб не може бути визнаний
           недійсним
 
   Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на час розгляду
судом справи відпали ті обставини, які в силу закону були
перешкодою до його укладення. Шлюб вважається дійсним з моменту,
коли відпали ці обставини.
   Шлюб, укладений  до досягнення хоча б одним з подружжя
шлюбного віку, також не може бути визнаний недійсним з цієї
причини у разі вагітності дружини або народження дитини.
 
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner