Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 18

відмову в задоволенні заяви.
 
   3. Ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. Копії
рішення суд надсилає банку, що обслуговує юридичну або фізичну
особу, заявнику та особі, щодо якої надається інформація. Особа,
щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають
право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до
апеляційного суду в установленому порядку. Оскарження рішення не
зупиняє його виконання.
 
               Розділ V
           ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
 
               Глава 1
           АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Стаття 291. Суди апеляційної інстанції
 
   1. Апеляційною інстанцією у цивільних справах є судові палати
у  цивільних  справах  апеляційних загальних судів, у межах
територіальної юрисдикції яких знаходиться місцевий суд, який
ухвалив судове рішення, що оскаржується.
 
   Стаття 292. Право апеляційного оскарження
 
   1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному
порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.
 
   2. Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному
порядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених статтею
293 цього Кодексу.
 
   Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо
         від рішення суду
 
   1. Окремо  від  рішення  суду  можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:
 
   1) відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або
скасуванні судового наказу;
 
   2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення
позову;
 
   3) повернення заяви позивачеві (заявникові);
 
   4) відмови у відкритті провадження у справі;
 
   5) відкриття провадження у справі з недотриманням правил
підсудності;
 
   6) передачі справи на розгляд іншому суду;
 
   7) відмови поновити або продовжити пропущений процесуальний
строк;
 
   8) визнання мирової угоди за клопотанням сторін;
 
   9) визначення розміру судових витрат;
 
   10) внесення виправлень у рішення;
 
   11) відмови ухвалити додаткове рішення;
 
   12) роз'яснення рішення;
 
   13) зупинення провадження у справі;
 
   14) закриття провадження у справі;
 
   15) залишення заяви без розгляду;
 
   16) залишення заяви про перегляд заочного  рішення  без
розгляду;
 
   17) відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв'язку
з нововиявленими обставинами;
 
   18) видачі дубліката виконавчого листа;
 
   19) поновлення  пропущеного  строку  для  пред'явлення
виконавчого документа до виконання;
 
   20) відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і
порядку виконання рішення;
 
   21) тимчасового  влаштування  дитини  до  дитячого  або
лікувального закладу;
 
   22) оголошення розшуку відповідача (боржника) або дитини;
 
   23) примусового проникнення до житла;
 
   24) звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на
рахунках;
 
   25) заміни сторони виконавчого провадження;
 
   26) визначення частки майна боржника у майні, яким він
володіє спільно з іншими особами;
 
   27) рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи
іншої посадової особи державної виконавчої служби;
 
   28) повороту виконання рішення суду;
 
   28-1) виправлення помилки у виконавчому листі або визнання
виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню; ( Частину першу
статті 293 доповнено пунктом 28-1 згідно із Законом N 3538-IV
( 3538-15 ) від 15.03.2006 )
 
   29) відмови в поновленні втраченого судового провадження;
 
   30)  звільнення  (призначення) опікуна чи піклувальника.
( Частину першу статті 293 доповнено пунктом 30 згідно із Законом
N 3551-IV ( 3551-15 ) від 16.03.2006 )
 
   2. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо
від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення
суду.
 
   Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
 
   1. Заяву про апеляційне оскарження рішення суду  першої
інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення
рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом
двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.
 
   2. Заяву  про  апеляційне оскарження ухвали суду першої
інстанції може бути подано протягом п'яти днів з дня проголошення
ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти
днів після подання заяви про апеляційне оскарження.
 
   3. Заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга,
подані  після закінчення строків, встановлених цією статтею,
залишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи,
яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що
постановляється ухвала.
 
   Стаття 295. Форма і зміст заяви про апеляційне оскарження
         та апеляційної скарги
 
   1. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга
подаються у письмовій формі.
 
   2. У заяві про апеляційне оскарження мають бути зазначені:
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
   2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, її місце
проживання або місцезнаходження;
 
   3) рішення або ухвала, що оскаржуються.
 
   3. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:
 
   1) найменування суду, до якого подається скарга;
 
   2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце
проживання або місцезнаходження;
 
   3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх
місце проживання або місцезнаходження;
 
   4) дата подання заяви про апеляційне оскарження;
 
   5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість
рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають
значення  для  справи,  та (або) неправильність встановлення
обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої
відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи
оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне
визначення  відповідно  до  встановлених  судом  обставин
правовідносин);
 
   6) нові обставини, які підлягають встановленню, докази, які
підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин
неподання доказів у суд першої інстанції, заперечення проти
доказів, використаних судом першої інстанції;
 
   7) клопотання особи, яка подала скаргу;
 
   8) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 
   4. Апеляційна  скарга може бути подана без попереднього
подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у
строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.
 
   5. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга
підписуються особою, яка їх подає, або її представником.
 
   6. До заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги,
поданих представником, повинна бути додана довіреність або інший
документ, що посвідчує повноваження  представника,  якщо  ці
документи раніше не подавалися.
 
   7. До заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
додаються копії заяви, скарги та доданих письмових матеріалів
відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.
 
   Стаття 296. Порядок подання заяви про апеляційне оскарження
         та апеляційної скарги
 
   1. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга
подаються апеляційному суду через суд першої інстанції, який
ухвалив оскаржуване судове рішення.
( Частина перша статті 296 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   2. Суд першої інстанції після одержання усіх апеляційних
скарг  у справі від осіб, які подали заяви про апеляційне
оскарження, або через три дні після закінчення строку на подання
апеляційної скарги надсилає їх разом зі справою до апеляційного
суду. Апеляційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше
наступного робочого дня після їхнього надходження направляються до
апеляційного суду.
 
   Стаття 297. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду
 
   1. Справа реєструється в апеляційному суді і передається в
порядку черговості судді-доповідачу. Протягом трьох днів після
надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про прийняття
апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом.
 
   2. До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до
вимог, встановлених статтею 295 цього Кодексу, а також у разі
несплати  суми  судового  збору  чи  неоплати  витрат  на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються
положення статті 121 цього Кодексу.
 
   3. Про  прийняття  апеляційної  скарги  до розгляду або
повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу. Ухвалу судді
про  повернення  апеляційної  скарги  може бути оскаржено в
касаційному порядку.
 
   4.  При  надходженні  неналежно  оформленої  справи,  з
нерозглянутими зауваженнями на правильність і повноту фіксування
судового  процесу  технічними  засобами або з нерозглянутими
письмовими зауваженнями щодо повноти чи неправильності протоколу
судового засідання, або без вирішення питання про ухвалення
додаткового рішення суддя-доповідач повертає справу до суду першої
інстанції, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку,
протягом якого суд першої інстанції має усунути недоліки.
( Частина четверта статті 297 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   Стаття 298. Надіслання копій заяви про апеляційне оскарження,
         апеляційної скарги та доданих до них матеріалів
         особам, які беруть участь у справі
 
   1. Апеляційний  суд  не  пізніше  наступного  дня після
постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду
надсилає копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги
та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі, і
встановлює  строк,  протягом  якого можуть бути подані ними
заперечення на апеляційну скаргу.
 
   Стаття 299. Приєднання до апеляційної скарги
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися
до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони
виступали. До апеляційної скарги мають право приєднатися також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їх права та обов'язки.
 
   2. Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути
подано до початку розгляду справи в апеляційному суді.
 
   3. За подання заяви про приєднання до апеляційної скарги
судовий збір не сплачується.
 
   Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги
         або відкликання її чи відмова від неї
 
   1. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити
чи змінити її протягом строку на апеляційне оскарження.
 
   2. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати
її до початку розгляду справи в апеляційному суді, а друга сторона
має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі
чи в певній частині.
 
   3. При відкликанні апеляційної скарги суддя, який готував
справу до розгляду в апеляційному суді, постановляє ухвалу про
повернення скарги.
 
   4. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право протягом
усього часу розгляду справи відмовитися від неї повністю або
частково. Питання про прийняття відмови від апеляційної скарги і
закриття у зв'язку з цим апеляційного провадження вирішується
апеляційним судом, що розглядає справу, в судовому засіданні.
Повторне оскарження цього рішення, ухвали з тих самих підстав не
допускається.
 
   5. Визнання апеляційної скарги другою стороною враховується
апеляційним судом у частині наявності або відсутності фактів, які
мають значення для вирішення справи.
 
   Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
 
   1. Протягом  десяти  днів  з  дня  отримання  справи
суддя-доповідач вчиняє такі дії:
 
   1) з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у
 
справі;
 
   2) визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх
регулює;
 
   3) з'ясовує обставини, на які посилаються сторони та інші
особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і
заперечень;
 
   4) з'ясовує, які обставини визнаються  чи  заперечуються
сторонами та іншими особами;
 
   5) вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів
до суду першої інстанції;
 
   6) за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у
справі,  вирішує  питання  про  виклик  свідків, призначення
експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання
доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача;
 
   7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує
питання щодо вжиття заходів забезпечення позову;
 
   8) вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного
розгляду справи.
 
   2. Підготовчі дії, визначені пунктами 6-8 частини першої цієї
статті, здійснюються за  правилами,  встановленими  главою 3
розділу III цього Кодексу.
 
   Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному
         суді
 
   1. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає
про них колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання
про проведення додаткових підготовчих дій та призначення справи до
розгляду.
 
   2. Справа має бути призначена до розгляду у розумний строк,
але не пізніше п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки
справи до розгляду.
 
   Стаття 303. Межі розгляду справи апеляційним судом

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner