Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс про шлюб та сім'ю України

Кодекс України № 2006-VII от 20.06.1969

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

період не працював або якщо не будуть пред'явлені документи, які
підтверджували  б  його  заробіток  (доход),  заборгованість
визначається, виходячи із заробітку (доходу), одержуваного на час
стягнення заборгованості, а для осіб, які працювали за контрактом
в іноземній державі, - виходячи з розміру ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян на час проведення розрахунків.
   Розмір заборгованості по аліментах обчислюється державним
виконавцем,  а  при  наявності  спору  питання  про  розмір
заборгованості вирішується судом.
   Стягнення заборгованості повинно провадитися незалежно від
досягнення повноліття особою, на утримання якої були присуджені
аліменти.
( Стаття 93 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000 )
 
   С т а т т я 94. Повне або часткове звільнення від сплати
           заборгованості по аліментах
 
   Суд вправі за позовом особи, яка сплачує аліменти, звільнити
її повністю або частково від сплати заборгованості по аліментах,
що утворилася, коли встановить, що несплата аліментів мала місце
внаслідок хвороби цієї особи або з інших поважних причин і що її
матеріальне та сімейне становище не дає можливості сплатити цю
заборгованість.
   Суд вправі також звільнити від сплати заборгованості, коли
встановить,  що  вона  утворилась  внаслідок  непред'явлення
виконавчого листа до виконання з вини особи, на користь якої
присуджені аліменти.
 
               Глава 13
 
       АЛІМЕНТНІ ОБОВ'ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї
              ТА РОДИЧІВ
 
   С т а т т я 95. Інші  особи,  які  зобов'язані утримувати
           неповнолітніх дітей
 
   Обов'язок по утриманню неповнолітніх дітей, якщо вони не
мають батьків або якщо батьки з поважних причин не в змозі їх
утримувати, може бути покладений на інших родичів - діда, бабу,
брата, сестру, а також на вітчима і мачуху дитини й на осіб, які
постійно виховували дитину і утримували її як члена своєї сім'ї,
подаючи їй систематичну матеріальну допомогу.
( Стаття 95 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2488-12 від
23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 96. Особи,   які   зобов'язані   утримувати
           непрацездатних повнолітніх членів сім'ї
 
   Обов'язок по  утриманню непрацездатних повнолітніх членів
сім'ї, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони не мають
чоловіка або жінки, батьків або повнолітніх дітей, може бути
покладений на онуків, пасинків і падчерок, а також на осіб, яких
вони виховували і подавали їм систематичну матеріальну допомогу
протягом не менш як п'яти років.
 
 
   С т а т т я 97. Розмір аліментів, стягуваних з інших членів
           сім'ї та родичів. Порядок сплати аліментів
 
   Розмір аліментів, стягуваних з інших членів сім'ї та родичів
на утримання неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх
осіб, які потребують матеріальної допомоги,  визначається  у
частковому відношенні  до  заробітку  (доходу),  виходячи  з
матеріального і сімейного становища осіб, з яких стягуються
аліменти, і особи, яка їх одержує. 
   В разі, коли пред'являється позов не до всіх зобов'язаних
осіб, а лише до деяких з них, розмір аліментів, що належить
стягувати, визначається стосовно до вимог, передбачених частиною
другою статті 90 цього Кодексу, і не може перевищувати на одну
дитину - чверті, на двох дітей - третини, на трьох і більше дітей
- половини заробітку (доходу) осіб, які зобов'язані утримувати
непрацездатних повнолітніх членів їх сім'ї.
   Порядок сплати  аліментів  визначається  за  правилами,
передбаченими в статті 92 цього Кодексу.
( Стаття 97 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3546-11
від 10.02.87, Законом N 11/96-ВР від 30.01.96 )
 
 
   С т а т т я 98. Зміна розміру аліментів
 
   У тих випадках, коли матеріальне або сімейне становище особи,
зобов'язаної надавати утримання, або особи, що одержує аліменти,
змінилося, суд вправі за позовом будь-кого з  них  змінити
встановлений розмір аліментів.
 
 
   С т а т т я 99. Звільнення від сплати аліментів
 
   Якщо матеріальне становище особи, зобов'язаної сплачувати
аліменти, істотно погіршало, суд вправі звільнити її від сплати
аліментів.
   Суд вправі звільнити пасинка і падчерку  від  обов'язку
утримувати вітчима і мачуху, якщо останні належним чином не
виконували своїх обов'язків по вихованню неповнолітніх пасинка та
падчерки або якщо вони виховували їх протягом нетривалого часу.
 
 
   С т а т т я 100. Визначення заборгованості по аліментах, що
           стягуються з інших членів сім'ї та родичів.
           Повне або часткове звільнення від сплати
           заборгованості по аліментах
 
   Визначення заборгованості по аліментах, стягуваних з інших
членів сім'ї та родичів, а також повне або часткове звільнення їх
від сплати заборгованості провадиться  стосовно  до  правил,
передбачених статтями 93 і 94 цього Кодексу.
 
               Глава 14
 
           УСИНОВЛЕННЯ (УДОЧЕРІННЯ)
 
   С т а т т я 101. Поняття усиновлення (удочеріння)
 
   Усиновлення (удочеріння) є оформлене спеціальним юридичним
актом прийняття в сім'ю неповнолітньої дитини на правах сина чи
дочки.
( Стаття 101 в редакції Закону N 11/96-ВР від 30.01.96 )
 
   С т а т т я 101-1. Особи, які можуть бути усиновлені
 
   Усиновлення допускається щодо дітей та виключно в  їх
інтересах.
   Діти, від яких відмовилися батьки в пологовому будинку,
можуть бути усиновлені за наявності письмової згоди батьків на
усиновлення після досягнення ними двомісячного віку.
( Кодекс доповнено статтею 101-1 згідно із Законом N 11/96-ВР від
30.01.96 )
 
   С т а т т я 102. Органи, що приймають рішення про усиновлення
 
   Усиновлення дітей провадиться за заявою особи, яка бажає
усиновити дитину, у судовому порядку.
   Присутність усиновителів при  прийнятті  рішення  про
усиновлення є обов'язковою.
( Стаття 102 в редакції Законів N 2488-12 від 23.06.92, N 11/96-ВР
від 30.01.96 )
 
   С т а т т я 102-1. Централізований облік дітей-сиріт і дітей,
            які залишилися без опіки (піклування)
            батьків
 
   Керівники закладів, у яких перебувають, утримуються або
виховуються діти, зобов'язані в тижневий термін з дня, коли їм
стало відомо, що дитина залишилася без  опіки  (піклування)
батьків, повідомити про це відділи та управління  районних,
районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міських чи районних у містах Рад, на які
покладається безпосереднє ведення справ по опіці і піклуванню.
   Відділи та управління районних, районних у містах Києві і
Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських
або районних у містах Рад, на які покладається безпосереднє
ведення справ по опіці і піклуванню, у місячний термін з дня
надходження інформації щодо  зазначених  дітей  та  в  разі
неможливості їх усиновлення, передачі під опіку (піклування) чи
на виховання в сім'ї громадян України надсилають дані про них до
Уряду Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської  і
Севастопольської міських державних адміністрацій.
   Уряд  Автономної  Республіки  Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські державні адміністрації у місячний термін з
дня надходження інформації та в разі неможливості усиновлення
дітей, передачі їх під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ї
громадян України на території даної або будь-якої іншої області
України зобов'язані передати цю інформацію до  Центру  по
усиновленню дітей при  Міністерстві  освіти  України  для
централізованого обліку.
   За невиконання вимог, передбачених частинами першою, другою і
третьою цієї статті, надання недостовірних даних, а також за дії,
пов'язані з приховуванням дитини від усиновлення, передачі під
опіку (піклування) чи на виховання в сім'ї громадян України,
керівники закладів, в яких  перебувають,  утримуються  або
виховуються діти, посадові особи відповідних органів державної
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
і Севастополя та органів місцевого  самоврядування  несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
( Кодекс доповнено статтею 102-1 згідно із Законом N 11/96-ВР від
30.01.96 )
 
   С т а т т я 102-2. Облік дітей, які можуть бути усиновлені,
            та облік осіб, які бажають усиновити
            дитину
 
   Облік дітей, які можуть бути усиновлені, а також облік осіб,
які бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями
районних, районних у містах Києві і Севастополі  державних
адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах
Рад, на які покладається безпосереднє ведення справ по опіці і
піклуванню, Міністерством освіти Автономної Республіки  Крим,
управліннями освіти обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій, а також Центром по усиновленню дітей при
Міністерстві освіти України в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
   Облік іноземних громадян, які бажають усиновити  дітей,
ведеться виключно Центром по усиновленню дітей при Міністерстві
освіти України.
( Кодекс доповнено статтею 102-2 згідно із Законом N 11/96-ВР від
30.01.96 )
 
   С т а т т я 102-3. Недопустимість посередницької комерційної
             діяльності щодо усиновлення дітей
 
   Посередницька комерційна діяльність щодо усиновлення дітей,
передачі їх під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ї
громадян України або громадян інших держав забороняється.
( Кодекс доповнено статтею 102-3 згідно із Законом N 11/96-ВР від
30.01.96 )
 
   С т а т т я 103. Усиновителі
 
   Усиновителем може бути кожний  повнолітній  дієздатний
громадянин. Між усиновителем і усиновленою дитиною повинна бути
різниця у віці не менше 15 років. За наявності поважних причин цю
різницю може бути скорочено під час розгляду  заяви  про
усиновлення. У разі усиновлення дітей родичами різниця у віці між
усиновителями та усиновленими до уваги не береться.
   Не можуть бути усиновителями:
   1) особи, позбавлені батьківських прав;
   2) особи, які подали завідомо неправдиві документи щодо
усиновлення;
   3) особи, які бажають оформити усиновлення з метою отримання
матеріальної чи іншої вигоди;
   4) особи, які були усиновителями, якщо з їх вини усиновлення
було скасовано або визнано недійсним;
   5) особи, які перебувають на обліку у психоневрологічних та
наркологічних диспансерах або лікуються в зазначених установах;
   6) особи, які на час усиновлення не мають  постійного
заробітку або інших установлених законом видів доходу.
( Стаття 103 в редакції Закону N 11/96-ВР від 30.01.96 )
 
   С т а т т я 103-1. Особи, які мають переважне право
            на усиновлення
 
   За наявності кількох осіб, які бажають усиновити одну й ту ж
дитину, переважне право надається:
   1) родичам незалежно від місця їх проживання;
   2) громадянам України;
   3) особам, у сім'ї яких проживає дитина, яка усиновлюється;
   4) особам, які усиновлюють двох або більше дітей (сестер,
братів), не розриваючи родинних зв'язків.
( Кодекс доповнено статтею 103-1 згідно із Законом N 11/96-ВР від
30.01.96 )
 
   С т а т т я 104. Згода дитини на усиновлення
 
   Для усиновлення потрібна згода усиновлюваного, якщо він досяг
десятирічного віку.
   Коли до подачі заяви про усиновлення дитина проживала в сім'ї
усиновителя і вважає усиновителя  своїм  батьком  (матір'ю),
усиновлення, як виняток, може бути проведене без одержання згоди
усиновлюваного.
 
   С т а т т я 105. Згода батьків на усиновлення їх дітей
 
   Для усиновлення дитини необхідна письмова згода батьків.
Згода батьків повинна бути свідомою, непримусовою, без отримання
будь-якої винагороди, засвідчена державним  нотаріусом  або
адміністрацією державного дитячого закладу, в якому перебуває,
утримується чи виховується дитина.
   Батьки можуть дати згоду на усиновлення лише після народження
дитини.
( Стаття 105 в редакції Закону N 11/96-ВР від 30.01.96 )
 
   С т а т т я 106. Усиновлення без згоди батьків
 
   Усиновлення може бути проведено без згоди батьків, якщо:
   1) батьки невідомі;
   2) батьків позбавлено батьківських прав;
   3) батьків визнано недієздатними або безвісно відсутніми;
   4) батьки понад 6 місяців не проживають разом з дитиною і без
поважних причин не беруть участі в її вихованні та утриманні, не
виявляють щодо дитини батьківської уваги і турботи.
( Стаття 106 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 660-12
від 28.01.91, Законом N 11/96-ВР від 30.01.96 )
 
   С т а т т я 107. Згода другого з подружжя на усиновлення
 
   При усиновленні дитини особою, яка перебуває в шлюбі, якщо
дитина не усиновлюється обома з подружжя, потрібна письмова згода
другого з подружжя на усиновлення.
 
 
   С т а т т я 108. Усиновлення без згоди другого з подружжя
 
   Усиновлення може бути проведене, як виняток, без  згоди
другого  з  подружжя  у  випадках,  якщо останнього визнано
недієздатним внаслідок душевної хвороби або недоумства чи визнано
безвісно відсутнім.
 
 
   С т а т т я 109. Усиновлення  дітей,  які  перебувають на
           вихованні та утриманні в державних дитячих
           закладах
 
   Для усиновлення  дітей, які перебувають на вихованні та
утриманні в державних дитячих закладах (будинку дитини, дитячому
будинку та інших дитячих закладах), при відсутності батьків
необхідна згода адміністрації цього дитячого закладу.
   Адміністрація дитячого  закладу, приймаючи дитину, вправі
з'ясувати, чи згодні батьки на усиновлення в майбутньому їх дитини
без  зазначення особи усиновителя. До прийняття рішення про
усиновлення батьки мають право в будь-який час анулювати дану
раніше згоду.
 
 
   С т а т т я 110. Усиновлення неповнолітнього, який перебуває
           під опікою (піклуванням)
 
   Для усиновлення неповнолітнього, який перебуває під опікою
(піклуванням), необхідна засвідчена державним нотаріусом письмова
згода опікуна (піклувальника) на усиновлення, а також батьків
дитини, за винятком випадків, передбачених статтею 106 цього
Кодексу. 
   При відмові опікуна (піклувальника) дати згоду питання про
усиновлення вирішується органами опіки і піклування.
( Стаття 110 із змінами, внесеним згідно із Законом N 11/96-ВР
від 30.01.96 )
 
   С т а т т я 111. Подача заяви про усиновлення
 
   Заява про  усиновлення  громадянами  України,  а  також
іноземними громадянами, які перебувають у шлюбі з громадянами
України подається за місцем проживання особи, яка бажає усиновити
дитину, або за місцем проживання усиновлюваного. 
   Заява про усиновлення дітей-сиріт,  які  проживають  на
території України, іноземними громадянами подається до Центру по
усиновленню дітей при Міністерстві освіти України. 
( Стаття 111 із змінами, внесеними згідно із Законом N 11/96-ВР
від 30.01.96 )
 
   С т а т т я 112. Забезпечення таємниці усиновлення
 
   Таємниця усиновлення охороняється законом.
   Для забезпечення таємниці усиновлення на прохання усиновителя
може бути змінено місце народження усиновленої дитини, а також у
виняткових випадках дату її народження, але не більш як на
шість місяців. Про зміну місця і дати народження повинно бути
зазначено в рішенні про усиновлення.
   Забороняється без згоди усиновителів, а в разі їх смерті без
згоди органів опіки і піклування повідомляти будь-які відомості
про  усиновлення,  а  також  видавати виписки з книг актів
громадянського стану, з яких було б видно, що усиновителі не є
кровними батьками усиновленого.
   Особи, які розголосили таємницю усиновлення  проти  волі
усиновителя,  можуть бути притягнуті до встановленої законом
відповідальності.
   Таємниця усиновлення не поширюється на випадки усиновлення
дітей іноземними громадянами. 
( Стаття 112 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3625-07
від 14.05.71, Законом N 11/96-ВР від 30.01.96 )

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner