Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-виконавчий кодекс України

Кодекс України № 1129-IV от 11.07.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 12

 
   після закінчення періоду звільнення від роботи у зв'язку з
вагітністю та пологами виконують роботу за вказівкою адміністрації
виправної  колонії,  їм нараховується заробіток на загальних
підставах з іншими засудженими, які відбувають покарання  у
виправній колонії даного виду.
 
   3. Харчуванням,  одягом,  а  також  комунально-побутовими
послугами вони забезпечуються за нормами, встановленими  для
засуджених, які відбувають покарання у виправній колонії.
 
   4. У разі систематичного або злісного порушення встановлених
правил поведінки право  на  проживання  за  межами  колонії
скасовується  за  постановою  начальника  виправної  колонії,
погодженою  із  спостережною  комісією,  і  засуджені  жінки
повертаються в колонію для подальшого відбування покарання.
 
   Стаття 143. Особливості відбування покарання у виховних
         колоніях
 
   1. У виховних колоніях засуджені мають право:
 
   витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і
предметів першої потреби гроші, зароблені в колонії, в сумі до ста
відсотків мінімального розміру заробітної плати;
 
   одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці
тривале побачення;
 
   одержувати посилки (передачі) і бандеролі. ( Абзац четвертий
частини першої статті 143 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
 
   2. При сумлінній поведінці і ставленні до праці та навчання
після відбуття не менше однієї четвертої частини строку покарання
засуджені мають право на поліпшення умов тримання і їм може бути
дозволено:
 
   додатково витрачати на місяць гроші в  сумі  шістдесяти
відсотків мінімального розміру заробітної плати;
 
   додатково одержувати один раз на три місяці короткострокове
побачення, яке за постановою начальника виховної колонії може
проходити за межами виховної колонії;
 
   додатково одержувати протягом року три посилки (передачі) і
чотири бандеролі.
 
   Стаття 144. Заходи заохочення, що застосовуються 
         до засуджених неповнолітніх
 
   1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці та навчання,
активну участь у роботі самодіяльних організацій і виховних
заходах до засуджених неповнолітніх можуть застосовуватися, крім
передбачених статтею 130 цього Кодексу, такі заходи заохочення:
 
   надання права відвідування культурно-видовищних і спортивних
заходів  за межами виховної колонії в супроводі працівників
колонії;
 
   надання права виходу за межі виховної колонії в супроводі
батьків чи інших близьких родичів.
 
   2. Тривалість  виходу  за  межі  колонії  встановлюється
начальником колонії, але не може перевищувати восьми годин.
Забороняється відвідування культурно-видовищних  і  спортивних
заходів за межами колонії, які проводяться після двадцятої години.
 
   Стаття 145. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених
         неповнолітніх
 
   За порушення встановленого  порядку  і  умов  відбування
покарання до засуджених неповнолітніх можуть застосовуватися такі
заходи стягнення:
 
   попередження;
 
   догана;
 
   сувора догана;
 
   призначення на позачергове чергування по прибиранню приміщень
і території колонії;
 
   скасування поліпшених умов тримання, передбачених статтею 143
цього Кодексу;
 
   поміщення в дисциплінарний ізолятор на строк до десяти діб з
виведенням чи без виведення на навчання або роботу.
 
   Стаття 146. Посадові особи, які застосовують заходи
         заохочення і стягнення до засуджених
         неповнолітніх, та обсяг їх повноважень
 
   1. Крім  посадових осіб, визначених у статті 135 цього
Кодексу, правом застосування заходів заохочення і  стягнення
користуються старші вихователі і вихователі.
 
   2. Старший вихователь має право застосовувати в усній формі
такі заходи заохочення і стягнення:
 
   подяка;
 
   дострокове зняття раніше накладеного ним або вихователем
стягнення;
 
   попередження;
 
   догана;
 
   призначення на позачергове чергування по прибиранню приміщень
і території колонії.
 
   3. Вихователь має право застосовувати в усній формі такі
заходи заохочення і стягнення:
 
   подяка;
 
   дострокове зняття раніше накладеного ним стягнення;
 
   попередження;
 
   догана.
 
   Стаття 147. Переведення засуджених із виховної колонії 
         до виправної колонії
 
   1. Засуджені,  які  досягли  вісімнадцятирічного  віку,
переводяться із виховної колонії для дальшого відбування покарання
до виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними
умовами тримання.
 
   2. Питання  про  переведення  засудженого,  який  досяг
вісімнадцятирічного віку, з виховної колонії до виправної колонії
вирішується Державним департаментом України з питань виконання
покарань за рішенням педагогічної ради і поданням начальника
виховної колонії, погодженим із службою у справах дітей.
( Частина друга статті 147 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 )
 
   Стаття 148. Залишення у виховних колоніях засуджених, 
         які досягли вісімнадцятирічного віку
 
   1. З метою закріплення результатів виправлення, завершення
загальноосвітнього або професійно-технічного навчання засуджені,
які досягли вісімнадцятирічного віку, можуть бути залишені у
виховній колонії до закінчення строку покарання, але не довше ніж
до досягнення ними двадцяти двох років.
 
   2. Залишення засуджених, які досягли  вісімнадцятирічного
віку, у виховній колонії проводиться за рішенням педагогічної ради
постановою начальника колонії, погодженою із службою у справах
дітей.
( Частина друга статті 148 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 )
 
   3. На засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку і
залишені у виховній колонії,  поширюються  умови  відбування
покарання, норми харчування і матеріально-побутового забезпечення,
встановлені для неповнолітніх засуджених. Умови праці осіб, які
досягли вісімнадцятирічного віку, встановлюються відповідно до
законодавства про працю.
 
   Стаття 149. Участь громадськості у виправленні
         і ресоціалізації засуджених неповнолітніх
 
   1. Для надання допомоги адміністрації виховної колонії в
організації  навчально-виховного   процесу   і   зміцненні
матеріально-технічної бази колонії, вирішення питань соціального
захисту засуджених, трудового і побутового влаштування осіб, які
звільняються, при виховних колоніях створюється піклувальна рада з
представників  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, громадських організацій.
 
   Організація і діяльність піклувальної  ради  визначаються
положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2. З метою підвищення ефективності виховного впливу  на
засуджених і надання допомоги адміністрації виховної колонії при
відділеннях соціально-психологічної служби можуть створюватися
батьківські  комітети.  Діяльність  батьківського  комітету
визначається положенням, яке  затверджує  начальник  виховної
колонії.
 
              РОЗДІЛ IV
   ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 
               Глава 22
    ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
        У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 
   Стаття 150. Місця відбування покарання у виді довічного
         позбавлення волі
 
   1. Засуджені  до  довічного  позбавлення волі відбувають
покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки.
 
   2. Засуджені, які відбувають покарання у виді довічного
позбавлення волі у виправних колоніях максимального рівня безпеки,
тримаються окремо від інших засуджених, які відбувають покарання у
виправних колоніях даного виду.
 
   Стаття 151. Порядок і умови виконання та відбування покарання
         у виді довічного позбавлення волі
 
   1. Засуджені, які відбувають покарання у виді довічного
позбавлення волі, розміщуються в приміщеннях камерного типу, як
правило, по дві особи і носять одяг спеціального зразка. За заявою
засудженого та в інших необхідних випадках з метою захисту
засудженого від можливих посягань на його життя з боку інших
засуджених чи запобігання вчиненню ним злочину або при наявності
медичного висновку за постановою начальника колонії його можуть
тримати в одиночній камері.
 
   2. На  осіб,  які  відбувають довічне позбавлення волі,
поширюються права і обов'язки засуджених до позбавлення волі,
передбачені статтею 107 цього Кодексу.
 
   3. Засуджені до довічного позбавлення волі залучаються до
праці тільки на території колонії з урахуванням вимог тримання їх
у приміщеннях камерного типу.
 
   4. Самодіяльні організації серед засуджених до довічного
позбавлення волі не створюються. Для засуджених, які не мають
загальної середньої освіти, у виправних колоніях утворюються
консультаційні пункти.
 
   5. Засуджені до довічного позбавлення волі мають право:
 
   витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і
предметів першої потреби гроші, зароблені в колонії, в сумі до
п'ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;
 
   одержувати один раз  на  шість  місяців  короткострокове
побачення;
 
   одержувати посилки (передачі) і бандеролі. ( Абзац четвертий
частини п'ятої статті 151 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 )
від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
 
   Засудженим надається щоденна прогулянка  тривалістю  одна
година.
 
   6. При  сумлінній поведінці і ставленні до праці після
відбуття десяти років строку покарання засудженому може бути
дозволено додатково витрачати на місяць гроші в сумі двадцяти
відсотків мінімального розміру заробітної плати.
 
   7. Засудженим до довічного позбавлення волі може бути подано
клопотання про його помилування після відбуття ним не менше
двадцяти років призначеного покарання.
( Статтю 151 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3559-IV
( 3559-15 ) від 16.03.2006 )
 
               РОЗДІЛ V
        ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ.
   ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ,
          КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА НИМИ
 
               Глава 23
        ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
 
   Стаття 152. Підстави звільнення від відбування покарання
 
   Підставами звільнення від відбування покарання є:
 
   відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;
 
   закон України про амністію;
 
   акт про помилування;
 
   скасування вироку суду і закриття кримінальної справи;
 
   закінчення строків давності виконання обвинувального вироку;
 
   умовно-дострокове звільнення  від  відбування  покарання;
 
   хвороба;
 
   інші підстави, передбачені законом.
 
   Стаття 153. Припинення відбування покарання і порядок
         звільнення
 
   1. Відбування покарання у виді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, арешту, обмеження
волі, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців,
позбавлення волі припиняється в першій половині дня останнього дня
строку покарання з урахуванням тих змін, які можуть бути внесені у
строк покарання відповідно до закону.
 
   2. Засуджені до арешту, обмеження волі або позбавлення волі
після відбуття строку покарання, призначеного вироком  суду,
звільняються в першій половині останнього дня строку покарання.
Якщо строк покарання закінчується у вихідний або святковий день,
засуджений звільняється у передвихідний або передсвятковий день.
При обчисленні строків місяцями строк закінчується відповідного
числа останнього місяця, а коли цей місяць не має відповідного
числа - в останній день цього місяця.
 
   3. З особою, яка звільняється, проводиться повний розрахунок,
повертаються  особисті  документи, цінності та речі, які їй
належать, видаються гроші, що зберігалися на її особовому рахунку,
а також довідка встановленого зразка, де зазначаються підстави
звільнення. На прохання особи, яка  звільняється,  видається
характеристика.
 
   4. Паспорт особі, яка звільняється від відбування покарання у
виді арешту, обмеження або позбавлення волі, видається  при
звільненні. При відсутності паспорта в особовій справі засудженого
адміністрація установи виконання покарань завчасно вживає заходів
щодо його одержання.
 
   5. Дострокове звільнення від відбування покарання проводиться
у день надходження відповідних документів, а якщо документи
одержані після закінчення робочого дня - у першій  половині
наступного дня.
 
   6. Кримінально-виконавча інспекція в день закінчення строку
покарання у виді громадських чи виправних робіт, а при звільненні
за іншими підставами - не пізніше наступного робочого дня після
одержання відповідних документів направляє повідомлення власнику
підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу,
де  засуджений  відбував покарання, про припинення виконання
громадських робіт чи відрахувань з його  заробітної  плати.
Засудженому за його вимогою може видаватися довідка про відбуття
покарання або про звільнення від нього.
 
   Стаття 154. Порядок дострокового звільнення від відбування
         покарання
 
   1. Амністія застосовується законом до громадян, засуджених
судами України, незалежно від місця відбування ними покарання.
 
   2. Стосовно засудженого,  представленого  до  помилування
органом або установою виконання покарань, відповідне клопотання
подається у порядку, встановленому законодавством.
 
   3. Стосовно засудженого, щодо якого відповідно до статей 81,
82 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) може бути застосоване
умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміна
невідбутої частини покарання більш м'яким, орган або установа
виконання  покарань  надсилає  подання  до  суду у порядку,
встановленому   кримінально-процесуальним    законодавством.
Адміністрація  органу  або установи виконання покарань після
відбуття засудженим установленої Кримінальним кодексом України
частини строку покарання зобов'язана в місячний термін розглянути

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner