Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 12

свої пояснення.
 
   Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників
         як свідків
 
   1. Якщо сторона, третя особа, їх представники заявляють, що
факти, які мають значення для справи, їм відомі особисто, вони за
їх згодою можуть бути допитані як свідки згідно із статтями
180-182 цього Кодексу.
 
   Стаття 185. Дослідження письмових доказів
 
   1. Письмові докази або протоколи їх огляду оголошуються в
судовому засіданні та надаються для ознайомлення особам, які
беруть участь у справі, а в необхідних випадках - також експертам,
спеціалістам і свідкам. Особи, які беруть участь у справі, можуть
давати свої пояснення з приводу цих доказів або протоколу їх
огляду. Особами, які беруть участь у справі, з приводу зазначених
доказів можуть ставитися питання свідкам, а також експертам,
спеціалістам.
 
   2. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або
поданий до суду особою, яка бере участь у справі, для ознайомлення
документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є
фальшивим, особа, яка подала цей документ, може просити суд
виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі
інших доказів.
 
   Стаття 186. Оголошення і дослідження змісту особистих
         паперів, листів, записів телефонних розмов,
         телеграм та інших видів кореспонденції
 
   1. Зміст особистих паперів, листів,  записів  телефонних
розмов, телеграм та інших видів кореспонденції фізичних осіб може
бути оголошений і досліджений у відкритому судовому засіданні
тільки за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України
( 435-15 ).
 
   Стаття 187. Дослідження речових доказів
 
   1. Речові докази оглядаються судом або досліджуються ним
іншим способом, а також пред'являються для ознайомлення особам,
які беруть участь у справі, а в необхідних випадках - також
експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, яким пред'явлено для
ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи
інші обставини, пов'язані з оглядом. Ці заяви заносяться до
журналу судового засідання.
 
   2. Протоколи огляду речових доказів оголошуються в судовому
засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої
пояснення з приводу цих протоколів.
 
   3. Особи, які беруть участь у справі, можуть ставити питання
з приводу  речових  доказів  свідкам,  а  також  експертам,
спеціалістам, які їх оглядали.
 
   Стаття 188. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису
         і їх дослідження
 
   1. Під час відтворення звукозапису, демонстрації відеозапису,
що мають приватний характер, а також під час їх дослідження
застосовуються правила цього Кодексу щодо оголошення і дослідження
змісту особистого листування і телеграфних повідомлень.
 
   2. Відтворення  звукозапису  і  демонстрація  відеозапису
проводяться в судовому засіданні або в  іншому  приміщенні,
спеціально підготовленому для цього, з відображенням у журналі
судового засідання  особливостей  оголошуваних  матеріалів  і
зазначенням  часу  демонстрації.  Після цього суд заслуховує
пояснення осіб, які беруть участь у справі.
 
   3. У разі потреби відтворення звукозапису і демонстрація
відеозапису можуть бути повторені повністю або у певній частині.
 
   4. З метою з'ясування відомостей, що містяться у матеріалах
звуко- і відеозапису, а також у зв'язку з надходженням заяви про
їх фальшивість судом може бути залучено спеціаліста або призначено
експертизу.
 
   Стаття 189. Дослідження висновку експерта
 
   1. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні.
 
   2. Для роз'яснення і доповнення висновку експерту можуть бути
поставлені питання. Першою ставить питання експертові особа, за
заявою якої призначено експертизу, та її представник, а потім інші
особи, які беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено за
клопотанням обох сторін, першим ставить питання експертові позивач
і його представник.
 
   3. Суд має право з'ясовувати суть відповіді експерта на
питання осіб, які беруть участь у справі, а також ставити питання
експерту після закінчення його допиту особами, які беруть участь у
справі.
 
   4. Викладені письмово і підписані експертом роз'яснення і
доповнення висновку приєднуються до справи.
 
   Стаття 190. Консультації та роз'яснення спеціаліста
 
   1. Під час дослідження доказів суд може скористатися усними
консультаціями  або  письмовими  роз'ясненнями  (висновками)
спеціалістів.
 
   2. Спеціалісту можуть бути поставлені питання по суті наданих
усних консультацій чи письмових роз'яснень. Першою ставить питання
особа,  за  клопотанням  якої  залучено  спеціаліста, та її
представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо
спеціаліста залучено за клопотанням обох сторін або за ініціативою
суду, першим ставить питання спеціалістові позивач і (або) його
представник.
 
   3. Суд має право з'ясовувати суть відповіді спеціаліста на
питання осіб, які беруть участь у справі, а також ставити питання
спеціалісту після закінчення його опитування особами, які беруть
участь у справі.
 
   4. Викладені письмово і підписані спеціалістом роз'яснення
приєднуються до справи.
 
   Стаття 191. Відкладення розгляду справи або оголошення
         перерви в її розгляді
 
   1. Суд може відкласти розгляд справи у випадках, встановлених
цим Кодексом, а також у разі неможливості розгляду справи у
зв'язку з необхідністю заміни відведеного судді або залучення до
участі в справі інших осіб.
 
   2. У разі неможливості продовження розгляду справи у зв'язку
з необхідністю подання нових доказів суд оголошує перерву на час,
необхідний для цього.
 
   3. Суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в
її розгляді, призначає відповідно день нового судового засідання
або його продовження, про що ознайомлює під розписку учасників
цивільного процесу, присутніх у судовому засіданні. Учасників
цивільного процесу, які не з'явилися або яких суд залучає вперше
до участі в процесі, викликають у судове засідання на призначений
день.
 
   4. У разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати
свідків, які з'явилися. Тільки у виняткових випадках за ухвалою
суду свідки не допитуються і викликаються знову.
 
   5. У справі про розірвання шлюбу суд може відкласти розгляд
справи і призначити подружжю строк для примирення.
 
   6. Якщо розгляд справи відкладався, справа розглядається
спочатку.
 
   7. У випадках, коли сторони не наполягають на повторенні
пояснень учасників цивільного процесу, наданих раніше, знайомі з
матеріалами  справи,  в  тому числі з поясненнями учасників
цивільного процесу, якщо склад суду не змінився і до участі у
справі не було залучено інших осіб, суд має право надати учасникам
цивільного процесу можливість підтвердити раніше надані пояснення
без їх повторення, доповнити їх і поставити додаткові питання.
 
   Стаття 192. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх
         доказами
 
   1. Після з'ясування всіх обставин справи та перевірки їх
доказами головуючий надає сторонам та іншим особам, які беруть
участь у справі, можливість дати додаткові пояснення, які можуть
доповнити матеріали справи.
 
   2. У зв'язку з додатковими поясненнями особи, яка бере участь
у справі, суд може ставити питання іншим учасникам цивільного
процесу.
 
   3. Вислухавши додаткові пояснення і вирішивши заявлені при
цьому клопотання осіб, які беруть участь у справі, суд постановляє
ухвалу про закінчення з'ясування обставин справи та перевірки їх
доказами і переходить до судових дебатів.
 
   Стаття 193. Судові дебати
 
   1. У судових дебатах виступають з промовами особи, які беруть
участь у справі. У цих промовах можна посилатися лише на обставини
і докази, досліджені в судовому засіданні.
 
   2. У судових дебатах першим надається слово позивачеві та
його представникові.
 
   3. Треті особи без самостійних вимог виступають у судових
дебатах після особи, на стороні якої вони беруть участь.
 
   4. Третя особа, яка заявила самостійні позовні вимоги щодо
предмета спору, та її представник у судових дебатах виступають
після сторін.
 
   5. За клопотанням сторін і третіх осіб у судових дебатах
можуть виступати лише їхні представники.
 
   6. Органи та особи, яким законом надано право захищати права,
свободи та інтереси інших осіб, виступають у судових дебатах
першими. За ними виступають особи, в інтересах яких відкрито
провадження у справі.
 
   7. Суд не може обмежувати тривалість судових дебатів певним
часом. Головуючий може зупинити промовця лише тоді, коли він
виходить за межі справи, що розглядається судом, або повторюється.
З дозволу суду промовці можуть обмінюватися репліками. Право
останньої репліки  завжди  належить  відповідачеві  та  його
представникові.
 
   Стаття 194. Повернення до з'ясування обставин у справі
 
   1. Якщо  під  час  судових дебатів виникає необхідність
з'ясування нових обставин, що мають значення для справи, або
дослідження нових доказів, суд постановляє ухвалу про повернення
до з'ясування обставин у справі. Після закінчення з'ясування
обставин  у  справі та перевірки їх доказами судові дебати
проводяться в загальному порядку.
 
   Стаття 195. Вихід суду для ухвалення рішення
 
   1. Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати
(спеціально обладнаного для прийняття судових рішень приміщення)
для  ухвалення  рішення,  оголосивши  орієнтовний  час  його
проголошення.
 
   2. Якщо під час ухвалення рішення виникає потреба з'ясувати
будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків або вчинення
іншої процесуальної дії, суд, не ухвалюючи рішення, постановляє
ухвалу про поновлення судового розгляду.
 
   3. Розгляд справи у випадку, встановленому частиною другою
цієї статті, проводиться виключно в межах з'ясування обставин, що
потребують додаткової перевірки.
 
   4. Після закінчення поновленого розгляду справи суд залежно
від його результатів відкриває судові дебати з приводу додатково
досліджених обставин і виходить до нарадчої кімнати для ухвалення
рішення або, якщо вчинення необхідних процесуальних дій у даному
судовому засіданні виявилося неможливим, постановляє ухвалу про
відкладення розгляду справи чи оголошує перерву.
 
   Стаття 196. Таємниця нарадчої кімнати
 
   1. Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права
перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає
справу.
 
   2. Під час перебування в нарадчій кімнаті суддя не має права
розглядати інші судові справи.
 
   3. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та
ухвалення рішення у нарадчій кімнаті.
 
               Глава 5
         ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 
   Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
 
   1. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне
фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального
технічного засобу.
 
   2. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює
секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого
інший працівник апарату суду.
 
   3. Повне або часткове відтворення технічного запису судового
засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі,
або за ініціативою суду.
 
   4. Носій інформації, на який здійснювався технічний запис
судового засідання (касета, дискета тощо), є додатком до журналу
судового  засідання  і  після  закінчення судового засідання
приєднується до матеріалів справи.
 
   5. За клопотанням особи, яка бере участь у справі, може бути
за плату здійснено повне або часткове роздрукування технічного
запису судового засідання за розпорядженням головуючого. Особа,
яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з
носія, на який здійснювався технічний запис цивільного процесу.
 
   6. Розмір плати ( 151-2006-п ) за роздрукування технічного
запису  судового засідання встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
 
   Стаття 198. Журнал судового засідання
 
   1. Одночасно з проведенням фіксування технічними засобами
секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання.
 
   2. У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:
 
   1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
 
   2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та
ініціали судді, секретаря судового засідання;
 
   3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та
інших осіб, що беруть участь у справі;
 
   4) порядковий номер вчинення процесуальної дії;
 
   5) назва процесуальної дії;
 
   6) час вчинення процесуальної дії;
 
   7) інші відомості, визначені цим Кодексом.
 
   3. Журнал судового засідання ведеться секретарем судового
засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання
і приєднується до справи.
 
   Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового
         засідання, журналу судового засідання
         та їх розгляд
 
   1. Особи, які беруть  участь  у  справі,  мають  право
ознайомитися із технічним записом судового засідання, журналом
судового засідання та протягом семи днів з дня проголошення
рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти
або неправильності їх запису.
 
   2. Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису
судового  засідання  та  журналу судового засідання, про що
постановляє відповідну ухвалу.
 
   3. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності
підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.
 
   4. Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи
журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше
п'яти днів з дня їх подання.
 
   Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів
         про окремі процесуальні дії
 
   1. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим
засіданням  складається  протокол. При його складанні можуть
застосовуватися технічні засоби.
 
   2. У  протоколі  вчинення  окремої  процесуальної  дії
зазначаються такі відомості:
 
   1) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;
 
   2) час початку вчинення процесуальної дії;
 
   3) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та
ініціали судді, секретаря судового засідання;
 
   4) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі;
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner