Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лісовий кодекс України

Кодекс України № 3852-XII от 21.01.1994

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

 
   У виняткових випадках вирубування насінників і плюсових дерев
може бути здійснене з дозволу органу виконавчої влади з питань
лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних
органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового
господарства, а в межах територій і об'єктів природно-заповідного
фонду - в установленому порядку з дозволу органу виконавчої влади
з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної
Республіки  Крим,  територіальних органів центрального органу
виконавчої влади з питань охорони  навколишнього  природного
середовища.
 
   Вирубування дерев та чагарників, занесених до Червоної книги
України, здійснюється в установленому порядку лише з дозволу
центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань  охорони
навколишнього природного середовища.
 
   Заготівля деревини в порядку проведення рубок  головного
користування, а також інших рубок, пов'язаних із веденням лісового
господарства,  проводиться  власниками  лісів  і  постійними
лісокористувачами, яким у встановленому порядку надано це право.
 
   У разі здійснення будівельних та інших робіт на лісових
ділянках заготівля деревини проводиться тими громадянами  та
юридичними особами, яким надано земельні ділянки для таких цілей,
якщо в рішенні про надання земельної ділянки не передбачено інше.
 
   Стаття 71. Ліміт заготівлі деревини в порядку рубок головного
        користування
 
   Лімітом заготівлі  деревини  в  порядку  рубок головного
користування є затверджена в установленому порядку розрахункова
лісосіка.  Заготівля  деревини  в  порядку  рубок  головного
користування в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку,
забороняється.
 
   Стаття 72. Заготівля другорядних лісових матеріалів
 
   У лісах без заподіяння їм шкоди може здійснюватися заготівля
другорядних лісових матеріалів: живиці, пнів, лубу та кори,
деревної зелені, деревних соків.
 
   Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства
може бути передбачено заготівлю  інших  другорядних  лісових
матеріалів.
 
   Ліміт використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних
лісових матеріалів встановлюється відповідними органами виконавчої
влади за поданням органу виконавчої влади з питань лісового
господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів
центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань  лісового
господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки
Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої
влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
   Стаття 73. Побічні лісові користування
 
   До побічних лісових користувань належать: заготівля сіна,
випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів,
горіхів,  грибів,  ягід, лікарських рослин, збирання лісової
підстилки, заготівля очерету.
 
   Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства
можуть бути передбачені й інші види побічних лісових користувань.
 
   Побічні лісові  користування  повинні  здійснюватися  без
заподіяння шкоди лісу.
 
   Ліміт використання лісових ресурсів при здійсненні побічних
лісових  користувань встановлюється органами виконавчої влади
відповідно до цього Кодексу за поданням органу виконавчої влади з
питань  лісового  господарства  Автономної  Республіки  Крим,
територіальних органів центрального органу виконавчої влади з
питань лісового господарства, погодженим з органом виконавчої
влади з питань охорони навколишнього  природного  середовища
Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального
органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища.
 
   Стаття 74. Використання корисних властивостей лісів для
        культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних,
        туристичних і освітньо-виховних цілей та
        проведення науково-дослідних робіт
 
   Використання корисних   властивостей    лісів    для
культурно-оздоровчих,  рекреаційних, спортивних, туристичних і
освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт
здійснюється  з  урахуванням  вимог щодо збереження лісового
середовища  і  природних  ландшафтів  з  додержанням  правил
архітектурного планування приміських зон і санітарних вимог.
 
   У лісах, що використовуються для відпочинку, лісокористувачі
повинні здійснювати роботи щодо їх благоустрою.
 
   Стаття 75. Використання корисних властивостей лісів для
        потреб мисливського господарства
 
   Використання корисних  властивостей  лісів  для  потреб
мисливського господарства здійснюється відповідно до цього Кодексу
та законів  України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), "Про
мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ).
 
   Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин
 
   Використання лісових ресурсів і проведення лісогосподарських
заходів повинні здійснюватися з урахуванням збереження сприятливих
умов для життя диких тварин.
 
   Тимчасові лісокористувачі на лісових ділянках, виділених їм
для потреб мисливського господарства, можуть за погодженням з
власниками лісів або постійними лісокористувачами  створювати
кормові і захисні ділянки, здійснювати інші заходи, пов'язані з
веденням мисливського господарства.
 
   Стаття 77. Збір за використання лісових ресурсів
 
   Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення
пасік, є платним.
 
   Розподіл зборів за використання лісових ресурсів на землях
державної та комунальної власності визначається законом.
 
   Порядок справляння збору за спеціальне використання лісових
ресурсів установлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів
 
   Право використання лісових ресурсів припиняється в разі:
 
   1) добровільної відмови від використання лісових ресурсів;
 
   2) закінчення строку, на який було надано право використання
лісових ресурсів;
 
   3) припинення діяльності лісокористувачів, яким було надано
право використання лісових ресурсів;
 
   4) порушення правил і норм, умов спеціальних дозволів на
використання лісових ресурсів;
 
   5) використання лісових ресурсів способами, які негативно
впливають на стан і відтворення лісів, призводять до погіршення
навколишнього природного середовища;
 
   6) порушення  встановлених  строків  справляння збору за
використання лісових ресурсів;
 
   7) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням;
 
   8) невідшкодування  в  установленому  порядку  збитків,
заподіяних лісовому господарству внаслідок порушень  лісового
законодавства,  та невиконання вимог щодо усунення виявлених
недоліків.
 
   Припинення права використання лісових ресурсів здійснюється в
установленому  порядку  шляхом  анулювання лісорубного квитка
(ордера) або лісового квитка тими органами, які їх видали.
 
   У випадках, передбачених пунктами 4-8 частини першої цієї
статті, рішення про анулювання лісорубного квитка (ордера) або
лісового квитка може бути оскаржене лісокористувачем до суду.
 
   Законом можуть бути передбачені й інші випадки припинення
права використання лісових ресурсів.
 
               Глава 14
 
            ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ
 
   Стаття 79. Мета відтворення лісів
 
   Відтворення лісів здійснюється з метою:
 
   1) досягнення  оптимальної лісистості шляхом створення в
максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та
екологічно доцільними способами і технологіями;
 
   2) підвищення     водоохоронних,     ґрунтозахисних,
санітарно-гігієнічних, інших корисних  властивостей  лісів  і
захисних лісових насаджень;
 
   3) поліпшення  якісного  складу  лісів,  підвищення  їх
продуктивності та біологічної стійкості.
 
   Відтворення лісів здійснюється шляхом їх відновлення  та
лісорозведення.
 
   Стаття 80. Відновлення лісів
 
   Відновлення лісів здійснюється на лісових ділянках, що були
вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо).
 
   Зруби і згарища підлягають залісенню протягом не більше двох
років. Лісові культури, що загинули, відновлюються в наступному
році. Терміни залісення можуть бути продовжені у зв'язку з
необхідністю ліквідації наслідків стихії (вітровал, пожежа, посуха
тощо) органом виконавчої влади з питань лісового господарства
Автономної Республіки Крим, відповідними територіальними органами
центрального  органу  виконавчої  влади  з  питань  лісового
господарства.
 
   На   лісових   ділянках,   зайнятих   чагарниками,
низькопродуктивними і малоцінними деревостанами, відновлення більш
цінних та високопродуктивних деревостанів здійснюється шляхом
реконструкції та проведення лісокультурних робіт.
 
   Стаття 81. Лісорозведення
 
   Лісорозведення здійснюється на призначених для  створення
лісів  землях,  не  вкритих  лісовою рослинністю, насамперед
низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському
господарстві  (яри,  балки,  піски  тощо),  на  землях
сільськогосподарського призначення,  виділених  для  створення
полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень.
 
   Землі, призначені  для  лісорозведення,  відповідно  до
Земельного кодексу України ( 2768-14 ) відносяться до земель
лісогосподарського призначення.
 
   Стаття 82. Обсяги і способи відновлення лісів і
        лісорозведення
 
   Обсяги робіт щодо  відновлення  лісів  і  лісорозведення
визначаються  на  підставі  матеріалів  лісовпорядкування або
спеціального обстеження з урахуванням фактичних змін у лісовому
фонді України та стану земель, що підлягають залісенню.
 
   Відновлення лісів  проводиться способами, що забезпечують
створення високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних
і чагарникових порід.
 
   Лісорозведення проводиться  способами,  що  забезпечують
створення  продуктивних  деревостанів  з  високими  захисними
властивостями.
 
               Глава 15
 
   ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ
      ЛІСІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЛІСАХ
 
   Стаття 83. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів
 
   З метою  підвищення продуктивності лісів їх власники та
постійні лісокористувачі здійснюють заходи щодо:
 
   1) зменшення площі земель, зайнятих чагарниками, рідколіссям,
низькоповнотними і нестійкими деревостанами;
 
   2) підвищення  родючості ґрунтів (меліорація, запобігання
ерозії ґрунтів, заболочуванню, засоленню та іншим негативним
процесам);
 
   3) впровадження  сучасних  досягнень  селекції,  лісового
насінництва, сортовипробування  найцінніших  у  господарському
відношенні деревних порід;
 
   4) ефективного догляду за лісовими культурами;
 
   5) охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб;
 
   6) оптимізації вікової структури лісів.
 
   Стаття 84. Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів
 
   З метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення,
посилення захисних властивостей власники лісів  та  постійні
лісокористувачі здійснюють лісогосподарські заходи (рубки догляду
за лісом, санітарні рубки, лісовідновні рубки в деревостанах, що
втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні  властивості,
рубки, пов'язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних
деревостанів тощо).
 
   Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах
 
   Збереження біорізноманіття в лісах здійснюється їх власниками
та постійними  лісокористувачами  на  генетичному,  видовому,
популяційному та екосистемному рівнях шляхом:
 
   1) створення і оголошення в установленому законом порядку на
найбільш  цінних  лісових  ділянках  територій  та  об'єктів
природно-заповідного фонду, розвитку екологічної мережі;
 
   2) виділення,  створення  і  збереження об'єктів цінного
генетичного фонду лісових порід (генетичних резерватів, плюсових
деревостанів і дерев, колекційних лісових ділянок, лісонасінних
ділянок і плантацій, дослідних та випробних культур тощо);
 
   3) недопущення генетичного забруднення генофондів аборигенних
порід та інвазій інтродукованих видів у природні екосистеми;
 
   4) застосування екологічно орієнтованих способів відтворення
лісів та використання лісових ресурсів;
 
   5) забезпечення охорони рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних
угруповань, пралісів, інших цінних природних комплексів відповідно
до природоохоронного законодавства.
 
               Глава 16
 
           ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСІВ
 
   Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів
 
   Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення
комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж,
незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого
впливу, захист від шкідників і хвороб.
 
   Власники лісів  і  постійні  лісокористувачі  зобов'язані
розробляти  та  проводити  в  установлений  строк  комплекс
протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону
та захист лісів. Перелік протипожежних та інших заходів, вимоги
щодо складання планів цих заходів визначаються центральним органом
виконавчої  влади  з  питань лісового господарства, органами
місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
 
   Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом
систематичного  спостереження  за  станом  лісів, своєчасного
виявлення осередків  шкідників  і  хвороб  лісу,  здійснення
профілактики  виникнення  таких  осередків, їх локалізації і
ліквідації.
 
   Охорона і захист лісів може здійснюватись із застосуванням
авіації. Зона авіаційної охорони і захисту лісів визначається
центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань  лісового
господарства з урахуванням замовлень власників лісів і постійних
лісокористувачів.
 
   Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на органи
виконавчої  влади  з питань лісового господарства та органи
місцевого  самоврядування,  власників  лісів  і  постійних
лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.
 
   Стаття 87. Обов'язки підприємств, установ, організацій та
        громадян, діяльність яких впливає на стан і
        відтворення лісів
 
   Підприємства, установи, організації та громадяни відповідно
до законодавства зобов'язані погоджувати свою діяльність, яка
впливає або може впливати на стан і відтворення лісів, з органами
виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань
охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки
Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої
влади  з питань лісового господарства, охорони навколишнього
природного середовища та іншими органами.
 
   Стаття 88. Установлення заборони на користування лісами
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner