Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лісовий кодекс України

Кодекс України № 3852-XII от 21.01.1994

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

   10) координує роботу  з  ведення  лісового  господарства
підпорядкованими йому науково-дослідними установами;
 
   11) видає ліцензії відповідно до закону;
 
   12) вносить  пропозиції  щодо  обмеження або тимчасового
припинення діяльності  підприємств,  установ  та  організацій
незалежно  від їх підпорядкування та форм власності в разі
порушення ними природоохоронного та лісового законодавства;
 
   13) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні
кваліфікації кадрів для лісового господарства;
 
   14) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення
лісового господарства;
 
   15) вирішує інші питання у сфері регулювання лісових відносин
відповідно до закону.
 
   Центральний орган  виконавчої  влади  з  питань лісового
господарства здійснює покладені на нього повноваження самостійно і
через його територіальні органи та орган виконавчої влади з питань
лісового господарства Автономної Республіки Крим.
 
   Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади
        з питань охорони навколишнього природного
        середовища у сфері лісових відносин
 
   Центральний орган  виконавчої  влади  з  питань  охорони
навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин:
 
   1) вносить пропозиції щодо формування та реалізації державної
політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення
лісів як складової частини державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища;
 
   2) здійснює державне управління, регулювання у сфері охорони,
захисту, використання та відтворення лісів як складової частини
заходів  з  охорони  навколишнього  природного  середовища,
раціонального  використання, відтворення та охорони природних
ресурсів;
 
   3) здійснює  державний  контроль  за  додержанням  вимог
природоохоронного  законодавства  у  сфері  охорони, захисту,
використання та відтворення лісів;
 
   4) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з
охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 
   5) бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і
регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання
та відтворення лісів;
 
   6) погоджує матеріали лісовпорядкування;
 
   7) затверджує в установленому порядку нормативи використання
лісових ресурсів;
 
   8) погоджує нормативно-правові акти з  ведення  лісового
господарства;
 
   9) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу
промислових та інших об'єктів, хімічних  речовин  на  ліси,
затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в
лісах, установлює регламенти їх застосування;
 
   10) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку
діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх
підпорядкування та форм власності, якщо вона здійснюється з
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів;
 
   11) розглядає справи про адміністративні правопорушення;
 
   12) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні
санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і
службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає
позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих
унаслідок такого порушення;
 
   13) забезпечує погодження проектів  відведення  земельних
лісових ділянок;
 
   14) вирішує інші питання відповідно до закону.
 
   Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки
        Крим, обласних, Київської та Севастопольської
        міських, районних рад у сфері лісових відносин
 
   Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські, районні ради у сфері лісових відносин у
межах своїх повноважень на відповідній території:
 
   1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових
відносин;
 
   2) забезпечують виконання загальнодержавних  і  державних
програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів і
затверджують регіональні (місцеві) програми з цих питань;
 
   3) передають у власність, надають у постійне користування
земельні лісові ділянки на землях спільної власності відповідних
територіальних громад, власності територіальних громад міст Києва
і Севастополя та припиняють права користування ними;
 
   4) приймають рішення про виділення в установленому порядку
для довгострокового тимчасового користування  лісами  лісових
ділянок на землях спільної власності відповідних територіальних
громад, власності територіальних громад міст Києва і Севастополя
та припиняють права користування ними;
 
   5) погоджують  ліміт  використання  лісових ресурсів при
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних
лісових користувань;
 
   6) погоджують максимальні норми безоплатного збору дикорослих
трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;
 
   7) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з
відповідного місцевого бюджету на ведення лісового господарства;
 
   8) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно
до закону.
 
   Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
        Крим, обласних, Київської та Севастопольської
        міських державних адміністрацій у сфері лісових
        відносин
 
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації у сфері лісових
відносин у межах своїх повноважень на їх території:
 
   1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових
відносин;
 
   2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання
регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання
та відтворення лісів;
 
   3) здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері
лісових відносин;
 
   4) передають у власність, надають у постійне користування для
ведення лісового господарства земельні  лісові  ділянки,  що
перебувають у державній власності, на відповідній території;
 
   5) передають у власність, надають у постійне користування для
нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею  до
1 гектара, що перебувають у державній власності, на відповідній
території, а також у межах міст республіканського (Автономної
Республіки  Крим) та обласного значення та припиняють права
користування ними;
 
   6) приймають рішення про виділення в установленому порядку
для  довгострокового  тимчасового користування лісами лісових
ділянок, що перебувають у державній власності, на відповідній
території, а також у межах міст обласного та республіканського
(Автономної Республіки Крим) значення;
 
   7) обмежують або тимчасово припиняють діяльність підприємств,
установ  та  організацій  у  разі  порушення  ними лісового
законодавства в порядку, передбаченому законодавством;
 
   8) забезпечують здійснення заходів щодо охорони і захисту
лісів,  ліквідації  наслідків стихійних явищ, лісових пожеж,
залучають у встановленому порядку до цих  робіт  населення,
транспортні та інші технічні засоби та обладнання, забороняють
відвідування лісів населенням і в'їзд до них транспортних засобів
у період високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому
законодавством;
 
   9) встановлюють ліміт використання лісових ресурсів  при
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних
лісових користувань;
 
   10) встановлюють  максимальні  норми  безоплатного  збору
дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;
 
   11) вирішують  інші  питання  у  сфері лісових відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у
        сфері лісових відносин
 
   Районні державні адміністрації у сфері лісових відносин на їх
території:
 
   1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових
відносин;
 
   2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання
регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання
та відтворення лісів;
 
   3) передають у власність, надають у постійне користування для
нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею  до
1 гектара, що перебувають у державній власності, у межах сіл,
селищ, міст районного значення та припиняють права користування
ними;
 
   4) приймають рішення про виділення в установленому порядку
для  довгострокового  тимчасового користування лісами лісових
ділянок, що перебувають у державній власності, у межах сіл, селищ,
міст районного значення;
 
   5) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту
лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ,  лісових  пожеж,
залучають  у  встановленому порядку до цих робіт населення,
транспортні й інші технічні засоби та обладнання;
 
   6) вносять у встановленому порядку пропозиції про обмеження
або  тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та
організацій у разі порушення ними лісового законодавства;
 
   7) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно
до закону.
 
   Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у
        сфері лісових відносин
 
   Сільські, селищні, міські ради у сфері лісових відносин на
відповідній території:
 
   1) передають у власність, надають у постійне користування
земельні лісові ділянки, що перебувають у комунальній власності, в
межах сіл, селищ, міст і припиняють права користування ними;
 
   2) приймають рішення про виділення в установленому порядку
для довгострокового тимчасового користування  лісами  лісових
ділянок, що перебувають у комунальній власності, в межах сіл,
селищ, міст і припиняють права користування ними;
 
   3) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту
лісів,  ліквідації  наслідків стихійних явищ, лісових пожеж,
залучають у встановленому порядку до цих  робіт  населення,
транспортні й інші технічні засоби та обладнання;
 
   4) організовують   благоустрій   лісових   ділянок  і
культурно-побутове обслуговування відпочиваючих у  лісах,  що
використовуються для цих цілей;
 
   5) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з
місцевого бюджету на ведення лісового господарства;
 
   6) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно
до закону.
 
             Р о з д і л IV
 
        ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
 
               Глава 4
 
        ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ
           ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
 
   Стаття 34. Завдання організації лісового господарства
 
   Організація лісового  господарства  має  своїм  завданням
забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого
розвитку з урахуванням природних та економічних умов, цільового
призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також
функцій, які вони виконують.
 
   Стаття 35. Зміст організації лісового господарства
 
   Організація лісового господарства передбачає:
 
   1) розроблення  та  затвердження в установленому законом
порядку нормативно-правових актів з ведення лісового господарства;
 
   2) поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних
ними функцій, виділення особливо захисних лісових ділянок;
 
   3) установлення  віку  стиглості  деревостанів,  норм
використання лісових ресурсів;
 
   4) проведення лісовпорядкування;
 
   5) ведення державного лісового кадастру, обліку лісів;
 
   6) ведення моніторингу лісів;
 
   7) проведення лісової сертифікації;
 
   8) здійснення інших організаційно-технічних заходів згідно з
основними вимогами щодо ведення лісового господарства, визначеними
законодавством.
 
               Глава 5
 
        НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ВЕДЕННЯ
           ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
 
   Стаття 36. Зміст нормативно-правових актів з ведення лісового
        господарства
 
   Нормативно-правові акти з ведення  лісового  господарства
встановлюють порядок і вимоги до системи заходів з охорони,
захисту, використання та відтворення лісів, комплекс якісних та
кількісних показників, параметрів, що забезпечують регулювання
діяльності у цій галузі.
 
   Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими
        актами з ведення лісового господарства
 
   Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства
регулюються:
 
   1) поділ лісів на категорії залежно від значення та основних
виконуваних ними функцій;
 
   2) проведення рубок головного користування;
 
   3) організація лісовпорядкування;
 
   4) ведення державного лісового кадастру, обліку і моніторингу
лісів;
 
   5) організація та проведення лісової сертифікації;
 
   6) заготівля другорядних лісових матеріалів і здійснення
побічних лісових користувань;
 
   7) використання   корисних   властивостей  лісів  для
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних  і
освітньо-виховних  цілей, потреб мисливського господарства та
проведення науково-дослідних робіт;
 
   8) відновлення лісів і лісорозведення;
 
   9) здійснення  заходів  щодо  підвищення  продуктивності,
поліпшення якісного складу лісів;
 
   10) здійснення охорони лісів від пожеж;
 
   11) здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб.
 
   Законом, іншими   нормативно-правовими   актами  можуть
регулюватися інші питання з ведення лісового господарства.
 
   Стаття 38. Розроблення та затвердження нормативно-правових
        актів з ведення лісового господарства
 
   Нормативно-правові акти  з  ведення лісового господарства
розробляються в  установленому  порядку  центральним  органом
виконавчої влади з питань лісового господарства.
 
   Основні вимоги до ведення лісового господарства та заходів з

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner