Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс про шлюб та сім'ю України

Кодекс України № 2006-VII от 20.06.1969

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

антигромадською поведінкою, а також якщо батьки є хронічними
алкоголіками або наркоманами.
   Позбавлення батьківських прав провадиться тільки в судовому
порядку.
   Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських
прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки злочину, він
повідомляє про це прокурора або порушує кримінальну справу.
( Стаття 70 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 660-12 від
28.01.91 )
 
 
   С т а т т я 71. Порядок  порушення  справ про позбавлення
           батьківських прав
 
   Справи про позбавлення батьківських прав розглядаються за
заявою державних або громадських організацій, одного з батьків або
опікуна (піклувальника) дитини, а також за позовом прокурора.
   При розгляді  справ  про  позбавлення  батьківських прав
необхідним є подання письмового висновку  органів  опіки  і
піклування, а також участь у судовому засіданні представника цього
органу і прокурора.
 
 
   С т а т т я 72. Передача дитини на опікування органів опіки і
           піклування при позбавленні батьківських прав
 
   При позбавленні батьківських прав обох з батьків дитина
передається на опікування органів опіки і піклування.
 
 
   С т а т т я 73. Побачення з дитиною батьків,  позбавлених
           батьківських прав
 
   Органи опіки  і  піклування  можуть  дозволити  батькам,
позбавленим батьківських прав, побачення з дитиною, якщо такі
побачення не відбиваються шкідливо на дитині.
   Рішення органів опіки і піклування може бути  оскаржене
батьками до суду.
 
 
   С т а т т я 74. Наслідки позбавлення батьківських прав
 
   Батьки, позбавлені батьківських прав, втрачають всі права, що
грунтуються на факті спорідненості з дитиною, відносно якої вони
позбавлені прав, у тому числі права вимагати від неї в майбутньому
надання їм утримання.
   Позбавлення батьківських  прав  не  звільняє батьків від
обов'язку по утриманню дітей.
 
 
   С т а т т я 75. Поновлення в батьківських правах
 
   Поновлення в батьківських правах допускається, якщо цього
вимагають інтереси дітей і якщо діти не усиновлені. Поновлення в
батьківських правах провадиться тільки в судовому порядку за
заявою особи, позбавленої батьківських прав.
   Суд постановляє рішення про поновлення в батьківських правах
при наявності письмового висновку органів опіки і піклування та
після того, як оцінить поведінку особи, позбавленої батьківських
прав,  і перевірить, наскільки змінились обставини, що були
підставою для позбавлення її батьківських прав.
   В усіх випадках суд зобов'язаний з'ясувати думку другого з
батьків (якщо він не позбавлений  батьківських  прав)  щодо
можливості поновити позивача в батьківських правах.
   Справи про поновлення в батьківських правах розглядаються з
участю представників органів опіки і піклування та прокурора.
 
 
   С т а т т я 76. Відібрання дітей без позбавлення батьківських
           прав
 
   Суд може прийняти рішення про відібрання дитини і передачу її
на опікування органів опіки і піклування незалежно від позбавлення
батьківських прав, якщо залишення дитини в осіб, у яких вона
перебуває, небезпечне для неї.
   У виняткових випадках, при безпосередній загрозі життю або
здоров'ю дитини, орган опіки і піклування вправі прийняти рішення
про негайне відібрання дитини у батьків або інших осіб, на
вихованні яких вона фактично перебуває. У цих випадках орган опіки
і піклування зобов'язаний негайно повідомити прокурора і  в
семиденний строк після прийняття рішення звернутися до суду з
позовом про позбавлення батьків або одного з них батьківських прав
чи про відібрання дитини.
   Коли відпадуть причини, що перешкоджали належному вихованню
дитини її батьками, суд за заявою батьків може постановити рішення
про повернення їм дитини.
   При розгляді в суді цих справ необхідним є подання письмового
висновку органів опіки і піклування, а також участь у судовому
засіданні представника цього органу і прокурора.
   При задоволенні позову про відібрання дітей без позбавлення
батьківських прав суд обов'язково вирішує питання про стягнення з
батьків коштів на утримання дітей.
( Стаття 76 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 660-12 від
28.01.91, Законом N 2488-12 від 23.06.91 )
 
               Глава 11
 
         ПРАВА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА МАЙНО
 
   С т а т т я 77. Роздільність майна батьків і дітей
 
   За життя батьків діти не мають права на їх майно, так само як
і батьки не мають права на майно дітей.
   Права батьків і дітей на майно колгоспного двору регулюються
Цивільним кодексом Української РСР ( 1540-06 ).
 
 
   С т а т т я 78. Управління майном дітей
 
   Якщо у неповнолітніх є належне їм майно, батьки управляють
ним як опікуни і піклувальники без спеціального на те призначення,
але з додержанням відповідних правил про опіку і піклування.
 
 
   С т а т т я 79. Спільна власність батьків і дітей
 
   У разі  виникнення  спільної  власності батьків і дітей
правовідносини щодо цієї власності регулюються на  загальних
підставах Цивільним кодексом Української РСР.
 
 
               Глава 12
 
        АЛІМЕНТНІ ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ
 
   С т а т т я 80. Обов'язок батьків утримувати своїх дітей
 
   Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей і
непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної
допомоги. При ухиленні батьків від цього обов'язку кошти на
утримання дітей стягуються з них в судовому порядку.
 
 
   С т а т т я 81. Обов'язки дітей щодо батьків
 
   Діти забов'язані піклуватися про батьків і подавати  їм
допомогу.
   Утримання непрацездатних батьків, які потребують допомоги, є
обов'язком їх повнолітніх дітей.
   Повнолітні діти, які сплачують аліменти на батьків, можуть
бути притягнуті до участі в додаткових витратах, викликаних
винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво, оплата праці
осіб, які доглядають за батьками, та ін.).
   Діти можуть бути звільнені від обов'язків щодо утримання
своїх батьків і стягнення витрат по догляду за ними, якщо судом
буде встановлено, що батьки ухилялися від виконання батьківських
обов'язків.
( Стаття 81 в редакції Указу ПВР N 660-12 від 28.01.91 )
 
 
   С т а т т я 82. Розмір аліментів, що стягуються з батьків на
           неповнолітніх дітей
 
   Аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків стягуються в
розмірі: на одну дитину - чверті, на двох дітей - третини, на
трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) батьків, але
не менше 1/2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на
кожну дитину, а з осіб, які працюють за контрактом в іноземних
державах, - не менше двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян на кожну дитину. 
   Розмір цих часток і мінімальний розмір аліментів може бути
зменшено судом, якщо у того з батьків, який зобов'язаний платити
аліменти, є інші неповнолітні діти, які при стягненні аліментів у
встановленому цією статтею розмірі виявилися б менш забезпеченими
матеріально, ніж діти, які одержують аліменти, а також у випадках,
коли той з батьків, з якого стягуються аліменти, є інвалідом
першої чи другої групи, або коли діти працюють і мають достатній
заробіток, або з інших поважних причин.
   Суд вправі зменшити розмір аліментів або звільнити від їх
сплати, якщо діти перебувають на повному утриманні держави або
громадської організації.
( Стаття 82 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3546-11
від 10.02.87, Законами N 2488-12 від 23.06.92, N 11/96-ВР від
30.01.96, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000 ) 
 
 
   С т а т т я 83. Визначення розміру  аліментів у  випадках
           присудження їх за кількома рішеннями суду або
           постановами народного судді
 
   Якщо з одного з батьків присуджені аліменти за кількома
рішеннями суду або постановами народного судді на дітей від різних
матерів, що перевищують в цілому розмір аліментів, передбачений
статтею 82 цього Кодексу, платник аліментів може пред'явити позов
до кожної особи, на користь якої винесено рішення суду або
постанову народного судді про стягнення аліментів, про відповідне
зниження аліментів за даним рішенням суду або постановою народного
судді.
   При розгляді такого позову суд, виходячи з встановленого в
статті 82 цього Кодексу розміру аліментів, що підлягають виплаті
за всіма рішеннями суду або постановами народного судді, визначає
новий розмір аліментів за даним позовом у відповідній частці, що
припадає на кожного з дітей, відносно яких є рішення суду або
постанова народного судді.
( Стаття 83 в редакції Указу ПВР N 8520-10 від 01.03.85 )
 
 
   С т а т т я 84. Види заробітку (доходу), що підлягає облікові
           при відрахуванні аліментів
 
   Види заробітку  (доходу),  що  підлягає  облікові  при
відрахуванні аліментів, визначаються в порядку, встановлюваному
Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 84 в редакції Закону N 2488-12 від 23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 85. Стягнення аліментів на неповнолітніх дітей у
           твердій грошовій сумі
 
   У тих випадках, коли один з батьків, який зобов'язаний
сплачувати аліменти, має нерегулярний, мінливий заробіток (доход)
або коли частину заробітку (доходу) він одержує в натурі, а також
в інших випадках, коли стягнення аліментів у частковому відношенні
до заробітку  (доходу)  неможливе або утруднене, аліменти на
прохання особи, яка їх вимагає, можуть бути визначені в твердій
грошовій сумі, що має сплачуватися щомісяця.
   В усіх випадках стягнення аліментів у твердій грошовій сумі
розмір цієї суми визначається, виходячи з гаданого заробітку
(доходу) одного з батьків стосовно до положень, викладених у
статті 82 цього Кодексу.
 
 
   С т а т т я 86. Участь батьків у додаткових витратах на
           утримання дітей
 
   Батьки, які сплачують аліменти на неповнолітніх дітей, можуть
бути притягнуті  до участі в додаткових витратах, викликаних
винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво дитини та ін.).
 
 
   С т а т т я 87. Кошти дітей, влаштованих у дитячі заклади
 
   Кошти на утримання дітей, влаштованих у дитячі заклади,
можуть бути стягнені з їх батьків у розмірах, встановлених у
статті 82 цього Кодексу.
   Кошти, зазначені у частині першій цієї статті, для дітей,
влаштованих у дитячі заклади, і призначені їм державні пенсії та
допомога перераховуються на особисті рахунки цих дітей в ощадні
банки.
( Стаття 87 в редакції Указу ПВР N 660-12 від 28.01.91 )
 
 
   С т а т т я 88. Час, з якого  присуджуються  аліменти на
           користь неповнолітніх дітей
 
   Аліменти на користь неповнолітніх дітей присуджуються з дня
подачі заяви до суду.
   Аліменти за минулий час можуть бути стягнуті, коли позивач
подасть суду докази, що він вживав заходів для одержання аліментів
з відповідача, але не міг їх одержати  внаслідок  ухилення
останнього від їх сплати. В цьому разі з урахуванням обставин
справи суд може присудити аліменти не більш як за три роки.
( Стаття 88 в редакції Указу ПВР N 8520-10 від 01.03.85 )
 
 
   С т а т т я 89. Розмір аліментів на непрацездатних
           повнолітніх дітей
 
   При стягненні аліментів  з  батьків  на  непрацездатних
повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, розмір
аліментів визначається у частковому відношенні до  заробітку
(доходу), виходячи з матеріального і сімейного становища особи, з
якої стягуються аліменти, і особи, що одержує їх. 
   Розмір аліментів не може перевищувати на одну дитину -
чверті, на двох дітей - третини, на трьох і більше дітей -
половини заробітку (доходу) батьків і не може бути меншим 1/2
неоподатковуваного мінімуму доходу громадян на кожну дитину. 
( Стаття 89 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3546-11
від 10.02.87, Законом N 11/96-ВР від 30.01.96 )
 
 
   С т а т т я 90. Розмір аліментів на користь батьків
 
   Аліменти на користь батьків стягуються з повнолітніх дітей у
частковому відношенні  до  заробітку  (доходу),  виходячи  з
матеріального і сімейного становища кожного з дітей і батьків, та
з урахуванням можливості батьків одержувати аліменти один від
одного. 
   В разі, коли батьки мають кілька дітей, а позов пред'явлено
до одного або кількох з них, суд при визначенні розміру аліментів
повинен враховувати обов'язок й інших дітей утримувати батьків.
При цьому сукупний розмір аліментів, що підлягають стягненню з
повнолітніх дітей, не може бути меншим 1/2 неоподатковуваного
мінімуму доходу громадян. 
( Стаття 90 із змінами, внесеними згідно із Законом N 11/96-ВР
від 30.01.96 )
 
   С т а т т я 91. Зміна  розміру  аліментів,  стягуваних на
           користь повнолітніх дітей та батьків
 
   У тих випадках, коли  після  визначення  судом  розміру
аліментів, стягуваних на утримання повнолітніх дітей або батьків,
змінилося матеріальне або сімейне становище особи, зобов'язаної
надавати утримання, або особи, яка одержує аліменти, суд вправі за
позовом будь-кого з них змінити встановлений розмір аліментів.
 
 
   С т а т т я 92. Порядок сплати або стягнення аліментів
 
   Аліменти сплачуються в добровільному порядку особисто особою,
яка зобов'язана платити аліменти,  або  через  власника  або
уповноважений ним орган за місцем її роботи чи одержання нею
пенсії, стипендії.
   Добровільний порядок  сплати аліментів не виключає права
стягувача аліментів у будь-який час звернутися з заявою про
стягнення аліментів до суду.
   Власник або уповноважений ним орган щомісяця  відраховує
аліменти з заробітної плати (пенсії, допомоги, стипендії та ін.)
платника аліментів на підставі його письмової заяви і виплачує
або переказує їх особі, вказаній у заяві, не пізніше триденного
строку з дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії,
стипендії та інших сум. У той же строк  виплачуються  або
переказуються аліменти, стягувані на підставі рішення суду або
постанови народного судді.
   При переході громадянина, з якого відраховуються аліменти за
заявою, на іншу роботу або зміни ним місця проживання відрахування
аліментів провадиться на підставі знову поданої ним  заяви.
Заборгованість за час несплати аліментів у цих випадках може бути
відрахована з боржника за його заявою або стягнута в судовому
порядку.
   Відрахування аліментів на підставі заяви особи, яка виявила
бажання добровільно платити аліменти, може провадитись і  у
випадках, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню  на
підставі заяви і виконавчих документів,  перевищує  половину
належних боржникові заробітної плати і прирівняних  до  неї
платежів та видач, а також коли з боржника стягуються за рішенням
суду або постановою народного судді аліменти на дітей  від
іншої матері. 
   При виїзді  громадянина,  який  зобов'язаний  сплачувати
аліменти, за кордон на постійне місце проживання в держави, з
якими Україна не має договорів про надання правової допомоги,
стягнення аліментів провадиться в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
( Стаття 92 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 8520-10
від 01.03.85, N 3546-11 від 10.02.87, Законами N 2488-12 від
23.06.92, N 11/96-ВР від 30.01.96 )
 
   С т а т т я 93. Визначення заборгованості по аліментах
 
   Стягнення аліментів за виконавчим листом за минулий час може
бути проведено не більш як за трирічний строк, що передував
пред'явленню виконавчого листа до стягнення.
   У тих випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до
стягнення, відрахування аліментів не провадилось у зв'язку з
розшуком відповідача або якщо відповідач працював за контрактом в
іноземній державі, стягнення аліментів повинно провадитися за весь
минулий період.
   Заборгованість по  аліментах  визначається,  виходячи  з
фактичного заробітку (доходу), одержаного відповідачем за час,
протягом якого не провадилося стягнення. Якщо відповідач у цей

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner