Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-виконавчий кодекс України

Кодекс України № 1129-IV от 11.07.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

   постійно знаходитися в межах виправного центру під наглядом,
залишати його межі лише за спеціальним дозволом адміністрації
цього центру, проживати за особистим посвідченням, яке видається
взамін паспорта;
 
   проживати, як правило, у спеціально призначених гуртожитках.
Перебування засудженого у вільний від роботи час поза гуртожитком
допускається з дозволу адміністрації виправного центру, яка з
цього питання виносить вмотивовану постанову.
 
   4. Засудженим до обмеження волі забороняється:
 
   доставляти і зберігати на території, де вони проживають,
предмети,  вироби  і  речовини,  перелік  яких  визначений
нормативно-правовими актами Державного департаменту України  з
питань виконання покарань. У разі виявлення таких предметів,
виробів і речовин у засудженого вони підлягають вилученню і
зберіганню, речі, вилучені з обігу, знищуються, гроші, цінності та
інші речі за рішенням суду можуть бути передані в доход держави.
Про вилучення предметів, виробів і речовин посадовою особою
виправного центру складається протокол;
 
   вживати спиртні напої і пиво, наркотичні засоби, психотропні
речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби.
 
   5. Засуджені, які відбувають покарання у виді обмеження волі,
а також приміщення, в яких вони проживають, можуть піддаватися
обшуку, а їхні речі, посилки, передачі і бандеролі, що надійшли, -
огляду. Огляди і обшуки приміщень, де проживають засуджені з
сім'ями, провадяться за наявності встановлених законом підстав, за
вмотивованим рішенням суду.
 
   Жиле приміщення, де проживає засуджений, може відвідуватися,
як правило, в денний час уповноваженими працівниками виправного
центру.
 
   6. Засуджені, які не допускають  порушень  встановленого
порядку виконання покарання у виді обмеження волі і мають сім'ї,
після відбуття шести місяців строку покарання можуть за постановою
начальника виправного центру проживати за межами гуртожитку із
своїми сім'ями.
 
   Ці особи зобов'язані від одного до чотирьох разів на тиждень
з'являтися у виправний центр для реєстрації.
 
   7. Особи, зазначені в частині шостій цієї статті, можуть
проживати із своїми сім'ями в орендованих квартирах або придбавати
житло в межах території виправного центру.
 
   8. Стосовно особи, яка після постановлення вироку визнана
інвалідом першої або другої групи або досягла пенсійного віку, а
також жінки, яка стала вагітною, кримінально-виконавча інспекція
вносить до суду подання про звільнення такої особи від відбування
покарання.
 
   9. Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі
і нагляду за засудженими визначаються нормативно-правовими актами
Державного департаменту України з питань виконання покарань.
 
   Стаття 60. Умови праці засуджених до обмеження волі
 
   1. Засуджені до обмеження волі залучаються до праці, як
правило, на виробництві виправних центрів, а також на договірній
основі на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм
власності за умови забезпечення належного нагляду за їхньою
поведінкою.
 
   2. Праця  засуджених  до  обмеження  волі  регулюється
законодавством про працю, за винятком правил прийняття на роботу,
звільнення з роботи, переведення на іншу роботу.
 
   3. Переведення засуджених на іншу роботу, в тому числі в іншу
місцевість, може здійснюватися власником підприємства, установи,
організації  або уповноваженим ним органом за погодженням з
адміністрацією виправного центру.
 
   4. Засудженим незалежно від  усіх  відрахувань  належить
виплачувати не менш як сімдесят п'ять відсотків загальної суми
заробітку.
 
   Стаття 61. Обов'язки адміністрації виправного центру
 
   1. Адміністрація виправного центру веде облік засуджених,
роз'яснює  порядок і умови відбування покарання, організовує
трудове і побутове влаштування засуджених; забезпечує додержання
умов праці засуджених, порядку та умов відбування покарання;
здійснює нагляд і заходи попередження порушень порядку відбування
покарання; проводить із засудженими соціально-виховну роботу;
застосовує встановлені законом заходи заохочення і стягнення;
здійснює роботу щодо підготовки засуджених до звільнення.
 
   2. Порядок здійснення зазначених повноважень визначається
нормативно-правовими актами Державного департаменту України з
питань виконання покарань.
 
   Стаття 62. Обов'язки власника підприємства, установи,
        організації або уповноваженого ним органу
        за місцем роботи засуджених до обмеження волі
 
   1. Власник  підприємства,  установи,  організації  або
уповноважений ним орган за місцем роботи засуджених до обмеження
волі зобов'язаний забезпечити їх залучення до суспільно корисної
праці з  урахуванням  стану  здоров'я  та,  за  можливістю,
спеціальності, організовувати первинну професійну підготовку і
створити необхідні побутові умови.
 
   2. Про запізнення засудженого на роботу та його відсутність
на роботі з невідомих причин власник підприємства, установи,
організації або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно
повідомити адміністрацію виправного центру.
 
   3. Власнику  підприємства,  установи,  організації  або
уповноваженому ним органу, де працюють засуджені, забороняється
звільняти їх з роботи, крім таких випадків:
 
   звільнення від  відбування  покарання  на  підставах,
передбачених Кримінальним кодексом України ( 2341-14 );
 
   переведення засудженого на роботу на інше підприємство, в
установу чи організацію або для дальшого відбування покарання до
іншого виправного центру;
 
   набрання законної сили вироком суду, за яким особа, що
відбуває покарання у виді обмеження волі, засуджена до позбавлення
волі;
 
   неможливість виконання даної роботи за станом здоров'я.
 
   Стаття 63. Медичне обслуговування засуджених до обмеження
        волі
 
   1. Лікувально-профілактична  і  протиепідемічна  робота у
виправних центрах організовується і проводиться на загальних
підставах  відповідно  до законодавства про охорону здоров'я
органами і закладами охорони здоров'я.
 
   2. Направлення  засуджених  до  лікувальних  закладів
визначається згідно з порядком обслуговування населення органами
охорони здоров'я.
 
   Стаття 64. Матеріально-побутове забезпечення засуджених 
        до обмеження волі
 
   1. Засуджені,  які  тримаються  у  виправних  центрах,
забезпечуються індивідуальним спальним місцем,  інвентарем  і
постільними  речами,  а  продукти харчування і речове майно
придбавають за власні кошти. Норма жилої площі  на  одного
засудженого не може бути меншою чотирьох квадратних метрів.
Комунально-побутові та інші послуги оплачуються засудженими на
загальних підставах.
 
   2. Засудженим, які не працюють у зв'язку із захворюванням, а
також з причин, від них не залежних, і не одержують за цей час
заробітної  плати  або  інших  доходів,  харчування  та
комунально-побутові послуги надаються за встановленими нормами за
рахунок виправного центру.
 
   3. Засуджені, які направлені на лікування до лікувальних
закладів охорони здоров'я, забезпечуються  цими  лікувальними
закладами всіма видами довольства на загальних підставах.
 
   4. У необхідних випадках адміністрація виправного центру або
підприємства, установи чи  організації,  де  працевлаштований
засуджений, може видавати йому аванс із наступним відшкодуванням.
 
   5. Із засуджених, які тримаються в дисциплінарних ізоляторах,
стягується повна вартість харчування, наданого їм за встановленими
нормами.
 
   Стаття 65. Соціально-виховна робота із засудженими 
        до обмеження волі
 
   1. З особами, які відбувають покарання у виді обмеження волі,
адміністрацією виправного центру, а також власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним органом, де працюють
засуджені,   і   громадськими   організаціями  проводиться
соціально-виховна робота.
 
   2. Активна участь засуджених у виховних заходах заохочується
і враховується при визначенні ступеня їхнього виправлення.
 
   Стаття 66. Участь засуджених до обмеження волі в самодіяльних
        організаціях
 
   1. Засуджені, які відбувають покарання у виді обмеження волі,
можуть створювати самодіяльні організації засуджених і брати
участь в їх роботі.
 
   2. У виправних центрах забороняється діяльність політичних
партій та профспілок.
 
   Стаття 67. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб,
        засуджених до обмеження волі
 
   1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці до засуджених
можуть застосовуватися такі заходи заохочення:
 
   подяка;
 
   нагородження похвальною грамотою;
 
   грошова премія;
 
   нагородження подарунком;
 
   дострокове зняття раніше накладеного стягнення;
 
   дозвіл на виїзд до близьких родичів за межі виправного центру
на святкові, неробочі та вихідні дні.
 
   2. Засуджені, які стали на шлях виправлення або сумлінною
поведінкою і ставленням до праці довели своє виправлення, можуть
бути у встановленому законом порядку представлені до заміни
невідбутої  частини  покарання  більш  м'яким  або  до
умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.
 
   Стаття 68. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб,
        засуджених до обмеження волі
 
   1. До  засуджених,  які  порушують трудову дисципліну і
встановлений  порядок  відбування  покарання,  адміністрація
виправного центру може застосовувати такі заходи стягнення:
 
   попередження;
 
   догана;
 
   сувора догана;
 
   призначення на позачергове чергування з прибирання гуртожитку
і прилеглої до нього території;
 
   заборона проживати поза гуртожитком строком до трьох місяців;
 
   заборона виходу за межі гуртожитку у вільний від роботи час
на строк до трьох місяців;
 
   поміщення в дисциплінарний ізолятор строком до десяти діб.
 
   2. Стосовно особи, яка самовільно залишила місце обмеження
волі або злісно ухиляється від робіт, або систематично порушує
громадський  порядок  чи  встановлені  правила  проживання,
адміністрація виправного центру надсилає прокуророві матеріали для
вирішення питання про притягнення засудженого до кримінальної
відповідальності відповідно до статті 390 Кримінального кодексу
України ( 2341-14 ).
 
   Стаття 69. Порядок застосування заходів заохочення
        і стягнення до осіб, засуджених до обмеження волі
 
   1. Заходи заохочення і стягнення накладаються письмово і усно
та відображаються в особовій справі засудженого.
 
   2. При заохоченні до засудженого застосовується один захід
заохочення.
 
   3. Дозвіл на виїзд до близьких родичів на святкові, неробочі
та вихідні дні може бути наданий засудженому не більше одного разу
на місяць.
 
   4. При призначенні заходів стягнення враховуються мотиви і
обставини  вчинення  порушення,  кількість і характер раніше
накладених стягнень, а також пояснення засудженого по  суті
проступку.  Накладені стягнення мають відповідати тяжкості і
характеру проступку засудженого.
 
   5. Стягнення може бути накладене тільки на особу, яка вчинила
проступок, не пізніше десяти діб з дня виявлення проступку, а якщо
у зв'язку з проступком проводилася перевірка, то з дня її
закінчення, але не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
 
   6. Накладене стягнення звертається до виконання, як правило,
негайно, але не пізніше одного місяця з дня його накладення.
 
   7. Якщо протягом шести місяців з дня відбуття стягнення
засуджений не буде підданий новому стягненню, він визнається
таким, що не має стягнення. Накладене в цей період нове стягнення
на  засудженого перериває перебіг зазначеного строку і його
обчислення продовжується знову  з  дня  відбуття  останнього
стягнення.
 
   8. Засудженим, яким заборонений вихід за межі гуртожитку у
вільний від роботи час, протягом строку дії заборони вихід із
гуртожитку може бути дозволений у виняткових випадках і на
встановлений час для:
 
   одержання медичної допомоги;
 
   придбання продуктів харчування і предметів першої потреби;
 
   відвідання лазні, пральні або перукарні;
 
   одержання поштових відправлень;
 
   відвідання установ і організацій, навчальних закладів.
 
   Стаття 70. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення
        і стягнення, та обсяг їх повноважень
 
   1. Правом  застосування  заходів заохочення і стягнення,
передбачених статтями 67 і 68 цього Кодексу, користуються у
повному обсязі начальник виправного центру, а також його прямі
начальники. Заходи заохочення і стягнення можуть застосовувати
також  заступник  начальника  виправного  центру і начальник
відділення соціально-психологічної служби виправного центру в
межах, передбачених частинами другою і третьою цієї статті.
 
   2. Заступник  начальника  виправного  центру  має  право
застосовувати заходи заохочення у  виді  оголошення  подяки,
дострокового зняття раніше накладеного ним стягнення і дозволу на
виїзд до близьких родичів за межі виправного центру на святкові,
неробочі  і  вихідні дні, а також заходи стягнення у виді
попередження, догани і суворої догани.
 
   3. Начальник  відділення  соціально-психологічної  служби
виправного центру має право застосовувати в усній формі заходи
заохочення у виді оголошення подяки і дострокового зняття раніше
накладеного ним стягнення, а також заходи стягнення у виді
попередження, догани і суворої догани.
 
               Глава 14
        ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ТРИМАННЯ
     В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
 
   Стаття 71. Порядок виконання покарання у виді тримання 
        в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
 
   1. Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців  виконується  дисциплінарним  батальйоном.
Організаційну структуру і чисельність дисциплінарного батальйону
визначає Міністерство оборони України.
 
   2. Загальне керівництво дисциплінарним батальйоном здійснює
Міністр оборони України.
 
   3. Направлення і прийняття засуджених військовослужбовців у
дисциплінарний батальйон здійснюється у порядку,  визначеному
Міністерством оборони України.
 
   4. Строк  відбування  покарання  у  виді  тримання  в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців обчислюється з дня,
визначеного вироком суду, з урахуванням відповідно до статті 72
Кримінального кодексу  України  (  2341-14  )  часу тримання
засудженого в місцях попереднього ув'язнення.
 
   5. До  засуджених  військовослужбовців, які тримаються в
дисциплінарному  батальйоні,  застосовуються  основні  засоби
виправлення і ресоціалізації відповідно до положень цього Кодексу,
а також із ними проводиться військове навчання.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner