Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 10

додаються документи та інші докази, які підтверджують, що саме ця
особа є суб'єктом відповідного права інтелектуальної власності і
що її права можуть бути порушені у разі невжиття  заходів
забезпечення позову. До заяви додаються також її копії відповідно
до кількості осіб, щодо яких просять вжити заходи забезпечення
позову.
 
   5. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання
позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву
протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення
позову.
 
   Стаття 152. Види забезпечення позову
 
   1. Позов забезпечується:
 
   1) накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать
відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб;
 
   2) забороною вчиняти певні дії;
 
   3) встановленням обов'язку вчинити певні дії;
 
   4) забороною іншим особам здійснювати платежі або передавати
майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання;
 
   5) зупиненням продажу описаного майна, якщо подано позов про
право власності на це майно або про виключення його з опису;
 
   6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа,
який оскаржується боржником у судовому порядку;
 
   7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим
особам.
 
   2. У разі необхідності судом можуть бути застосовані інші
види забезпечення позову. Суд може застосувати кілька видів
забезпечення позову.
 
   3. Види  забезпечення  позову мають бути співмірними із
заявленими позивачем вимогами.
 
   4. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення
арешту на заробітну плату, пенсію та стипендію, допомогу по
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню,  яка
виплачується у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи
догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка
виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а
також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю. Ця вимога не
поширюється на позови про стягнення аліментів, про відшкодування
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
фізичної особи, про відшкодування збитків, завданих злочином.
 
   5. Не може бути накладено арешт на предмети, що швидко
псуються.
 
   6. Не  допускається забезпечення позову шляхом зупинення
тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони  або
встановлення  обов'язку  вчиняти  певні  дії  тимчасовому
адміністратору, ліквідатору банку або Національному банку України
при здійсненні тимчасової адміністрації чи ліквідації банку.
 
   Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання
         ухвали про забезпечення позову
 
   1. Заява про забезпечення позову розглядається судом, у
провадженні якого перебуває справа, в день її надходження без
повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у
справі.
 
   2. Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної
заяви, розглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання.
У разі обґрунтованої вимоги заявника заява про забезпечення
позову, подана до подання позовної заяви, розглядається лише за
його участю без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи
забезпечення позову.
 
   3. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, подану до
подання  позовної  заяви, може вимагати від заявника подати
додаткові документи та інші докази, що підтверджують необхідність
забезпечення позову.
 
   4. Суд, допускаючи забезпечення позову, може вимагати від
позивача забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того,
щоб запобігти зловживанню забезпеченням позову, яка вноситься на
депозитний рахунок суду. Розмір застави визначається судом з
урахуванням обставин справи, але не повинен бути більшим за розмір
ціни позову.
 
   5. Про вжиття заходів забезпечення позову суд постановляє
ухвалу, в якій зазначає вид забезпечення позову і підстави його
обрання, порядок виконання, розмір застави, якщо така призначена.
Копія ухвали надсилається заявнику та заінтересованим особам
негайно після її постановлення.
 
   6. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов
повністю або частково.
 
   7. У разі постановлення ухвали без повідомлення особи, щодо
якої просять вжити заходи забезпечення позову, копія ухвали
надсилається особі, щодо якої вжито заходи забезпечення позову,
негайно після її виконання.
 
   8. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано
без додержання вимог статті 151 цього Кодексу, повертає її
заявнику, про що постановляє ухвалу.
 
   9. Ухвала про забезпечення позову виконується негайно в
порядку, встановленому для виконання судових рішень. У разі
забезпечення вимог заявника заставою ухвала про забезпечення
позову звертається до виконання негайно після внесення предмета
застави в повному розмірі.
 
   10. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її
виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.
 
   11. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або
про заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї
ухвали.
 
   12. Особи, винні в порушенні заходів забезпечення позову,
несуть відповідальність, встановлену законом.
 
   Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування
         заходів забезпечення позову
 
   1. Суд може за заявою однієї із сторін і зважаючи на
пояснення другої сторони  допустити  заміну  одного  способу
забезпечення позову іншим. Заява про заміну способу забезпечення
позову розглядається судом у строки, встановлені частиною другою
статті 153 цього Кодексу. На заміну способу забезпечення позову за
заявою відповідача потрібна згода позивача, за винятком випадку,
визначеного частиною другою цієї статті.
 
   2. У разі забезпечення позову про стягнення грошових коштів
відповідач може з  дозволу  суду  замість  допущеного  виду
забезпечення внести на депозитний рахунок суду суму, зазначену в
позовній заяві.
 
   3. Заходи забезпечення позову можуть бути скасовані судом,
який розглядає справу.
 
   4. Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її
повідомлення, протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали
може подати до суду заяву про їх скасування, яка розглядається
судом протягом двох днів.
 
   5. Питання про скасування  заходів  забезпечення  позову
вирішується в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть
участь у справі. Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду питання
про скасування заходів забезпечення позову.
 
   6. Якщо у задоволенні позову було відмовлено, провадження у
справі закрито або заяву залишено без розгляду, вжиті заходи
забезпечення позову застосовуються до набрання судовим рішенням
законної сили. Проте суд може одночасно з ухваленням судового
рішення або після цього постановити ухвалу про скасування заходів
забезпечення позову.
 
   7. Заходи забезпечення позову, вжиті судом  до  подання
позовної заяви, скасовуються судом також у разі:
 
   1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з
вимогами частини п'ятої статті 151 цього Кодексу;
 
   2) повернення позовної заяви;
 
   3) відмови у відкритті провадження у справі.
 
   Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням
         позову, та повернення предмета застави
 
   1. У разі скасування заходів забезпечення позову, набрання
законної сили рішенням про відмову у задоволенні позову чи ухвалою
про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду
особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, має право на
відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову.
 
   2. У разі внесення позивачем предмета застави відшкодування
збитків, завданих забезпеченням позову, в першу чергу здійснюється
за рахунок предмета застави.
 
   3. Предмет застави повертається позивачеві, якщо позов про
відшкодування збитків не подано протягом двох місяців після
настання обставин, визначених частиною першою цієї статті. Також
предмет застави повертається позивачеві, якщо набрало законної
сили рішення суду про задоволення позову або якщо сторони уклали
мирову угоду.
 
   Стаття 156. Призначення справи до розгляду
 
   1. Після закінчення підготовки справи до судового розгляду
суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає, які підготовчі дії ним
проведені, і встановлює дату розгляду справи.
 
   2. Справа має бути призначена до розгляду  не  пізніше
п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки до судового
розгляду.
 
               Глава 4
             СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
 
   Стаття 157. Строки розгляду справ
 
   1. Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не
більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи
про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця.
 
   2.  У виняткових випадках за клопотанням сторони,  з
урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може
подовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць.
 
   Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні
 
   1. Розгляд судом цивільної справи відбувається в судовому
засіданні з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у
справі.
 
   2. Особа, яка бере участь у справі, має право заявити
клопотання про розгляд справи за її відсутності.
 
   3. Судове засідання проводиться в спеціально обладнаному для
цього приміщенні суду - залі засідань.
 
   Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. 
         Перерви в судовому засіданні
 
   1. Суд  під  час  розгляду справи повинен безпосередньо
дослідити докази у справі.
 
   2. Справа розглядається одним і тим самим складом суду. У
разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа
розглядається спочатку.
 
   3. У судовому засіданні можуть бути оголошені  перерви,
тривалість яких визначається відповідно до обставин розгляду
справи, що їх викликали.
 
   Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні
 
   1. Під час одноособового розгляду справи в суді першої
інстанції головуючим є суддя, який розглядає справу.
 
   2. Головуючий керує ходом судового засідання, забезпечує
додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій,
здійснення учасниками цивільного процесу їх процесуальних прав і
виконання ними  обов'язків,  спрямовує  судовий  розгляд  на
забезпечення  повного,  всебічного та об'єктивного з'ясування
обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має
істотного значення для вирішення справи.
 
   3. У разі виникнення заперечень у будь-кого з осіб, які
беруть участь у справі, а також свідків, експертів, спеціалістів,
перекладачів щодо дій головуючого ці заперечення заносяться до
журналу судового засідання і про їх прийняття чи відхилення суд
постановляє ухвалу.
 
   4. Головуючий вживає необхідних заходів для забезпечення в
судовому засіданні належного порядку.
 
   5. Головуючий розглядає скарги на дії чи  бездіяльність
судового розпорядника стосовно виконання покладених на нього
обов'язків, про що постановляє ухвалу.
 
   Стаття 161. Звертання до суду у судовому засіданні
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, свідки, перекладачі,
експерти, спеціалісти звертаються до суду словами "Ваша честь".
 
   Стаття 162. Обов'язки осіб, присутніх у залі судового
         засідання
 
   1. Особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати,
коли входить і виходить суд. Рішення суду особи, присутні в залі,
заслуховують стоячи. Особи, які беруть участь у справі, свідки,
експерти, спеціалісти, перекладачі дають пояснення, показання,
висновки, консультації тощо стоячи.
 
   2. Відступ від вимог, встановлених частиною першою цієї
статті, допускається з дозволу головуючого.
 
   3. Учасники цивільного процесу, а також інші особи, присутні
в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися в судовому
засіданні  встановленого  порядку  і беззаперечно підкорятися
розпорядженням головуючого.
 
   4. Особи, які беруть участь у справі, передають документи та
інші матеріали головуючому через судового розпорядника.
 
   Стаття 163. Відкриття судового засідання
 
   1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває
судове засідання і оголошує, яка справа розглядатиметься.
 
   2. Секретар судового засідання доповідає судові, хто  з
викликаних у справі осіб з'явився в судове засідання, чи вручено
судові повістки та повідомлення тим, хто не  з'явився,  та
повідомляє причини їх неявки, якщо вони відомі.
 
   3. Суд встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє
повноваження представників.
 
   Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав
         та обов'язків. Присяга перекладача
 
   1. Головуючий  роз'яснює  перекладачеві  його  права  та
обов'язки, встановлені цим Кодексом, і попереджає перекладача під
розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний
переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених
на нього обов'язків.
 
   2. Головуючий  приводить  перекладача  до  присяги:  "Я,
(прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно  виконувати
обов'язки  перекладача,  використовуючи  всі  свої професійні
можливості".
 
   3. Текст присяги  підписується  перекладачем.  Підписаний
перекладачем текст присяги та розписка приєднуються до справи.
 
   Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
 
   1. Свідки видаляються із зали судового засідання у відведені
для цього приміщення.
 
   2. Судовий розпорядник вживає заходів щодо того, щоб свідки,
які допитані судом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не
допитав.
 
   Стаття 166. Оголошення складу суду і роз'яснення права
         відводу
 
   1. Головуючий оголошує склад суду, а також прізвища експерта,
перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз'яснює
особам, які беруть участь у справі, право заявляти відводи.
 
   2. Підстави для відводу, порядок розгляду заяви про відвід та
наслідки її задоволення визначаються главою 3 розділу І цього
Кодексу.
 
   Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі,
         їх прав та обов'язків
 
   1. Головуючий роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть
участь у справі, їх права та обов'язки, про що зазначається в
журналі судового засідання.
 
   Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть
         участь у справі
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner