Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лісовий кодекс України

Кодекс України № 3852-XII от 21.01.1994

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

охорони, захисту, використання та відтворення лісів відповідно до
цього Кодексу та закону затверджуються нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України.
 
   Нормативно-правові акти, що визначають умови ведення лісового
господарства, якісні та кількісні показники оцінки діяльності в
цій галузі, затверджуються в установленому порядку центральним
органом  виконавчої влади з питань лісового господарства за
погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань
охорони  навколишнього  природного  середовища  та  іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади.
 
   Вимоги нормативно-правових  актів  з  ведення  лісового
господарства є обов'язковими до виконання всіма власниками лісів,
постійними і тимчасовими лісокористувачами.
 
               Глава 6
 
          ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ ЛІСІВ
 
   Стаття 39. Поділ лісів за екологічним і соціально-економічним
        значенням
 
   Ліси України за екологічним і соціально-економічним значенням
та залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на
такі категорії:
 
   1) захисні  ліси  (виконують  переважно  водоохоронні,
ґрунтозахисні та інші захисні функції);
 
   2) рекреаційно-оздоровчі  ліси   (виконують   переважно
рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції);
 
   3) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного
призначення (виконують  особливі  природоохоронні,  естетичні,
наукові функції тощо);
 
   4) експлуатаційні ліси.
 
   Поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних
ними  функцій  проводиться  в  порядку  ( 733-2007-п ), що
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 40. Встановлення меж лісових ділянок, віднесених до
        відповідних категорій лісів
 
   Під час поділу лісів на відповідні категорії встановлюються
межі лісових ділянок кожної категорії.
 
   Межі лісових ділянок, визначених для віднесення до однієї з
категорій, проводяться по природних межах, квартальних просіках,
лініях зв'язку і електромереж та інших чітко визначених на
місцевості розмежувальних лініях.
 
   Стаття 41. Виділення особливо захисних лісових ділянок
 
   У лісах можуть бути виділені особливо захисні лісові ділянки
з режимом обмеженого лісокористування.
 
   Особливо захисні  лісові  ділянки  виділяються  органом
виконавчої влади з питань лісового  господарства  Автономної
Республіки Крим, територіальними органами центрального органу
виконавчої влади з питань лісового господарства за поданням
лісовпорядних організацій і погодженням з органом виконавчої влади
з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної
Республіки Крим, територіальними органами центрального органу
виконавчої влади з питань охорони  навколишнього  природного
середовища.
 
   Нормативи, за  якими виділяються особливо захисні лісові
ділянки  (  733-2007-п ), встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
 
   В особливо захисних лісових ділянках органом виконавчої влади
з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної
Республіки Крим, територіальними органами центрального органу
виконавчої  влади  з питань охорони навколишнього природного
середовища за погодженням з органами виконавчої влади з питань
лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними
органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового
господарства за необхідності може бути повністю або частково
заборонено застосування окремих видів і способів рубок.
 
               Глава 7
 
      ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКУ СТИГЛОСТІ ДЕРЕВОСТАНІВ,
        НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
 
   Стаття 42. Встановлення віку стиглості деревостанів
 
   Вік стиглості деревостанів визначається, виходячи з основного
цільового призначення лісів, функцій,  які  вони  виконують,
продуктивності,  біологічних  особливостей  деревних  порід,
лісорослинних умов, природних зон, а також способів відновлення
лісу.
 
   Вік стиглості деревостанів обґрунтовується під час проведення
лісовпорядкування за результатами спеціальних наукових досліджень.
 
   Вік стиглості деревостанів затверджується центральним органом
виконавчої влади з питань лісового господарства за погодженням із
центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань  охорони
навколишнього природного середовища.
 
   Стаття 43. Розрахункова лісосіка і порядок її затвердження
 
   Розрахункова лісосіка - щорічна науково обґрунтована норма
заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка
затверджується для кожного власника, постійного користувача лісів
окремо за групами порід, виходячи з принципів безперервності та
невиснажливості використання лісових ресурсів.
 
   Розрахункова лісосіка  загалом  для  України,  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя визначається
як  сума  затверджених у встановленому порядку розрахункових
лісосік, передбачених частиною першою цієї статті.
 
   Пропозиції та відповідні обґрунтування щодо розрахункової
лісосіки готуються лісовпорядними організаціями.
 
   Розрахункова лісосіка  затверджується  центральним органом
виконавчої влади з питань охорони  навколишнього  природного
середовища за поданням центрального органу виконавчої влади з
питань лісового господарства в установленому порядку.
 
   Стаття 44. Внесення змін до розрахункової лісосіки
 
   У разі  зміни  меж  лісових  ділянок,  віку  стиглості
деревостанів, поділу лісів залежно від основних виконуваних ними
функцій та інших змін, що впливають на норму заготівлі деревини
від  рубок головного користування, до розрахункової лісосіки
вносяться зміни. Обчислення, затвердження та внесення змін до
розрахункової лісосіки  провадяться  в  порядку,  визначеному
статтею 43 цього Кодексу.
 
               Глава 8
 
            ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ
 
   Стаття 45. Поняття лісовпорядкування
 
   Лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на
забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого
ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального
використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу
лісів,  культури  ведення  лісового  господарства,  отримання
достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд України.
 
   Стаття 46. Зміст лісовпорядкування
 
   Лісовпорядкування передбачає:
 
   1) відновлення у встановленому порядку меж території лісового
фонду України і визначення внутрігосподарської організації;
 
   2) виконання відповідних  топографо-геодезичних  робіт  і
спеціального картографування лісів;
 
   3) інвентаризацію  лісового  фонду України з визначенням
породного та вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і
кількісних характеристик лісових ресурсів;
 
   4) виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою
поліпшення якісного складу лісів;
 
   5) обґрунтування поділу лісів на категорії залежно  від
основних виконуваних ними функцій;
 
   6) обчислення розрахункової лісосіки, обсягів використання
інших видів лісових ресурсів;
 
   7) визначення обсягів робіт щодо  відновлення  лісів  і
лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і
хвороб, інших лісогосподарських заходів, а також порядку  і
способів їх проведення;
 
   8) ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та
інші обстеження і дослідження лісових природних комплексів;
 
   9) виявлення типових та унікальних природних комплексів,
місць зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під
загрозою зникнення видів тваринного і  рослинного  світу  і
підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі;
 
   10) упорядкування мисливських угідь;
 
   11) забезпечення  державного  обліку  лісів і державного
лісового кадастру;
 
   12) проведення науково-дослідних робіт з метою забезпечення
науково обґрунтованого використання лісових ресурсів, охорони,
захисту та відтворення лісів;
 
   13) складання проектів організації і  розвитку  лісового
господарства та здійснення авторського нагляду за їх виконанням;
 
   14) участь  у  розробленні  програм  охорони,  захисту,
використання та відтворення лісів;
 
   15) ведення моніторингу лісів;
 
   16) інші лісовпорядні дії.
 
   Стаття 47. Ведення лісовпорядкування
 
   Лісовпорядкування є обов'язковим на всій території України та
ведеться  державними  лісовпорядними  організаціями за єдиною
системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої
влади з питань лісового господарства.
 
   У лісах,  що  перебувають  у  державній  власності,
лісовпорядкування ведеться за рахунок коштів державного бюджету, у
лісах комунальної власності - місцевого бюджету, у лісах приватної
власності - за кошти їх власників. Ведення лісовпорядкування може
здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законом.
 
   Стаття 48. Матеріали лісовпорядкування
 
   У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна
характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення
лісового господарства, що є основою для розроблення на засадах
сталого розвитку проекту організації  та  розвитку  лісового
господарства відповідного об'єкта лісовпорядкування.
 
   Проект організації  та  розвитку  лісового  господарства
передбачає екологічно обґрунтоване ведення лісового господарства і
розробляється  відповідно  до  нормативно-правових  актів, що
регулюють організацію лісовпорядкування.
 
   У проекті організації та розвитку лісового  господарства
визначаються і обґрунтовуються основні напрями організації і
розвитку лісового господарства  об'єкта  лісовпорядкування  з
урахуванням  стану  та перспектив економічного і соціального
розвитку регіону.
 
   Матеріали лісовпорядкування затверджуються в установленому
порядку органом виконавчої влади з питань лісового господарства
Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального
органу  виконавчої  влади з питань лісового господарства за
погодженням відповідно з органом виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим,
територіальними органами центрального органу виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища.
 
   Затверджені матеріали лісовпорядкування є обов'язковими для
ведення лісового  господарства,  планування  і  прогнозування
використання лісових ресурсів.
 
               Глава 9
 
       ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОВИЙ КАДАСТР ТА ОБЛІК ЛІСІВ
 
   Стаття 49. Завдання державного лісового кадастру
 
   Державний лісовий кадастр на території України ведеться з
метою  ефективної  організації  охорони  і  захисту  лісів,
раціонального використання лісового фонду України, відтворення
лісів, здійснення  систематичного  контролю  за  якісними  і
кількісними змінами лісів.
 
   Державний лісовий  кадастр ведеться на основі державного
земельного кадастру.
 
   Стаття 50. Призначення державного лісового кадастру
 
   Державний лісовий кадастр  призначений  для  забезпечення
органів  державної  влади,  органів місцевого самоврядування,
заінтересованих підприємств, установ, організацій і  громадян
достовірною  та  об'єктивною  інформацією  щодо  природного,
господарського стану та правового режиму використання лісового
фонду України.
 
   Стаття 51. Складові частини державного лісового кадастру
 
   Державний лісовий кадастр включає:
 
   1) облік якісного і кількісного стану лісового фонду України;
 
   2) поділ лісів на категорії залежно від основних виконуваних
ними функцій;
 
   3) грошову оцінку лісів (у необхідних випадках);
 
   4) інші показники.
 
   Стаття 52. Документація державного лісового кадастру
 
   Документація державного лісового кадастру ведеться органом
виконавчої  влади  з питань лісового господарства Автономної
Республіки Крим, територіальними органами центрального органу
виконавчої  влади  з питань лісового господарства на основі
державного земельного кадастру, матеріалів  лісовпорядкування,
інвентаризації, обстежень та обліку лісів окремо по власниках
лісів і постійних лісокористувачах на підставі:
 
   1) матеріалів лісовпорядкування;
 
   2) рішень про передачу у власність, надання в постійне
користування земельних лісових ділянок, їх вилучення (викуп),
зміну поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних
ними функцій;
 
   3) актів огляду місць заготівлі деревини, інших продуктів
лісу та використання корисних властивостей лісів;
 
   4) актів технічного приймання лісових культур;
 
   5) актів переведення не вкритих лісовою рослинністю земель у
вкриті лісовою рослинністю землі;
 
   6) актів  обстеження  в  разі зміни категорій земель у
результаті господарської діяльності, стихійних явищ та інших
факторів.
 
   Документація державного лісового кадастру може уточнюватися
під час проведення чергового лісовпорядкування та державного
обліку лісів України.
 
   Стаття 53. Порядок ведення державного лісового кадастру
 
   Державний лісовий  кадастр  ведеться  центральним органом
виконавчої влади з питань лісового господарства за єдиною для
України системою за рахунок коштів державного бюджету.
 
   Порядок ведення державного лісового кадастру ( 848-2007-п )
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 54. Облік лісів
 
   Облік лісів включає збір та узагальнення відомостей, які
характеризують кожну лісову ділянку за площею, кількісними та
якісними показниками.
 
   Основою ведення обліку лісів є матеріали лісовпорядкування.
 
   Ведення обліку лісів забезпечується постійним підтриманням в
актуалізованому стані характеристик кожної лісової ділянки, їх
змін, спричинених господарською діяльністю, стихійним лихом або
іншими причинами.
 
   Громадяни та юридичні особи мають право на отримання у
встановленому законодавством порядку інформації про облік лісів.
 
   Порядок ведення обліку лісів ( 848-2007-п ) встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
 
               Глава 10
 
       МОНІТОРИНГ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner