Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-виконавчий кодекс України

Кодекс України № 1129-IV от 11.07.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

виправних колоніях:
 
   мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання -
засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з
необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також
особи,  переведені  з колоній мінімального рівня безпеки із
загальними умовами тримання і колоній середнього рівня безпеки в
порядку, передбаченому цим Кодексом;
 
   мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання -
чоловіки,  вперше  засуджені до позбавлення волі за злочини
невеликої та середньої тяжкості; жінки, засуджені за злочини
невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини.
У виправній колонії цього виду можуть відбувати покарання також
засуджені, переведені з виховних колоній у порядку, встановленому
статтею 147 цього Кодексу;
 
   середнього рівня безпеки - жінки, засуджені до покарання у
виді довічного позбавлення волі; жінки, яким покарання у виді
смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням
волі на певний строк в порядку помилування або амністії; чоловіки,
вперше засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі
злочини; чоловіки, які раніше відбували  покарання  у  виді
позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення умисного злочину
середньої тяжкості в період  відбування  покарання  у  виді
позбавлення волі; засуджені, переведені з колоній максимального
рівня безпеки в порядку, передбаченому цим Кодексом;
 
   максимального рівня безпеки  -  чоловіки,  засуджені  до
покарання у виді довічного позбавлення волі; чоловіки, яким
покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням
волі; чоловіки, яким покарання у виді смертної кари або довічного
позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк у
порядку помилування або амністії; чоловіки, засуджені за умисні
особливо тяжкі злочини; чоловіки, засуджені за вчинення умисного
тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування покарання
у виді позбавлення волі; чоловіки, переведені з колоній середнього
рівня безпеки в порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
   3. Слідчі  ізолятори виконують функції виправних колоній
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і
виправних колоній середнього рівня безпеки стосовно засуджених,
які залишені для роботи з господарського обслуговування.
 
   Стаття 19. Виховні колонії
 
   Виховні колонії виконують покарання у виді позбавлення волі
на певний строк стосовно засуджених неповнолітніх.
 
   Стаття 20. Повідомлення про місце відбування покарання
 
   1. Про прибуття засудженого до місця відбування покарання
адміністрація органу чи установи виконання покарань, командування
дисциплінарного  батальйону,  військової частини чи начальник
гарнізону зобов'язані протягом трьох діб повідомити одного із
членів сім'ї або близьких родичів за вибором засудженого.
 
   2. Про місце відбування покарання засудженого повідомляється
суд, який постановив вирок.
 
   Стаття 21. Застосування до засуджених заходів медичного
        характеру
 
   1. Стосовно засуджених, які мають хворобу, що становить
небезпеку для здоров'я інших осіб, та не пройшли повного курсу
лікування, органами і установами виконання покарань здійснюється
лікування.
 
   2. Якщо під час відбування покарання буде встановлено, що
засуджений захворів зазначеними в частині першій цієї статті
захворюваннями та відмовляється від лікування, орган або установа
виконання покарань вносить до суду подання про застосування до
такої особи відповідного примусового лікування.
 
               Глава 4
      НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ
      ПОКАРАНЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ
          І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ
 
   Стаття 22. Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних
        покарань
 
   1. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні
кримінальних покарань в органах і установах виконання покарань
здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими
йому прокурорами відповідно до Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ).
 
   2. Органи  і  установи  виконання  покарань  зобов'язані
виконувати постанови і вказівки прокурора щодо додержання порядку
виконання   покарання,  встановленого  кримінально-виконавчим
законодавством.
 
   Стаття 23. Відомчий контроль
 
   За діяльністю  органів  і  установ  виконання  покарань
здійснюється відомчий контроль вищестоящими органами управління і
посадовими особами Державного департаменту України з  питань
виконання покарань.
 
   Стаття 24. Відвідування установ виконання покарань
 
   1. Без спеціального дозволу відвідувати установи виконання
покарань для здійснення контролю мають право:
 
   Президент України;
 
   Прем'єр-міністр України;
 
   Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
 
   Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови
місцевих  державних  адміністрацій,  на  території яких вони
розташовані;
 
   народні депутати України, а також депутати, уповноважені на
те Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами;
 
   Генеральний прокурор  України,  а також уповноважені ним
прокурори і прокурори, які здійснюють нагляд за  виконанням
покарань на відповідній території;
 
   сільський,  селищний,  міський  голова - на території
відповідної місцевої ради.
 
   2. Представники засобів масової інформації та інші особи
можуть відвідувати установи виконання покарань за спеціальним
дозволом адміністрації цих установ  або  органів  управління
зазначеними установами.
 
   Стаття 25. Участь громадськості у виправленні 
        і ресоціалізації засуджених. Громадський контроль 
        за дотриманням прав засуджених під час виконання
        кримінальних покарань
 
   1. Об'єднання громадян, релігійні і благодійні організації та
окремі особи можуть брати участь у виправленні і ресоціалізації
засуджених та проведенні соціально-виховної роботи  з  ними,
надавати  допомогу органам і установам виконання покарань у
порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України.
 
   2. Для забезпечення громадського контролю за дотриманням прав
засуджених під час виконання кримінальних покарань створюються
спостережні комісії, які діють на підставі цього Кодексу та
Положення про спостережні комісії, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України.
 
             ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
 
              РОЗДІЛ II
        ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ
            З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ
 
               Глава 5
        ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ШТРАФУ
 
   Стаття 26. Порядок виконання покарання у виді штрафу
 
   1. Засуджений зобов'язаний сплатити штраф у місячний строк
після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це
відповідний суд шляхом представлення документа про сплату штрафу.
 
   2. У разі несплати засудженим штрафу у строк, передбачений
частиною першою цієї статті, його стягнення провадиться примусово
Державною  виконавчою службою на підставі виконавчого листа,
виданого судом, який постановив вирок, з такими особливостями: в
постанові  про  відкриття  виконавчого  провадження державний
виконавець не встановлює строк для добровільного виконання вироку
суду; засуджений звільняється від сплати виконавчого збору.
 
   3. У разі неможливості сплатити повний розмір штрафу суд може
замінити несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських або
виправних робіт відповідно до закону.
 
   Стаття 27. Наслідки ухилення від сплати штрафу
 
   Якщо засуджений  ухиляється  від  сплати  штрафу,  він
притягується до кримінальної відповідальності відповідно до статті
389 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
 
   Стаття 28. Закінчення виконавчих дій
 
   Після стягнення штрафу виконавчий лист із відміткою про
виконання вироку повертається суду, який постановив вирок.
 
               Глава 6
    ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО,
          СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВАННЯ, РАНГУ,
         ЧИНУ АБО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КЛАСУ
 
   Стаття 29. Порядок виконання покарання у виді позбавлення
        військового, спеціального звання, рангу, чину або
        кваліфікаційного класу
 
   1. Суд, який постановив вирок про позбавлення засудженого
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного
класу, після набрання ним законної сили направляє копію вироку
органові чи посадовій особі, які присвоїли це звання, ранг, чин
або кваліфікаційний клас.
 
   2. Після одержання копії вироку, яким засудженого позбавлено
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного
класу, орган чи посадова особа, які присвоїли це звання, ранг, чин
або кваліфікаційний клас, вносить до відповідних документів запис
про  позбавлення  засудженого цього звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу і вживає заходів до позбавлення його всіх
прав і пільг, пов'язаних з цим званням, рангом, чином або
кваліфікаційним класом.
 
   3. Стосовно  військовослужбовця  запасу  копія  вироку
надсилається до військового комісаріату за місцем його проживання.
 
   4. Орган або посадова особа протягом місяця з дня одержання
копії вироку сповіщає суд, який постановив вирок, про його
виконання.
 
               Глава 7
      ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА
      ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ
              ДІЯЛЬНІСТЮ
 
   Стаття 30. Порядок виконання покарання у виді позбавлення
        права обіймати певні посади або займатися певною
        діяльністю
 
   1. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, призначеного як
основне покарання, а також як додаткове до основних покарань,
покладається на кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення
індивідуально-профілактичної  роботи  за  місцем  проживання
засудженого - на органи внутрішніх справ.
 
   2. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, призначеного як
додаткове  покарання  до арешту, обмеження волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення
волі на певний строк, під час відбування основного покарання
покладається   на   адміністрацію   арештного    дому,
кримінально-виконавчої установи,  командування  дисциплінарного
батальйону, військової частини чи начальника гарнізону.
 
   3. Адміністрація  арештного  дому,  кримінально-виконавчої
установи,  командування дисциплінарного батальйону, військової
частини чи начальник гарнізону, де відбуває покарання особа,
засуджена до додаткового покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, не може
використовувати  засудженого на роботах, виконання яких йому
заборонено згідно з вироком.
 
   4. Адміністрація  арештного  дому,  кримінально-виконавчої
установи,  командування дисциплінарного батальйону, військової
частини чи начальник гарнізону після відбуття засудженим основного
покарання або в разі умовно-дострокового звільнення чи заміни
покарання  більш  м'яким  надсилає  копію  вироку  суду  до
кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання засудженого
або до військової частини за місцем служби засудженого.
 
   Стаття 31. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції щодо
        виконання покарання у виді позбавлення права
        обіймати певні посади або займатися певною
        діяльністю
 
   1. Кримінально-виконавча інспекція веде облік засуджених до
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю; контролює додержання вимог вироку суду засудженим,
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим
ним органом за місцем роботи засудженого, а також органом, що має
право анулювати дозвіл на заняття відповідним видом діяльності,
яка заборонена засудженому, вживає заходів до припинення порушень
вимог вироку; вносить подання органу внутрішніх справ  щодо
здійснення приводу засуджених, які не з'явилися за викликом до
кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин, організовує
початковий розшук засуджених, місцезнаходження яких невідоме, та
надсилає матеріали до органів внутрішніх справ для оголошення
розшуку таких засуджених.
 
   2. У  разі невиконання власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним органом вироку суду щодо особи,
позбавленої права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, кримінально-виконавча інспекція надсилає матеріали
прокуророві для вирішення питання про притягнення винних осіб до
відповідальності згідно із законом.
 
   Стаття 32. Обов'язки власника підприємства, установи,
        організації або уповноваженого ним органу за
        місцем роботи засуджених до покарання у виді
        позбавлення права обіймати певні посади або
        займатися певною діяльністю
 
   Власник підприємства, установи, організації або уповноважений
ним орган за місцем роботи засудженого зобов'язаний:
 
   не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду
звільнити засудженого з посади, яку він займає, або від того виду
професійної діяльності, права на яку він позбавлений, внести до
трудової книжки засудженого запис про те, на якій підставі, на
який строк і які посади він позбавлений права обіймати або яким
видом професійної діяльності він позбавлений права займатися, та
повідомити кримінально-виконавчу інспекцію про виконання вимог
вироку;
 
   за вимогою  кримінально-виконавчої  інспекції надавати їй
документи, пов'язані з виконанням покарання.
 
   Стаття 33. Обов'язки органів, які мають право анулювати
        дозвіл на заняття певними видами діяльності
 
   Органи, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними
видами  діяльності, зобов'язані не пізніше трьох днів після
одержання копії вироку суду анулювати дозвіл на заняття тим видом
діяльності,  яка заборонена засудженому, вилучити відповідний
документ, який надає даній особі право займатися певним видом
діяльності,  і  повідомити  про виконання вимог вироку суду
кримінально-виконавчу інспекцію.
 
   Стаття 34. Обов'язки засуджених до покарання у виді
        позбавлення права обіймати певні посади або
        займатися певною діяльністю
 
   1. Засуджений до покарання у виді позбавлення права обіймати
певні  посади  або  займатися певною діяльністю зобов'язаний
виконувати  вимоги  вироку  суду,  надавати  за  вимогою
кримінально-виконавчої  інспекції  документи, які пов'язані з
виконанням даного покарання, повідомляти інспекцію про місце
роботи і проживання чи їх зміну, з'являтися за викликом до
кримінально-виконавчої інспекції. У разі неприбуття засудженого
без  поважних  причин він за поданням кримінально-виконавчої
інспекції може бути підданий приводу органом внутрішніх справ.
Поважними причинами неявки засудженого до кримінально-виконавчої
інспекції у призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання
виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його
можливості своєчасно прибути за викликом і які документально
підтверджені.
 
   2. Засудженому    забороняється    без    дозволу
кримінально-виконавчої інспекції виїжджати за межі України.
 
   Стаття 35. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді
        позбавлення права обіймати певні посади або
        займатися певною діяльністю
 
   1. У разі ухилення засудженого від відбування покарання у
виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю він притягується до кримінальної  відповідальності
відповідно до  статті  389  Кримінального  кодексу  України
( 2341-14 ).
 
   2. Засуджений до позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю, розшук якого оголошено у зв'язку з
ухиленням  від покарання, затримується і конвоюється органом

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner