Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 20

оскарження.
 
   Стаття 317. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом
 
   1. Рішення та ухвали апеляційного суду проголошуються за
правилами, встановленими статтею 218 цього Кодексу.
 
   Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла
         до апеляційного суду після закінчення
         апеляційного розгляду справи
 
   1. Якщо апеляційні скарги на рішення або ухвалу суду першої
інстанції були подані в установлені цим Кодексом строки, але
надійшли до суду після закінчення апеляційного розгляду справи або
коли строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням
їх з поважних причин були поновлені або продовжені і особа, яка
подала апеляційну скаргу, не була присутня під час розгляду
справи, апеляційний суд розглядає цю скаргу за правилами цієї
глави.
 
   2. Залежно від обґрунтованості скарги, зазначеної в частині
першій цієї статті, суд ухвалює рішення або постановляє ухвалу
відповідно до статті 307 цього Кодексу. При цьому за наявності
підстав може бути скасовано рішення або ухвалу апеляційного суду.
 
   Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду
 
   1. Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної
сили з моменту їх проголошення.
 
   Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду
 
   1. Апеляційний суд у випадках і в порядку, встановлених
статтею 211 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу. Суд
може також постановити окрему ухвалу, в якій зазначити порушення
норм права і помилки, допущені судом першої інстанції, які не є
підставою для скасування рішення чи ухвали суду першої інстанції.
 
   Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення
         їх сторонам та іншим особам, які брали участь
         у справі
 
   1. Судові рішення апеляційного суду оформлюються, видаються
або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222 цього
Кодексу.
 
   2. Копії судових рішень апеляційного суду повторно видаються
судом першої інстанції, де зберігається справа.
 
   Стаття 322. Повернення справи
 
   1. Після  закінчення  апеляційного  провадження справа у
семиденний строк направляється до суду першої інстанції, який її
розглянув.
 
               Глава 2
           КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Стаття 323. Суд касаційної інстанції
 
   1. Касаційною  інстанцією  у  цивільних  справах є суд,
визначений Законом України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) як
суд касаційної інстанції у цих справах.
 
   Стаття 324. Право касаційного оскарження
 
   1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їх  права,  свободи  чи обов'язки, мають право оскаржити у
касаційному порядку:
 
   1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду  в
апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені
за результатами апеляційного розгляду;
 
   2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 частини першої
статті 293 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному
порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають
подальшому провадженню у справі.
( Частина перша статті 324 в редакції Закону N 3570-IV ( 3570-15 )
від 16.03.2006 )
 
   2. Підставами  касаційного  оскарження  є  неправильне
застосування судом норм матеріального права чи порушення норм
процесуального права.
 
   Стаття 325. Строк на касаційне оскарження
 
   1. Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців з
дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.
 
   2. У разі пропущення строку, встановленого частиною першою
цієї статті, з причин, визнаних поважними, суддя касаційної
інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей
строк.
( Частина друга статті 325 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   3. Касаційна скарга, подана після закінчення строку  на
касаційне оскарження, повертається особі, яка її подала, якщо вона
не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у
поновленні строку відмовлено.
( Частина третя статті 325 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   4. Питання про поновлення строку на касаційне оскарження і
про повернення касаційної скарги вирішується суддею-доповідачем,
про що постановляється відповідна ухвала.
( Частина четверта статті 325 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги
 
   1. Касаційна скарга подається у письмовій формі.
 
   2. У касаційній скарзі повинно бути зазначено:
 
   1) найменування суду, до якого подається скарга;
 
   2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце
проживання або місцезнаходження;
 
   3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх
місце проживання або місцезнаходження;
 
   4) рішення (ухвала), що оскаржується;
 
   5) в  чому  полягає неправильне застосування судом норм
матеріального права чи порушення норм процесуального права;
 
   6) клопотання особи, яка подає скаргу;
 
   7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.
 
   3. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу,
або її представником.
 
   4. До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути
додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження
представника.
( Частина четверта статті 326 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   5. До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до
неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у
справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та
апеляційної інстанцій.
( Частина п'ята статті 326 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги
 
   1.  Касаційна  скарга  подається  безпосередньо до суду
касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку
черговості  судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність
вимогам, встановленим статтею 326 цього Кодексу.
( Частина перша статті 327 в редакції Закону N 3570-IV ( 3570-15 )
від 16.03.2006 )
 
   2. У разі надходження касаційної скарги, не  оформленої
відповідно до вимог, встановлених статтею 326 цього Кодексу, або у
разі несплати суми судового збору чи  неоплати  витрат  на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються
положення статті 121 цього Кодексу, про що суддею-доповідачем
постановляється відповідна ухвала.
 
   Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі
 
   1. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог
статті 326 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом десятиденного
строку вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про
що постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає
копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які
беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть
бути подані заперечення на касаційну скаргу.  За  наявності
клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суддя-доповідач у
разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення
(ухвали) суду.
 
   2. Суддя-доповідач повертає касаційну скаргу, подану після
закінчення строку на касаційне оскарження, особі, яка її подала,
якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку.
 
   3. Суддя-доповідач  відмовляє  у  відкритті  касаційного
провадження у справі, якщо:
 
   1) справа не підлягає касаційному  розгляду  у  порядку
цивільного судочинства;
 
   2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;
 
   3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з
відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме рішення чи
ухвалу;
 
   4) є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або
про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною
скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу;
 
   5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній
доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.
 
   4. Неправильне застосування норм матеріального права  чи
порушення норм процесуального права є підставою для відкриття
касаційного провадження незалежно від обґрунтованості касаційної
скарги.
 
   5. Копія ухвали про повернення касаційної скарги або про
відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до
скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну
скаргу, а касаційна скарга залишається  в  суді  касаційної
інстанції.
( Стаття 328 в редакції Закону N 3570-IV ( 3570-15 ) від
16.03.2006 )
 
   Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися
до касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони
виступали. До касаційної скарги мають право приєднатися особи, які
не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права і
обов'язки.
 
   2. Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана
протягом десяти днів з дня одержання копії касаційної скарги.
 
   3. За подання заяви про приєднання до касаційної скарги
судовий збір не сплачується.
 
 
   ( Частину четверту статті 329 виключено на підставі Закону
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
 
   Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги
         або відкликання її та відмова від неї
 
   1. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи
змінити її протягом строку на касаційне оскарження.
 
   2. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати
її до початку розгляду справи у суді касаційної інстанції.
 
   3. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися
від неї до закінчення касаційного провадження. Про прийняття
відмови  від скарги та закриття касаційного провадження суд
постановляє ухвалу.
( Частина третя статті 330 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   4. При відкликанні касаційної скарги суддя, який готує справу
до розгляду в суді касаційної інстанції, постановляє ухвалу про
повернення скарги.
 
   5. У разі закриття касаційного провадження у зв'язку з
відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень,
ухвал цією особою не допускається.
 
   Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду
 
   1. Після отримання справи суддя-доповідач протягом десяти
днів готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для
ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з'ясовує питання про
склад осіб, які беруть участь у справі.
 
   Стаття 332. Попередній розгляд справи
 
   1. Попередній розгляд справи має бути проведений протягом
п'яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем колегією у
складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без повідомлення осіб, які
беруть участь у справі.
( Частина перша статті 332 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   2. У  попередньому  судовому  засіданні  суддя-доповідач
доповідає  колегії суддів про проведення підготовчої дії та
обставини, необхідні для ухвалення  судового  рішення  судом
касаційної інстанції.
 
   3. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і
залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування
судового рішення.
 
   4. Суд  касаційної інстанції скасовує судове рішення за
наявності підстав, які тягнуть за собою обов'язкове скасування
судового рішення.
 
   5. Суд касаційної інстанції призначає справу до судового
розгляду за відсутності підстав, встановлених частинами третьою,
четвертою цієї статті. Справа призначається до судового розгляду,
якщо хоч один суддя із складу суду дійшов такого висновку. Про
призначення справи до судового розгляду постановляється ухвала,
яка підписується всім складом суду.
( Частина п'ята статті 332 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної
         інстанції
 
   1. У касаційному порядку справа розглядається колегією у
складі п'яти суддів без повідомлення осіб, які беруть участь у
справі. У разі необхідності особи, які брали участь у справі,
можуть бути викликані для надання пояснень у справі.
( Частина перша статті 333 в редакції Закону N 2875-IV ( 2875-15 )
від 08.09.2005 )
 
   2. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка
справа,  за чиєю скаргою та на рішення, ухвалу якого суду
розглядається.
 
   3. Суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі  зміст
оскаржуваного рішення суду та доводи касаційної скарги.
 
   4. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, дають
свої пояснення, першою дає пояснення сторона, яка подала касаційну
скаргу.  Якщо  рішення оскаржили обидві сторони, першим дає
пояснення позивач. Суд може  обмежити  тривалість  пояснень,
встановивши для всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний
проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання.
 
   5. У своїх поясненнях сторони та інші особи, які беруть
участь у справі, можуть наводити тільки ті доводи, які стосуються
підстав касаційного розгляду справи.
 
   6. Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд
виходить до нарадчої кімнати.
 
   7. У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено
перерву або розгляд її відкладено.
 
   Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення
         сторонами мирової угоди
 
   1. Незалежно від того, за касаційною скаргою кого з осіб, які
беруть участь у справі, було відкрито касаційне провадження, у
суді касаційної інстанції позивач має право відмовитися від
позову, а сторони мають право укласти між собою мирову угоду з
додержанням правил цього Кодексу, що регулюють порядок і наслідки
вчинення цих процесуальних дій.
 
   Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
 
   1. Під час розгляду справи в касаційному  порядку  суд
перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування
судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи
процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати
доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні  чи
відкинуті  ним,  вирішувати  питання  про  достовірність або
недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner