Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 14

   Стаття 214. Питання, які вирішує суд під час ухвалення
         рішення
 
   1. Під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання:
 
   1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і
заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;
 
   2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної
давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази
на їх підтвердження;
 
   3) які  правовідносини сторін випливають із встановлених
обставин;
 
   4) яка  правова  норма  підлягає  застосуванню  до  цих
правовідносин;
 
   5) чи слід позов задовольнити або в позові відмовити;
 
   6) як розподілити між сторонами судові витрати;
 
   7) чи  є  підстави допустити негайне виконання судового
рішення;
 
   8) чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову.
 
   Стаття 215. Зміст рішення суду
 
   1. Рішення суду складається з:
 
   1) вступної частини із зазначенням:
 
   часу та місця його ухвалення;
 
   найменування суду, що ухвалив рішення;
 
   прізвищ та ініціалів судді (суддів - при  колегіальному
розгляді);
 
   прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;
 
   імен (найменувань) сторін та інших осіб, які брали участь у
справі;
 
   предмета позовних вимог;
 
   2) описової частини із зазначенням:
 
   узагальненого викладу позиції відповідача;
 
   пояснень осіб, які беруть участь у справі;
 
   інших доказів, досліджених судом;
 
   3) мотивувальної частини із зазначенням:
 
   встановлених судом обставин і визначених відповідно до них
правовідносин;
 
   мотивів, з  яких  суд вважає встановленою наявність або
відсутність фактів, якими обґрунтовувалися вимоги чи заперечення,
бере до уваги або відхиляє докази, застосовує зазначені в рішенні
нормативно-правові акти;
 
   чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи
інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду, а якщо були,
то ким;
 
   назви, статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону,
на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону,
яким суд керувався;
 
   4) резолютивної частини із зазначенням:
 
   висновку суду про задоволення позову або відмову в позові
повністю чи частково;
 
   висновку суду по суті позовних вимог;
 
   розподілу судових витрат;
 
   строку і порядку набрання рішенням суду законної сили та його
оскарження.
 
   Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або
         проти кількох відповідачів
 
   1. Суд, ухвалюючи рішення на користь кількох позивачів або
проти кількох відповідачів, повинен зазначити, в якій частині
рішення стосується кожного з них, або зазначити, що обов'язок чи
право стягнення є солідарним.
 
   Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення
         суду, забезпечення його виконання
 
   1. Суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його
виконання, надати відстрочку або розстрочити виконання, вжити
заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в
рішенні.
 
   Стаття 218. Проголошення рішення суду
 
   1. Рішення суду або його вступна та резолютивна частини
проголошуються  негайно після закінчення судового розгляду і
прилюдно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Головуючий
роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі
проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної
частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть
участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду.
 
   2. Після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може
сам скасувати або змінити це рішення.
 
   Стаття 219. Виправлення описок та арифметичних помилок
         у судовому рішенні
 
   1. Суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які
беруть участь у справі, виправити допущені у судовому рішенні
описки чи арифметичні помилки. Питання про внесення виправлень
вирішується в судовому засіданні, про що постановляється ухвала.
Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце
засідання. Їхня неявка не перешкоджає розглядові питання про
внесення виправлень.
 
   Стаття 220. Додаткове рішення суду
 
   1. Суд, що ухвалив рішення, може за заявою осіб, які беруть
участь у справі, чи з власної ініціативи ухвалити додаткове
рішення, якщо:
 
   1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої
сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;
 
   2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної суми
грошових коштів, які підлягають стягненню, майно, яке підлягає
передачі, або які дії треба виконати;
 
   3) суд не допустив негайного виконання рішення у випадках,
встановлених статтею 367 цього Кодексу;
 
   4) судом не вирішено питання про судові витрати.
 
   2. Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано
до закінчення строку на виконання рішення.
 
   3. Суд ухвалює додаткове рішення після розгляду питання в
судовому засіданні з повідомленням сторін. Їх присутність не є
обов'язковою.
 
   4. На додаткове рішення може бути подано скаргу.
 
   5. Про  відмову  в  ухваленні  додаткового  рішення суд
постановляє ухвалу.
 
   Стаття 221. Роз'яснення рішення суду
 
   1. Якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали
участь у справі, або для державного виконавця, суд за їхньою
заявою постановляє ухвалу, в якій роз'яснює своє рішення, не
змінюючи при цьому його змісту.
 
   2. Подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається,
якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого
рішення може бути пред'явлене до примусового виконання.
 
   3. Заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом
десяти днів. Неявка осіб, які брали участь у справі, і (або)
державного  виконавця  не  перешкоджає  розгляду питання про
роз'яснення рішення суду.
 
   4. Ухвала, в якій роз'яснюється рішення суду, надсилається
особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю,
якщо рішення суду роз'яснено за його заявою.
 
   Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення
         особам, які брали участь у справі
( Назва статті 222 в редакції Закону N 2875-IV ( 2875-15 ) від
08.09.2005 )
 
 
   ( Частину першу статті 222 виключено на підставі Закону
N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
 
   2. Копії судового рішення видаються особам, які брали участь
у справі, на їхню вимогу не пізніше п'яти днів з дня проголошення
рішення.
 
   3. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у
судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються протягом
п'яти днів з дня проголошення рішення рекомендованим листом з
повідомленням про вручення.
 
   4. Копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за
плату у розмірі, встановленому законодавством.
 
   Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили
 
   1. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку
подання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне
оскарження не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне
оскарження, але апеляційна скарга не була подана у  строк,
встановлений статтею 294 цього Кодексу, рішення суду набирає
законної сили після закінчення цього строку. У разі подання
апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає
законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
 
   2. Після набрання рішенням суду законної сили сторони та
треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники
не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну вимогу з тих самих
підстав, а також оспорювати в іншому процесі встановлені судом
факти і правовідносини.
 
   3. Якщо справу розглянуто за заявою осіб, визначених частиною
другою статті 3 цього Кодексу, рішення суду, що набрало законної
сили, є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато
справу.
 
   4. Якщо після набрання рішенням суду законної сили, яким з
відповідача присуджені періодичні платежі, зміняться обставини, що
впливають  на  визначені розміри платежів, їх тривалість чи
припинення, кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового
позову вимагати зміни розміру, строків платежів або звільнення від
них.
 
               Глава 8
           ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
 
   Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи
 
   1. У разі неявки в судове засідання відповідача,  який
належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення
про причини неявки або якщо зазначені ним причини  визнані
неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних
у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення
справи.
 
   2. У разі участі у справі кількох відповідачів заочний
розгляд справи можливий у випадку неявки в судове засідання всіх
відповідачів.
 
   3. У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни
розміру позовних вимог суд відкладає  судовий  розгляд  для
повідомлення про це відповідача.
 
   Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи
 
   1. Про заочний розгляд справи суд постановляє ухвалу.
 
   2. Розгляд  справи  і  ухвалення рішення проводяться за
загальними правилами з винятками і доповненнями, встановленими
цією главою.
 
   Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення
 
   1. За формою і змістом заочне рішення повинно відповідати
вимогам, встановленим статтями 213 і 215 цього Кодексу, і, крім
цього, у ньому має бути зазначено строк і порядок подання заяви
про його перегляд.
 
   Стаття 227. Повідомлення про заочне рішення
 
   1. Відповідачам, які не з'явилися в  судове  засідання,
направляється  рекомендованим  листом  із повідомленням копія
заочного рішення не пізніше п'яти днів з дня його проголошення.
 
   Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд
         заочного рішення
 
   1. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його
ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
 
   2. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано
протягом десяти днів з дня отримання його копії.
 
   Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення
 
   1. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути подана у
письмовій формі.
 
   2. У заяві про перегляд заочного рішення повинно  бути
зазначено:
 
   1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення;
 
   2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які
подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер
засобів зв'язку;
 
   3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в
судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це;
 
   4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої
заперечення проти вимог позивача;
 
   5) клопотання про перегляд заочного рішення;
 
   6) перелік доданих до заяви матеріалів.
 
   3. Заява про перегляд заочного рішення підписується особою,
яка її подає.
 
   4. До заяви про перегляд заочного рішення додаються її копії
за кількістю осіб, які беруть участь у справі, та копії всіх
доданих до неї матеріалів.
 
   5. До заяви  про  перегляд  заочного  рішення,  поданої
представником  відповідача,  додається  довіреність або інший
документ, який підтверджує його повноваження.
 
   6. За подання заяви про перегляд заочного рішення судовий
збір не сплачується.
 
   7. До  неналежно оформленої заяви про перегляд заочного
рішення застосовуються правила статті 121 цього Кодексу.
 
   Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд
         заочного рішення
 
   1. Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного
рішення, суд невідкладно надсилає її копію та копії доданих до неї
матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі. Одночасно суд
повідомляє особам, які беруть участь у справі, про час і місце
розгляду заяви.
 
   2. Заява  про  перегляд  заочного  рішення повинна бути
розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження.
 
   Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного
         рішення
 
   1. Заява  про перегляд заочного рішення розглядається в
судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про
час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви.
 
   2. Головуючий відкриває судове засідання і з'ясовує, хто з
осіб, які беруть участь у справі, з'явився, встановлює їх особу,
перевіряє повноваження представників, після чого повідомляє зміст
заяви і з'ясовує думку сторін та інших осіб, які беруть участь у
справі, щодо вимог про перегляд заочного рішення.
 
   3. У результаті розгляду заяви про перегляд заочного рішення
суд може своєю ухвалою:
 
   1) залишити заяву без задоволення;
 
   2) скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду в
загальному порядку.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner