Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-виконавчий кодекс України

Кодекс України № 1129-IV от 11.07.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 13

питання щодо можливості представлення його до умовно-дострокового
звільнення від відбування покарання або до заміни невідбутої
частини покарання більш м'яким.
 
   4. Подання про звільнення від відбування покарання внаслідок
психічної хвороби надсилається до суду начальником органу або
установи виконання покарань. Разом з поданням до суду надсилаються
висновок спеціальної психіатричної експертної комісії й особова
справа засудженого.
 
   5. Подання про звільнення від відбування покарання внаслідок
іншої тяжкої хвороби надсилається до суду начальником органу або
установи  виконання  покарань. Одночасно з поданням до суду
надсилаються висновок медичної або лікарсько-трудової експертної
комісії й особова справа засудженого. У поданні вказуються дані,
які  характеризують поведінку засудженого під час відбування
покарання.
 
   6. У разі визнання інвалідом першої або другої групи особи,
засудженої до громадських робіт або обмеження волі, орган чи
установа виконання покарань вносить подання до суду про його
дострокове звільнення від відбування покарання. Разом з поданням
до  суду  надсилається висновок лікарсько-трудової експертної
комісії.
 
   7. У разі відмови суду щодо умовно-дострокового звільнення
від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання
більш м'яким повторне подання в цьому питанні  щодо  осіб,
засуджених за тяжкі і особливо тяжкі злочини до позбавлення волі
на строк не менше п'яти років, може бути внесено не раніше як
через один рік з дня винесення постанови про відмову, а щодо
засуджених за інші злочини та неповнолітніх засуджених - не раніше
як через шість місяців.
 
   8. Особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням
або в порядку заміни невідбутої частини покарання більш м'яким,
якщо вони були направлені у місця обмеження волі або позбавлення
волі у випадках, передбачених законом,  можуть  бути  знову
представлені до умовно-дострокового звільнення від відбування
покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким не
раніше як через один рік з дня винесення ухвали про направлення у
місця обмеження волі або позбавлення волі.
 
   9. У разі встановлення вагітності у жінки, засудженої до
громадських чи виправних робіт, кримінально-виконавча інспекція
вносить до суду подання про її дострокове  звільнення  від
відбування покарання з часу звільнення від роботи у зв'язку з
вагітністю і пологами.
 
   10. Засуджені до обмеження волі або позбавлення волі жінки,
які  стали вагітними або народили дітей під час відбування
покарання, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше
п'яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини, які мають
сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з ними проживання, або
які мають можливість самостійно забезпечити належні умови для
виховання дитини, можуть бути за поданням адміністрації установи
виконання покарань і спостережної комісії звільнені судом від
відбування покарання в межах строку, на який згідно із законом
жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю,
пологами і до досягнення дитиною трирічного віку.
 
   Залежно від поведінки засудженої після досягнення дитиною
трирічного віку або в разі смерті дитини кримінально-виконавча
інспекція вносить до суду подання про звільнення її від відбування
покарання або заміну його більш м'яким покаранням чи направлення
засудженої для відбування покарання, призначеного за вироком.
 
   Стаття 155. Правовий статус осіб, які відбули покарання
 
   Особи, які відбули покарання, несуть обов'язки і користуються
правами, встановленими для громадян України, з обмеженнями, що
передбачені для осіб, які мають судимість. Такі обмеження можуть
бути передбачені тільки законом.
 
               Глава 24
     ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ВІДБУВАННЯ
              ПОКАРАННЯ
 
   Стаття 156. Надання допомоги засудженим у трудовому
         і побутовому влаштуванні
 
   1. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення  строку
покарання  адміністрація  установи  виконання  покарань через
територіальні органи внутрішніх справ  і  центри  зайнятості
населення вживає заходів до трудового і побутового влаштування
засудженого за обраним ним місцем проживання.
 
   2. В установах виконання покарань організовуються  курси
підготовки засуджених до звільнення.
 
   3. Інваліди першої та другої груп, а також чоловіки віком
понад шістдесят років і жінки - понад п'ятдесят п'ять років, у
разі потреби, за їхньою згодою направляються у будинки інвалідів і
престарілих.  Неповнолітні,  які  позбавлені  батьківського
піклування, у необхідних випадках направляються службами у справах
дітей до шкіл-інтернатів або над ними встановлюється опіка чи
піклування.
( Частина третя статті 156 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 )
 
   Стаття 157. Надання допомоги особам, звільненим з місць
         відбування покарання
 
   1. Особи,  які  звільнені  від  відбування  покарання,
забезпечуються безплатним проїздом до місця проживання або роботи
в межах України.
 
   2. У разі відсутності необхідного за сезоном одягу, взуття і
коштів на їх придбання особи, звільнені від відбування покарання,
забезпечуються одягом і взуттям безоплатно. Їм може бути видана
одноразова грошова допомога за рахунок коштів Державного бюджету
України,   передбачених   на   фінансування   Державної
кримінально-виконавчої служби України. Умови і порядок надання
допомоги  визначаються  нормативно-правовими актами Державного
департаменту України з питань виконання покарань.
( Частина друга статті 157 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 )
 
   3. Особи, які звільнені від відбування покарання і потребують
за станом здоров'я постійного догляду, а також неповнолітні
направляються  до  місця проживання в супроводі родичів або
працівника колонії.
 
               Глава 25
     НАГЛЯД ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ
              ПОКАРАННЯ
 
   Стаття 158. Встановлення адміністративного нагляду 
         за особами, звільненими з місць позбавлення волі
 
   Адміністративний нагляд встановлюється щодо осіб, зазначених
у статті 3 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР ), за постановою
судді в порядку, передбаченому статтею 5 вищезазначеного Закону.
 
   Стаття 159. Виконання постанови судді про встановлення 
         та припинення адміністративного нагляду
 
   1. Постанова  судді  про  встановлення  або  припинення
адміністративного нагляду у випадках, передбачених пунктами "а",
"б" і "г" статті 3 Закону України "Про адміністративний нагляд за
особами, звільненими з місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР ),
надсилається судом начальнику колонії.
 
   2. Адміністрація колонії надсилає для виконання постанову
судді органу внутрішніх справ за обраним піднаглядним місцем
проживання в день його звільнення.
 
   3. Постанова судді оголошується піднаглядному під розписку.
При цьому особі, щодо якої встановлено адміністративний нагляд,
роз'яснюються  обов'язки  піднаглядного,  сповіщається  про
відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду та
про встановлені щодо неї обмеження, передбачені статтями 9, 10 і
11 Закону України "Про адміністративний нагляд за  особами,
звільненими з місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР ).
 
               Глава 26
       ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ОСІБ,
        ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
 
   Стаття 160. Громадський контроль за особами,
         умовно-достроково звільненими від відбування
         покарання
 
   1. За особами, умовно-достроково звільненими від відбування
покарання, протягом невідбутої частини покарання встановлюється
контроль громадських організацій і трудових колективів, з цими
особами проводиться виховна робота з метою закріплення результатів
виправлення і ресоціалізації.
 
  2. Громадськими  організаціями,  які здійснюють громадський
контроль відповідно до глави 26 цього Кодексу, є ті, статутами
яких передбачено здійснення такого контролю, або ті, які виявили
бажання здійснювати його з дозволу органу або установи виконання
покарань.
 
   Стаття 161. Порядок здійснення громадського контролю 
         за особами, умовно-достроково звільненими 
         від відбування покарання
 
   1. Громадський  контроль  за  особами,  умовно-достроково
звільненими від відбування покарання, а також виховна робота з
ними  організовуються  спостережними комісіями і здійснюються
громадськими організаціями та трудовими колективами за місцем
роботи або навчання і за місцем проживання цих осіб.
 
   2. Спостережні комісії, служби у справах дітей, центри
соціальних служб для молоді, а також громадські організації і
трудові колективи можуть виділяти своїх представників та доручати
їм за їхньою згодою систематичне проведення виховної роботи і
здійснення  контролю  за  поведінкою  осіб, умовно-достроково
звільнених від відбування покарання.
( Частина друга статті 161 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 )
 
   3. Громадські вихователі неповнолітніх та інші особи, яким
доручено проводити з умовно-достроково звільненими від відбування
покарання виховну роботу, контролюють їхнє ставлення до праці,
навчання і поведінку в побуті, надають їм необхідну допомогу.
 
   Стаття 162. Заходи громадського впливу щодо осіб,
         умовно-достроково звільнених від відбування
         покарання
 
   1. До умовно-достроково звільнених від відбування покарання
осіб, які ухиляються від громадського контролю, збори трудового
колективу або громадська організація можуть застосовувати захід
впливу у виді громадського попередження.
 
   2. У разі систематичного порушення громадського  порядку
особою, яка відбувала покарання у виді позбавлення волі за тяжкий
або особливо тяжкий злочин чи була двічі засуджена до позбавлення
волі  за  умисні  злочини й умовно-достроково звільнена від
відбування покарання, трудовий колектив або громадська організація
можуть порушити клопотання перед органом внутрішніх справ про
встановлення за нею адміністративного нагляду.
 
   Стаття 163. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою
         осіб, звільнених від відбування покарання
         з випробуванням
 
   1. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням, протягом іспитового строку здійснюється
кримінально-виконавчою  інспекцією  за  місцем  проживання
засудженого, а  стосовно  військовослужбовців  -  командирами
військових частин.
 
   2. Проведення  індивідуально-профілактичної  роботи  із
засудженими, звільненими від відбування покарання з випробуванням,
за місцем проживання покладається на органи внутрішніх справ. До
цієї роботи можуть залучатися працівники органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, а також об'єднання громадян,
релігійні та благодійні організації.
 
   Стаття 164. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб,
         звільнених від відбування покарання
         з випробуванням
 
   1. Кримінально-виконавча інспекція веде персональний облік
засуджених протягом іспитового строку,  спільно  з  органами
внутрішніх  справ  та  відповідними громадськими формуваннями
проводить індивідуально-профілактичну роботу із засудженими та
контролює  додержання  ними громадського порядку і виконання
обов'язків, покладених на них судом; вносить подання органу
внутрішніх справ щодо здійснення приводу засуджених, які не
з'явилися за викликом  до  кримінально-виконавчої  інспекції;
організовує початковий розшук засуджених, місцезнаходження яких
невідоме, та надсилає матеріали до органів внутрішніх справ для
оголошення розшуку таких засуджених.
 
   2. У разі призову засудженого на строкову військову службу до
військового комісаріату надсилається копія вироку, а в необхідних
випадках до неї додаються інші документи, які потрібні для
здійснення контролю  за  поведінкою  засудженого  за  місцем
проходження служби.
 
   3. Звільнені  від  відбування  покарання з випробуванням
зобов'язані: виконувати обов'язки, які покладені на них судом;
повідомляти інспекцію про зміну місця проживання; з'являтися за
викликом до кримінально-виконавчої інспекції. У разі неприбуття до
кримінально-виконавчої  інспекції  без  поважних  причин  до
засудженого може бути застосовано привід, який  здійснюється
органом внутрішніх справ.
 
   Поважними   причинами   неявки   засудженого   до
кримінально-виконавчої інспекції в призначений строк визнаються:
несвоєчасне одержання запрошення, хвороба та інші обставини, що
фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом
і які документально підтверджені.
 
   Стаття 165. Обчислення іспитового строку
 
   1. Іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку
суду.
 
   2. Після закінчення іспитового строку  засуджений,  який
виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового злочину,
за поданням кримінально-виконавчої інспекції звільняється судом
від призначеного йому покарання, контроль за його поведінкою
припиняється  і  засуджений  знімається  з  обліку   в
кримінально-виконавчій інспекції.
 
   Стаття 166. Відповідальність осіб, звільнених від відбування
         покарання з випробуванням
 
   1. У разі ухилення засудженого, звільненого від відбування
покарання з випробуванням, від виконання обов'язків, які покладені
на нього судом, або порушення громадського порядку, за яке його
було   притягнуто  до  адміністративної  відповідальності,
кримінально-виконавча інспекція застосовує до нього застереження у
виді  письмового  попередження про скасування звільнення від
відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування
призначеного покарання.
 
   2. Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов'язки
або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою
адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на
шлях виправлення, кримінально-виконавча інспекція вносить до суду
подання про скасування звільнення від відбування покарання з
випробуванням  і  направлення  засудженого  для  відбування
призначеного покарання.
 
   3. Невиконанням обов'язків вважається таке, коли засуджений
не виконав хоч один з обов'язків, які було покладено на нього
судом.
 
   4. Систематичним вчиненням правопорушень вважається вчинення
засудженим трьох і більше правопорушень, за які його  було
притягнуто до адміністративної відповідальності.
 
   5. Поважними   причинами   неявки   засудженого   до
кримінально-виконавчої інспекції в призначений строк визнаються:
несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що
фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом
і які документально підтверджені.
 
   6. Особа, звільнена від відбування покарання з випробуванням,
розшук якої оголошено у зв'язку з ухиленням від відбування
покарання, затримується і конвоюється органом внутрішніх справ у
порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством.
 
            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 
   2. З набранням чинності цим Кодексом втрачають чинність:
 
   Виправно-трудовий кодекс України ( 3325-07 ) від 23 грудня
1970 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 1,
ст. 6) із змінами, внесеними до нього;
 
   Закон Української РСР "Про затвердження Виправно-трудового
кодексу Української РСР" ( 3325а-07 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1971 р., N 1, ст. 6);
 
   Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 19 травня
1971 року "Про порядок введення в дію Виправно-трудового кодексу
Української РСР" ( 3636-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1971 р., N 21, ст. 154);
 
   Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня
1984 року "Про затвердження Положення про порядок і  умови
виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не зв'язаних із
заходами виправно-трудового впливу на засуджених" ( 7193-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., N 27, ст. 511);
 
   Закон Української  РСР  "Про затвердження Указу Президії
Верховної Ради Української РСР "Про затвердження Положення про
порядок і умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань,
не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених"

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner