Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Повітряний кодекс України

Кодекс України № 3167-XII от 04.05.1993

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

льотного екіпажу та обслуговуючого персоналу.
   Екіпаж повітряного судна - це особи авіаційного персоналу,
яким у встановленому порядку доручено виконання певних обов'язків
з керування і обслуговування повітряного судна при виконанні
польотів.
   Всі члени екіпажу належать до льотного складу.
   Мінімальний склад льотного екіпажу встановлюється порадником
з льотної експлуатації цього типу повітряного судна.
   Польоти цивільних повітряних суден при неповному мінімальному
складі екіпажу забороняються, за винятком випадків, спеціально
передбачених у завданні на випробувальний політ.
 
   Стаття 36. Права членів екіпажу цивільного повітряного судна
        та обов'язки експлуатанта щодо їх забезпечення
 
   При виконанні завдання на політ кожний член екіпажу має право
відмовитися від його виконання, якщо, на його  думку,  є
аргументоване побоювання за благополучне завершення польоту.
   Експлуатант повітряного судна зобов'язаний  відшкодувати
шкоду, заподіяну членові екіпажу в разі каліцтва або іншого
ушкодження його здоров'я, що настало у зв'язку з виконанням ним
своїх обов'язків при польоті повітряного судна, в частині, що
перевищує суму одержуваної ним допомоги або пенсії, призначеної
йому після ушкодження його здоров'я, і фактично одержуваної ним
заробітної плати.
   Експлуатант повітряного судна зобов'язаний  відшкодувати
збитки у разі смерті члена екіпажу, що настала у зв'язку з
виконанням службових обов'язків з початку перельотної підготовки
до закінчення післяпольотного розбору, з виплатою належної суми
непрацездатним особам, які перебували на його утриманні, а також
його дитині, що народилася після його смерті.
 
   Стаття 37. Командир повітряного судна
 
   Командиром повітряного судна може бути особа, яка  має
спеціальність пілота (льотчика), а також підготовку і досвід,
необхідні для самостійного керування повітряним судном цього типу
і керівництва екіпажем.
 
   Стаття 38. Права командира цивільного повітряного судна
 
   У процесі своєї професійної діяльності командир цивільного
повітряного судна має право:
   1) приймати остаточне рішення про виліт, політ і посадку
повітряного судна, зливання в польоті пального, скидання багажу,
вантажу і пошти, зміну плану і режиму польоту, про припинення
польоту і посадку повітряного судна на запасному аеродромі чи
вимушену посадку поза аеродромом, забезпечення безпеки, збереження
повітряного судна і врятування життя людей;
   2) віддавати в межах своєї компетенції будь-якій особі, яка
перебуває на борту повітряного судна, розпорядження і команди, які
підлягають беззаперечному виконанню;
   3) вживати  всіх необхідних заходів, у тому  числі  і
примусових, до осіб, які своїми діями створюють загрозу безпеці
польоту і не підкоряються його розпорядженням;
   4) здійснювати особистий контроль за безпекою пасажирів у
польоті в разі загрози безпеці повітряного судна, а також людям,
які на ньому перебувають;
   5) змінювати маршрут польоту, здійснювати переліт державного
кордону і (або) виконувати посадку повітряного судна на аеродромі,
не передбаченому завданням на політ, у випадках виникнення загрози
для життя і здоров'я пасажирів та членів екіпажу, пов'язаних з
актами незаконного втручання в діяльність авіації;
   6) бути довіреною особою експлуатанта повітряного судна,
укладати від його імені договори і угоди в інтересах виконання
завдання на політ, забезпечення безпеки польоту,  збереження
повітряного судна, здоров'я і життя пасажирів;
   7) усувати від виконання завдання на політ будь-якого члена
екіпажу повітряного судна, рівень підготовки якого не відповідає
завданню на політ, а дії загрожують безпеці польоту, і вимагати
його заміни;
   8) в екстремальній ситуації, що загрожує загибеллю людей, для
врятування їх життя відступати від правил і вимог нормативних
документів, що регламентують безпеку польоту;
   9) контролювати рівень професійних знань, вміння і навиків
льотного екіпажу, а також якість роботи обслуговуючого персоналу;
   10) перевіряти свідоцтва (сертифікати) членів екіпажу, а
також наявність в них необхідних записів і позначок.
 
 
              Розділ VII
           АЕРОДРОМИ І АЕРОПОРТИ
 
   Стаття 39. Будівництво, реконструкція та експлуатація
        аеродромів і аеропортів
 
   Відведення території для будівництва  та  реконструкції
аеродромів і  аеропортів,  будівництво,  реконструкція  та
експлуатація аеродромів і аеропортів допускаються в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
   Участь громадян  у  погодженні  питань  будівництва,
реконструкції та експлуатації аеродромів і аеропортів визначається
законодавством України.
 
   Стаття 40. Відшкодування шкоди
 
   Майнова шкода, завдана власнику або володільцю прав внаслідок
будівництва, реконструкції аеродрому чи аеропорту, безпосередньо
пов'язана з фактом будівництва чи  реконструкції,  підлягає
відшкодуванню у грошовій або майновій формі відповідно  до
законодавства України.
 
   Стаття 41. Будівництво на приаеродромній території
 
   Приаеродромна територія (прилегла до аеродрому зона контролю
і обліку об'єктів та перешкод) - обмежена встановленими розмірами
місцевість навколо аеродрому, над якою здійснюється маневрування
повітряних суден.
   Розміри приаеродромної території повинні бути  доведені
власником аеродрому (аеропорту) чи уповноваженою на те особою до
відповідних  Рад  народних  депутатів, підвідомча територія
яких повністю чи частково підпадає під приаеродромну територію.
   На приаеродромній території запроваджується особливий режим
одержання дозволу на  будівництво  (реконструкцію)  та  іншу
діяльність тільки за узгодженням з органом державного регулювання
діяльності авіації та відповідною Радою народних депутатів.
   Підприємства, установи і організації, а також громадяни, які
допустили порушення правил будівництва та  інші  дії  на
приаеродромній території, зобов'язані на вимогу власника аеродрому
(аеропорту) чи уповноваженої ним особи припинити будівництво чи
іншу діяльність на приаеродромній території та провести  у
встановлений термін за свої кошти і своїми силами усунення
допущених порушень.
 
   Стаття 42. Сертифікація і допуск цивільного аеродрому до
        експлуатації
 
   Аеродром повинен бути сертифікований на відповідність його
нормам придатності до експлуатації  з  видачею  відповідного
сертифіката.
   Правила сертифікації і порядок допуску  аеродромів  до
експлуатації встановлюються  державним  органом  з  питань
сертифікації і реєстрації.
   Сертифікат придатності аеродрому до експлуатації може бути
анульовано або його дію тимчасово припинено державним органом, що
видав сертифікат, якщо буде виявлено невідповідність аеродрому
нормам придатності до експлуатації.
 
   Стаття 43. Реєстрація цивільних аеродромів
 
   Всі цивільні аеродроми підлягають реєстрації у державному
органі з питань сертифікації і реєстрації та занесенню їх до
державного реєстру аеродромів України.
   Після занесення аеродрому до державного реєстру аеродромів
України його власникові чи експлуатанту видається свідоцтво про
реєстрацію.
   Експлуатація аеродрому без свідоцтва про реєстрацію його у
державному реєстрі аеродромів України забороняється.
   Аеродроми підлягають перереєстрації у державному реєстрі
аеродромів України у разі зміни власника аеродрому, а також в
інших випадках, передбачених правилами реєстрації  аеродромів
України.
 
   Стаття 44. Виключення цивільного аеродрому з реєстру
 
   Цивільний аеродром виключається з реєстру в разі  його
ліквідації або зняття з експлуатації.
   При виключенні аеродрому з реєстру свідоцтво про  його
реєстрацію втрачає силу, а власник аеродрому втрачає право на його
експлуатацію.
 
   Стаття 45. Маркірування аеродромів
 
   Аеродром і його елементи повинні мати маркірування, що
відповідає нормам придатності аеродромів до експлуатації.
   Розташування у районі аеродрому будь-яких знаків, пристроїв і
позначень, подібних до маркірувальних знаків,  пристроїв  і
позначень,  що  вживаються  для  розпізнання  аеродромів,
забороняється.
 
   Стаття 46. Маркірування нерухомих об'єктів і споруд
 
   Усі нерухомі об'єкти і споруди, розташовані на приаеродромній
території,  повинні  бути  маркіровані  денними  і  нічними
маркірувальними знаками та пристроями згідно з нормами придатності
аеродромів до експлуатації.
   Маркірування нерухомих об'єктів і споруд денними та нічними
маркірувальними знаками провадиться власниками цих  нерухомих
об'єктів і споруд за їх рахунок.
 
   Стаття 47. Охорона навколишнього природного середовища
 
   При розвідуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та
експлуатації аеродрому підрядчик та експлуатант  зобов'язані
виконувати діючі в Україні норми, правила і процедури щодо охорони
навколишнього природного середовища.
 
   Стаття 48. Аеропорти
 
   За своїм призначенням аеропорти поділяються на внутрішні та
міжнародні.
   Міжнародний  аеропорт  повинен  забезпечувати  митний,
прикордонний, санітарний контроль, контроль на безпеку та інші
види контролю, передбачені чинним законодавством.
   Аеропорт, в тому числі як спільне з іноземною державою
підприємство чи підприємство, яке повністю належить іноземному
інвестору, повинен пройти сертифікацію і реєстрацію відповідно до
діючих в Україні правил.
   Аеропорт повинен мати поштовий, телеграфний, телефонний та
інші види зв'язку, а також регулярне сполучення з найближчими
населеними пунктами.
   Органи державної виконавчої влади забезпечують будівництво,
реконструкцію, благоустрій та експлуатацію під'їзних доріг до
аеропортів, регулярний рух пасажирського транспорту на  цих
дорогах, а також телефонний зв'язок між населеними пунктами і
аеропортами.
 
 
              Розділ VIII
      ПОВІТРЯНІ ТРАСИ І МІСЦЕВІ ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ
 
   Стаття 49. Сертифікація та допуск повітряних трас
        і місцевих повітряних ліній до експлуатації
 
   Повітряні траси і місцеві повітряні лінії повинні бути
сертифіковані  на  відповідність їх діючим в Україні нормам
придатності повітряних трас і місцевих повітряних ліній  до
експлуатації з видачею відповідного сертифіката.
   Правила сертифікації та порядок допуску до експлуатації
повітряних трас і місцевих повітряних ліній  встановлюються
державним органом по використанню повітряного простору України.
   Сертифікат придатності повітряної траси  чи   місцевої
повітряної лінії до експлуатації може бути анульовано або його дію
може бути тимчасово припинено державним органом, який  видав
сертифікат, якщо буде виявлено невідповідність повітряної траси чи
місцевої повітряної лінії нормам придатності їх до експлуатації.
 
   Стаття 50. Реєстрація повітряних трас і місцевих
        повітряних ліній України
 
   Повітряні траси і місцеві  повітряні  лінії  України
реєструються державним органом по  використанню  повітряного
простору України і заносяться до Переліку повітряних трас і
місцевих повітряних ліній України.
 
 
              Розділ IX
           ПОЛЬОТИ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
 
   Стаття 51. Правила польотів
 
   Виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі
України регламентується Правилами польотів у повітряному просторі
України, які поширюються на  всіх  користувачів  повітряного
простору України.
   Під польотом повітряного судна слід розуміти його переміщення
у повітряному просторі, а також зависання.
   Порядок організації польотів цивільних і державних повітряних
суден встановлюється відповідними органами державної виконавчої
влади.
   В разі виникнення в польоті екстремальної ситуації, що
створює загрозу для життя людей, командир повітряного судна може
відступити від встановлених  правил  польоту  з  негайним
повідомленням про прийняте  рішення  органу  обслуговування
повітряного руху, з яким він здійснює радіозв'язок.
 
   Стаття 52. Допуск повітряного судна до польоту
 
   До польоту допускається повітряне судно, яке споряджене і
перебуває у справному стані згідно з експлуатаційно-технічною
документацією.
 
   Стаття 53. Заборона або обмеження польотів
 
   У повітряному просторі України або в окремих його районах
польоти повітряних суден можуть бути повністю заборонені або
обмежені за висотою, у часі та напрямках у порядку, встановленому
положенням про використання повітряного простору України.
 
   Стаття 54. Захист від шкідливого впливу польотів цивільних
        повітряних суден
 
   Цивільне повітряне судно, призначене для експлуатації в
Україні, повинно бути сертифіковано на відповідність вимогам, які
діють в Україні, щодо шуму на місцевості та емісії шкідливих
речовин авіаційних двигунів.
   Сертифікація повітряних суден щодо шуму на місцевості та
емісії шкідливих речовин виконується у порядку, передбаченому
Правилами сертифікації повітряних суден України щодо шуму на
місцевості та емісії шкідливих речовин.
   Власники аеродромів, експлуатанти, командири і члени екіпажів
повітряних суден зобов'язані при експлуатації повітряних суден на
землі та в повітрі запобігати шумам або зводити їх до мінімуму.
   Скидання з повітряних суден шкідливих для здоров'я людей,
навколишнього природного середовища речовин або інших відходів і
матеріалів забороняється, а винний  у  таких  діях  несе
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
   З метою запобігання шкідливому впливу повітряних суден на
людей, тварин, навколишнє природне середовище Уряд України може
встановити в конкретних районах мінімальну висоту польоту, єдину
для всіх повітряних суден чи окремо за типами повітряних суден.
   Польоти повітряних суден у повітряному просторі України з
надзвуковою швидкістю повинні виконуватися на висотах,  які
виключають шкідливий вплив звукового удару  на  навколишнє
середовище, за загальними правилами або у віддалених від населених
пунктів районах, що відводяться спеціально для  надзвукових
польотів.
 
   Стаття 55. Зв'язок при виконанні польоту
 
   Екіпаж (пілот) повітряного судна, обладнаного  засобами
радіозв'язку, повинен здійснювати безперервне  прослуховування
відповідних частот каналів  зв'язку  органу  обслуговування
повітряного руху.
   Для здійснення такого двостороннього зв'язку Міжнародним
регламентом радіозв'язку для авіаційної навігації виділяються
необхідні частоти, що закріплюються за користувачами державним
органом регулювання діяльності авіації України.
   Польоти повітряних суден, обладнаних засобами радіозв'язку,
без двостороннього зв'язку їх з органом обслуговування повітряного
руху забороняються.
 
   Стаття 56. Повітряне судно-порушник
 
   Повітряне судно, що перетнуло кордон України без відповідного
дозволу компетентних органів, або таке, що припустилося іншого
порушення порядку використання повітряного простору  України,
визнається судном-порушником і до нього застосовуються заходи у
порядку,  встановленому  законодавством  України,  діючими
міжнародними угодами.
 
 
               Розділ X
            МІЖНАРОДНІ ПОЛЬОТИ
 
   Стаття 57. Норми і правила здійснення міжнародних польотів
 
   Регулярні міжнародні польоти повітряних суден, під час яких
повітряні судна перетинають державний кордон України та іншої
держави, здійснюються на підставі міждержавних домовленостей і
міжнародних угод.
   Нерегулярні міжнародні польоти можуть  виконуватися  за
спеціальними дозволами, порядок видачі яких визначається органом
державного регулювання діяльності авіації і погоджується з митними
органами України.
   Міжнародні польоти у повітряному просторі України виконуються
на підставі нормативних актів і правил, що встановлюються органом
державного регулювання діяльності авіації України і включаються до
збірників аеронавігаційної інформації.
 
   Стаття 58. Переліт державного кордону
 
   Переліт державного кордону України повітряними  суднами
здійснюється по спеціально виділених коридорах.
   Переліт державного кордону України поза спеціально виділеними
повітряними коридорами, якщо це не передбачено міжнародною угодою
або іншими нормативними актами України, заборонено.
 
 
              Розділ XI

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner