Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Повітряний кодекс України

Кодекс України № 3167-XII от 04.05.1993

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

   Стаття 85. Робота на місці авіаційної події
 
   Розслідування, що проводиться на місці авіаційної події,
належить до категорії робіт в особливих умовах, які прирівнюються
до робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха. Спеціалісти, які
працюють на місці авіаційної події, повинні  забезпечуватися
спеціальним одягом, взуттям, спеціальним спорядженням і захисними
засобами виходячи з конкретних умов роботи.
   Місцеві органи влади, підприємства, організації та установи
зобов'язані  всебічно сприяти комісії з питань розслідування
авіаційної події в охороні місця події, в пошуку елементів
конструкції повітряного судна, забезпеченні транспортом, засобами
зв'язку, приміщеннями  для  роботи  і  відпочинку, продуктами
харчування,  спеціальним спорядженням і одягом, засобами для
виконання такелажних і вантажних робіт, транспортування уламків,
санітарної обробки місцевості, забезпечення безпечних умов роботи
на місці події.
 
   Стаття 86. Фінансування робіт, пов'язаних з розслідуванням
        авіаційної події, і відшкодування витрат
 
   Всі витрати, пов'язані з розслідуванням, що проводиться на
місці авіаційної події, фінансуються експлуатантом авіаційної
техніки.
   Дослідження і випробування, пов'язані з  розслідуванням
авіаційної  події, які  проводяться  науково-дослідними  і
конструкторськими установами,  ремонтними  підприємствами  і
підприємствами авіаційної промисловості, фінансуються за рахунок
коштів цих установ і підприємств з наступним відшкодуванням витрат
експлуатантам авіаційної техніки.
   Збитки експлуатанта авіаційної  техніки,  пов'язані  з
розслідуванням авіаційної події, можуть бути частково або цілком
відшкодовані за рахунок страхового фонду безпеки цивільної авіації
або іншого страхового фонду.
 
   Стаття 87. Запобігання авіаційним подіям
 
   Комісія з питань розслідування авіаційної події на підставі
своїх висновків зобов'язана сформулювати пропозиції щодо усунення
причин події, виявлених у процесі розслідування, і недопущення їх
у майбутньому.
   На підставі пропозицій комісії з питань  розслідування
авіаційної події державний орган нагляду за безпекою польотів
повітряних суден зобов'язаний розробити відповідні рекомендації і
надіслати їх користувачам повітряного простору, експлуатантам
повітряної техніки та іншим юридичним особам для  розробки
профілактичних заходів щодо запобігання авіаційним подіям.
   Користувачі повітряного простору, експлуатанти авіаційної
техніки та інші юридичні особи, яким надіслано рекомендації,
зобов'язані розробити профілактичні заходи щодо  запобігання
авіаційним подіям, погодити їх з державним органом нагляду за
безпекою польотів повітряних суден і реалізувати у встановлений
строк.
 
   Стаття 88. Облік авіаційних подій і відомості з безпеки
        польотів
 
   Облік авіаційних подій, а також актів незаконного втручання у
діяльність цивільної авіації України, включаючи й ті, що сталися з
іноземними повітряними суднами на території України і українськими
повітряними суднами за межами України, здійснює державний орган по
нагляду за безпекою польотів повітряних суден України.
   Відомості про стан безпеки цивільної  авіації  України
державний орган по нагляду за безпекою польотів повітряних суден
України зобов'язаний надавати органам державного  регулювання
діяльності авіації України та Міжнародній організації цивільної
авіації (ІКАО).
 
 
              Розділ XVI
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ
      ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
 
   Стаття 89. Поширення відповідальності
 
   За протиправні дії всі юридичні і фізичні особи, діяльність
яких пов'язана з використанням повітряного простору України,
розробкою, виготовленням, ремонтом та експлуатацією авіаційної
техніки, здійсненням господарської і комерційної  діяльності,
обслуговуванням повітряного руху, забезпеченням безпеки авіації
України, а також  її  управлінням  і  наглядом,  несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
 
   Стаття 90. Відповідальність пасажира, замовника і працівника
        авіації при виконанні повітряного перевезення або
        авіаційної роботи
 
   Пасажир, замовник або працівник авіації за  порушення,
невиконання або неналежне виконання правил, вимог і норм, що
регламентують повітряні перевезення і авіаційні роботи, а також
порушення законодавства про охорону навколишнього  природного
середовища,  несуть  відповідальність,  передбачену  чинним
законодавством України.
 
   Стаття 91. Відповідальність перевізника за збереження 
        багажу
 
   Перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу або
пошкодження багажу з часу прийняття його для перевезення і до
видачі одержувачу або передачі його відповідно до правил іншій
особі, якщо не доведе, що ним було вжито всіх необхідних заходів
для запобігання заподіянню шкоди або що таких заходів неможливо
було вжити.
   Перевізник несе відповідальність за збереження речей, що є у
пасажира, якщо буде доведено, що втрата або пошкодження цих речей
сталися з вини перевізника.
 
   Стаття 92. Відповідальність перевізника за збереження 
        вантажу
 
   Перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу або
пошкодження вантажу з часу прийняття його для перевезення і до
видачі одержувачу або передачі його відповідно до правил іншій
установі (особі), якщо не доведе, що ним було вжито  всіх
необхідних заходів для запобігання заподіянню шкоди або що таких
заходів неможливо було вжити.
   До того часу поки перевізник не доведе інше, вважається, що
втрата, нестача чи пошкодження вантажу  сталися  під  час
перевезення.
 
   Стаття 93. Розмір відповідальності перевізника за втрату,
        нестачу або пошкодження вантажу і багажу, а також
        речей, які є у пасажира
 
   За втрату, нестачу або пошкодження вантажу, багажу або речей,
які є у пасажира, перевізник несе відповідальність у такому
розмірі:
   1) за втрату чи нестачу вантажу або багажу, прийнятого для
перевезення  з  оголошеною цінністю, - в розмірі оголошеної
цінності, а у випадках, коли перевізник доведе, що оголошена
цінність перевищує дійсну вартість, - в розмірі дійсної вартості;
   2) за втрату, пошкодження або нестачу вантажу або багажу,
прийнятого для перевезення без оголошеної цінності, а також речей,
які є у пасажира, - в розмірі вартості, що не перевищує межі,
встановленої відповідним органом державної виконавчої влади за
погодженням з Міністерством фінансів України відповідно до меж,
встановлених міжнародними угодами про  відповідальність  при
повітряних перевезеннях, учасником яких є Україна.
 
   Стаття 94. Відповідальність перевізника за прострочення у
        доставці пасажира, багажу або вантажу
 
   Перевізник несе відповідальність за прострочення у доставці
пасажира, багажу або вантажу, якщо не доведе, що ним було вжито
всіх необхідних заходів для запобігання простроченню або що таких
заходів неможливо було вжити.  Перевізник  звільняється  від
відповідальності,   якщо  прострочення  сталося  внаслідок
несприятливих метеорологічних умов.
 
   Стаття 95. Відповідальність перевізника за втрату,
        пошкодження і прострочення у доставці пошти
 
   Перевізник несе матеріальну відповідальність перед органами
зв'язку за втрату, пошкодження або прострочення у доставці пошти з
вини перевізника у розмірі відповідальності органів зв'язку перед
відправниками або адресатами, за міжнародну пошту - відповідно до
актів Всесвітнього поштового союзу, а за внутрішню - згідно з
правилами щодо розміру матеріальної відповідальності підприємств
зв'язку за нестачу чи пошкодження вкладень поштових відправлень.
 
   Стаття 96. Відповідальність за шкоду, заподіяну третім
        особам
 
   За шкоду, заподіяну третім особам та їх майну при виконанні
перевезень і авіаційних робіт, експлуатант авіаційної техніки несе
відповідальність у порядку і на умовах, передбачених чинним
законодавством України.
 
   Стаття 97. Відповідальність за захват чи викрадення
        повітряного судна або захват авіаційного об'єкта
 
   Захват або викрадення повітряного судна, як і  захват
авіаційного об'єкта, тягне за собою відповідальність, передбачену
законодавством України.
 
   Стаття 98. Відповідальність за блокування повітряного 
        судна, авіаційного об'єкта, транспортних,
        інженерно-технічних чи інших комунікацій до них
 
   Блокування  повітряних  суден,  авіаційних  об'єктів,
транспортних, інженерно-технічних, інших комунікацій до них, яке
перешкоджає нормальній і безпечній діяльності авіації України,
тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством
України.
 
   Стаття 99. Відповідальність за неправдиве повідомлення про
        підготовку акту незаконного втручання у діяльність
        авіації
 
   Неправдиве повідомлення незалежно від форми його виконання
про підготовку акту незаконного втручання у діяльність авіації на
борту повітряного судна або авіаційного об'єкта тягне за собою
відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
 
   Стаття 100. Відповідальність за невиконання вимог контролю
         на безпеку
 
   Порушення, як і невиконання або неналежне виконання вимог
державних правил, норм і процедур з реєстрації та огляду на
безпеку пасажирів, щодо здачі, прийому, зберігання і перевезення
на повітряному судні ручної поклажі, багажу, вантажу, пошти і
бортового харчування тягне за собою відповідальність, передбачену
чинним законодавством України.
 
   Стаття 100-1. Відповідальність за невнесення плати за
          аеронавігаційне обслуговування повітряних
          суден у повітряному просторі України
 
   За невнесення в установленому порядку та розмірі плати за
аеронавігаційне обслуговування повітряних суден експлуатант, а
якщо його особа невідома, - власник повітряного судна несуть
відповідальність, передбачену законодавством.
 
   У разі несплати належної суми до боржника вживаються заходи
щодо її примусового стягнення.
( Кодекс доповнено статтею 100-1 згідно із Законом N 3509-IV
( 3509-15 ) від 23.02.2006 )
 
   Стаття 101. Відповідальність за порушення норм і правил,
         що регламентують діяльність авіації
 
   Особи, винні у порушенні норм і правил, що регламентують
діяльність авіації, несуть відповідальність за законодавством
України.
 
   Стаття 102. Право оскарження рішення
 
   Будь-яка юридична і фізична особа має право оскаржити рішення
або дії будь-якої посадової чи іншої особи в межах діяльності
авіаційної системи України в порядку, передбаченому законодавством
України.
 
 
              Розділ XVII
           АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
 
   Стаття 103. Обов'язкове страхування
 
   Повітряний перевізник і  виконавець  повітряних  робіт
зобов'язані страхувати членів екіпажу і авіаційного персоналу,
які перебувають на борту повітряного судна, власні, орендовані та
передані їм в експлуатацію повітряні судна, а  також  свою
відповідальність щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам,
багажу,  пошті, вантажу,  прийнятим для перевезення;  іншим
користувачам повітряного транспорту а усі експлуатанти - третім
особам, не нижче за рівень, встановлений Урядом України.
   Обов'язкове страхування, передбачене частиною першою цієї
статті, здійснюється страховиками, які визнані такими відповідно
до законодавства України, одержали  в  установленому  порядку
ліцензії на  здійснення  цього виду страхування і є членами
Авіаційного страхового бюро.
   Авіаційне страхове бюро здійснює  координацію  діяльності
страховиків у галузі страхування авіаційних ризиків та представляє
їх інтереси у міжнародних об'єднаннях страховиків.  Утворення
Авіаційного страхового  бюро  та  його  державна  реєстрація
здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 103 із змінами, внесеними згідно із Законами N 590/97-ВР
від 21.10.97, N 1297-XIV ( 1297-14 ) від 15.12.99 )
 
   Стаття 104. Добровільне страхування
 
   За бажанням пасажира чи іншого користувача  повітряного
транспорту можливе добровільне страхування шляхом  укладання
відповідного договору.
 
   Стаття 105. Страхування при авіаційних роботах
 
   Замовник зобов'язаний страхувати своїх працівників, осіб,
пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні
авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою
без придбання квитків.
   Експлуатант зобов'язаний страхувати свою відповідальність
щодо відшкодування збитків, які можуть бути завдані ним при
виконанні авіаційних робіт.
 
   Стаття 106. Страховий фонд безпеки авіації України
 
   З метою відшкодування шкоди потерпілим від авіаційної події,
стихійного лиха і стимулювання профілактичної діяльності щодо
підвищення безпеки авіації України, проведення пошукових  і
аварійно-рятувальних робіт у встановленому порядку  створюється
страховий фонд безпеки авіації, кошти якого спрямовуються на
здійснення  діяльності авіації України. Цей фонд створюється
за рахунок надходження відрахувань від платежів з обов'язкових
видів страхування в розмірі, що визначається Урядом України.
 
 
              Розділ XVIII
        АТРИБУТИКА, ПРАПОР, ЕМБЛЕМА, ВИМПЕЛ
 
   Стаття 107. Атрибутика, прапор, емблема, вимпел
 
   Будь-яка авіаційна організація, установа та підприємство
України, зареєстровані у встановленому порядку, повинні мати свою
печатку і атрибутику.
   Державні авіаційні органи повинні мати свою печатку  і
атрибутику з державним гербом України.
   Кожна авіаційна організація, установа  та  підприємство
України може мати свій прапор, емблему і вимпел  та  іншу
атрибутику.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 4 травня 1993 року
     N 3167-XII


| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner