Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 13

   5) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі,
експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;
 
   6) відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які
беруть участь у справі, їх процесуальних прав та обов'язків;
 
   7) усі розпорядження головуючого та постановлені ухвали;
 
   8) заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь
у справі;
 
   9) основний зміст  пояснень  сторін,  третіх  осіб,  їх
представників та інших осіб, які беруть участь у справі, а також
показання свідків, усне роз'яснення експертами своїх висновків і
відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультацій та
висновків спеціалістів;
 
   10) докази, а в разі якщо докази не додаються до справи, -
номер, дата та зміст письмових доказів, опис доказів;
 
   11) час закінчення вчинення процесуальної дії;
 
   12) інші відомості, визначені цим Кодексом.
 
   3. Протокол повинен бути оформлений не пізніше наступного дня
після вчинення окремої процесуальної дії.
 
   4. Протокол приєднується до справи.
 
               Глава 6
      ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ.
          ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ
 
   Стаття 201. Обов'язок суду зупинити провадження у справі
 
   1. Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі:
 
   1) смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка була
стороною у справі,  якщо  спірні  правовідносини  допускають
правонаступництво;
 
   2) злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи,
яка була стороною у справі;
 
   3) перебування позивача або відповідача у складі Збройних Сил
України або інших утворених відповідно до закону військових
формувань, що переведені на воєнний стан;
 
   4) неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої
справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного,
господарського, кримінального чи адміністративного судочинства;
 
   5) призначення або заміни законного представника у випадках,
передбачених частинами першою - третьою статті 43 цього Кодексу.
( Пункт 5 частини першої статті 201 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3551-IV ( 3551-15 ) від 16.03.2006 )
 
   2. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.
 
   Стаття 202. Право суду зупинити провадження у справі
 
   1. Суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а
також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у
випадках:
 
   1) перебування сторони на строковій військовій службі або
альтернативній (невійськовій) службі не за місцем проживання;
 
   2) захворювання сторони, підтвердженого медичною довідкою, що
виключає можливість явки до суду протягом тривалого часу;
 
   3) перебування сторони у тривалому службовому відрядженні;
 
   4) розшуку відповідача в разі неможливості розгляду справи за
його відсутності;
 
   5) призначення судом експертизи.
 
   2. Суд не зупиняє провадження у випадках,  встановлених
пунктами 1-3 частини першої цієї статті, якщо відсутня сторона
веде справу через свого представника.
 
   3. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.
 
   Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі
 
   1. Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених:
 
   1) пунктами 1, 2 і 5 частини першої статті 201 цього
Кодексу - до залучення до участі у справі правонаступника чи
законного представника;
 
   2) пунктом 3 частини першої статті 201 та статтею 202 цього
Кодексу:
 
   до припинення перебування сторони у складі Збройних Сил
України або інших утворених відповідно до закону військових
формувань, що переведені на воєнний стан, на строковій військовій
службі,  альтернативній  (невійськовій)  службі,  службового
відрядження;
 
   на час хвороби сторони;
 
   до розшуку відповідача;
 
   на час проведення експертизи;
 
   3) пунктом 4 частини першої статті 201 цього Кодексу - до
набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить
вирішення справи.
 
   Стаття 204. Відновлення провадження у справі
 
   1. Провадження у справі відновлюється ухвалою суду за заявою
особи, яка бере участь у справі, або з ініціативи суду після
усунення обставин, що викликали його зупинення.
 
   2. З  дня  відновлення  провадження  у  справі  перебіг
процесуальних строків продовжується.
 
   3. Після відновлення провадження суд викликає сторони та
інших осіб, які беруть участь у справі, і продовжує судовий
розгляд за правилами глави 4 розділу III цього Кодексу.
 
   Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі
 
   1. Суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо:
 
   1) справа не підлягає  розгляду  в  порядку  цивільного
судочинства;
 
   2) набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про
закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від
позову  або  укладенням  мирової угоди сторін, ухвалені або
постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той
самий предмет і з тих самих підстав;
 
   3) позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом;
 
   4) сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом;
 
   5) є  рішення третейського суду, прийняте в межах його
компетенції, з приводу спору між тими самими сторонами, про той
самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли
суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання
рішення третейського суду або повернув справу на новий розгляд до
третейського суду, який ухвалив рішення, але розгляд справи у тому
самому третейському суді виявився неможливим;
 
   6) померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі,
якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
 
   7) ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у
справі.
 
   Стаття 206. Наслідки закриття провадження у справі
 
   1. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.
 
   2. Якщо  провадження  у  справі закривається з підстав,
визначених пунктом 1 частини першої статті 205 цього Кодексу, суд
повинен повідомити заявникові, до юрисдикції якого суду віднесено
розгляд таких справ.
 
   3. У разі закриття провадження у справі повторне звернення до
суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий
предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали
про закриття провадження у зв'язку з прийняттям відмови позивача
від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на
звернення до суду за вирішенням цього спору.
 
   Стаття 207. Залишення заяви без розгляду
 
   1. Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду,
якщо:
 
   1) заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної
дієздатності;
 
   2) заяву від імені заінтересованої особи подано особою, яка
не має повноважень на ведення справи;
 
   3) належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в
судове засідання без поважних причин або повторно не повідомив про
причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд
справи за його відсутності;
 
   4) спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з
тих самих підстав розглядається в іншому суді;
 
   5) позивач подав заяву про залишення позову без розгляду;
 
   6) між сторонами укладено договір про передачу спору на
вирішення до третейського суду і від відповідача надійшло до
початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами
заперечення проти вирішення спору в суді;
 
   7) особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках
відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує
заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява;
 
   8) провадження у справі відкрито за заявою, поданою без
додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, та
не було сплачено судовий збір чи не було оплачено витрати на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи і позивач не
усунув цих недоліків у встановлений судом строк;
 
   9) позивач до закінчення розгляду справи покинув судове
засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його
відсутності.
 
   2. Особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення
умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має
право звернутися до суду повторно.
 
               Глава 7
             СУДОВІ РІШЕННЯ
 
   Стаття 208. Види судових рішень
 
   1. Судові рішення викладаються у двох формах:
 
   1) ухвали;
 
   2) рішення.
 
   2. Питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції,
клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про
відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або
закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду у
випадках, встановлених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом
постановлення ухвал.
 
   3. Судовий розгляд закінчується ухваленням рішення суду.
 
   Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал,
         їх форма
 
   1. Суди  ухвалюють рішення іменем України негайно після
закінчення судового розгляду.
 
   2. Рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в
нарадчій кімнаті суддею, а в разі колегіального розгляду -
суддями, які розглядали справу.
 
   3. У виняткових випадках залежно від складності  справи
складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше
ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і
резолютивну  частини  суд повинен проголосити в тому самому
засіданні, в якому закінчився розгляд справи. Проголошені вступна
і резолютивна частини рішення мають бути підписані всім складом
суду і приєднані до справи.
 
   4. Ухвали суду, які оформлюються  окремим  процесуальним
документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд
може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати.
 
   5. Ухвали  суду,  постановлені  окремим  процесуальним
документом,  підписуються суддею (суддями) і приєднуються до
справи. Ухвали, постановлені судом, не виходячи до нарадчої
кімнати, заносяться до журналу судового засідання.
 
   6. Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються
негайно після їх постановлення.
 
   7. Виправлення в рішеннях і ухвалах повинні бути застережені
перед підписом судді.
 
   Стаття 210. Зміст ухвали суду
 
   1. Ухвала суду, що постановляється як окремий документ,
складається з:
 
   1) вступної частини із зазначенням:
 
   часу і місця її постановлення;
 
   прізвища та ініціалів судді (суддів - при колегіальному
розгляді);
 
   прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;
 
   імен (найменувань) сторін та інших осіб, які брали участь у
справі;
 
   предмета позовних вимог;
 
   2) описової частини із  зазначенням  суті  питання,  що
вирішується ухвалою;
 
   3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд
дійшов висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи
ухвалу;
 
   4) резолютивної частини із зазначенням:
 
   висновку суду;
 
   строку і  порядку набрання ухвалою законної сили та її
оскарження.
 
   2. Ухвала, яка постановляється судом не виходячи до нарадчої
кімнати, повинна містити відомості, визначені пунктами 3, 4
частини першої цієї статті.
 
   3. Якщо ухвала має силу виконавчого документа і підлягає
виконанню  за правилами, встановленими для виконання судових
рішень, така ухвала оформлюється з урахуванням вимог, встановлених
Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).
 
   Стаття 211. Окремі ухвали суду
 
   1. Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і
встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може
постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи
органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про
вжиті заходи протягом місяця з дня надходження окремої ухвали
повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу.
 
   2. Окрему ухвалу може бути оскаржено особами, інтересів яких
вона стосується, у загальному порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   Стаття 212. Оцінка доказів
 
   1. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що
ґрунтується  на  всебічному,  повному,  об'єктивному  та
безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
 
   2. Жоден  доказ  не має для суду наперед встановленого
значення.
 
   3. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного
доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх
сукупності.
 
   4. Результати оцінки доказів суд відображає в рішенні, в
якому наводяться мотиви їх прийняття чи відмови у прийнятті.
 
   Стаття 213. Законність і обґрунтованість рішення суду
 
   1. Рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.
 
   2. Законним  є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги
цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.
 
   3. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і
всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на
підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами,
які були досліджені в судовому засіданні.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner