Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кодекс про шлюб та сім'ю України

Кодекс України № 2006-VII от 20.06.1969

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

 
   С т а т т я 140. Особи, які не можуть  бути опікунами і
           піклувальниками
 
   Не можуть бути опікунами і піклувальниками особи, які: не
досягли 18 років; визнані у встановленому порядку недієздатними
або обмежено дієздатними; позбавлені батьківських прав, а також
особи, інтереси яких суперечать інтересам осіб, що підлягають
опіці або піклуванню.
 
 
   С т а т т я 141. Право опікунів і піклувальників вимагати
           повернення їм дітей від осіб, які незаконно
           удержують дітей
 
   Опікуни і піклувальники вправі вимагати по суду повернення їм
дітей, які перебувають у них під опікою і піклуванням, від
будь-яких осіб, що удержують дітей у себе без законних підстав.
 
 
   С т а т т я 142. Піклування про підопічних
 
   Опікуни і піклувальники зобов'язані піклуватися про осіб, які
перебувають у них під опікою і піклуванням, про створення цим
особам необхідних побутових умов і про забезпечення їх доглядом і
лікуванням.
 
   С т а т т я 143. Права і обов'язки опікунів і піклувальників
           по вихованню неповнолітніх і захисту їх прав
           та інтересів
 
   Опікуни і піклувальники над неповнолітніми мають право і
зобов'язані виховувати підопічних, піклуватися про їх здоров'я,
фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх до
праці, захищати їх права та інтереси.
( Стаття 143 в редакції Закону N 2488-12 від 23.06.92 )
 
 
   С т а т т я 144. Порядок укладення угод з участю опікунів або
           піклувальників
 
   Опікуни при здійсненні прав і виконанні обов'язків підопічних
укладають угоди від імені і в інтересах підопічних, діючи як їх
законні представники.
   Піклувальники над неповнолітніми дають згоду на укладення тих
угод, які за законом ці особи не вправі укладати самостійно.
   Піклувальники над особами, обмежено дієздатними внаслідок
зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, дають
згоду на укладення цими особами угод і розпорядження майном
відповідно до правил, встановлених статтею 15 Цивільного кодексу
Української РСР.
   Піклувальники над дієздатними особами подають цим особам
допомогу при здійсненні ними своїх прав і виконанні обов'язків, а
також охороняють їх від зловживань з боку третіх осіб.
( Стаття 144 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11
від 21.08.87 )
 
 
   С т а т т я 145. Угоди, для укладення яких потрібен дозвіл
           органів опіки і піклування
 
   Опікун не вправі без дозволу органів опіки і піклування
укладати угоди, а піклувальник - давати згоду на їх укладення,
якщо вони виходять за межі побутових.
   Такими угодами,  зокрема,  є  договори,  що  потребують
нотаріального посвідчення і спеціальної реєстрації, відмова від
належних підопічному майнових прав, поділ майна, поділ або обмін
жилої площі, видача письмових зобов'язань тощо.
   Органи опіки і піклування вправі, якщо це необхідно для
захисту інтересів підопічних, обмежити право одного з батьків або
опікуна (піклувальника) розпоряджатися вкладом, внесеним будь-ким
на ім'я підопічного.
 
 
   С т а т т я 146. Угоди, які не вправі укладати опікун і
           піклувальник
 
   Опікун і піклувальник, їх дружини і близькі родичі не вправі
укладати угоди з підопічними, а також не вправі представляти осіб,
які перебувають у них під опікою і піклуванням, при укладенні угод
або веденні судових справ між підопічним і дружиною опікуна чи
піклувальника та їх близькими родичами.
   Опікун і піклувальник не вправі здійснювати дарування від
імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою.
 
 
   С т а т т я 147. Розпорядження доходами осіб, які перебувають
           під опікою чи піклуванням
 
   Суми, що належать підопічним у вигляді пенсій, допомоги або
аліментів, інших поточних надходжень або доходів від належного їм
майна, переходять у розпорядження опікуна і витрачаються на
утримання цих осіб.
   Піклувальник вправі одержувати зазначені суми і витрачати їх
на утримання осіб, які перебувають під піклуванням, якщо того
вимагають інтереси цих осіб.
   Заробітком, стипендією, винагородою, одержуваною внаслідок
здійснення своїх авторських і винахідницьких прав, неповнолітні
віком  від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років розпоряджаються
самостійно відповідно до правил Цивільного кодексу Української
РСР ( 1540-06 ).
 
 
   С т а т т я 148. Управління майном осіб, які перебувають під
           опікою чи піклуванням
 
   Управління майном осіб, які перебувають під  опікою  чи
піклуванням, умови відчуження їх майна, зберігання належного їм
майна, сум та інших цінностей, виконання інших дій, пов'язаних із
збереженням майна і управлінням ним, а також порядок звіту
опікунів і піклувальників по управлінню майном і збереженню його
визначаються правилами про опіку і піклування (частина четверта
статті 129 цього Кодексу).
( Стаття 148 із змінами, внесеними згідно з Указом N 8474-10 від
27.02.85 )
 
 
   С т а т т я 149. Безоплатність  обов'язків  по  опіці і
           піклуванню
 
   Обов'язки по опіці і піклуванню виконуються безоплатно.
 
 
   С т а т т я 150. Оскарження дій опікунів і піклувальників
 
   Дії опікунів і піклувальників можуть бути оскаржені кожною
особою, у тому числі й підопічним, до органів опіки і піклування
за місцем проживання підопічного.
 
 
   С т а т т я 151. Контроль  за  діяльністю  опікунів  і
           піклувальників
 
   Контроль за діяльністю опікунів і піклувальників здійснюється
органами опіки і піклування за місцем проживання підопічного.
 
 
   С т а т т я 152. Відшкодування майнової шкоди,  заподіяної
           опікуном чи піклувальником
 
   Органи опіки і піклування зобов'язані, а після припинення
опіки  і  піклування  особа,  яка перебувала під опікою чи
піклуванням, вправі вимагати від опікуна  або  піклувальника
відшкодування  майнової  шкоди, заподіяної їй несумлінним чи
недбалим виконанням опікунських обов'язків.
 
 
   С т а т т я 153. Оскарження рішень органів опіки і піклування
 
   Рішення органів опіки і піклування про призначення  або
звільнення  опікунів  і  піклувальників  від виконання своїх
обов'язків, а також з інших питань опіки і піклування можуть бути
оскаржені заінтересованими особами чи опротестовані прокурором у
встановленому законом порядку.
( Стаття 153 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 783-10
від 01.09.80, Законом N 2488-12 від 23.06.92 )
 
 
               Глава 18
 
      ЗВІЛЬНЕННЯ ОПІКУНІВ І ПІКЛУВАЛЬНИКІВ ВІД ЇХ 
       ОБОВ'ЯЗКІВ. ПРИПИНЕННЯ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ
 
   С т а т т я 154. Звільнення опікунів і піклувальників від
           виконання обов'язків на їх прохання
 
   Опікуни і піклувальники можуть бути на їх прохання звільнені
від виконання своїх обов'язків, якщо орган опіки і піклування за
місцем проживання підопічного визнає, що це прохання викликане
поважною причиною.
 
 
   С т а т т я 155. Звільнення опікунів і піклувальників у разі
           неналежного виконання  ними обов'язків і
           відповідальність їх за зловживання правами
 
   Органи опіки  і  піклування  за  своєю  ініціативою, за
клопотанням підопічних, державних або громадських організацій, а
також за заявою будь-яких осіб можуть звільнити опікуна або
піклувальника від виконання покладених на нього обов'язків, коли
встановлять, що опікун чи піклувальник не відповідає своєму
призначенню або неналежним чином виконує свої обов'язки.
   При зловживанні правами і залишенні підопічних дітей без
нагляду і піклування опікун або піклувальник притягається до
передбаченої законом відповідальності.
 
 
   С т а т т я 156. Припинення опіки
 
   Опіка припиняється:
   після досягнення  неповнолітніми  п'ятнадцяти  років,  за
винятком випадків, коли вони будуть у встановленому порядку
визнані недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства;
   в разі повернення неповнолітніх, які не досягли п'ятнадцяти
років, на виховання батькам;
   в разі видужання або значного поліпшення здоров'я особи, яка
була визнана недієздатною, і поновлення її судом у дієздатності;
   внаслідок смерті підопічного.
   З підстав,  вказаних  у  цій  статті,  крім  досягнення
неповнолітнім  п'ятнадцяти  років,  а  також  в разі смерті
підопічного, опіка припиняється за рішенням органу опіки  і
піклування.
 
 
   С т а т т я 157. Припинення піклування
 
   Піклування припиняється:
   після досягнення підопічним вісімнадцяти років;
   при одруженні неповнолітньої особи;
   в разі скасування судом обмеження в дієздатності осіб, які
зловживали спиртними напоями або наркотичними засобами;
   якщо відпала причина, що викликала встановлення піклування
над особами, які за станом здоров'я не могли самостійно захищати
свої права;
   внаслідок смерті особи, яка перебувала під піклуванням.
   В разі скасування судом обмеження в дієздатності осіб, які
зловживали спиртними напоями або наркотичними засобами, а також
коли відпали причини, що викликали встановлення піклування над
особами, які за станом здоров'я не могли захищати свої права,
піклування припиняється за рішенням органу опіки і піклування.
( Стаття 157 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11
від 21.08.87 )
 
 
               Розділ V
 
          АКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ
 
 ( Розділ V зберігає свою чинність у частині, що не суперечить
  Кодексу ( 2947-14 ), до прийняття спеціального закону )
 
 
               Глава 19
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   С т а т т я 158. Реєстрація актів громадянського стану
 
   Народження, смерть, одруження, розірвання шлюбу, встановлення
батьківства, переміна прізвища, імені, по батькові підлягають
реєстрації в державних органах реєстрації актів громадянського
стану.
   Про зроблений  запис акта громадянського стану видається
відповідне свідоцтво.
   Актові  записи,  вчинені  в  органах  реєстрації  актів
громадянського стану, до спростування їх по суду є безспірними
доказами посвідчуваних ними актів.
( Стаття 158 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2488-12
від 23.06.92, N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )
 
 
   С т а т т я 159. Реєстрація актів громадянського стану
 
   Акти громадянського стану реєструються у відділах реєстрації
актів громадянського стану районних, районних у містах, міських
(міст обласного значення) управлінь юстиції, у виконавчих органах
сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, у
консульських установах та дипломатичних представництвах України.
( Стаття 159 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80,
в редакції Законів N 2488-12 від 23.06.92, N 1366-XIV ( 1366-14 )
від 11.01.2000 )
 
 
   С т а т т я 160. Компетенція органів реєстрації актів
           громадянського стану
 
   Відділи реєстрації  актів  громадянського стану районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь
юстиції  проводять  реєстрацію народження, смерті, одруження,
розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища,
імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян про
внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів
актів громадянського стану та у встановленому порядку зберігають
актові книги.
   Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст
обласного значення) рад проводять реєстрацію народження, смерті,
одруження та встановлення батьківства.
   Реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу,
встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові
громадян України,  які  проживають  за  кордоном,  проводять
консульські  установи  і дипломатичні представництва України.
Зазначені установи та представництва також приймають і розглядають
заяви  громадян про внесення змін, доповнень, поновлення та
анулювання записів актів громадянського стану.
( Стаття 160 в редакції Указу ПВР N 783-10 від 01.09.80,
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2488-12 від 23.06.92, в
редакції Закону N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 ) 
 
   С т а т т я 161. Порядок виправлення помилок і внесення змін
           в записи актів громадянського стану
 
   Виправлення помилок  і  внесення  змін  у  записи актів
громадянського стану при наявності достатніх підстав і  при
відсутності  спору  між  заінтересованими особами провадяться
органами реєстрації актів громадянського стану. Відмова органів
реєстрації актів громадянського стану виправити або змінити запис
може бути оскаржена до суду.
   При наявності спору між заінтересованими особами виправлення
запису провадиться на підставі судового рішення.
 
 
   С т а т т я 161-1. Анулювання записів актів громадянського
            стану
 
   Анулювання первинних  записів  актів громадянського стану
провадиться органами реєстрації актів громадянського стану на
підставі рішення суду.
   У випадку, передбаченому частиною другою статті 44-1 цього
Кодексу, анулювання запису про розірвання шлюбу  провадиться
органами реєстрації актів громадянського стану, в якому шлюб був
розірваний.
   Поновлені чи повторно складені записи актів громадянського
стану в разі виявлення первинних записів можуть бути анульовані
на підставі рішення суду або висновку відділу реєстрації актів
громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
чи  Севастопольського  міських  управлінь  юстиції за місцем
знаходження, поновленого чи повторно складеного запису.
( Кодекс доповнено статтею 161-1 згідно з Указом ПВР N 783-10 від
01.09.80, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2488-12
від 23.06.92, N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 ) 
 
 
   С т а т т я 162. Актові книги. Порядок реєстрації актів
           громадянського стану
 
   Зразки книг реєстрації актів громадянського стану та свідоцтв
про реєстрацію актів громадянського стану, а також Положення про
порядок  розгляду клопотань про переміну громадянами України
прізвищ, імен, по батькові затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Правила реєстрації актів громадянського стану, Положення про
порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання записів актів
громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг
затверджуються Міністерством юстиції України.
( Стаття 162 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 783-10
від  01.09.80,  в редакції Законів N 2488-12 від 23.06.92,
N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )
 
 
               Глава 20
 
           РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ
 
   С т а т т я 163. Місце і порядок реєстрації народження
 
   Реєстрація народження провадиться за місцем народження дитини
або за місцем проживання її батьків чи одного з них за письмовою
або усною заявою батьків чи одного з них, а в разі смерті батьків
або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження -

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner