Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

заяву.
( Частина друга статті 99 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   Стаття 100. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу
         судового наказу
 
   1. Суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового
наказу, якщо:
 
   1) заявлено вимогу, не передбачену статтею 96 цього Кодексу;
 
   2) із заяви і поданих документів вбачається спір про право.
 
   2. Про відмову у прийнятті заяви суддя постановляє ухвалу.
 
   Стаття 101. Наслідки повернення заяви або відмови 
         в її прийнятті
 
   1. Повернення заяви у випадку, встановленому частиною другою
статті 121 цього Кодексу, не є перешкодою для повторного звернення
з такою самою заявою після усунення її недоліків.
 
   2. Відмова у прийнятті заяви унеможливлює повторне звернення
з такою самою заявою. Заявник у цьому випадку має право звернутися
з тими самими вимогами у позовному порядку.
 
   Стаття 102. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу
 
   1. У разі прийняття заяви стягувача про видачу судового
наказу суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених
вимог.
 
   2. Видача судового наказу проводиться без судового засідання
і виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень.
 
   Стаття 103. Зміст судового наказу
 
   1. У судовому наказі зазначаються:
 
   1) дата видачі наказу;
 
   2) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який видав
судовий наказ;
 
   3) ім'я  (найменування)  стягувача і боржника, їх місце
проживання або місцезнаходження;
 
   4) посилання на закон,  на  підставі  якого  підлягають
задоволенню заявлені вимоги;
 
   5) сума грошових коштів, які підлягають стягненню, а також
розрахунковий рахунок боржника (юридичної особи) в установі банку,
з  якого  повинні  бути стягнуті грошові кошти, якщо такий
повідомлений заявником, яке майно присуджено та його вартість;
 
   6) сума судових витрат, що сплачена заявником і підлягає
стягненню на його користь з боржника.
 
   2. Судовий наказ має відповідати вимогам до виконавчого
документа,  встановленим  Законом  України  "Про  виконавче
провадження" ( 606-14 ).
 
   3. Судовий наказ складається і підписується суддею у двох
примірниках, один з яких залишається у  справі,  а  другий
скріплюється печаткою суду і видається стягувачу після набрання
ним законної сили.
 
   Стаття 104. Надіслання боржникові копії судового наказу
 
   1. Після видачі судового наказу суд невідкладно надсилає його
копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням.
 
   2. Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається
копія заяви стягувача з копіями доданих до неї документів та
роз'яснюється його право в разі заперечення проти вимог стягувача
протягом десяти днів з дня отримання судового наказу подати заяву
про його скасування.
 
   Стаття 105. Набрання судовим наказом законної сили та видача
         його стягувачеві
 
   1. У разі ненадходження заяви від боржника протягом трьох
днів після закінчення строку на її подання та за наявності даних
про отримання боржником копії наказу судовий наказ  набирає
законної сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до
виконання.
 
   Стаття 106. Скасування судового наказу
 
   1. Заява боржника про скасування судового наказу, що подана в
установлений строк, розглядається судом протягом п'яти днів з дня
її надходження без судового розгляду і виклику сторін, про що
постановляється ухвала, якою скасовується судовий наказ.
 
   2. Заява боржника про скасування судового наказу, подана
після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 104
цього Кодексу, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи,
яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку подання
цієї заяви.
 
   3. В ухвалі про скасування судового наказу суд одночасно
роз'яснює, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в
позовному  провадженні  з  додержанням загальних правил щодо
пред'явлення позову.
 
   4. Копії ухвали надсилаються стягувачеві та боржникові не
пізніше трьох днів після її постановлення.
 
              Розділ III
            ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
               Глава 1
              ПІДСУДНІСТЬ
 
   Стаття 107. Суд першої інстанції
 
   1. Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного
судочинства, розглядаються районними, районними у містах, міськими
та міськрайонними судами.
 
   Стаття 108. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд
         або суддя
 
   1. Підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд
або суддя цього суду, визначається ухвалою судді суду вищої
інстанції без виклику сторін.
 
   2. Підсудність справ, у яких однією із сторін є Верховний Суд
України або суддя цього суду, визначається за загальними правилами
підсудності.
 
   Стаття 109. Підсудність справ за місцезнаходженням
         відповідача
 
   1. Позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її
проживання.
 
   2. Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім
місцезнаходженням.
 
   Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача
 
   1. Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства
відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть
пред'являтися також за місцем проживання позивача.
 
   2. Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за місцем
проживання позивача також у разі, якщо на його утриманні є
малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом
здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання
відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за
місцем проживання будь-кого з них.
 
   3. Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої
внаслідок скоєння злочину, можуть пред'являтися також за місцем
проживання позивача чи за місцем завдання шкоди.
 
   4. Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання,
досудового слідства, прокуратури або суду, можуть пред'являтися
також за місцем проживання позивача.
( Частина четверта статті 110 в редакції Закону N 2875-IV
( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   5. Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися
також за місцем проживання споживача або за місцем заподіяння
шкоди чи виконання договору.
 
   6. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних
або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання
шкоди.
 
   7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва
юридичної  особи,  можуть  пред'являтися  також  за  їх
місцезнаходженням.
 
   8. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце
виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в
певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих
договорів.
 
   9. Позови до відповідача, місце проживання якого невідоме,
пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за місцем
його  перебування або за останнім відомим місцем проживання
відповідача чи постійного його заняття (роботи).
 
   10. Позови до відповідача, який не має в Україні місця
проживання, можуть пред'являтися за місцезнаходженням його майна
або за останнім відомим місцем його проживання чи перебування в
Україні. Місцезнаходження майна та останнє відоме місце проживання
чи перебування відповідача повинні бути в  кожному  випадку
достовірно встановлені.
 
   11. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням
суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі
можуть пред'являтися також за місцезнаходженням судна відповідача
або порту реєстрації судна.
 
 
   12. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису
нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення
стягненого за виконавчим написом нотаріуса можуть пред'являтися
також за місцем його виконання.
( Статтю 110 доповнено частиною 12 згідно із Законом N 3538-IV
( 3538-15 ) від 15.03.2006 )
 
   13.  Позови  Міністерства  юстиції  України на підставі
міжнародних  договорів,  згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача,
який не має в Україні місця проживання, можуть також пред'являтися
за місцезнаходженням Міністерства або його територіальних органів.
( Статтю 110 доповнено частиною згідно із Законом N 1397-VI
( 1397-17 ) від 21.05.2009 )
 
   14. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким
згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної
підсудності, встановленої статтею 114 цього Кодексу.
 
   Стаття 111. Підсудність справ про спори між громадянами
         України, якщо обидві сторони проживають
         за її межами
 
   1. Підсудність справи про спір між громадянами України, якщо
обидві сторони проживають за її межами, за клопотанням позивача
визначається ухвалою судді Верховного Суду України. У такому
самому порядку визначається підсудність справи про розірвання
шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без
громадянства, які проживають за межами України.
 
   Стаття 112. Договірна підсудність
 
   1. Сторони  мають право письмово визначити територіальну
підсудність справи, крім справ, для яких встановлена виключна
підсудність.
 
   Стаття 113. Підсудність кількох вимог, пов'язаних між собою
 
   1. Позови  до  кількох відповідачів, які проживають або
знаходяться в різних місцях, пред'являються за місцем проживання
або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.
 
   2. Зустрічний  позов  незалежно  від  його  підсудності
пред'являється в суді за місцем розгляду первісного позову.
 
   Стаття 114. Виключна підсудність
 
   1. Позови, що виникають  з  приводу  нерухомого  майна,
пред'являються  за місцезнаходженням майна або основної його
частини.
 
   2. Позови про виключення майна з опису пред'являються за
місцезнаходженням цього майна або основної його частини.
 
   3. Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття
спадщини  спадкоємцями,  пред'являються  за  місцезнаходженням
спадкового майна або основної його частини.
 
   4. Позови  до  перевізників,  що  виникають з договорів
перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред'являються за
місцезнаходженням перевізника.
 
   Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності
 
   1. Якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у
справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява
повертається позивачеві для подання до належного суду, про що
постановляється ухвала. Ухвала суду разом із заявою та всіма
додатками до неї надсилаються позивачеві.
 
   Стаття 116. Передача справи з одного суду до іншого
 
   1. Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:
 
   1) задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого
раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його
проживання або місцезнаходженням;
 
   2) після відкриття провадження у справі і до початку судового
розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил
підсудності;
 
   3) після  задоволення  відводів  (самовідводів) неможливо
утворити новий склад суду для розгляду справи;
 
   4) ліквідовано суд, який розглядав справу.
 
   2. У випадках, встановлених пунктами 3 і 4 частини першої
цієї статті, справа передається до суду, найбільш територіально
наближеного до цього суду.
 
   3. Передача справи з одного суду до іншого здійснюється на
підставі ухвали суду після закінчення строку на її оскарження, а в
разі подання скарги - після залишення її без задоволення.
 
   4. Забороняється передавати до іншого суду справу,  яка
розглядається  судом, за винятком випадків, встановлених цим
Кодексом.
 
   Стаття 117. Недопустимість спорів про підсудність
 
   1. Спори між судами про підсудність не допускаються.
 
   2. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку,
встановленому статтею 116 цього Кодексу, повинна бути прийнята до
провадження судом, якому вона надіслана.
 
               Глава 2
            ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ.
         ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 
   Стаття 118. Пред'явлення позову
 
   1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду
першої інстанції, де вона реєструється, оформлюється і передається
судді в порядку черговості.
 
   2. Позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька
вимог, які пов'язані між собою.
 
   Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви
 
   1. Позовна заява подається в письмовій формі.
 
   2. Позовна заява повинна містити:
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
   2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я
представника позивача, якщо позовна заява подається представником,
їх місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер
засобів зв'язку, якщо такий відомий;
 
   3) зміст позовних вимог;
 
   4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;
 
   5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
 
   6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину,
наявність підстав для звільнення від доказування;
 
   7) перелік документів, що додаються до заяви.
 
   3. Позовна  заява  підписується  позивачем  або  його
представником із зазначенням дати її подання.
 
   4. Позовна  заява  повинна  відповідати  іншим  вимогам,
встановленим законом.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner