Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 21

над іншими.
 
   2. Касаційний суд перевіряє законність судових рішень лише в
межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
 
   3. Суд не обмежений доводами касаційної скарги, якщо під час
розгляду  справи буде виявлено неправильне застосування норм
матеріального права або порушення норм процесуального права, які є
обов'язковою підставою для скасування рішення.
 
   Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції
 
   1. За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд
касаційної інстанції має право:
 
   1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і
залишення рішення без змін;
 
   2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування
рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або
апеляційної інстанції;
 
   3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного
суду і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що
було помилково скасоване апеляційним судом;
 
   4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити
провадження в справі або залишити заяву без розгляду;
 
   5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або
змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.
 
   2. За наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суд
касаційної інстанції має право:
 
   1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і
залишення ухвали без змін;
 
   2) скасувати ухвалу і передати питання на розгляд суду першої
або апеляційної інстанції;
 
   3) змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті;
 
   4) скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що була
помилково скасована апеляційним судом.
 
   Стаття 337. Підстави для відхилення касаційної скарги
         і залишення рішення без змін
 
   1. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо
визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і
процесуального права.
 
   2. Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе
рішення з одних лише формальних міркувань.
 
   Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи
         на новий розгляд
 
   1. Судове рішення підлягає  обов'язковому  скасуванню  з
передачею справи на новий розгляд, якщо:
 
   1) справу розглянуто неповноважним суддею або складом суду;
 
   2) рішення ухвалено чи підписано не тим суддею або суддями,
які розглядали справу;
 
   3) справу розглянуто за відсутності будь-кого з осіб, які
беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і
місце судового засідання;
 
   4) суд вирішив питання про права та обов'язки осіб, які не
брали участь у справі;
 
   5) суд розглянув не всі вимоги і цей недолік не був або не
міг бути усунений ухваленням додаткового рішення;
 
   6)  справу  розглянуто  з  порушенням  правил виключної
підсудності. ( Частину першу статті 338 доповнено пунктом 6 згідно
із Законом N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006 )
 
   2. Інші випадки порушення або неправильного застосування норм
процесуального права можуть бути підставою для скасування рішення
суду лише за умови, що це порушення призвело до неправильного
вирішення справи.
 
   3. Якщо порушення закону, зазначені в частині першій цієї
статті, було допущено судом першої інстанції і не було усунено
апеляційним судом або одночасно допущено апеляційним судом після
скасування судових рішень, справа передається на новий розгляд
суду  першої інстанції. У разі допущення цих порушень лише
апеляційним судом справа передається на новий апеляційний розгляд.
 
   4. Висновки і мотиви суду касаційної інстанції, з яких
скасовані рішення, є обов'язковими для суду першої чи апеляційної
інстанції при повторному розгляді справи.
 
   Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень
         і залишення в силі судового рішення, скасованого
         помилково
 
   1. Установивши, що апеляційним  судом  скасовано  судове
рішення, ухвалене згідно із законом, суд касаційної інстанції
скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції і залишає в
силі судове рішення суду першої інстанції.
 
   Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям
         провадження в справі або залишенням заяви без
         розгляду
 
   1. Судове рішення підлягає скасуванню в касаційному порядку
із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без
розгляду з підстав, визначених статтями 205 і 207 цього Кодексу.
 
   2. Якщо суд першої або апеляційної інстанції ухвалив законне
і обґрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення
юридичної особи - сторони в спірних правовідносинах, що не
допускають правонаступництва, після ухвалення рішення не може бути
підставою для застосування положення частини першої цієї статті.
 
   Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень
         і ухвалення нового рішення або зміни рішення
 
   1. Суд касаційної інстанції має право скасувати  судові
рішення  і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо
застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не
застосовано закон, який підлягав застосуванню.
 
   Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги
         на ухвалу суду або її зміни чи скасування
 
   1. Розглянувши касаційну скаргу  на  ухвалу  суду,  суд
касаційної інстанції:
 
   1) відхиляє скаргу і залишає ухвалу без змін, якщо судом
прийнято ухвалу з додержанням вимог закону;
 
   2) скасовує ухвалу і передає питання на новий розгляд до суду
першої або апеляційної інстанції, якщо було порушено порядок,
встановлений для його вирішення;
 
   3) змінює або скасовує ухвалу і постановляє ухвалу з цього
питання, якщо воно було вирішено всупереч нормам процесуального
права або при правильному вирішенні було помилково сформульовано
суть процесуальної дії чи підстави її застосування.
 
   Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал
         судом касаційної інстанції
 
   1. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення та постановляє
ухвалу відповідно до правил, встановлених статтею 19 та главою 7
розділу III цього Кодексу з винятками і доповненнями, зазначеними
в статтях 344-346 цього Кодексу.
 
   2. Жоден із суддів не має права утримуватися від висловлення
думки з питань, які обговорюються, та щодо правильності судового
рішення, що оскаржене.
 
   3. Рішення або ухвала суду касаційної інстанції оформлюється
суддею-доповідачем і підписується  всім  складом  суду,  який
розглядав справу.
 
   4. Судді не мають права розголошувати міркування, що були
висловлені у нарадчій кімнаті.
 
   Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції
 
   1. Розглянувши справу, суд касаційної інстанції постановляє
ухвалу у разі:
 
   1) відхилення касаційної скарги і залишення судових рішень
без змін;
 
   2) скасування судових рішень із передачею справи на новий
розгляд;
 
   3) скасування судових рішень із закриттям провадження у
справі або залишенням заяви без розгляду;
 
   4) скасування судових рішень і залишення в силі судового
рішення, що було помилково скасоване апеляційним судом;
 
   5) відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін;
 
   6) зміни ухвали або скасування ухвали з направленням справи
на новий розгляд або вирішенням питання по суті.
 
   2. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення у разі скасування
судових рішень і ухвалення нового або зміни рішення.
 
   Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
 
   1. В ухвалі суду касаційної інстанції зазначаються:
 
   1) час і місце її постановлення;
 
   2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та
суддів;
 
   3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть
участь у справі;
 
   4) короткий зміст заявлених вимог;
 
   5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій;
 
   6) узагальнені доводи касаційної скарги;
 
   7) мотиви суду з посиланням на закон, яким він керувався;
 
   8) наслідки розгляду касаційної скарги, які формулюються у
резолютивній частині із зазначенням висновку суду касаційної
інстанції, розподілу судових витрат, строку і порядку набрання
ухвалою законної сили та її оскарження.
( Частина перша статті 345 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005; в редакції Закону N 3570-IV
( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   2. У разі відхилення касаційної скарги в ухвалі зазначаються
мотиви її відхилення.
 
   3. У разі скасування судового рішення і направлення справи на
новий розгляд в ухвалі повинно бути зазначено, які порушення права
було допущено судом першої або апеляційної інстанції.
 
   Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції
 
   1. У рішенні суду касаційної інстанції зазначаються:
 
   1) час і місце його ухвалення;
 
   2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та
суддів;
 
   3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть
участь у справі;
 
   4) короткий зміст заявлених вимог;
 
   5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій,
встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини;
 
   6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу;
 
   7) мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив
або скасував судове рішення і ухвалив нове;
 
   8) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права,
свободи чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до
суду;
 
   9) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону,
на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону,
якими суд керувався;
 
   10) висновок суду про  скасування  або  зміну  рішення,
задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково,
вказівку щодо розподілу судових витрат, строку і порядку набрання
рішенням законної сили та його оскарження.
( Частина перша статті 346 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005; в редакції Закону N 3570-IV
( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про
         прийняте рішення (ухвалу)
 
   1. Про прийняте рішення (ухвалу) суд касаційної інстанції у
судовому засіданні оголошує особам, які беруть участь у справі.
( Стаття 347 в редакції Закону N 3570-IV ( 3570-15 ) від
16.03.2006 )
 
   Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла
         до суду касаційної інстанції після закінчення
         касаційного розгляду справи
 
   1. Якщо касаційну скаргу на судове рішення було подано в
установлені цим Кодексом строки, але вона надійшла до суду
касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
або коли строки на подання касаційної скарги у зв'язку  з
пропущенням їх з поважних причин було поновлено або продовжено і
особа, яка подала касаційну скаргу, не була присутня під час
розгляду справи, суд касаційної інстанції розглядає таку скаргу за
правилами, встановленими цією главою.
 
   2. Залежно від обґрунтованості зазначеної в частині першій
цієї статті скарги суд постановляє ухвалу або ухвалює рішення
відповідно до статей 345 і 346 цього Кодексу. При цьому за
наявності підстав може бути скасовано ухвалу або рішення суду
касаційної інстанції.
( Частина друга статті 348 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної
         інстанції
 
   1. Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають
законної сили з моменту їх оголошення.
 
   2. З моменту оголошення рішення або ухвали судом касаційної
інстанції скасовані рішення та ухвали суду першої або апеляційної
інстанції втрачають законну силу.
( Стаття 349 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3570-IV
( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
 
   1. Суд касаційної інстанції у випадках  і  в  порядку,
встановлених статтею 211 цього Кодексу, може постановити окрему
ухвалу. Суд також може постановити окрему ухвалу, в якій зазначити
порушення  норм права і помилки, допущені судом першої або
апеляційної інстанції, які не є підставою для скасування їх
рішення чи ухвали.
 
   Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної
         інстанції, видача та направлення їх особам,
         які беруть участь у справі
 
   1. Судові рішення суду касаційної інстанції оформлюються,
видаються або надсилаються в порядку, встановленому статтею 222
цього Кодексу.
 
   2. Копії судових рішень суду касаційної інстанції повторно
видаються судом першої інстанції, де зберігається справа.
 
   Стаття 352. Повернення справ
 
   1. Після закінчення касаційного провадження справа протягом
десяти днів повертається до суду, який її розглядав.
( Частина перша статті 352 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
               Глава 3
        ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ
              ОБСТАВИНАМИ
 
   Стаття 353. Право оскарження судових рішень у зв'язку
         з винятковими обставинами
 
   1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про
їх права і обов'язки, мають право оскаржити до Верховного Суду
України судові рішення у цивільних справах у зв'язку з винятковими
обставинами після їх перегляду у касаційному порядку.
 
   Стаття 354. Підстави оскарження у зв'язку з винятковими
         обставинами
 
   1. Судові рішення у цивільних справах можуть бути переглянуті
у  зв'язку  з винятковими обставинами після їх перегляду у
касаційному порядку, якщо вони оскаржені з мотивів:

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner