Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Повітряний кодекс України

Кодекс України № 3167-XII от 04.05.1993

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

           ПОВІТРЯНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 
   Стаття 59. Повітряний перевізник
 
   Повітряним перевізником визнається будь-яка юридична  чи
фізична особа, яка виконує повітряні перевезення, має права
експлуатанта авіаційної техніки.
   Стосовно іноземних повітряних перевізників визнаються права
експлуатанта за документами, які видані компетентним органом
відповідної зарубіжної держави і  які  відповідають  вимогам
міжнародних договорів та угод, учасницею яких є Україна.
   Норми цього розділу не поширюються на перевезення,  що
здійснюються державними повітряними суднами.
 
   Стаття 60. Виконання повітряних перевезень
 
   Повітряні перевезення виконуються на підставі договору.
   Кожний договір повітряного перевезення та  його  умови
посвідчуються документом на перевезення, який видається авіаційним
підприємством або уповноваженими ним організаціями чи особами
(агентами).
   Документами на перевезення є:
   квиток - при перевезенні пасажира;
   багажна квитанція - при перевезенні речей пасажира як багажу;
   відповідні документи - при перевезенні вантажу, пошти та
інших предметів.
   Форми документів на перевезення та правила їх застосування
встановлюються органом державного регулювання діяльності авіації
України.
 
   Стаття 61. Чартерне повітряне перевезення
 
   Чартерне повітряне перевезення виконується на  підставі
договору чартера (фрахтування повітряного судна), за яким одна
сторона (фрахтівник) зобов'язується  надати  іншій  стороні
(фрахтувальнику) за плату всю місткість одного чи  кількох
повітряних суден на один або кілька рейсів для повітряного
перевезення пасажирів, багажу, вантажу і пошти або для іншої мети,
якщо це не суперечить чинному законодавству України.
 
   Стаття 62. Виконання правил повітряних перевезень і
        нормативів їх якості
 
   При виконанні повітряних перевезень перевізник та аеропорт
зобов'язані дотримувати загальних правил повітряних перевезень
пасажирів, багажу, вантажу і пошти, а також нормативів якості
обслуговування пасажирів і клієнтури, встановлених центральним
органом виконавчої влади в галузі транспорту.
   Повітряний перевізник на підставі загальних правил має право
встановити свої правила повітряних перевезень, які спрямовані на
підвищення ефективності та якості перевезень і не містять умов та
норм обслуговування пасажирів і клієнтури нижчих за рівень вимог,
встановлених  центральним  органом виконавчої влади в галузі
транспорту.
   Умови і правила перевезення пошти погоджуються з центральним
органом виконавчої влади в галузі транспорту та центральним
органом виконавчої влади в галузі зв'язку.
( Стаття 62 із змінами, внесеними згідно із Законом N 885-VI
( 885-17 ) від 15.01.2009 )
 
   Стаття 63. Перевезення особливо небезпечних вантажів
 
   Перевезення зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин,
ядерного палива, радіоактивних речовин та інших вантажів, які
належать до особливо небезпечних, здійснюються за  дозволом
компетентних органів згідно з спеціальними  правилами,  що
встановлюються органами державного регулювання діяльності авіації
України.
 
   Стаття 64. Припинення угоди на повітряне перевезення
        за ініціативою перевізника
 
   Повітряний перевізник може відмовити пасажиру в перевезенні у
випадках, передбачених правилами перевезення на повітряних лініях,
які встановлюються відповідними органами державної виконавчої
влади.
 
   Стаття 65. Припинення угоди на повітряне перевезення
        за ініціативою пасажира
 
   Пасажир має право відмовитися від повітряного перевезення і
одержати назад суму грошей у порядку, встановленому законодавством
України.
 
   Стаття 66. Діяльність іноземних перевізників на території
        України
 
   Іноземні перевізники здійснюють свою діяльність на території
України згідно з законодавством України, міжнародними угодами та
договорами.
 
   Стаття 67. Інформаційно-рекламне забезпечення повітряних
        перевезень
 
   Повітряний перевізник при виконанні регулярних перевезень
зобов'язаний доводити до відома населення (клієнтури)  через
інформаційно-рекламні засоби маршрути  і  розклад  польотів
повітряних суден, пасажирські, вантажні та поштові тарифи, а також
умови обслуговування пасажирів і клієнтури як на землі перед
польотом і після нього, так і на борту повітряного судна в
польоті.
 
 
              Розділ XII
             АВІАЦІЙНІ РОБОТИ
 
   Стаття 68. Авіаційні роботи і порядок їх виконання
 
   Перелік авіаційних робіт встановлюється органом державного
регулювання діяльності авіації України.
   Авіаційні роботи можуть виконуватися будь-яким експлуатантом
авіаційної техніки на підставі відповідного сертифіката, а також
договору, укладеного з замовником на виконання авіаційної роботи,
або разової заявки юридичної чи фізичної особи, погодженої з
органом державного регулювання діяльності авіації України.
   Експлуатант авіаційної техніки і замовник авіаційних робіт
мають рівні права у виборі партнера.
 
   Стаття 69. Виконання авіаційних робіт іноземними
        експлуатантами
 
   Авіаційні роботи на території України можуть виконуватись
іноземними експлуатантами, а також спільними підприємствами і
підприємствами, які повністю належать іноземним інвесторам, на
підставі дозволу та/або ліцензії на виконання авіаційних робіт, що
видається  органом  державного регулювання діяльності авіації
України.
( Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV
( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
 
   Стаття 70. Виконання авіаційних робіт експлуатантами України
        на території зарубіжної держави
 
   Авіаційні роботи на території зарубіжної держави можуть
здійснюватись експлуатантами України за законами цих держав за
наявності відповідного договору.
 
 
              Розділ XIII
     ЗАХИСТ АВІАЦІЇ ВІД АКТІВ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ
 
 
   Стаття 71. Організація авіаційної безпеки
 
   Організація робіт, пов'язаних із забезпеченням авіаційної
безпеки, здійснюється відповідно до законодавства України, норм,
правил і процедур Української державної програми безпеки цивільної
авіації, затверджуваної Верховною Радою України.
   Під забезпеченням авіаційної безпеки мається на  увазі
комплекс заходів, а також людські та матеріальні  ресурси,
призначені для захисту авіації від актів незаконного втручання у
її діяльність.
 
   Стаття 72. Заходи щодо захисту від актів незаконного
        втручання
 
   Українські та іноземні експлуатанти авіаційної техніки, які
здійснюють прийом, випуск і (або) обслуговування повітряних суден
на території України, а також експлуатанти  аеродромів  та
аеропортів повинні вживати заходів щодо захисту авіації від актів
незаконного втручання в її діяльність.
   Актом незаконного втручання в  діяльність  авіації  є
протиправні дії, пов'язані з посяганнями на нормальну і безпечну
діяльність авіації і авіаційних об'єктів, внаслідок яких сталися
нещасні випадки з людьми, майнові збитки, захоплення чи викрадення
повітряного судна, або такі, що створюють ситуацію для таких
наслідків.
   Заходи щодо захисту авіації від актів незаконного втручання
на території України регламентуються нормами,  правилами  і
процедурами, передбаченими Українською державною програмою безпеки
цивільної авіації.
 
   Стаття 73. Контроль на безпеку
 
   Контроль на безпеку ручної поклажі, багажу, вантажу, пошти та
бортового припасу, а також особистий контроль на безпеку пасажирів
і членів екіпажу повітряного судна як на внутрішніх, так і на
міжнародних лініях здійснюють служби авіаційної безпеки, органи
внутрішніх справ і прикордонного контролю.
   В разі відмови пасажира або члена екіпажу повітряного судна
від проходження контролю на безпеку, а також відмови  осіб
пред'явити ручну поклажу, багаж, вантаж, пошту або  бортові
припаси для контролю на безпеку вони до польоту чи перевезенню на
повітряному судні не допускаються.
   На повітряному судні, що перебуває в польоті, контроль на
безпеку в разі необхідності може бути проведено за рішенням
командира повітряного судна незалежно від згоди пасажира. Для
зазначеної мети повітряне судно вважається таким, що перебуває у
польоті, з часу зачинення всіх його зовнішніх дверей після
завантаження і до часу відкриття будь-яких з цих дверей для
розвантаження.
   Правила проведення контролю на безпеку, перелік осіб, що
мають право проводити контроль на безпеку,  перелік  осіб,
звільнених від проходження контролю на безпеку, передбачаються
Українською державною програмою цивільної авіації.
 
 
   Стаття 74. Забезпечення виконання вимог авіаційної безпеки
        щодо охорони повітряних суден, пожежної безпеки,
        підтримання пропускного і внутрішнього об'єктового
        режиму на аеродромах, в аеропортах та на інших
        авіаційних об'єктах
 
   Порядок забезпечення виконання вимог авіаційної безпеки щодо
охорони повітряних суден, важливих об'єктів, пожежної безпеки,
підтримання пропускного і внутрішнього об'єктового режиму на
аеродромах, в аеропортах та на інших  авіаційних  об'єктах
регламентується нормами, правилами і процедурами, передбаченими
Українською державною програмою безпеки цивільної авіації.
   Аеродроми, аеропорти  та їх важливі об'єкти,  а  також
обладнання повітряного транспорту, контрольно-пропускні пункти,
огорожа, пункти контролю на безпеку пасажирів і членів екіпажу,
ручної поклажі та багажу, інженерно-технічні засоби охорони і
пожежної безпеки, засоби зв'язку та спеціальні технічні засоби
контролю на безпеку повинні відповідати нормам, правилам  і
процедурам, передбаченим Українською державною програмою безпеки
цивільної авіації.
 
   Стаття 75. Предмети, що не підлягають транспортуванню на
        повітряних суднах
 
   Перелік небезпечних предметів і речовин, заборонених до
здачі, прийому, зберігання і перевезення на цивільних повітряних
суднах, визначається нормами, правилами і процедурами Української
державної програми безпеки цивільної авіації.
 
 
              Розділ XIV
       ПОШУКОВІ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ
 
   Стаття 76. Повітряне судно, що зазнало лиха
 
   Повітряне судно, що зазнає чи зазнало лиха, повітряне судно,
з яким втрачено зв'язок і його місцеперебування невідоме, підлягає
негайному пошуку.
   Під пошуковими роботами слід розуміти систему  заходів,
спрямованих на своєчасне виявлення повітряного судна, що зазнає чи
зазнало лиха.
 
   Стаття 77. Сигнали лиха повітряного судна та їх подача для
        допомоги
 
   Для своєчасного виявлення повітряних суден, що зазнають чи
зазнали лиха, та подання допомоги  екіпажам  і  пасажирам
встановлюються єдині для всієї авіації в Україні аварійні сигнали
лиха та сигнали терміновості і попередження про небезпеку.
   Екіпаж повітряного судна, що зазнає чи зазнало лиха, повинен
подавати при можливості відповідні сигнали лиха по каналах зв'язку
органів обслуговування повітряного руху на аварійних частотах,
встановлених регламентом радіозв'язку.
   Під час міжнародних польотів сигнали лиха дублюються на
міжнародній частоті, виділеній для подачі цих сигналів.
 
   Стаття 78. Повідомлення про повітряні судна, які зазнають чи
        зазнали лиха
 
   Всі підприємства, організації та установи, що мають засоби
зв'язку, незалежно від їх відомчої чи іншої належності зобов'язані
забезпечити негайне проходження сигналів і повідомлень  про
повітряні судна, що зазнають чи зазнали лиха, від кого б вони не
надходили, до пунктів керування пошуково-рятувальними силами і
засобами.
   Громадяни зобов'язані негайно повідомити про відомі  їм
випадки лиха повітряних суден місцевим  органам  державної
виконавчої влади України, міліції чи найближчим підприємствам,
установам і організаціям, які в свою чергу зобов'язані негайно
передати цю інформацію авіаційній пошуково-рятувальній службі
України.
 
   Стаття 79. Виконання пошукових і рятувальних робіт
 
   Аварійно-рятувальні роботи - це система заходів, спрямованих
на своєчасне подання допомоги потерпілим.
   Місцеві органи державної  виконавчої  влади  України,
підприємства, організації та установи, на території яких повітряне
судно зазнало лиха, зобов'язані до прибуття пошуково-рятувальних
команд вжити невідкладних заходів щодо рятування людей, подання їм
медичної та іншої допомоги, а також до охорони повітряного судна,
документації, обладнання і майна, що знаходяться на його борту,
та збереження стану місця події.
   Евакуація повітряних суден або їх частин з місця події
здійснюється силами і засобами експлуатанта авіаційної техніки або
іншими підприємствами та  установами  за  рахунок  коштів
експлуатанта.
   Іноземним повітряним суднам, що зазнають чи зазнали лиха,
подається допомога на рівних з повітряними суднами  України
підставах.
   Проведення  пошукових  і  аварійно-рятувальних  робіт
здійснюється відповідно до встановлених вимог.
 
   Стаття 80. Пошук і рятування поза територією України
 
   Пошук і рятування пасажирів та екіпажів повітряних суден, що
зазнають чи зазнали лиха  у районах і зонах обслуговування
повітряного руху України та за межами України, організовуються і
здійснюються на підставі міжнародних угод, учасником яких є
Україна.
   Координацію дій із службами пошуку і рятування інших країн
здійснює орган державного регулювання діяльності авіації України.
 
   Стаття 81. Оснащення повітряних суден і підготовка екіпажу
        на випадок лиха
 
   Повітряні  судна  повинні  бути  оснащені  бортовими
аварійно-рятувальними засобами, перелік яких залежно від типу
повітряного судна і району польоту визначається органом державного
регулювання діяльності авіації України для цивільних повітряних
суден і Міністерством оборони України - для державних повітряних
суден згідно з нормами льотної придатності.
   Усі члени екіпажу повітряного судна зобов'язані  пройти
спеціальне навчання за програмою аварійно-рятувальної підготовки і
подання допомоги пасажирам при виникненні на борту повітряного
судна аварійної ситуації в  різних  фізико-географічних  і
кліматичних умовах, а пасажири  обов'язково  повинні  бути
проінструктовані екіпажем про дії в такій ситуації і про правила
користування індивідуальними і бортовими аварійно-рятувальними
засобами.
 
 
              Розділ XV
         РОЗСЛІДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ
 
   Стаття 82. Забезпечення безпеки польотів повітряних суден
 
   Безпосереднє забезпечення безпеки польотів повітряних суден
покладається на експлуатанта авіаційної техніки  аеропортів,
аеродромів та на органи, які обслуговують повітряний рух.
 
   Стаття 83. Повідомлення про авіаційну подію
 
   Службові особи авіації, яким першим стало  відомо  про
авіаційну подію, зобов'язані негайно повідомити про це державний
орган нагляду за безпекою польотів, орган державного регулювання
діяльності авіації і власника повітряного судна.
 
   Стаття 84. Розслідування авіаційної події
 
   Усі авіаційні події підлягають розслідуванню  з  метою
встановлення їх причин і вжиття заходів щодо запобігання таким
подіям у майбутньому.
   Розслідування авіаційної події - процес, що проводиться при
наявності факту авіаційної події, який включає збір і аналіз
інформації про авіаційну подію, встановлює причину (причини) її
виникнення, підготовку висновків із зазначенням цієї причини
(причин) і вироблення рекомендацій щодо запобігання  їм  у
майбутньому.
   Розслідування авіаційних подій  проводиться  згідно  з
положеннями і правилами, затверджуваними відповідними державними
органами України.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner