Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 24

 
   3) мотиви подання клопотання.
 
   2. До клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення  іноземного  суду  додаються  документи,  передбачені
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
 
   3. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, не визначено перелік документів,
що мають додаватися до клопотання, або за відсутності такого
договору, до клопотання додаються такі документи:
 
   1) засвідчена  в  установленому  порядку  копія  рішення
іноземного суду, про  примусове  виконання  якого  подається
клопотання;
 
   2) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду
набрало законної сили (якщо це не зазначено в самому рішенні);
 
   3) документ, який засвідчує, що сторона, стосовно  якої
постановлено рішення іноземного суду і яка не брала участі в
судовому процесі, була належним чином повідомлена про час і місце
розгляду справи;
 
   4) документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу
рішення іноземного суду підлягає виконанню (якщо  воно  вже
виконувалося раніше);
 
   5) документ, що посвідчує повноваження представника стягувача
(якщо клопотання подається представником);
 
   6) засвідчений  відповідно  до  законодавства  переклад
перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою
міжнародними договорами України.
 
   4. Суд, встановивши, що клопотання і документи, що додаються
до нього, не оформлено відповідно до вимог, передбачених цією
главою, або до клопотання не додано всі перелічені документи,
залишає  його  без розгляду та повертає клопотання разом з
документами, що додано  до  нього,  стягувачеві  (або  його
представникові).
 
   Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу
         на примусове виконання рішення іноземного суду
 
   1. Про надходження клопотання про  надання  дозволу  на
примусове виконання рішення іноземного суду суд у п'ятиденний
строк письмово повідомляє боржника і пропонує йому у місячний
строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.
 
   2. Після подання боржником заперечень у письмовій формі або у
разі його відмови від подання заперечень, а так само коли у
місячний строк з часу повідомлення боржника про одержане судом
клопотання заперечення не подано, суддя постановляє ухвалу, в якій
визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що стягувач
і боржник повідомляються письмово не пізніше ніж за десять днів до
його розгляду.
 
   3. За заявою стягувача або боржника і за наявності поважних
причин суд може перенести час розгляду клопотання, про  що
повідомляє сторони.
 
   4. Розгляд  клопотання про надання дозволу на примусове
виконання рішення іноземного суду проводиться суддею одноособово у
відкритому судовому засіданні.
 
   5. Неявка без поважних причин у судове засідання стягувача
або боржника або їх представників, стосовно яких суду відомо про
своєчасне вручення їм повістки про виклик до суду, не є перешкодою
для розгляду клопотання, якщо будь-якою з сторін не було порушено
питання про перенесення його розгляду.
 
   6. Розглянувши  подані документи та вислухавши пояснення
сторін, суд постановляє ухвалу про надання дозволу на примусове
виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні
клопотання з цього питання. Копія ухвали надсилається судом
стягувачеві та боржникові у триденний строк з дня постановлення
ухвали.
 
   7. Якщо рішення іноземного суду вже виконувалося раніше, суд
визначає, в якій частині чи з якого часу воно підлягає виконанню.
 
   8. Якщо в рішенні іноземного суду суму стягнення зазначено в
іноземній валюті, суд, який розглядає це клопотання, визначає суму
в національній валюті за курсом Національного банку України на
день постановлення ухвали.
 
   Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання
         про надання дозволу на примусове виконання
         рішення іноземного суду
 
   1. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення  іноземного  суду  не  задовольняється  у  випадках,
передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України.
 
   2. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, такі випадки не передбачено, у
задоволенні клопотання може бути відмовлено:
 
   1) якщо рішення іноземного суду за законодавством держави, на
території якої воно постановлено, не набрало законної сили;
 
   2) якщо  сторона,  стосовно  якої  постановлено  рішення
іноземного  суду, була позбавлена можливості взяти участь у
судовому процесі через те, що їй не було  належним  чином
повідомлено про розгляд справи;
 
   3) якщо рішення ухвалене у справі, розгляд якої належить
виключно до компетенції суду або іншого уповноваженого відповідно
до закону органу України;
 
   4) якщо ухвалене рішення суду України у спорі між тими самими
сторонами, з того ж предмета і на тих же підставах, що набрало
законної сили, або якщо у провадженні суду України є справа у
спорі між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих же
підставах до часу відкриття провадження у справі в іноземному
суді;
 
   5) якщо пропущено встановлений міжнародними договорами, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та цим
Законом строк пред'явлення рішення іноземного суду до примусового
виконання в Україні;
 
   6) якщо  предмет спору за законами України не підлягає
судовому розгляду;
 
   7) якщо виконання рішення загрожувало б інтересам України;
 
   8) в інших випадках, встановлених законами України.
 
   Стаття 397. Оскарження ухвали суду
 
   1. Ухвала про надання дозволу на примусове виконання рішення
іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього
питання може бути оскаржена у порядку і строки, передбачені цим
Кодексом.
 
   Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення
         іноземного суду
 
   1. На підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання
дозволу на його примусове виконання, що набрала законної сили, суд
видає виконавчий лист, який надсилається для виконання в порядку,
встановленому законом.
 
               Глава 2
        ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ,
        ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
 
   Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду,
         що не підлягає примусовому виконанню
 
   1. Рішення  іноземного суду, що не підлягає примусовому
виконанню, визнається в Україні, якщо його визнання передбачено
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, або  за  принципом  взаємності  за
домовленістю ad hoc з іноземною державою, рішення суду якої має
виконуватися в Україні.
 
   Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення
         іноземного суду, що не підлягає примусовому
         виконанню
 
   1. Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не
підлягає примусовому виконанню, за умови, що це передбачено
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, подається заінтересованою особою до суду
в порядку, встановленому статтями 392-394 цього Кодексу для
подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення іноземного суду, з урахуванням особливостей, визначених
цією главою.
 
   2. До клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не
підлягає примусовому виконанню, додаються такі документи:
 
   1) засвідчена  в  установленому  порядку  копія  рішення
іноземного суду, про визнання якого порушується клопотання;
 
   2) офіційний документ про те, що рішення іноземного суду
набрало законної сили, якщо це не зазначено в самому рішенні;
 
   3) засвідчений  відповідно  до  законодавства  переклад
перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
 
   Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення
         іноземного суду, що не підлягає примусовому
         виконанню
 
   1. Про надходження клопотання про визнання рішення іноземного
суду, що не підлягає примусовому виконанню, суд у п'ятиденний
строк письмово повідомляє заінтересовану особу і пропонує їй у
місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.
 
   2. Після подання  заінтересованою  особою  заперечень  у
письмовій формі або у разі її відмови від подання заперечень, а
так само коли у місячний строк з часу повідомлення заінтересованої
особи про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя
постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду
клопотання, про що заінтересовані особи повідомляються письмово не
пізніше ніж за десять днів до його розгляду.
 
   3. За заявою заінтересованої особи і за наявності поважних
причин  суд може перенести час розгляду клопотання, про що
повідомляє заінтересовані особи.
 
   4. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду,
що  не  підлягає  примусовому  виконанню, проводиться суддею
одноособово у відкритому судовому засіданні.
 
   5. Неявка  без  поважних  причин  у  судове  засідання
заінтересованих осіб або їх представників, стосовно яких суду
відомо про своєчасне вручення їм повістки про виклик до суду, не є
перешкодою  для  розгляду  клопотання,  якщо  будь-якою  із
заінтересованих осіб не було порушено питання про перенесення його
розгляду.
 
   6. За наслідками розгляду клопотання, а також заперечення у
разі його надходження суд постановляє ухвалу про визнання в
Україні рішення іноземного суду та залишення заперечення без
задоволення або про відмову у задоволенні клопотання про визнання
рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.
 
   7. У визнанні в Україні рішення іноземного суду, що не
підлягає примусовому виконанню, може бути відмовлено з підстав,
встановлених статтею 396 цього Кодексу.
 
   8. Копія ухвали надсилається судом заінтересованим особам у
триденний строк з дня постановлення ухвали.
 
   9. Ухвала про визнання в Україні рішення іноземного суду або
про  відмову  у задоволенні клопотання про визнання рішення
іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, може бути
оскаржена в порядку і строки, встановлені цим Кодексом.
 
              Розділ IX
         ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО
              ПРОВАДЖЕННЯ
 
   Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового
         провадження
 
   1. Відновлення втраченого повністю або частково судового
провадження в цивільній справі, закінченій ухваленням рішення або
у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому
цим Кодексом.
 
   Стаття 403. Особи, які мають право звертатися до суду
         із заявою про відновлення провадження
 
   1. Втрачене судове провадження у цивільній справі може бути
відновлене за заявою осіб, які брали участь у справі, або за
ініціативою суду.
 
   Стаття 404. Підсудність заяви про відновлення втраченого
         провадження
 
   1. Заява про відновлення втраченого судового провадження
подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або
постановив ухвалу про закриття провадження у справі.
 
   Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового
         провадження
 
   1. У заяві повинно бути зазначено, про відновлення якого саме
провадження просить заявник, чи було у справі ухвалено рішення по
суті справи або постановлена ухвала про закриття провадження, якою
саме особою з числа осіб, які брали участь у справі, був заявник,
хто конкретно і в якості кого брав участь у справі, місце
проживання чи місцезнаходження цих осіб, що відомо заявнику про
обставини  втрати  провадження,  про  місцезнаходження  копій
документів провадження або відомостей щодо них, поновлення яких
саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети необхідне
їх поновлення.
 
   2. До заяви про відновлення втраченого провадження додаються
документи  або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в
установленому порядку, що збереглися у заявника або у справі.
 
   Стаття 406. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви,
         відмова у відкритті провадження у справі
         або залишення заяви без розгляду
 
   1. Якщо у заяві не зазначено мету відновлення провадження або
відомості, необхідні для його відновлення, суд постановляє ухвалу
про залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк,
необхідний для усунення цих недоліків.
 
   2. Якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не
пов'язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою
відмовляє  у відкритті провадження у справі про відновлення
провадження або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було
відкрито.
 
   3. Судове  провадження,  втрачене до закінчення судового
розгляду, не підлягає відновленню у встановленому цим розділом
порядку. Заявник у цьому разі може пред'явити новий  позов.
В ухвалі суду про відкриття провадження у новій справі у зв'язку з
втратою незакінченого провадження про цю обставину повинно бути
обов'язково зазначено.
 
   Стаття 407. Розгляд справи
 
   1. При розгляді  справи  суд  використовує  ту  частину
провадження, що збереглася, документи, видані зі справи фізичним
чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів,
інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого
провадження.
 
   2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під
час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали
участь у справі, а в необхідних випадках - осіб, які входили до
складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а
також осіб, які виконували судове рішення.
 
   Стаття 408. Рішення суду
 
   1. На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд ухвалює
рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в
частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
 
   2. У рішенні суду про відновлення  втраченого  судового
провадження  зазначається, на підставі яких конкретно даних,
поданих суду і досліджених у судовому засіданні з участю всіх
учасників цивільного процесу з утраченого провадження, суд вважає
установленим зміст відновленого судового рішення,  наводяться
висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися
судом і які процесуальні дії вчинялися з утраченого провадження.
 
   3. За  недостатності  зібраних  матеріалів  для  точного
відновлення втраченого судового провадження суд ухвалою закриває
розгляд заяви про відновлення провадження і роз'яснює особам, які
беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою
заявою за наявності необхідних документів.
 
   4. Строк зберігання судового провадження не має значення для
вирішення заяви про його відновлення, крім випадку звернення з
такою заявою для виконання рішення, якщо строк на пред'явлення
виконавчого листа для виконання закінчився і судом не поновлено.
 
   Стаття 409. Звільнення заявника від судових витрат
 
   1. У справі про відновлення втраченого провадження заявник
звільняється від оплати судових витрат. У разі подання завідомо
неправдивої заяви судові витрати відшкодовуються заявником.
 
               Розділ X

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner