Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-виконавчий кодекс України

Кодекс України № 1129-IV от 11.07.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

засудженого або знищуються, про що складається відповідний акт.
 
   Зберігання цінних  паперів,  які  засуджені  придбали  в
установленому порядку, забезпечується адміністрацією колонії.
 
   Стаття 103. Технічні засоби нагляду і контролю
 
   1. Адміністрація  колонії  має  право  використовувати
аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби для попередження
втеч та інших злочинів, порушень встановленого законодавством
порядку відбування покарання, отримання необхідної інформації про
поведінку засуджених.
 
   2. Адміністрація колонії зобов'язана повідомити засуджених
про застосування технічних засобів нагляду і контролю.
 
   3. Перелік технічних засобів нагляду і контролю та порядок їх
використання визначаються нормативно-правовими актами Державного
департаменту України з питань виконання покарань.
 
   Стаття 104. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях
 
   1. Відповідно  до  закону  в  колоніях  здійснюється
оперативно-розшукова діяльність, основним завданням якої є пошук і
фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб
та груп з метою:
 
   забезпечення безпеки засуджених, персоналу колоній та інших
осіб;
 
   виявлення, попередження і розкриття злочинів, вчинених у
колоніях, а також порушень встановленого порядку  відбування
покарання;
 
   вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та
інших правопорушень;
 
   надання   правоохоронним   органам,   які  здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, допомоги в розкритті, припиненні
та попередженні злочинів.
 
   2. Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними
підрозділами органів і установ виконання покарань.
 
   Стаття 105. Режим особливих умов у колоніях
 
   1. У випадках стихійного лиха, епідемій, аварій важливих для
життєзабезпечення систем, масових заворушень, проявів групової
непокори  засуджених або в разі виникнення реальної загрози
збройного нападу на колонію чи у зв'язку з введенням надзвичайного
чи воєнного стану в районі розташування колонії посилюється
охорона, нагляд за засудженими, здійснюються інші  додаткові
режимні заходи.
 
   2. Для припинення групових протиправних дій засуджених та
ліквідації їх наслідків за рішенням Голови Державного департаменту
України  з  питань виконання покарань, начальника управління
(відділу) Державного департаменту України з питань виконання
покарань в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та
Київській області використовуються сили і засоби колонії, органів
і установ виконання покарань, а в разі потреби з дозволу Міністра
внутрішніх справ  України,  начальника  Головного  управління
Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці
Крим, місті Києві, Київській області, начальника  управління
Міністерства внутрішніх  справ  України  в  області,  місті
Севастополі - органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ
України.
 
   Стаття 106. Підстави застосування заходів фізичного впливу,
         спеціальних засобів і зброї
 
   1. До осіб, позбавлених волі, якщо вони чинять фізичний опір
персоналу колонії, злісно не виконують його законні вимоги,
проявляють буйство, беруть участь у масових заворушеннях, захваті
заручників або чинять інші насильницькі дії, а також у разі втечі
з-під варти з метою припинення вказаних протиправних дій, а також
запобігання заподіянню цими особами шкоди оточенню або самим собі
застосовуються фізична сила, спеціальні засоби, гамівна сорочка та
зброя.
 
   2. Застосуванню заходів фізичного впливу, спеціальних засобів
і зброї має передувати попередження про намір  використання
вказаних  заходів і засобів, якщо дозволяють обставини. Без
попередження  вказані  заходи,  засоби  і  зброя  можуть
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або
здоров'ю персоналу колонії чи інших осіб.
 
   3. До засуджених неповнолітніх і жінок гамівна сорочка не
застосовується.  Забороняється  застосовувати заходи фізичного
впливу, спеціальні засоби і зброю до жінок з явними ознаками
вагітності,  осіб  похилого  віку або з вираженими ознаками
інвалідності та неповнолітніх, крім випадків  вчинення  ними
групового або збройного нападу, який загрожує життю і здоров'ю
персоналу колонії чи інших осіб, або збройного опору.
 
   4. Якщо застосування заходів фізичного  впливу  уникнути
неможливо, вони не повинні перевищувати міру, необхідну для
виконання покладених на адміністрацію колонії обов'язків, і мають
зводитися до завдання найменшої шкоди здоров'ю правопорушників. У
разі необхідності адміністрація колонії зобов'язана негайно надати
допомогу потерпілим.
 
   5. Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів та
гамівної сорочки доповідається в рапорті начальникові колонії. Про
кожний випадок застосування зброї складається рапорт і негайно
повідомляється прокурор.
 
   6. Використання фізичної сили, спеціальних засобів і зброї
допускається також в інших випадках, передбачених законами України
"Про міліцію" ( 565-12 ) і "Про внутрішні війська Міністерства
внутрішніх справ України" ( 2235-12 ).
 
               Глава 17
       УМОВИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ В КОЛОНІЯХ
 
   Стаття 107. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі
 
   1. Засуджені, які відбувають покарання у виді позбавлення
волі,  мають право в порядку, встановленому цим Кодексом і
нормативно-правовими актами Державного департаменту України з
питань виконання покарань:
 
   одержувати інформацію і роз'яснення про умови відбування і
порядок виконання покарання у виді позбавлення волі;
 
   користуватися послугами, які надаються в місцях позбавлення
волі, в тому числі додатковими, оплачуваними;
 
   брати участь у трудовій діяльності;
 
   отримувати медичну допомогу і лікування, в тому числі платні
медичні послуги за рахунок особистих грошових коштів чи коштів
рідних та близьких;
 
   розпоряджатися грошовими  коштами, придбавати, володіти і
розпоряджатися предметами, речами, виробами;
 
   здійснювати листування з особами, які знаходяться за межами
колоній, вести з ними телефонні розмови;
 
   одержувати і  відправляти  посилки,  бандеролі,  грошові
перекази, одержувати передачі;
 
   зустрічатися з родичами та іншими особами;
 
   подавати пропозиції, заяви і скарги в усній чи письмовій
формі від свого імені і з питань, що стосуються їх особисто;
 
   брати участь у роботі самодіяльних організацій та гуртків
соціально корисної спрямованості, займатися фізичною культурою і
спортом;
 
   придбавати, користуватися  і  зберігати  предмети  першої
потреби, періодичні видання, літературу, продукти харчування;
 
   розпоряджатися вільним часом, який відведений розпорядком
дня, не порушуючи при цьому правил поведінки;
 
   одержувати освіту відповідно до законодавства про освіту;
 
   одержувати правову допомогу від адвокатів або інших фахівців
у галузі права, які за законом мають право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
 
   2. Засудженим можуть надаватися й інші права, реалізація яких
не суперечить меті покарання, порядку і умовам виконання та
відбування покарання.
 
   3. Засуджені зобов'язані:
 
   дотримуватися норм, які визначають порядок і умови відбування
покарання, розпорядок дня колонії, правомірних взаємовідносин з
іншими засудженими, персоналом колонії та іншими особами;
 
   утримувати в чистоті і порядку приміщення, дбайливо ставитися
до  майна колонії і предметів, якими вони користуються при
виконанні дорученої роботи, здійснювати за ними належний догляд і
використовувати їх тільки за призначенням;
 
   виконувати всі законні вимоги персоналу колонії;
 
   виконувати необхідні  роботи   по   самообслуговуванню,
благоустрою колонії;
 
   дотримуватися санітарно-гігієнічних норм;
 
   дотримуватися вимог пожежної безпеки і безпеки праці.
 
   4. Засудженим забороняється:
 
   самовільно залишати колонію, порушувати лінію охорони;
 
   спілкуватися із засудженими та іншими особами з порушенням
встановлених правил ізоляції, звертатися до них з проханням про
виконання незаконних дій;
 
   придбавати, виготовляти, зберігати і використовувати гроші,
цінності, предмети, речі, речовини і вироби, заборонені  до
використання в колонії;
 
   продавати, дарувати або відчужувати в інший спосіб на користь
інших осіб предмети, вироби і речі, які перебувають в особистому
користуванні;
 
   заподіювати собі  тілесні ушкодження, в тому числі і з
допомогою іншої особи, завдавати шкоду своєму здоров'ю з метою
ухилення від відбування покарання або виконання встановлених
обов'язків;
 
   завдавати шкоду державному, комунальному майну, майну інших
юридичних чи фізичних осіб, у тому числі майну інших засуджених,
створювати загрозу заподіяння шкоди такому майну;
 
   вживати спиртні  напої,  наркотичні  засоби,  психотропні
речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби;
 
   чинити опір законним діям персоналу колонії, перешкоджати
виконанню ним своїх службових обов'язків, підбурювати до цього
інших засуджених;
 
   грати в настільні та інші ігри з метою здобуття матеріальної
чи іншої вигоди;
 
   вживати нецензурні та жаргонні слова, давати і присвоювати
прізвиська;
 
   самовільно залишати призначені для перебування ізольовані
територію, приміщення або визначене місце роботи.
 
   Стаття 108. Придбання засудженими до позбавлення волі
         продуктів харчування і предметів першої потреби
 
   1. Засуджені  мають  право  придбавати  за безготівковим
розрахунком продукти харчування і предмети першої потреби на
гроші, зароблені в колоніях, а засуджені чоловіки віком понад
шістдесят років, жінки - віком понад п'ятдесят п'ять років,
інваліди першої та другої груп, вагітні жінки, жінки, які мають
дітей у будинках дитини при виправних колоніях, неповнолітні, а
також засуджені, які перебувають у  лікувально-профілактичних
закладах місць позбавлення волі, - також на гроші, одержані за
переказами, за рахунок пенсій та іншого доходу.
 
   2. Засудженим, які з незалежних від них причин не працюють чи
завантажені роботою лише  частково,  дозволяється  придбавати
продукти харчування і предмети першої потреби на гроші, одержані
за переказами.
 
   3. Сума грошей, що дозволена до витрачання, встановлюється
цим Кодексом.
 
   4. Засудженим, які перевиконують норми виробітку або сумлінно
виконують встановлені завдання, може бути додатково дозволено
витрачати на місяць гроші в сумі тридцяти відсотків мінімального
розміру заробітної плати; засудженим, які перевиконують норми
виробітку або сумлінно виконують встановлені завдання на важких
роботах чи роботах із шкідливими умовами праці, - п'ятдесяти
відсотків мінімального розміру заробітної плати незалежно від
відбутого строку покарання.
 
   5. Інвалідам першої групи, вагітним жінкам, жінкам, які мають
дітей у будинках дитини при виправних колоніях, дозволяється
придбавати продукти харчування і предмети першої потреби на суму
мінімального розміру заробітної плати.
 
   6. Інвалідам другої групи і засудженим, які перебувають у
лікувально-профілактичних  закладах  місць  позбавлення  волі,
дозволяється придбавати продукти харчування і предмети першої
потреби на суму, що становить шістдесят відсотків мінімального
розміру заробітної плати.
 
   7. Перелік і кількість продуктів харчування і предметів
першої  потреби,  що  дозволяються  до  продажу  засудженим,
визначається нормативно-правовими актами Державного департаменту
України з питань виконання покарань.
 
   Стаття 109. Придбання засудженими до позбавлення волі
         літератури і письмового приладдя
 
   1. Засуджені мають право одержувати в бандеролях, посилках і
передачах, а також без обмеження придбавати за рахунок коштів, які
є на їхніх особових рахунках, літературу через книготорговельну
мережу, письмове приладдя, передплачувати газети і журнали.
 
   2. Література, придбана через книготорговельну мережу  і
отримана через пошту, не включається в число посилок (передач) і
бандеролей, визначене цим Кодексом.
 
   3. Засудженому дозволяється мати при собі не більше десяти
примірників книг і журналів.
 
   4. Література в кількості, що перевищує вказану в частині
третій цієї статті, може передаватися на зберігання або за згодою
засудженого - до бібліотеки колонії, або пересилатися за його
рахунок родичам.
 
   Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі 
         з родичами, адвокатами та іншими особами. 
         Телефонні розмови
 
   1. Засуджені мають право на  побачення:  короткострокові
тривалістю до чотирьох годин і тривалі  -  до  трьох  діб.
Короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами
у присутності представника колонії. Тривалі побачення надаються з
правом  спільного  проживання і тільки з близькими родичами
(подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й
сестри, дід, баба, онуки). Тривалі побачення можуть надаватися і
подружжю, яке проживало однією сім'єю, але не перебувало у шлюбі,
за умови, що в них є спільні неповнолітні діти. Оплата послуг за
користування кімнатами короткострокових і  тривалих  побачень
здійснюється засудженими або їх родичами чи іншими особами за
рахунок власних коштів.
 
   2. Тривалі  побачення  при  реєстрації  шлюбу  надаються
позачергово.
 
   3. Для одержання правової допомоги за письмовою  заявою
засуджених,  їхніх  близьких родичів, громадських організацій
засудженим надається побачення з адвокатом або іншим фахівцем у
галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. За бажанням
засудженого або адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за
законом має право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи, побачення можуть надаватися наодинці.
Побачення надається адміністрацією колонії  при  пред'явленні
адвокатом ордера, а іншим фахівцем у галузі права, який за законом
має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної  особи,  іншого  відповідного  документа,  а також
документів, що посвідчують їх особу. Кількість і тривалість таких
побачень не обмежена.
 
   4. Кількість і види побачень встановлюються цим Кодексом.
 
   5. Засудженим надається право на чотири телефонних розмови
протягом року тривалістю до п'ятнадцяти хвилин кожна під контролем
адміністрації. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів
засуджених. Телефонні розмови  між  перебуваючими  в  місцях
позбавлення волі заборонені.
 
   6. Засудженим  за  їхнім проханням дозволяється заміняти
тривалі побачення короткостроковими,  а  також  тривалі  або
короткострокові побачення - телефонними розмовами.
 
   7. Порядок надання побачень і телефонних розмов визначається
нормативно-правовими актами Державного департаменту України з
питань виконання покарань.
 
   Стаття 111. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних
         колоній
 
   1. Засудженим,  які  тримаються  у  виправних  колоніях

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner