Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лісовий кодекс України

Кодекс України № 3852-XII от 21.01.1994

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

   Стаття 55. Моніторинг лісів
 
   Моніторинг лісів - система регулярного спостереження, оцінки
і прогнозу динаміки кількісного і якісного стану лісів.
 
   Моніторинг лісів проводиться шляхом збирання, передавання,
збереження та аналізу інформації про стан лісів, прогнозування
змін у лісах і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для
інформаційно-аналітичного  забезпечення  управління  лісами,
прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану лісів,
дотримання вимог екологічної безпеки та принципів ведення лісового
господарства на засадах сталого розвитку.
 
   Моніторинг лісів  є складовою частиною державної системи
моніторингу навколишнього природного середовища.
 
   Стаття 56. Лісова сертифікація
 
   Лісова сертифікація - оцінка відповідності системи ведення
лісового господарства встановленим міжнародним  вимогам  щодо
управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.
Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і
соціально збалансованого ведення лісового господарства.
 
   Організація та проведення лісової сертифікації здійснюються
відповідно до порядку, що встановлюється центральним органом
виконавчої влади з питань лісового господарства за погодженням з
центральними органами виконавчої влади з питань  економічної
політики та охорони навколишнього природного середовища.
 
               Глава 11
 
          ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
      ЗЕМЕЛЬНИХ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК, ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ
        БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ
          НА СТАН І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ
 
   Стаття 57. Зміна цільового призначення земельних лісових
        ділянок з метою їх використання в цілях, не
        пов'язаних з веденням лісового господарства
 
   Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою
їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового
господарства, провадиться органами виконавчої влади або органами
місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих
земельних ділянок у власність або надання у постійне користування
відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ).
 
   Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою
їх використання для житлової, громадської і промислової забудови
провадиться переважно за рахунок площ, зайнятих чагарниками та
іншими малоцінними насадженнями.
 
   Зміна цільового  призначення  земельних  лісових  ділянок
здійснюється за погодженням з органами виконавчої влади з питань
лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного
середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами
центральних  органів  виконавчої  влади  з  питань  лісового
господарства та охорони навколишнього природного середовища.
 
   Стаття 58. Вирішення питань про збереження або вирубування
        дерев і чагарників у разі зміни цільового
        призначення земельних лісових ділянок з метою їх
        використання в цілях, не пов'язаних з веденням
        лісового господарства
 
   У разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок
з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового
господарства,  органи,  що приймають таке рішення, одночасно
вирішують питання про збереження або  вирубування  дерев  і
чагарників  та про порядок використання одержаної при цьому
деревини.
 
   Підприємства, установи,  організації  і  громадяни,  яким
передаються у власність або надаються в користування земельні
лісові ділянки без права вирубування  дерев  і  чагарників,
зобов'язані забезпечити їх збереження і догляд за ними.
 
   У разі виникнення додаткової потреби у вирубуванні дерев і
чагарників на земельних лісових ділянках, що передані у власність
або надані в користування без права вирубування, питання про
вирубування  дерев  і  чагарників  та  порядок  використання
заготовленої при цьому деревини вирішується органом, який прийняв
рішення про передачу у власність або надання в користування
земельної ділянки.
 
   Рішення про вирубування дерев і чагарників приймається за
погодженням з органом виконавчої  влади  з  питань  охорони
навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим,
територіальними органами центрального органу виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища.
 
   Стаття 59. Особливості використання земельних лісових ділянок
        для цілей, пов'язаних із веденням лісового
        господарства
 
   Переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у
цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, здійснюється
без їх вилучення у постійного лісокористувача з дозволу органу
виконавчої влади з питань лісового  господарства  Автономної
Республіки  Крим,  територіальних органів центрального органу
виконавчої влади з питань лісового господарства за погодженням з
органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами
центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань  охорони
навколишнього природного середовища.
 
   Стаття 60. Розміщення, проектування, будівництво і введення в
        дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що
        шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
 
   Під час розміщення, проектування, будівництва і введення в
дію нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших
об'єктів, а також удосконалення існуючих і впровадження нових
технологічних процесів та устаткування, що  можуть  шкідливо
впливати  на  стан  і  відтворення  лісів, передбачаються і
здійснюються заходи щодо усунення негативної  дії  шкідливих
факторів, зокрема викидів і скидів забруднюючих речовин, відходів
виробництва, підтоплення, осушення та інших видів негативного
впливу на ліси.
 
   Забороняється введення   в   експлуатацію   нових   і
реконструйованих  підприємств,  цехів, агрегатів, транспортних
шляхів, споруд та об'єктів, не забезпечених пристроями,  що
запобігають шкідливому впливу на стан і відтворення лісів.
 
   Стаття 61. Визначення місць розміщення і погодження проектів
        будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів,
        що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
 
   Визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших
об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів,
проводиться за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань
охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки
Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої
влади з питань лісового господарства, охорони  навколишнього
природного  середовища  та іншими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
 
   Проекти будівництва зазначених підприємств, споруд та інших
об'єктів підлягають екологічній експертизі у випадках і в порядку,
що встановлюються законом.
 
   Стаття 62. Використання земельних лісових ділянок для
        видобування корисних копалин, прокладання
        кабельних ліній, трубопроводів та інших
        комунікацій, здійснення бурових, підривних та
        інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового
        господарства
 
   Використання земельних  лісових  ділянок  для видобування
корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого
значення  для  власних потреб), прокладання кабельних ліній,
трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних
та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства,
проводиться після надання цих ділянок для зазначених цілей у
порядку, встановленому земельним законодавством, з урахуванням
висновків органів виконавчої влади з питань лісового господарства
та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної
Республіки Крим, територіальних органів  центральних  органів
виконавчої  влади з питань лісового господарства та охорони
навколишнього природного середовища.
 
   Використання земельних лісових  ділянок  для  видобування
корисних копалин місцевого значення для власних потреб проводиться
відповідно до Кодексу України "Про надра" ( 132/94-ВР ).
 
   Зазначені роботи повинні вестися способами і методами, що не
призводять до погіршення протипожежного і санітарного стану лісів
та умов їх відтворення.
 
             Р о з д і л V
 
         ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
 
               Глава 12
 
        ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ
           ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
 
   Стаття 63. Зміст ведення лісового господарства
 
   Ведення лісового господарства полягає у здійсненні комплексу
заходів  з  охорони,  захисту, раціонального використання та
розширеного відтворення лісів.
 
   Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства
 
   Підприємства, установи, організації і громадяни здійснюють
ведення  лісового  господарства  з урахуванням господарського
призначення лісів, природних умов і зобов'язані:
 
   1) забезпечувати  посилення  водоохоронних,   захисних,
кліматорегулюючих,  санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших
корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього
природного середовища та охорони здоров'я людей;
 
   2) забезпечувати  безперервне, невиснажливе і раціональне
використання лісових ресурсів для задоволення потреб виробництва і
населення в деревині та іншій лісовій продукції;
 
   3) здійснювати відтворення лісів;
 
   4) забезпечувати  підвищення  продуктивності,  поліпшення
якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного
різноманіття в лісах;
 
   5) здійснювати охорону лісів від пожеж, захист від шкідників
і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень;
 
   6) раціонально використовувати лісові ділянки.
 
               Глава 13
 
         ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
 
   Стаття 65. Види використання лісових ресурсів
 
   Використання лісових ресурсів може здійснюватися в порядку
загального і спеціального використання.
 
   Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів
 
   Громадяни мають  право в лісах державної та комунальної
власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності
вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу
збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти,
ягоди,  горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим
Кодексом та іншими законодавчими актами України.
 
   Максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав'яних
рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо встановлюються органами
виконавчої влади відповідно до цього Кодексу за поданням органу
виконавчої  влади  з питань лісового господарства Автономної
Республіки Крим, територіальних органів  центрального  органу
виконавчої влади з питань лісового господарства, погодженим з
органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами
центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань  охорони
навколишнього природного середовища.
 
   Громадяни під час здійснення загального використання лісових
ресурсів зобов'язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах,
користуватися лісовими ресурсами, зазначеними у частині першій
цієї статті, способами і в обсягах, що не завдають  шкоди
відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів.
 
   Стаття 67. Спеціальне використання лісових ресурсів
 
   У порядку спеціального використання можуть здійснюватися такі
види використання лісових ресурсів:
 
   1) заготівля деревини в порядку рубок головного користування;
 
   2) заготівля другорядних лісових матеріалів;
 
   3) побічні лісові користування;
 
   4) використання  корисних  властивостей   лісів   для
культурно-оздоровчих,  рекреаційних, спортивних, туристичних і
освітньо-виховних  цілей,  потреб  мисливського  господарства,
проведення науково-дослідних робіт.
 
   Законодавством України  можуть передбачатися й інші види
спеціального використання лісових ресурсів.
 
   Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється в межах
лісових ділянок, виділених для цієї мети.
 
   Порядок ( 761-2007-п ) та умови здійснення спеціального
використання лісових ресурсів встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
 
   Стаття 68. Виділення лісових ділянок для спеціального
        використання лісових ресурсів
 
   Спеціальне використання  лісових ресурсів здійснюється на
лісових ділянках, які виділяються для цієї мети, без надання
земельних ділянок.
 
   Лісова ділянка  може  бути  виділена одному або кільком
тимчасовим лісокористувачам для різних видів використання лісових
ресурсів.
 
   Землі, що  були  порушені  під час використання лісових
ресурсів, приводяться відповідно до вимог законодавства винними в
цьому особами за їх рахунок до стану, придатного для використання
за призначенням.
 
   Стаття 69. Спеціальний дозвіл на використання лісових
        ресурсів
 
   Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій
ділянці проводиться за спеціальним дозволом (лісорубний квиток,
ордер, лісовий квиток).
 
   Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок
головного користування видається органом виконавчої влади з питань
лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними
органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового
господарства.
 
   Спеціальний дозвіл на інші види спеціального використання
лісових ресурсів видається власниками лісів  або  постійними
лісокористувачами.
 
   На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише
ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим
спеціальним дозволом.
 
   Спеціальний дозвіл видається власниками лісів або постійними
лісокористувачами у встановленому порядку також на проведення
інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням
лісового господарства.
 
   Форми спеціальних дозволів і порядок ( 761-2007-п ) їх видачі
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 70. Заготівля деревини
 
   Заготівля деревини  здійснюється при використанні лісових
ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в
стиглих і перестійних деревостанах.
 
   Для заготівлі деревини під час рубок головного користування в
першу чергу призначаються пошкоджені, ті, що усихають, інші
деревостани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і
деревостани, які вийшли з підсочування.
 
   Залежно від категорій лісів, природних лісорослинних умов,
біологічних особливостей деревних порід та інших особливостей
застосовуються такі  системи  рубок  головного  користування:
суцільні, поступові або вибіркові, комбіновані рубки.
 
   Деревина заготовляється   також  під  час  здійснення
лісогосподарських заходів, не пов'язаних з використанням лісових
ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), та під час проведення
інших заходів (розчищення лісових ділянок,  вкритих  лісовою
рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів,
шляхів тощо).
 
   Під час проведення заготівлі  деревини  не  дозволяються
вирубування та пошкодження:
 
   цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної
книги України;
 
   насінників і плюсових дерев.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner