Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 40-511/3326-11712 від 17.06.2009

Щодо дотримання банками лімітів загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент валютного регулювання
    Департамент нормативно-методологічного забезпечення
        банківського регулювання та нагляду
 
               Л И С Т
 
         17.06.2009 N 40-511/3326-11712
 
                   Головним управлінням
                   Національного банку України
                   в Автономній Республіці Крим
                   та по м. Києву і Київській
                   області, територіальним
                   управлінням Національного
                   банку України, департаментам
                   та самостійним структурним
                   підрозділам Національного
                   банку України,
                   навчальним закладам
                   Національного банку України,
                   банкам України, Асоціації
                   українських банків,
                   Асоціації "Український
                   кредитно-банківський союз"
 
 
           Щодо дотримання банками
        лімітів загальної (довгої/короткої)
          відкритої валютної позиції
 
 
   Національний банк України (далі - Національний банк)  з
урахуванням запитів банків щодо методики розрахунку загальної
(довгої/короткої) відкритої валютної позиції банку за  всіма
іноземними валютами та банківськими металами, яка застосовується з
метою контролю за дотриманням відповідних лімітів, а  також
методики розрахунку сукупної суми відкритої валютної позиції банку
за всіма іноземними валютами та банківськими металами,  яка
враховується під час розрахунку економічних нормативів регулювання
діяльності банків в Україні, роз'яснює таке.
 
   1. При  розрахунку   дотримання   лімітів   загальної
(довгої/короткої) відкритої валютної позиції (Л13, Л13-1, Л13-2)
банк має керуватися:
   - постановою  Правління  Національного банку України від
12.08.2005 N 290 ( z0946-05 ) "Про внесення змін до деяких
нормативно-правових  актів  Національного  банку  України  та
встановлення  лімітів  відкритої  валютної  позиції  банку",
зареєстрованою  в  Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за
N 946/11226, та затвердженим цією постановою Положенням  про
порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої
валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль
за їх дотриманням уповноваженими банками;
   - Методичними рекомендаціями до  Положення  про  порядок
встановлення  Національним  банком  України лімітів відкритої
валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль
за їх дотриманням уповноваженими банками, схваленими постановою
Правління Національного банку України від 28.02.2009 N 109.
   Що стосується  Методики розрахунку економічних нормативів
регулювання діяльності банків в Україні, схваленої постановою
Правління  Національного  банку України від 02.06.2009 N 315
( v0315500-09 ) (далі - Методика N 315), то Методика N 315
розроблена відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні(1) ( z0841-01 ) та  стосується
розрахунку  економічних  нормативів. Главою 14 Методики N 315
( v0315500-09  )  встановлено  порядок  розрахунку  відкритої
(довгої/короткої) валютної позиції банку для визначення сукупної
суми відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та
банківськими  металами,  яка враховується під час розрахунку
виключно    нормативу    адекватності    регулятивного
капіталу/платоспроможності (Н2).
 
_______________
 
   (1)Затверджена постановою  Правління  Національного  банку
України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ), зареєстрована в
Міністерстві  юстиції  України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі
змінами).
 
   2. З 22 червня 2009 р. набирають чинності Зміни до розділу
III Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу за порушення банківського  законодавства,  затверджені
постановою  Правління Національного банку України від 28.02.2009
N 107 ( z0269-09 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
23.03.2009 за N 269/16285, які стосуються застосування заходів
впливу за порушення банком установлених значень лімітів загальної
(довгої/короткої) відкритої валютної позиції (Л13, Л13-1, Л13-2).
   На підставі Положення про застосування Національним банком
України заходів впливу за порушення банківського законодавства(2)
( z0845-01 ) (далі - Положення N 369), починаючи з 23.06.2009, до
банків можуть застосовуватися заходи впливу, до яких, зокрема,
належать:
   - розпорядження  щодо обмеження, зупинення чи припинення
здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій;
   - розпорядження щодо накладання штрафів.
 
_______________
   (2)Затверджене постановою  Правління  Національного  банку
України від 28.08.2001 N 369 ( z0845-01 ), зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036.
 
   3. Разом з тим, відповідно до пунктів 2 та 3 постанови
Правління Національного банку  України від 03.06.2009 N 328
( v0328500-09 ) "Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів"
(далі - Постанова N 328)(3) у випадку, коли порушення ліміту
загальної короткої відкритої валютної позиції Л13-2 спричинено
здійсненням  операцій  зміни  валюти  виконання  зобов'язання
позичальників за кредитами, наданими в іноземній валюті, на
національну валюту (далі - зміна валюти зобов'язання), банкам
надано право здійснювати поступове приведення фактичного значення
ліміту загальної  короткої  відкритої  валютної  позиції  до
установленого Національним банком України значення ліміту Л13-2
відповідно до розроблених ними індивідуальних графіків, погоджених
Національним банком України.
 
_______________
   (3)Доведена до  відома  банків  листом  від  05.06.2009
N 40-511/3127-10986 ( v1098500-09 ).
 
   З метою  належного  виконання  вимог  Постанови  N 328
( v0328500-09 ) банкам необхідно накопичувати детальну інформацію
щодо здійснених ними у період з 03.06.2009 (включно) до 31.08.2009
(включно) операцій зміни валюти зобов'язання та спричиненого цими
операціями  перевищення  фактичного значення ліміту загальної
короткої відкритої валютної позиції над установленим Національним
банком України. Саме ця інформація, перевірка достовірності якої
здійснюватиметься під час проведення інспекційних перевірок, має
стати підставою для розробки банком індивідуального графіка, який
у термін до 07.09.2009 (включно) необхідно надати для погодження
до Департаменту безвиїзного банківського нагляду (банки 1 та 2
груп, а також банки 3 та 4 груп з місцем знаходження юридичної
особи у м. Києві та Київській області) або територіального
управління Національного банку України (банки 3 та 4 груп з місцем
знаходження юридичної особи в інших регіонах, крім м. Києва та
Київської області).
 
   Під час розробки індивідуального  графіка  банк  повинен
враховувати, що приведення фактичного значення ліміту загальної
короткої відкритої валютної позиції має здійснюватися поступово
(рівномірно), та не допускати визначення основних заходів щодо
забезпечення банком досягнення установленого Національним банком
України значення ліміту Л13-2 наприкінці встановленого терміну.
 
   У період з 23.06.2009 до дати погодження Національним банком
України вищевказаного індивідуального графіка Національний банк
України не застосовуватиме до банку заходи впливу за порушення
ліміту Л13-2, що спричинено здійсненням з 03.06.2009 операцій
зміни валюти зобов'язання, за умови надання банком Департаменту
безвиїзного банківського нагляду/територіальному управлінню за
кожним випадком порушення лімітів пояснення щодо причин його
виникнення та інформації за формою, наведеною у додатку до цього
листа. Зазначене пояснення та інформація за підписом керівника
банку або іншої уповноваженої на це особи банку мають бути надані
не пізніше наступного робочого дня після дати такого порушення. У
разі ненадання або несвоєчасного надання банком такого пояснення
та/або інформації за встановленою формою, Національним банком
України будуть застосовані заходи впливу до банку за допущене ним
порушення  установленого Національним банком України значення
ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13-2) у
порядку, установленому Положенням N 369 ( z0845-01 ).
 
   У разі ненадання банком індивідуального графіка у термін до
07.09.2009 (включно) або надання індивідуального графіка, який не
буде  погоджено  Національним  банком  України, чи порушення
погодженого індивідуального графіка приведення фактичного значення
загальної короткої відкритої валютної позиції до значення ліміту
Л13-2, Національним банком України будуть застосовані заходи
впливу  до  банку  за  допущені ним порушення установленого
Національним банком України значення ліміту загальної короткої
відкритої  валютної позиції (Л13-2) у порядку, установленому
Положенням N 369 ( z0845-01 ).
 
 Заступник Голови                    П.М.Сенищ
 
 
                   Додаток
 
 
              РОЗРАХУНОК
         перевищення фактичного значення
          ліміту загальної короткої
          відкритої валютної позиції
        ___________________________________
            (найменування банку)
          над встановленим значенням,
          спричиненого зміною валюти
          зобов'язання за кредитами,
          наданими в іноземній валюті,
           на національну валюту
        за станом на ____________ 2009 року
 
 
                       (тис. одиниць валюти)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п |                      Інформація                          | Курс | Загальна сума |Регуля-|Співвідно- |
|    |              щодо заборгованості за кредитними операціями,                | НБУ |заборгованості за|тивний |шення суми |
|    |              за якими проведено зміну валюти зобов'язання                 | (грн. |  кредитними  |капітал| заборго- |
|    |                     за звітну дату                         | за  | операціями, за |банку |ваності за |
|    |                                                     |одиницю| якими проведено |    |кредитними |
|    |                                                     |валюти)| зміну валюти  |    |операціями,|
|    |                                                     | на  | зобов'язання  |    | за якими |
|    |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|звітну | (накопичуваль- |    | проведено |
|    |  Інформація щодо заборгованості за кредитними  |   Інформація щодо змін до кредитного договору,   |дату  |ним підсумком,  |    |зміну   |
|    | операціями, за якими прийнято рішення про зміну |   пов'язаних зі зміною валюти зобов'язання    |    |починаючи    |    |валюти   |
|    |        валюти зобов'язання        |                           |    |з 03.06.2009 та |    |зобов'я-  |
|    |                         |                           |    |включаючи    |    |зання до  |
|    |                         |                           |    |операції     |    |регулятив- |
|    |                         |                           |    |здійснені за   |    |ного    |
|    |                         |                           |    |звітну дату)   |    |капіталу, %|
|    |--------------------------------------------------+------------------------------------------------------|    |-----------------|    |(кол. 15/ |
|    |N та дата|Наймену- | Код за  |    Сума    |N та дата |   Сума   |   Сума   |Курс, за |    |  у  |  у  |    | кол. 16) |
|    | кредит- | вання |ЄДРПОУ або | заборгованості в |договору/ |заборгованості, |заборгованості, | яким  |    |іноземній|гривне-|    |      |
|    | ного  |позичаль-|ідентифіка-|іноземній валюті | змін до |  щодо якої  |  щодо якої  |здійснено|    | валюті | вому |    |      |
|    |договору | ника - | ційний  |         |кредитного|проведена зміна |проведена зміна | зміну |    |     |еквіва-|    |      |
|    |     |юридичної| номер за |         |договору |   валюти   |   валюти   | валюти |    |     | ленті |    |      |
|    |     |особи;  |  ДРФО  |         |     |зобов'язання (в |зобов'язання (у |зобов'я- |    |     |(кол. |    |      |
|    |     |П.І.Б.  |      |         |     |  іноземній  |  гривневому  | зання |    |     |  14* |    |      |
|    |     |позичаль-|      |         |     |  валюті)   | еквіваленті за |(грн. за |    |     |кол.  |    |      |
|    |     | ника - |      |         |     |        | курсом НБУ на | одиницю |    |     | 13) |    |      |
|    |     |фізичної |      |         |     |        | звітну дату) |валюти) |    |     |    |    |      |
|    |     | особи  |      |------------------|     |----------------+----------------|     |    |     |    |    |      |
|    |     |     |      |  за  |  за  |     |  за  | за  |  за  | за  |     |    |     |    |    |      |
|    |     |     |      |основним|нарахова-|     |основним|нарахо-|основним|нарахо-|     |    |     |    |    |      |
|    |     |     |      |боргом | ними  |     |боргом |ваними | боргом |ваними |     |    |     |    |    |      |
|    |     |     |      |    | процен- |     |    |процен-|(кол. 8*|процен-|     |    |     |    |    |      |
|    |     |     |      |    | тами  |     |    | тами | кол. | тами |     |    |     |    |    |      |
|    |     |     |      |    |     |     |    |    | 13)  | (кол. |     |    |     |    |    |      |
|    |     |     |      |    |     |     |    |    |    |  9* |     |    |     |    |    |      |
|    |     |     |      |    |     |     |    |    |    | кол. |     |    |     |    |    |      |
|    |     |     |      |    |     |     |    |    |    | 13  |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
| 1  |  2  |  3  |  4   |  5  |  6  |  7   |  8  | 9  | 10  | 11  |  12  | 13  |  14  | 15  | 16  |  17   |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|Код  |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|валюти |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|1.   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|    |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|2.   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|    |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|...  |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|N   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|Усього |  Х  |  Х  |  Х   |    |     |  Х   |    |    |    |    |  Х  |    |     |    | Х  |  Х   |
|за   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|кодом |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|валюти |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|Код  |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|валюти |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|1.   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|    |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|2.   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|    |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|...  |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|N   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|Усього |  Х  |  Х  |  Х   |    |     |  Х   |    |    |    |    |  Х  |    |     |    | Х  |  Х   |
|за   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|кодом |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|валюти |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|Код  |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|валюти |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|1.   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|    |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|2.   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|    |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|...  |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|N   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     | Х  |  Х  | Х  | Х  |  Х   |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|Усього |  Х  |  Х  |  Х   |    |     |  Х   |    |    |    |    |  Х  |    |     |    | Х  |  Х   |
|за   |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|кодом |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|валюти |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
|-------+---------+---------+-----------+--------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------+-------+---------+-------+-------+-----------|
|Усього |  Х  |  Х  |  Х   |    |     |  Х   |    |    |    |    |  Х  | Х  |     |    |    |      |
|    |     |     |      |    |     |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner