Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-виконавчий кодекс України

Кодекс України № 1129-IV от 11.07.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), засуджений при необхідності
провадження слідчих дій у справі про злочин, вчинений іншою особою
або цією ж особою, за який вона не була засуджена, чи у зв'язку з
розглядом справи в суді може бути тимчасово залишений в слідчому
ізоляторі або переведений з арештного дому, виправного центру,
дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора.
 
   Стаття 91. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі
        до виправних і виховних колоній
 
   1. Прийняття засуджених до виправних і виховних колоній
проводиться адміністрацією колоній у  порядку,  встановленому
нормативно-правовими актами Державного департаменту України з
питань виконання покарань.
 
   2. Адміністрація колонії протягом трьох діб повідомляє суд,
який постановив вирок, про приведення його до виконання і про
місце відбування покарання засудженим. Одночасно направляється
повідомлення одному із членів сім'ї або близьких родичів за
вибором засудженого, у якому вказується  адреса  колонії  і
роз'яснюються права засудженого.
 
   3. На  кожного засудженого до позбавлення волі ведеться
особова справа, а також інформаційна картка, до якої заносяться
відомості: стосовно його особи; про вчинений ним злочин і назву
суду, який постановив вирок; про день і час його прибуття і
звільнення з колонії.
 
   Стаття 92. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі
        у виправних і виховних колоніях
 
   1. У колоніях встановлюється роздільне тримання: чоловіків і
жінок, неповнолітніх і дорослих.
 
   2. Вперше засуджені до позбавлення волі тримаються окремо від
тих, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі.
 
   3. Ізольовано від інших засуджених, а  також  роздільно
тримаються:
 
   засуджені до довічного позбавлення волі;
 
   засуджені, яким покарання у виді смертної кари замінено
довічним позбавленням волі;
 
   засуджені, яким покарання у виді смертної кари або довічного
позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк у
порядку помилування або амністії.
 
   4. Окремо  тримаються  чоловіки,  вперше  засуджені  до
позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності.
 
   5. Окремо тримаються засуджені, які раніше працювали в суді,
органах прокуратури, юстиції та правоохоронних органах.
 
   6. Установлені цією статтею вимоги роздільного  тримання
засуджених не поширюються на лікувальні заклади місць позбавлення
волі і колонії, призначені для тримання і лікування інфекційних
хворих засуджених. Порядок тримання засуджених у лікувальних
закладах і цих колоніях визначається нормативно-правовими актами
Державного департаменту України з питань виконання покарань.
 
   Стаття 93. Відбування засудженими всього строку покарання в
        одній виправній чи виховній колонії
 
   1. Засуджений до позбавлення волі відбуває  весь  строк
покарання в одній виправній чи виховній колонії, як правило, у
межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до його
місця проживання до засудження.
( Частина перша статті 93 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 )
 
   2. Переведення засудженого для дальшого відбування покарання
з однієї виправної чи виховної колонії до іншої допускається за
виняткових  обставин,  які перешкоджають дальшому перебуванню
засудженого в цій виправній чи  виховній  колонії.  Порядок
переведення засуджених визначається нормативно-правовими актами
Державного департаменту України з питань виконання покарань.
 
   Стаття 94. Структурні дільниці виправних і виховних колоній
 
   1. У виховних колоніях створюються такі дільниці: карантину,
діагностики і розподілу; ресоціалізації; соціальної адаптації.
 
   У виправних колоніях мінімального і середнього рівня безпеки
створюються такі дільниці: карантину, діагностики і розподілу;
ресоціалізації; посиленого контролю; соціальної реабілітації.
 
   У виправних колоніях максимального рівня безпеки створюються
такі дільниці: карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації;
посиленого контролю.
 
   Вказані дільниці ізолюються одна від одної.
 
   2. У дільниці карантину, діагностики і розподілу тримаються
всі новоприбулі до колонії засуджені.
 
   3. У дільниці ресоціалізації тримаються  засуджені,  які
направлені з дільниці карантину, діагностики і розподілу, а також
переведені з інших дільниць у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   4. У дільниці посиленого контролю тримаються засуджені, які
під час перебування в дільниці карантину, діагностики і розподілу
виявили високий ступінь соціально-педагогічної занедбаності і
потяг до продовження протиправної поведінки, а також засуджені,
які не проявили готовності до самокерованої соціально-правомірної
поведінки і переведені з інших дільниць у порядку, встановленому
цим Кодексом.
 
   5. У дільниці соціальної адаптації тримаються засуджені, які
правомірно себе поводять і сумлінно ставляться до навчання та
праці і яким до звільнення залишається не більше шести місяців.
 
   6. У дільниці соціальної реабілітації тримаються засуджені,
які направлені з дільниці карантину, діагностики і розподілу, а
також  переведені  з  дільниці  ресоціалізації  в  порядку,
встановленому цим Кодексом.
 
   7. Організація роботи дільниць виправних і виховних колоній
регламентується цим Кодексом  і  нормативно-правовими  актами
Державного департаменту України з питань виконання покарань.
 
   Стаття 95. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці
        карантину, діагностики і розподілу
 
   1. Засуджені, поміщені в дільницю карантину, діагностики і
розподілу, протягом чотирнадцяти діб піддаються повному медичному
обстеженню для виявлення інфекційних, соматичних і психічних
захворювань, а також первинному психолого-педагогічному та іншому
вивченню.
 
   2. За  результатами  медичного  обстеження,  первинної
психодіагностики і психолого-педагогічного вивчення та на підставі
кримінологічної, кримінально-правової характеристики на кожного
засудженого складається індивідуальна програма соціально-виховної
роботи, яка затверджується начальником колонії.
 
   Стаття 96. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці
        ресоціалізації
 
   Засуджені, які  тримаються  в  дільниці  ресоціалізації,
розподіляються по відділеннях соціально-психологічної служби і
розміщуються в жилих приміщеннях з локальним сумісним проживанням
членів відділення.
 
   Стаття 97. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці
        посиленого контролю
 
   1. У  дільниці  посиленого  контролю  виправних  колоній
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і
виправних  колоній  середнього  рівня  безпеки  засудженим
встановлюється режим, передбачений для тримання засуджених у
виправній колонії максимального рівня безпеки.
 
   2. У  дільниці  посиленого  контролю  виправних  колоній
максимального рівня безпеки засуджені тримаються в приміщеннях
камерного типу.
 
   3. На  кожного  засудженого  розробляється  спеціальна
індивідуальна   програма,   яка   передбачає    заходи
індивідуально-виховного,  психотерапевтичного,  психокорегуючого
характеру.
 
   4. Після реалізації цієї програми за клопотанням начальника
відділення соціально-психологічної служби постановою начальника
колонії засуджений переводиться до дільниці ресоціалізації.
 
   Стаття 98. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці
        соціальної адаптації
 
   1. У дільниці соціальної адаптації на кожного засудженого
розробляється спеціальна індивідуальна програма підготовки його до
звільнення.
 
   2. Засуджені, які тримаються в дільниці соціальної адаптації,
працевлаштовуються на окремих виробничих об'єктах колонії або за
межами колонії на інших об'єктах з дотриманням вимог безпеки і
постійного контролю.
 
   3. Засуджені, які тримаються в дільниці соціальної адаптації,
проживають в межах колонії у спеціально обладнаних приміщеннях
окремо від інших засуджених.
 
   Стаття 99. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці
        соціальної реабілітації
 
   1. У  дільниці соціальної реабілітації тримаються вперше
засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності,
злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджені,
переведені з дільниці ресоціалізації.
 
   2. У дільниці соціальної реабілітації засуджені:
 
   тримаються під наглядом, а на території житлової зони - під
охороною;
 
   у вільний від роботи час від підйому до відбою користуються
правом вільного пересування в межах території дільниці;
 
   з дозволу адміністрації колонії можуть пересуватися  без
нагляду поза територією дільниці, але в межах населеного пункту,
якщо це необхідно за характером виконуваної ними роботи або у
зв'язку з навчанням;
 
   можуть носити цивільний одяг, мати при собі гроші та цінні
речі, користуватися грішми без обмеження;
 
   мають право відправляти листи, отримувати бандеролі, посилки,
передачі, одержувати короткострокові побачення без обмеження, а
тривалі побачення - до трьох діб один раз на місяць;
 
   після відбуття шести місяців покарання в дільниці в разі
відсутності  порушень  режиму відбування покарання, наявності
житлових умов з дозволу адміністрації колонії можуть проживати в
межах  населеного пункту, де розташована колонія, із своїми
сім'ями, придбавати відповідно до чинного законодавства жилий
будинок і заводити особисте господарство на території дільниці.
 
   Стаття 100. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення
         волі
 
   1. Залежно від поведінки засудженого і ставлення до праці та
навчання умови відбування покарання можуть змінюватися в межах
однієї колонії або шляхом переведення до колонії іншого виду.
 
   2. Зміна умов тримання в межах однієї колонії здійснюється за
клопотанням начальника відділення соціально-психологічної служби
постановою начальника  колонії,  погодженою  із  спостережною
комісією.
 
   3. Зміна умов тримання засудженого шляхом переведення його до
виправної колонії іншого рівня безпеки здійснюється Державним
департаментом України з питань виконання покарань за поданням
адміністрації виправної  колонії,  погодженим  з  начальником
управління (відділу) Державного департаменту України з питань
виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області, місті
Києві та Київській області та спостережною комісією.
 
   Стаття 101. Переведення засуджених до позбавлення волі
 
   1. Засуджені, які стають на шлях виправлення, можуть бути
переведені:
 
   з приміщень камерного типу в звичайні жилі приміщення колонії
максимального рівня безпеки або колонію середнього рівня безпеки -
після фактичного відбуття не менше однієї четвертої призначеного
судом строку покарання;
 
   із звичайних жилих приміщень колонії максимального рівня
безпеки в колонію середнього рівня безпеки - після фактичного
відбуття не менше половини призначеного судом строку покарання;
 
   у колоніях мінімального і середнього рівня безпеки - до
дільниці соціальної реабілітації після фактичного відбуття:
 
   1) не менше однієї четвертої строку покарання, призначеного
судом за злочин середньої тяжкості;
 
   2) не менше третини строку покарання, призначеного судом за
умисний тяжкий злочин, а також у разі, коли особа раніше відбувала
покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення
або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона
була засуджена до позбавлення волі;
 
   3) не менше половини строку покарання, призначеного судом за
особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка
раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила умисний злочин
протягом невідбутої частини покарання.
 
   2. Не  підлягають  переведенню  до  дільниці  соціальної
реабілітації:
 
   1) особи, які злісно порушували вимоги режиму в місцях
попереднього ув'язнення та в колоніях;
 
   2) інваліди першої та другої груп та особи, які досягли
пенсійного віку;
 
   3) вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей віком до
трьох років;
 
   4) особи, які не пройшли повний курс лікування венеричного
захворювання, активної форми туберкульозу, психічного розладу,
алкоголізму та наркоманії;
 
   5) особи, які засуджені за злочини у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;
 
   6) особи, яких засуджено за вчинення умисного злочину в
період відбування покарання у виді арешту або обмеження волі.
 
   3. Засуджені,  які  злісно  порушують  режим  відбування
покарання,  можуть  бути  переведені:  з дільниці соціальної
реабілітації до іншої дільниці; з колонії середнього рівня безпеки
чи  звичайного жилого приміщення колонії максимального рівня
безпеки в приміщення камерного типу колонії максимального рівня
безпеки.
 
               Глава 16
      РЕЖИМ У КОЛОНІЯХ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
   Стаття 102. Режим у колоніях та його основні вимоги
 
   1. Режим у виправних і виховних колоніях - це встановлений
законом та іншими нормативно-правовими актами порядок виконання і
відбування  покарання,  який  забезпечує ізоляцію засуджених;
постійний нагляд за ними; виконання покладених на них обов'язків;
реалізацію їхніх прав і законних інтересів; безпеку засуджених і
персоналу; роздільне тримання різних категорій засуджених; різні
умови тримання засуджених залежно від виду колонії; зміну умов
тримання засуджених.
 
   2. Режим у колоніях має зводити до мінімуму різницю між
умовами життя в колонії і на свободі, що повинно  сприяти
підвищенню  відповідальності  засуджених за свою поведінку і
усвідомленню людської гідності.
 
   3. Режим створює умови для застосування  інших  засобів
виправлення і ресоціалізації засуджених.
 
   4. У колоніях засуджені носять одяг єдиного зразка. Форма
одягу визначається Державним департаментом України з  питань
виконання покарань.
 
   5. Засуджені, їхні речі і одяг, а також приміщення та
територія колоній підлягають обшуку і огляду. Особистий обшук
проводиться  особами  однієї  статі  із засудженими. Порядок
проведення обшуків і оглядів визначається нормативно-правовими
актами  Державного  департаменту  України з питань виконання
покарань.
 
   6. Адміністрація колонії має право, за наявністю підстав,
проводити огляд громадян, їх речей, транспортних засобів, які
знаходяться на території колонії, а також вилучати заборонені речі
і документи. Порядок проведення обшуків і оглядів визначається
нормативно-правовими актами Державного департаменту України з
питань виконання покарань.
 
   7. Перелік і кількість предметів і речей, які засуджені
можуть мати при собі, визначається нормативно-правовими актами
Державного департаменту України з питань виконання покарань.
 
   Зберігання засудженими при собі грошей, цінних паперів і
речей, а також предметів, які заборонено використовувати  в
колоніях, не допускається. Виявлені в засуджених гроші, цінні
папери і  речі  вилучаються  і  реалізовуються  в  порядку,
встановленому частиною четвертою статті 59 цього Кодексу.
 
   Предмети, які заборонені для зберігання і використання в
колоніях, вилучаються і здаються на зберігання до звільнення

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner