Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-виконавчий кодекс України

Кодекс України № 1129-IV от 11.07.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

   6. Особи, які  відбувають  покарання  в  дисциплінарному
батальйоні,  виконують  обов'язки  та  користуються  правами,
встановленими законодавством для військовослужбовців строкової
служби Збройних Сил України, з обмеженнями, передбаченими цим
Кодексом.
 
   7. Відпустки, передбачені для військовослужбовців строкової
служби, засудженим військовослужбовцям не надаються.
 
   8. Пропозиції, заяви та скарги засуджених військовослужбовців
розглядаються у порядку, визначеному законодавством.
 
   Стаття 72. Режим у дисциплінарному батальйоні
 
   1. Засуджені військовослужбовці зобов'язані  додержуватися
вимог режиму, встановлених цим Кодексом та нормативно-правовими
актами Міністерства оборони України.
 
   2. Під час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні
всі засуджені військовослужбовці незалежно від їхнього військового
звання та характеру попередньої служби перебувають як солдати і
носять єдині встановлені для даного дисциплінарного батальйону
форму одягу та знаки розрізнення.
( Частина друга статті 72 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 )
 
   Стаття 73. Побачення і телефонні розмови засуджених
        військовослужбовців
 
   1. Засуджені   військовослужбовці   мають   право  на
короткострокові і тривалі побачення.
 
   2. Короткострокові побачення з родичами чи іншими особами
надаються один раз на місяць тривалістю до чотирьох годин у
спеціально обладнаному приміщенні під контролем  представника
дисциплінарного батальйону у вільний від роботи та занять час у
дні і години, встановлені командиром дисциплінарного батальйону.
 
   3. Тривалі побачення надаються тільки з близькими родичами
один раз на три місяці тривалістю до трьох діб з правом спільного
проживання в спеціально обладнаних приміщеннях дисциплінарного
батальйону.   На   час   тривалого  побачення  засуджені
військовослужбовці звільняються від роботи і занять.
 
   4. У порядку,  встановленому  командиром  дисциплінарного
батальйону, засуджені військовослужбовці можуть вести телефонні
розмови  з  близькими  родичами.  На  прохання  засудженого
військовослужбовця короткострокове або тривале побачення може бути
замінено телефонною розмовою.
 
   5. Для   одержання   правової   допомоги   засудженим
військовослужбовцям можуть надаватися побачення з адвокатом або
іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи, наодинці. Таке побачення не може бути обмежене в часі.
 
   Стаття 74. Листування засуджених військовослужбовців
 
   Засудженим військовослужбовцям  дозволяється відправляти і
отримувати листи та телеграми без обмеження їх кількості. Вручення
листів, що надходять, проводиться представником дисциплінарного
батальйону, в присутності якого засуджений військовослужбовець
зобов'язаний їх розпечатати. Зміст листів перевірці не підлягає.
Виявлені при цьому заборонені вкладення вилучаються. Розпечатувати
листи, які відправляють засуджені, заборонено.
 
   Стаття 75. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців
        за межі дисциплінарного батальйону
 
   1. У зв'язку з винятковими обставинами (смерть або тяжка
хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне
лихо, яке завдало значної матеріальної шкоди майну засудженого
військовослужбовця та його сім'ї) засудженому військовослужбовцю
може бути дозволено короткочасний виїзд за межі дисциплінарного
батальйону на строк до семи діб, не враховуючи часу, необхідного
для проїзду в обидва кінці.
 
   2. Дозвіл на короткочасний виїзд дає командир дисциплінарного
батальйону  з  урахуванням  особи  і  поведінки  засудженого
військовослужбовця.    Час    перебування    засудженого
військовослужбовця  за  межами  дисциплінарного  батальйону
зараховується до строку відбування покарання. Оплату проїзду
засудженому   військовослужбовцю  забезпечує  дисциплінарний
батальйон.
 
   Стаття 76. Одержання засудженими військовослужбовцями посилок
        (передач) і бандеролей
 
   1. Засуджені військовослужбовці мають право на одержання
посилок (передач) і бандеролей без обмеження їх кількості.
 
   2. Посилки (передачі) і бандеролі, що надходять на ім'я
засуджених військовослужбовців, підлягають огляду. Порядок огляду
та вручення їх засудженому військовослужбовцю встановлює командир
дисциплінарного батальйону.
 
   3. У разі виявлення в посилці (передачі) чи бандеролі речей
або предметів, які засудженому військовослужбовцю мати заборонено,
їх вилучають, заносять до опису особистих речей засудженого і
зберігають разом з іншими його особистими речами до закінчення
строку відбування покарання. При цьому вогнепальну і холодну
зброю,  боєприпаси,  отруйні  речовини,  наркотичні  засоби,
психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, інші предмети,
вилучені  з  цивільного  обігу,  вилучають  і  засудженому
військовослужбовцю не повертають. У разі виявлення таких предметів
складається акт, а про їх вилучення командир дисциплінарного
батальйону негайно повідомляє прокуророві.
 
   Стаття 77. Праця засуджених військовослужбовців
 
   1. Засуджені  військовослужбовці залучаються до праці на
підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери
управління  Міністерства  оборони  України,  у  майстернях
дисциплінарного батальйону.
 
   2. Праця засуджених військовослужбовців організовується з
додержанням правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої
санітарії, встановленими законодавством про працю.
 
   3. Праця  засуджених  військовослужбовців   оплачується
відповідно до законодавства про працю. Нараховані суми заробітку
засудженим військовослужбовцям зараховуються  в  установленому
порядку на їх особові рахунки.
 
   Стаття 78. Військове навчання засуджених військовослужбовців
 
   Військове   навчання   засуджених   військовослужбовців
організовується  і  проводиться  за  спеціальною  програмою,
розробленою Міністерством оборони України. Для проведення занять
створюється необхідна навчально-матеріальна база.
 
   Стаття 79. Соціально-виховна робота із засудженими
        військовослужбовцями
 
   1. Соціально-виховну    роботу    із    засудженими
військовослужбовцями  організовує  і  проводить  командування
дисциплінарного батальйону. Вона ведеться відповідно до цього
Кодексу та нормативно-правових актів Міністерства оборони України.
Командири  військових  частин,  з  яких  прибули  засуджені
військовослужбовці, зобов'язані підтримувати постійний зв'язок з
командиром  дисциплінарного  батальйону, цікавитися поведінкою
колишніх підлеглих і сприяти їхній ресоціалізації.
 
   2. Місцеві органи виконавчої влади і громадські організації
можуть надавати допомогу командуванню дисциплінарного батальйону в
проведенні  соціально-виховної   роботи   із   засудженими
військовослужбовцями.
 
   Стаття 80. Ради громадськості засуджених військовослужбовців
 
   1. З  метою  розвитку навичок самоорганізації засуджених
військовослужбовців,  заохочення  корисної  ініціативи  та
використання  громадського  впливу  на  їх  виправлення  і
ресоціалізацію в ротах дисциплінарного батальйону створюються
самодіяльні ради із числа засуджених військовослужбовців, які не
порушують встановлені правила поведінки і сумлінно ставляться до
праці та військової служби.
 
   2. Самодіяльні ради обираються на зборах рот дисциплінарного
батальйону. Склад ради  затверджує  командир  дисциплінарного
батальйону.
 
   3. Самодіяльна  рада  надає  командиру  дисциплінарного
батальйону допомогу в організації виховних заходів і дозвілля
засуджених військовослужбовців, проводить роз'яснювальну роботу із
засудженими військовослужбовцями, бере участь  в  обговоренні
кандидатур осіб, які можуть бути зараховані до числа тих, хто
виправляється, а також засуджених військовослужбовців, до яких
може бути застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування
покарання.
 
   Стаття 81. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених
        військовослужбовців
 
   1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці та військової
служби до засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані
такі заходи заохочення:
 
   подяка;
 
   зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
 
   надання одного додаткового короткострокового побачення чи
телефонної розмови на місяць;
 
   нагородження цінним подарунком  або  премією  в  розмірі
місячного грошового забезпечення;
 
   зарахування до числа тих, хто виправляється.
 
   2. Засуджені військовослужбовці, які сумлінною поведінкою і
ставленням до праці та військової служби довели своє виправлення,
можуть бути представлені командиром дисциплінарного батальйону в
установленому законом порядку до умовно-дострокового звільнення
від відбування покарання.
 
   Стаття 82. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених
        військовослужбовців
 
   1. За порушення встановленого порядку відбування покарання до
засуджених  військовослужбовців  можуть бути застосовані такі
дисциплінарні стягнення:
 
   зауваження;
 
   догана;
 
   сувора догана;
 
   призначення в наряд на роботу - до п'яти днів у вільний від
роботи і навчання час;
 
   арешт з триманням на гауптвахті - до десяти діб;
 
   виключення з числа тих, хто виправляється.
 
   2. Засуджені   військовослужбовці,   заарештовані   в
дисциплінарному порядку, відбувають арешт  на  гауптвахті  в
одиночних камерах дисциплінарного батальйону згідно з вимогами
Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.
 
   Стаття 83. Порядок застосування заходів заохочення 
        і стягнення до засуджених військовослужбовців
 
   Права командира дисциплінарного батальйону щодо застосування
заходів заохочення і стягнення, передбачених цим Кодексом, а також
порядок  їх застосування і обліку визначаються Міністерством
оборони України.
 
   Стаття 84. Матеріально-побутове та медичне забезпечення
        засуджених військовослужбовців
 
   1. Створення  житлово-побутових  умов  для  засуджених
військовослужбовців та їхнє медичне забезпечення здійснюються
відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил
України.
 
   2. Засуджені військовослужбовці забезпечуються речовим майном
та   продовольством   за   нормами,   встановленими  для
військовослужбовців строкової служби.
 
   3. Щомісячне   грошове    забезпечення    засуджених
військовослужбовців у розмірі окладу, встановленого за першим
тарифним розрядом для солдатів, матросів першого року строкової
служби, зараховують на їхні особові рахунки.
 
   4. Хворих  засуджених військовослужбовців у разі потреби
направляють на лікування до госпіталю під  вартою.  Охорона
засуджених військовослужбовців у межах госпіталю здійснюється
начальником гарнізону за місцем дислокації госпіталю.
 
   Стаття 85. Звільнення від покарання засуджених
        військовослужбовців за хворобою
 
   Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання у виді
тримання  в   дисциплінарному   батальйоні   і   визнані
військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до
військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними
до  військової служби у мирний час, звільняються судом від
покарання за поданням командира дисциплінарного батальйону і
висновком військово-лікарської комісії.
 
              РОЗДІЛ III
      ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 
               Глава 15
          ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ
        ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 
   Стаття 86. Визначення засудженому до позбавлення волі виду
        колонії
 
   Вид колонії, в якій засуджені до позбавлення волі відбувають
покарання, визначається Державним департаментом України з питань
виконання покарань.
 
   Стаття 87. Направлення засуджених до позбавлення волі 
        для відбування покарання
 
   Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються  для
відбування  покарання не пізніше десятиденного строку з дня
набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду
розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили.
Протягом цього строку засуджений має право на короткострокове
побачення з близькими родичами. Порядок направлення засуджених до
виправних і виховних колоній визначається нормативно-правовими
актами  Державного  департаменту  України з питань виконання
покарань.
 
   Стаття 88. Переміщення засуджених до позбавлення волі
 
   1. Засуджені направляються до місця відбування покарання і
переміщуються в разі необхідності з одного місця відбування
покарання в інше під вартою.
 
   2. Переміщення  засуджених  під  вартою  здійснюється  з
додержанням  правил  тримання:  чоловіки  окремо  від жінок;
неповнолітні -  від дорослих; підслідні, які притягуються до
кримінальної відповідальності по одній справі, - окремо між собою;
засуджені до довічного позбавлення волі - окремо від інших
категорій. Хворі на активну форму туберкульозу легенів, психічно
хворі - окремо між собою і окремо від здорових, у разі потреби за
висновком лікаря - в супроводі медичного працівника.
 
   3. При переміщенні засуджених під вартою їм забезпечуються
необхідні побутові і санітарно-гігієнічні умови.
 
   4. При переміщенні засуджених під вартою вони забезпечуються
колонією (органом-відправником) одягом і взуттям за сезоном, а
також харчуванням за встановленими нормами на  весь  період
прямування.
 
   5. Переміщення засуджених під вартою здійснюється за рахунок
держави.
 
   6. Порядок переміщення засуджених під вартою визначається
нормативно-правовими актами Державного департаменту України з
питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України
відповідно до цього Кодексу.
 
   Стаття 89. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення 
        у виправну колонію максимального рівня безпеки
        засуджених до позбавлення волі для роботи 
        з господарського обслуговування
 
   1. Осіб, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини
невеликої або середньої тяжкості чи тяжкі злочини, може бути за
їхньою згодою залишено у слідчому ізоляторі чи направлено у
виправну  колонію  максимального рівня безпеки для роботи з
господарського обслуговування.
 
   2. Залишення засуджених для виконання роботи з господарського
обслуговування проводиться наказом начальника слідчого ізолятора,
а направлення їх у виправну колонію максимального рівня безпеки -
Державним департаментом України з питань виконання покарань за
наявності письмової згоди засуджених.
 
   3. Засуджені, які залишені в слідчому ізоляторі чи направлені
у виправну колонію максимального рівня безпеки для роботи з
господарського обслуговування, тримаються ізольовано від інших
осіб на умовах, передбачених цим Кодексом для виправних колоній
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і
виправних колоній середнього рівня безпеки.
 
   Стаття 90. Тимчасове залишення засудженого в слідчому
        ізоляторі і переведення засудженого з арештного
        дому, виправного центру, дисциплінарного
        батальйону або колонії до слідчого ізолятора
 
   У порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner