Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 22

 
   1) неоднакового застосування  судом  (судами)  касаційної
інстанції одного і того самого положення закону;
 
   2) визнання судового рішення міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні
зобов'язання України.
 
   Стаття 355. Порядок подання скарги у зв'язку з винятковими
         обставинами
 
   1. Скарга може бути подана протягом одного місяця з дня
відкриття виняткових обставин.
 
   2. Скарга у зв'язку з винятковими обставинами подається за
правилами подання касаційних скарг у касаційному провадженні.
 
   3. За формою і змістом скарга повинна відповідати вимогам
статті 326 цього Кодексу. До скарги повинні бути додані копії
судових рішень, які оскаржуються.
 
   4. У разі надходження скарги, оформленої без дотримання
вимог, зазначених у цій статті, або у разі несплати суми судового
збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення
розгляду справи застосовуються правила, встановлені статтею 121
цього Кодексу, про що суддею-доповідачем протягом десяти днів з
дня отримання скарги постановляється відповідна ухвала.
 
   5. За подання і розгляд скарги з підстави, встановленої
пунктом 2 статті 354 цього Кодексу, судовий збір та витрати на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не оплачуються.
 
   Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв'язку
         з винятковими обставинами
 
   1. Питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з
винятковими обставинами і витребування справи вирішується колегією
у складі семи суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі,
протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги. Одночасно може
бути вирішене питання про поновлення строку на оскарження у
зв'язку з винятковими обставинами.
 
   2. Скарга вважається допущеною до провадження у зв'язку з
винятковими обставинами і справа витребовується, якщо хоча б три
судді дійшли висновку про необхідність цього.
 
   3. Про допуск скарги і витребування справи або відмову у
цьому суд постановляє ухвалу, яка оскарженню не підлягає. Ухвала
про  допуск  скарги  і  витребування справи надсилається до
відповідного суду.
 
   4. Копія ухвали про допуск скарги і витребування справи
надсилається разом з копією скарги особам, які беруть участь у
справі, а у разі відмови у допуску - особі, яка подала скаргу.
 
   5. Якщо скарга допущена до  провадження  у  зв'язку  з
винятковими обставинами, суд своєю ухвалою може зупинити виконання
відповідних рішень.
 
   6. До скарги, поданої з підстави, встановленої пунктом 2
статті 354 цього Кодексу, положення частин першої - четвертої цієї
статті не застосовуються.
 
   Стаття 357. Порядок провадження у зв'язку з винятковими
         обставинами
 
   1. Розгляд справи у зв'язку з винятковими обставинами є
різновидом касаційного провадження.
 
   2. Справа в порядку провадження у зв'язку з винятковими
обставинами  розглядається  колегією суддів Судової палати у
цивільних справах Верховного Суду України за наявності не менш як
двох третин її чисельності, крім випадків, встановлених частиною
третьою цієї статті.
 
   3. Якщо після касаційного розгляду справи виявлено неоднакове
застосування судами касаційної інстанції одного і того самого
положення закону, то справа розглядається колегією суддів на
спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду
України за наявності не менш як двох третин чисельності кожної
палати. Головує на спільному засіданні Голова Верховного Суду
України або один з його заступників.
 
   4. Провадження  у  зв'язку  з  винятковими  обставинами
здійснюється  за  правилами,  встановленими цим Кодексом для
касаційного провадження, з урахуванням особливостей, визначених
цією главою.
 
   Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді
         справи у зв'язку з винятковими обставинами
 
   1. Розглядаючи справу в порядку провадження у зв'язку з
винятковими обставинами, Верховний Суд України має право:
 
   1) постановити ухвалу про відхилення скарги і залишення
рішення, ухвали без змін;
 
   2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування
судового рішення і направити справу відповідно на новий розгляд у
суд першої, апеляційної або касаційної інстанції;
 
   3) постановити ухвалу про скасування судового рішення і
залишити в силі судове рішення, що було помилково скасовано судом
апеляційної або касаційної інстанції;
 
   4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити
провадження в справі або залишити заяву без розгляду;
 
   5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення по суті
справи або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.
 
   2. У випадках, коли допущені судом першої інстанції порушення
закону не були усунені судом апеляційної чи касаційної інстанції
або одночасно допущені судом першої, апеляційної і касаційної
інстанцій, Верховний Суд України скасовує всі рішення та ухвали у
справі.
 
   Стаття 359. Підстави для скасування чи зміни судових рішень
 
   1. Верховний Суд України скасовує або змінює ухвалені у
справі судові рішення тільки з підстав, визначених статтею 354
цього Кодексу.
 
   Стаття 360. Законна сила рішень і ухвал Верховного Суду
         України
 
   1. Ухвалені Верховним Судом України рішення або постановлені
ним ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення і
оскарженню не підлягають.
 
               Глава 4
       ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ
              ОБСТАВИНАМИ
 
   Стаття 361. Підстави перегляду
 
   1. Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи,
що набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути
переглянуті у зв'язку з нововиявленими обставинами.
 
   2. Підставами для перегляду рішення, ухвали суду чи судового
наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами є:
 
   1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути
відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
 
   2) встановлені вироком суду, що набрав  законної  сили,
завідомо  неправдиві  показання свідка, завідомо неправильний
висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість
документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення
незаконного або необґрунтованого рішення;
 
   3) скасування судового рішення, яке стало підставою для
ухвалення  рішення  чи  постановлення  ухвали, що підлягають
перегляду;
 
   4) встановлена    Конституційним    Судом    України
неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення
суду ще не виконане.
 
   Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв'язку
         з нововиявленими обставинами
 
   1. Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь
у справі, протягом трьох місяців з дня встановлення обставини, що
є підставою для перегляду.
 
   2. Строк  для  подання заяви про перегляд у зв'язку з
нововиявленими обставинами обчислюється:
 
   1) у випадках, встановлених  пунктом  1  частини  другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня встановлення обставин, що мають
істотне значення для справи;
 
   2) у випадках, встановлених  пунктом  2  частини  другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня, коли вирок у кримінальній
справі набрав законної сили;
 
   3) у випадках, встановлених  пунктом  3  частини  другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня набрання законної сили судовим
рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для
ухвалення  рішення  чи  постановлення ухвали, які підлягають
перегляду;
 
   4) у випадках, встановлених  пунктом  4  частини  другої
статті 361 цього Кодексу, - з дня ухвалення Конституційним Судом
України відповідного рішення.
 
   Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку
         з нововиявленими обставинами
 
   1. Рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у
зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який ухвалив рішення,
постановив ухвалу або видав судовий наказ.
 
   2. Ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції, якою було
відхилено скаргу на рішення суду першої чи апеляційної інстанції,
в разі перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з нововиявленими
обставинами втрачає законну силу.
 
   Стаття 364. Форма і зміст заяви
 
   1. Заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу
у зв'язку з нововиявленими обставинами за формою і змістом повинні
відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення заяв до суду
першої інстанції.
 
   2. У заяві зазначаються:
 
   1) найменування суду, якому адресується заява;
 
   2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її
проживання чи місцезнаходження;
 
   3) інші особи, які брали участь у справі;
 
   4) дата ухвалення чи постановлення і зміст рішення, ухвали чи
судового наказу, про перегляд яких подано заяву;
 
   5) нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про
перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття
або встановлення;
 
   6) посилання  на  докази,  що  підтверджують  наявність
нововиявлених обставин.
 
   3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб,
які брали участь у справі.
 
   Стаття 365. Розгляд заяви
 
   1. Заява про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу
у зв'язку з нововиявленими обставинами розглядається у судовому
засіданні. Заявник та інші особи, які беруть участь у справі,
повідомляються про час і місце засідання. Неявка цих осіб не є
перешкодою для розгляду заяви.
 
   2. Розглянувши заяву, суд своєю ухвалою або задовольняє заяву
і скасовує рішення, ухвалу суду чи судовий наказ у зв'язку з
нововиявленими обставинами або відмовляє у її задоволенні у разі
необґрунтованості заяви.
 
   3. Після скасування рішення, ухвали суду або судового наказу
справа  розглядається  судом за правилами, встановленими цим
Кодексом.
 
   Стаття 366. Оскарження ухвали суду
 
   1. Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового
наказу,  заочного  рішення, рішення або ухвали у зв'язку з
нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає.
 
   2. Ухвала суду про відмову в задоволенні заяви про перегляд
судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з
нововиявленими обставинами може бути  оскаржена  в  порядку,
встановленому цим Кодексом.
 
              Розділ VI
        ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З
       ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ
         СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ
             (ПОСАДОВИХ ОСІБ)
 
   Стаття 367. Негайне виконання судових рішень
 
   1. Суд допускає негайне виконання рішень у справах про:
 
   1) стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць;
 
   2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не
більше ніж за один місяць;
 
   3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров'я або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за
один місяць;
 
   4) поновлення  на  роботі  незаконно  звільненого  або
переведеного на іншу роботу працівника;
 
   5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона
проживала;
 
   6) розкриття  банком  інформації, яка містить банківську
таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
 
   2. Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне  його
виконання у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні
платежів, визначених пунктами 1, 2 і 3 частини першої цієї статті.
 
   Стаття 368. Звернення судових рішень до виконання
 
   1. Питання, пов'язані із зверненням судового рішення до
виконання, вирішує місцевий суд, який розглянув справу.
 
   2. За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за
заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один
виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить
передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення
ухвалено  на  користь  кількох  позивачів  чи проти кількох
відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька
виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба
виконати за кожним виконавчим листом.
 
   3. Виконавчі  документи  про  стягнення  судового  збору
надсилаються  судом до місцевих органів державної податкової
служби.
 
   4. Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за
заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із
виконавчим листом видає копію документів, які  підтверджують
виконання ухвали суду про забезпечення позову.
 
   Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення
         помилки в ньому та визнання виконавчого листа
         таким, що не підлягає виконанню
 
   1. Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого
документа,  встановленим  Законом  України  "Про  виконавче
провадження" ( 606-14 ).
 
   2. Суд, який видав виконавчий лист, може за заявою стягувача
або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або
видачі, чи  визнати  виконавчий  лист таким, що не підлягає
виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане
стягувачем за виконавчим листом.
 
   3. Суд розглядає заяву в десятиденний строк у судовому
засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє
ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду
заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити
стягнення за виконавчим листом, а також витребувати виконавчий
лист.
 
   4. Суд ухвалою вносить виправлення до виконавчого листа, а у
разі якщо його було видано помилково або якщо обов'язок боржника
відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням
добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших
причин, суд визнає виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню
повністю або частково. Якщо стягнення за таким виконавчим листом
уже відбулося повністю або частково, суд одночасно на вимогу
боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем
за виконавчим листом.
( Стаття 369 в редакції Закону N 3538-IV ( 3538-15 ) від
15.03.2006 )
 
   Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа або судового
         наказу
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner