Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

справі. Присутність цих осіб не є обов'язковою.
 
   3. Одночасно з клопотанням про поновлення чи продовження
строку належить вчинити ту дію або подати той документ чи доказ,
стосовно якого заявлено клопотання.
( Частина третя статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   4. З питань, зазначених у цій статті, судом постановляється
ухвала.
 
               Глава 7
         СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ
 
   Стаття 74. Судові повістки
 
   1. Судові  виклики  здійснюються судовими повістками про
виклик.
 
   2. Судові   повідомлення    здійснюються    судовими
повістками-повідомленнями.
 
   3. Судові повістки про виклик у суд надсилаються особам, які
беруть участь у справі,  свідкам,  експертам,  спеціалістам,
перекладачам, а судові повістки-повідомлення - особам, які беруть
участь у справі з приводу вчинення процесуальних дій, у яких
участь цих осіб не є обов'язковою.
 
   4. Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким
розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для
явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але
не пізніше ніж за сім днів до судового засідання, а судова
повістка-повідомлення - завчасно.
 
   5. Судова  повістка  разом із розпискою, а у випадках,
встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів
надсилається поштою рекомендованим листом із повідомленням або
через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою,
яка бере участь у справі. Стороні чи її представникові за їх
згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним
учасникам цивільного процесу. Судова повістка може бути вручена
безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про час
і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.
 
   6. Особи, які беруть участь у справі, а також свідки,
експерти, спеціалісти і перекладачі можуть бути повідомлені або
викликані в суд телеграмою, факсом чи за допомогою інших засобів
зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.
 
   7. Якщо насправді особа не проживає за адресою, повідомленою
суду, судова повістка може бути надіслана за місцем її роботи.
 
   8. Судова  повістка юридичній особі направляється за її
місцезнаходженням або за місцезнаходженням її представництва,
філії, якщо позов виник у зв'язку з їх діяльністю.
 
   9. Відповідач, місце проживання (перебування чи роботи) або
місцезнаходження якого позивачеві невідоме, навіть після його
звернення  до  адресного  бюро  і органів внутрішніх справ,
викликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи. На ці випадки поширюється правило частини
четвертої цієї статті.
 
   10. Друкований орган, у якому розміщуються оголошення про
виклик відповідача протягом наступного року, визначається не
пізніше  1 грудня поточного року в порядку ( 52-2006-п ),
встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик
        у суд
 
   1. Судова повістка про виклик у суд повинна містити:
 
   1) ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій
адресується повістка;
 
   2) найменування та адресу суду;
 
   3) зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
 
   4) назву справи, за якою робиться виклик;
 
   5) зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач,
відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);
 
   6) зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у
попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у
зв'язку з необхідністю дати особисті пояснення - про потребу дати
особисті пояснення;
 
   7) у разі необхідності - пропозицію особі, яка бере участь у
справі, подати всі раніше неподані докази;
 
   8) зазначення обов'язку особи, яка одержала судову повістку в
зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її
адресату;
 
   9) роз'яснення про наслідки неявки залежно від процесуального
статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий
привід,  розгляд справи за відсутності, залишення заяви без
розгляду), і про обов'язок повідомити суд про причини неявки.
 
   2. В оголошенні про виклик вказуються дані, зазначені в
пунктах 1-7 і 9 частини першої цієї статті.
 
   3. Судова повістка-повідомлення повинна містити найменування
та адресу суду, назву справи, вказівку про те, яку дію буде
вчинено, місце, день і час її вчинення, а також про те, що участь
у її вчиненні для цієї особи не є обов'язковою.
 
   4. Якщо разом із судовою повісткою  надсилаються  копії
відповідних документів, у повістці особі, якій вони надсилаються,
повинно бути зазначено, які документи надсилаються і про її право
подати заперечення та відповідні докази на їх підтвердження.
 
   Стаття 76. Порядок вручення судових повісток
 
   1. Судові повістки, адресовані фізичним особам, вручаються їм
під розписку, а юридичним особам - відповідній службовій особі,
яка розписується про одержання повістки.
 
   2. Розписка про одержання судової повістки з поміткою про
дату вручення в той самий день особами, які  її  вручали,
повертається до суду.
 
   3. Якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в
місці проживання, повістку під розписку вручають будь-кому з
повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з нею, а за їх
відсутності - відповідній житлово-експлуатаційній організації або
виконавчому органу місцевого самоврядування.
 
   4. У разі відсутності адресата особа, що доставляє судову
повістку, негайно повертає її до суду з поміткою про причини
невручення.
 
   5. Вручення судової повістки представникові особи, яка бере
участь у справі, вважається врученням повістки і цій особі.
 
   6. Якщо особа, яка бере участь у справі, перебуває під вартою
або  відбуває  покарання у виді довічного позбавлення волі,
позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешту, повістка
та інші судові документи вручаються їй під розписку адміністрацією
місця утримання особи, яка негайно надсилає розписку та письмові
пояснення цієї особи до суду.
 
   7. Особам, які проживають за межами України, судові повістки
вручаються в порядку, визначеному міжнародними договорами, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в разі
відсутності  таких  -  через  дипломатичні представництва та
консульські установи України за місцем проживання цих осіб.
 
   8. У разі відмови адресата одержати судову повістку особа,
яка її доставляє, робить відповідну помітку на повістці і повертає
її до суду. Особа, яка відмовилася одержати судову повістку,
вважається повідомленою.
 
   9. Якщо місцеперебування відповідача невідоме, суд розглядає
справу після надходження до суду відомостей щодо його виклику до
суду в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
   Стаття 77. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі,
        повідомляти суд про зміну свого місця проживання
        (перебування, знаходження) та про причини неявки
        в судове засідання
 
   1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі,
зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання
(перебування,  знаходження)  або  місцезнаходження  під  час
провадження справи. У разі відсутності заяви про зміну місця
проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається на
останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо
особа за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.
 
   2. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі,
зобов'язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання.
У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що
сторони та інші особи, які беруть участь у справі, не з'явилися в
судове засідання без поважних причин.
 
   Стаття 78. Розшук відповідача
 
   1. Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами
про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи,
невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться
органами внутрішніх справ, а витрати на його проведення стягуються
з відповідача в дохід держави за рішенням суду.
 
               Глава 8
             СУДОВІ ВИТРАТИ
 
   Стаття 79. Види судових витрат
 
   1. Судові витрати складаються з судового збору та витрат,
пов'язаних з розглядом справи.
 
   2. Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення
від сплати встановлюються законом.
 
   3. До  витрат,  пов'язаних  з розглядом судової справи,
належать:
 
   1) витрати на інформаційно-технічне забезпечення;
 
   2) витрати на правову допомогу;
 
   3) витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою
до суду;
 
   4) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів,
перекладачів та проведенням судових експертиз;
 
   5) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем
їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду
справи.
 
   Стаття 80. Ціна позову
 
   1. Ціна позову визначається:
 
   1) у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка
стягується;
 
   2) у позовах про визнання права власності на майно або його
витребування - вартістю майна;
 
   3) у позовах про стягнення аліментів - сукупністю всіх
виплат, але не більше ніж за шість місяців;
 
   4) у позовах про строкові платежі і видачі - сукупністю всіх
платежів або видач, але не більше ніж за три роки;
 
   5) у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі -
сукупністю платежів або видач за три роки;
 
   6) у позовах про зменшення або збільшення платежів або
видач - сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи
видачі, але не більше ніж за один рік;
 
   7) у позовах про припинення платежів або видач - сукупністю
платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за один рік;
 
   8) у позовах про розірвання договору найму (оренди) або
договору  найму  (оренди)  житла  -  сукупністю платежів за
користування майном або житлом протягом строку, що залишається до
кінця дії договору, але не більше ніж за три роки;
 
   9) у позовах про право власності на нерухоме майно, що
належить фізичним особам на праві приватної власності, - дійсною
вартістю нерухомого майна, а на нерухоме майно, що належить
юридичним особам, - не нижче його балансової вартості;
 
   10) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, -
загальною сумою всіх вимог.
 
   2. Якщо  визначена  позивачем  ціна  позову вочевидь не
відповідає дійсній вартості спірного майна  або  на  момент
пред'явлення позову встановити точну його ціну неможливо, розмір
судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням
недоплаченого або з поверненням переплаченого судового збору
відповідно до ціни позову, встановленої судом при вирішенні
справи.
 
   3. У разі збільшення розміру позовних вимог або пред'явлення
нових вимог несплачену суму судового збору належить сплатити до
звернення в суд з відповідною заявою. У разі зменшення розміру
позовних вимог питання про повернення суми  судового  збору
вирішується відповідно до частини першої статті 83 цього Кодексу.
 
   Стаття 81. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення
        розгляду справи
 
   1. До витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду
справи відносяться витрати, пов'язані з інформуванням учасників
цивільного процесу про хід і результати розгляду справи, а також
витрати, пов'язані з виготовленням та видачею копій судових
рішень.
 
   2. Розмір та порядок оплати витрат на інформаційно-технічне
забезпечення  розгляду  справи  залежно  від категорії справ
встановлюються Кабінетом Міністрів України ( 1258-2005-п ).
 
   3. Не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються
на  сторони  після  розгляду  справи  судом  витрати  на
інформаційно-технічне забезпечення у справах про:
 
   1) поновлення на роботі;
 
   2) стягнення заробітної плати,  компенсацій  працівникам,
вихідної допомоги, відшкодування за затримку їх виплати;
 
   3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров'я або смертю фізичної особи;
 
   4) стягнення аліментів;
 
   5) визнання батьківства або материнства.
 
   4. Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне
забезпечення у справах про:
 
   1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання
фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності
фізичної особи;
 
   2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 
   3) надання  особі  психіатричної  допомоги в примусовому
порядку;
 
   4) обов'язкову  госпіталізацію  до  протитуберкульозного
закладу;
 
   5) відшкодування шкоди, завданої особі незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади
Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх
посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури або суду;
( Пункт 5 частини четвертої статті 81 в редакції Закону N 1397-VI
( 1397-17 ) від 21.05.2009 )
 
   5. Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне
забезпечення у справах, в яких, у випадках, встановлених законом,
представництво інтересів громадянина або держави в суді здійснює
прокурор.
 
   Не  підлягають  оплаті  витрати на інформаційно-технічне
забезпечення у справах про захист прав малолітніх чи неповнолітніх
осіб  у  випадках, якщо представництво їх інтересів у суді
відповідно  до  закону  або міжнародного договору, згоду на
обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють
Міністерство юстиції України та/чи органи опіки та піклування або
служби у справах дітей. ( Частину п'яту статті 81 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 1397-VI ( 1397-17 ) від
21.05.2009 )
( Статтю 81 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 543-V
( 543-16 ) від 09.01.2007 )
 
   Стаття 82. Відстрочення та розстрочення судових витрат,
        зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати
 
   1. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою
відстрочити або розстрочити сплату судового збору та витрат на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи на визначений
строк, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі.
 
   2. Якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner