Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист від 13.06.2009

Щодо ініціювання створення Всеукраїнської асоціації сільських, селищних рад


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА СІЛЬСЬКИХ І СЕЛИЩНИХ ГОЛІВ
         ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
                  Сільським та селищним головам,
               депутатам сільських та селищних рад
 
 
   Шановні колеги!
 
   З метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади та
органів  місцевого  самоврядування  на  засадах  партнерства,
відкритості  та  вироблення взаємоузгоджених позицій учасники
Всеукраїнської наради з питань соціально-економічного розвитку
сільських населених  пунктів,  яка відбулася 23 травня ц.р.,
одноголосно підтримали пропозицію Прем'єр-міністра України Юлії
Тимошенко щодо утворення Всеукраїнської асоціації сільських та
селищних рад.
 
   Для утворення зазначеної Асоціації сільським та селищним
радам пропонується не пізніше 10 липня 2009 р. провести сесії, на
яких прийняти рішення (зразок додається) про ініціювання утворення
Всеукраїнської асоціації та визначити осіб, уповноважених їх
представляти на установчих зборах.
 
   Просимо надіслати до 15 липня ц.р. Раді сільських і селищних
голів при Кабінеті Міністрів України копію відповідного рішення,
засвідчену печаткою ради, за такою адресою: 01601, м. Київ,
пров. Музейний, 12.
 
   Також пропонуємо   ознайомитись  з  проектом  Статуту
Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад і методичними
рекомендаціями щодо її утворення, які були схвалені на засіданні
президії Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів
України, яке відбулось 5 червня 2009 року.
 
   Підтримка ініціативи про утворення Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад, яка представлятиме спільні інтереси
сільських та селищних громад, сприятиме захисту їх прав, розвитку
місцевого самоврядування.
 
 Голова президії
 Ради сільських і селищних голів
 при Кабінеті Міністрів України
 Липинський сільський голова,
 Луцький район Волинської області           Богдан ГУСАК
 
 
                              ЗРАЗОК
 
   __________ СІЛЬСЬКА (СЕЛИЩНА ) РАДА ____________ області
        _____________ сесія ___ скликання
 
               РІШЕННЯ
          від _____________ N _____
 
       Про ініціювання створення Всеукраїнської
        асоціації сільських, селищних рад
 
 
   Керуючись частиною першою статті 15 та пунктом 21 частини
першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статтею 8 Закону України "Про  асоціації  органів
місцевого самоврядування" сільська (селищна) рада вирішила:
 
   1. Сільській  (селищній)  раді  виступити співзасновником
Всеукраїнської асоціації    сільських,    селищних    рад
(далі - Асоціація).
 
   2. Доручити __________________________ представляти раду на
Установчих зборах (з'їзді або конференції) Асоціації та бути її
повноважним представником, у тому числі:
 
   брати участь:
 
   - у вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, на
Загальних зборах уповноважених представників членів Асоціації або
у складі її органів управління в порядку, визначеному Статутом
Асоціації;
 
   - в усіх заходах, що проводяться Асоціацією;
 
   - у засіданнях органів державної влади, на яких розглядаються
питання, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;
 
   вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;
 
   одержувати методичну, правову та інформаційну допомогу у
вирішенні питань, що стосуються інтересів територіальної громади;
 
   здійснювати інші  повноваження  відповідно  до  Статуту
Асоціації.
 
 
 Голова ради                  ___________________
            місце для печатки
 
 
                              ПРОЕКТ
 
ЗАРЕЄСТРОВАНО               ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерством юстиції України  Установчими зборами Всеукраїнської
"___" ____________ 200__ р.   асоціації сільських, селищних рад
Запис в обліковому       "____" _______ 200___ р.
журналі N____          Протокол N_ від "__" ____ 200__ р.
 
               СТАТУТ
     Всеукраїнської асоціації сільських, селищних рад
 
 
        1. Найменування асоціації органів
    місцевого самоврядування, статус, місцезнаходження
 
   1.1. Всеукраїнську асоціацію сільських, селищних рад (далі -
Асоціація) утворено відповідно до Законів України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та "Про асоціації органів місцевого
самоврядування".
 
   1.2. Асоціація утворюється на невизначений строк та має
всеукраїнський статус.
 
   1.3. Офіційне найменування Асоціації: Всеукраїнська асоціація
сільських, селищних рад.
 
   1.4. Асоціація є юридичною особою, має бланк і печатку із
зображенням власної символіки, власним найменуванням та інші
реквізити.
 
   1.5. Юридична адреса Асоціації: __________________________.
 
   1.6. Державна реєстрація Асоціації проводиться Мін'юстом з
включенням до Реєстру асоціацій органів місцевого самоврядування.
 
       2. Мета утворення та завдання Асоціації
 
   2.1. Метою  утворення  Асоціації  є єфективне здійснення
сільськими, селищними радами своїх повноважень, узгодження дій
щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння
місцевому і регіональному розвитку.
 
   2.2. Основними завданнями Асоціації є:
 
   - об'єднання зусиль сільських, селищних рад, спрямованих на
захист прав та інтересів відповідних територіальних громад;
 
   - створення умов для ефективнішого здійснення повноважень
місцевого самоврядування;
 
   - налагодження взаємодії з органами державної влади у процесі
вирішення питань місцевого і регіонального розвитку з метою
узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів
шляхом проведення консультацій, підготовки висновків та пропозицій
до проектів нормативно-правових актів із зазначених питань;
 
   - сприяння органам місцевого самоврядування у підготовці
проектів їх рішень;
 
   - координація діяльності членів Асоціації для досягнення мети
та виконання завдань Асоціації.
 
   Асоціація вирішує інші питання відповідно до Закону України
"Про асоціації органів місцевого самоврядування".
 
         3. Умови членства в Асоціації,
         представництво членів Асоціації,
       порядок прийому нових членів Асоціації,
          права та обов'язки її членів
 
   3.1. Членами Асоціації є сільські, селищні ради.
 
   3.2. Членство в Асоціації є фіксованим.
 
   У діяльності Асоціації можуть брати участь місцеві асоціації
як колективні члени у порядку та формах, визначених відповідними
статутами.
 
   Асоціація може вступити до добровільного об'єднання асоціацій
(спілки, конгресу, союзу тощо) шляхом укладення між ними угоди про
співробітництво та взаємодопомогу.
 
   3.3. Представництво членів Асоціації в її органах управління
здійснюють  сільські,  селищні  голови або інші уповноважені
сільською, селищною радою особи.
 
   Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через
своїх представників, що визначаються згідно з вимогами статуту
відповідної асоціації.
 
   У разі коли особа, уповноважена членом Асоціації на його
представництво в органах управління Асоціації, втратить мандат,
сільська, селищна рада або колективний член Асоціації визначають
іншу уповноважену особу.
 
   3.4. Членство в Асоціації є добровільним.
 
   Прийом до Асоціації нових членів здійснюється на підставі
рішення відповідних сільських, селищних рад та за  рішенням
Правління  з подальшим його затвердженням Загальними зборами
уповноважених представників членів Асоціації.
 
   Рішення Правління про прийом до Асоціації нових  членів
вважається затвердженим, якщо за нього проголосувало більш як
половина членів Асоціації,  присутніх  на  Загальних  зборах
уповноважених представників членів Асоціації.
 
   Член Асоціації може в будь-який час припинити членство в
Асоціації  за  рішенням  відповідної ради. Зазначене рішення
доводиться до відома Загальних зборів уповноважених представників
членів Асоціації.
 
   З підстав, визначених Статутом, членство в Асоціації може
бути  припинено  за  рішенням Загальних зборів уповноважених
представників членів Асоціації.
 
   3.5. Члени Асоціації мають право:
 
   брати участь:
 
   - у вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, на
Загальних зборах уповноважених представників членів Асоціації або
у складі її органів управління в порядку, визначеному  цим
Статутом;
 
   - в усіх заходах, що проводяться Асоціацією;
 
   - у засіданнях органів державної влади, на яких розглядаються
питання, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;
 
   обирати та бути обраними в органи управління Асоціації з
правом вирішального голосу;
 
   вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;
 
   одержувати методичну, правову та інформаційну допомогу у
вирішенні питань, що стосуються інтересів територіальної громади;
 
   припиняти членство в Асоціації.
 
   3.6. Члени Асоціації зобов'язані:
 
   сприяти досягненню мети та виконанню завдань Асоціації;
 
   виконувати вимоги цього Статуту;
 
   регулярно сплачувати членські внески.
 
         4. Органи управління Асоціації
 
   4.1. Органами управління Асоціації є:
 
   Загальні збори уповноважених представників членів Асоціації;
 
   Правління;
 
   Виконавча дирекція;
 
   Контрольно-ревізійна комісія.
 
      5. Порядок утворення та діяльності органів
     управління Асоціації, їх організаційні форми,
      компетенція, порядок прийняття ними рішень
 
   5.1. Загальні збори
 
   5.1.1. Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори
уповноважених  представників членів Асоціації (далі -Загальні
збори), що скликаються в разі потреби, але не рідше ніж один раз
на рік.
 
   Рішення про скликання чергових Загальних зборів приймається
Правлінням, а позачергових - Правлінням, Головою Асоціації або на
вимогу не менш як однієї третини членів Асоціації.
 
   Рішення про скликання Загальних зборів, перелік питань, що
пропонуються до розгляду, доводиться до відома членів Асоціації не
пізніше ніж за два тижні до дати проведення Загальних зборів.
 
   5.1.2. Загальні збори вирішують такі основні питання:
 
   затвердження Статуту та внесених до нього змін;
 
   обрання Голови Асоціації, першого заступника та заступників
Голови Асоціації;
 
   обрання 25 членів Правління від Автономної Республіки Крим та
областей (крім тих, що входять до складу Правління за посадою);
 
   обрання Контрольно-ревізійної  комісії  та  її  голови,
затвердження положення про Контрольно-ревізійну комісію;
 
   затвердження рішення Правління про утворення (ліквідацію)
регіональних відділень;
 
   затвердження рішення  Правління  про прийом нових членів
Асоціації, прийняття рішення про припинення членства в Асоціації;
 
   затвердження звіту Правління, Контрольно-ревізійної комісії;
 
   встановлення розміру вступного та щорічних членських внесків;
 
   затвердження річного кошторису Асоціації;
 
   прийняття рішення про припинення Асоціації.
 
   До компетенції Загальних зборів також належить питання щодо
розгляду   підготовлених  Правлінням  спільних  пропозицій
всеукраїнських асоціацій щодо врахування місцевих і регіональних
інтересів під час підготовки Декларації цілей та завдань бюджету
на наступний бюджетний період.
 
   Загальні збори можуть розглядати будь-які інші  питання,
пов'язані з діяльністю Асоціації, у тому числі ті, що віднесені
згідно із Статутом Асоціації або передані згідно з рішенням
Загальних зборів до компетенції Правління.
 
   5.1.3. Загальні збори є повноважними за умови участі в них
більш як половини уповноважених представників членів Асоціації.
 
   Загальні збори приймають рішення виключно на  засіданнях
шляхом відкритого голосування, яке здійснюється уповноваженими
представниками членів Асоціації особисто. Кожний член Асоціації
має один голос на Загальних зборах.
 
   Рішення Загальних зборів про затвердження Статуту і внесення
змін до нього, обрання Голови Асоціації, встановлення розміру
вступного та щорічних членських внесків, ліквідацію Асоціації
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві
третини членів Асоціації.
 
   З інших питань рішення Загальних зборів вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало більш як половина членів Асоціації,
присутніх на засіданні.
 
   Рішення Загальних  зборів  оформляється  протоколом, який
підписує Голова Асоціації.
 
   5.2. Виконавчі органи Асоціації
 
   5.2.1. Виконавчими органами  Асоціації  є  Правління  та
Виконавча дирекція.
 
   У період між засіданнями Загальних зборів постійно діючим
керівним органом є Правління, яке вирішує питання, що не належать
до виключної компетенції Загальних зборів.
 
   Голова Асоціації приймає рішення про скликання Правління,
порядок денний і дату проведення  засідання  Правління,  що
доводиться до відома членів Правління не пізніше ніж за два тижні
до дати проведення засідання. Засідання Правління скликається
також на вимогу не менш як однієї третини членів Асоціації. У разі
потреби за згодою членів Правління засідання може бути скликане в
коротший строк.
 
   До складу Правління за посадою входять:
 
   Голова Асоціації, який очолює Правління;
 
   заступники Голови Асоціації;
 
   голови регіональних відділень Асоціації.
 
   Також за рішенням Загальних зборів до Правління входять по
одному члену Асоціації - представнику від Автономної Республіки
Крим та областей.
 
   Члени Правління обираються Загальними зборами строком на два
роки.
 
   5.2.2. Правління:
 
   вирішує всі  поточні  питання,  пов'язані  з  діяльністю
Асоціації;
 
   приймає рішення щодо річного кошторису за поданням Виконавчої
дирекції для його подальшого затвердження Загальними зборами;
 
   затверджує щорічний план роботи Правління;
 
   приймає рішення про прийом до Асоціації нових членів та подає
його на затвердження Загальними зборами;
 
   контролює своєчасне надходження членських внесків;
 
   скликає Загальні збори і готує порядок денний Загальних
зборів;
 
   готує проекти рішень, що вносяться на розгляд Загальних
зборів та пропозиції:
 
   - щодо структури та штату виконавчих органів сільських,
селищних рад, а також умов оплати праці їх працівників;
 
   - щодо типових (примірних) статутів територіальних громад,
положень про виконавчі органи сільських, селищних рад, органи
самоорганізації населення;
 
   - до Положення про атестацію посадових  осіб  місцевого
самоврядування;
 
   готує висновки  до  проектів нормативно-правових актів з
питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку, і подає
їх на розгляд Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади;
 
   подає на затвердження Загальних зборів  звіт  про  свою
діяльність;
 
   приймає рішення  про  утворення (ліквідацію) регіональних
відділень та подає його на затвердження Загальних зборів;
 
   приймає рішення про утворення юридичних осіб приватного права
(підприємств, установ, організацій), затвердження їх статутів
(положень);
 
   розподіляє обов'язки між членами Правління;
 
   затверджує Положення про Виконавчу дирекцію;
 
   готує і подає щорічно до 31 грудня Мін'юсту інформацію про
кількість членів Асоціації;
 
   затверджує зразки печатки з найменуванням Асоціації, штампа,
бланка та символіки Асоціації;
 
   вирішує інші питання, спрямовані на досягнення мети  та
виконання завдань Асоціації.
 
   Асоціація ініціює  перед центральними органами виконавчої
влади проведення консультацій щодо:
 
   проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний
рік, положень нормативно-правових актів, що стосуються бюджетного
процесу, зокрема:
 
   - визначення соціальних стандартів і нормативів соціальної та
бюджетної забезпеченості соціальних послуг;
 
   - обгрунтування і розрахунку загального обсягу міжбюджетних
трансфертів у видатках державного бюджету для місцевих бюджетів;
 
   - методики розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими
бюджетами;
 
   - визначення  обсягу  субвенції  для  виконання  програм
соціально-економічного розвитку територій, інших  програм  та
принципів їх розподілу між місцевими бюджетами;
 
   введення в дію або внесення змін до актів законодавства про
місцеві бюджети та міжбюджеті відносини;
 
   проектів загальнодержавних програм, що стосуються розвитку
регіонів;
 
   проектів державних  соціальних  програм,  виконання  яких
покладається на органи місцевого самоврядування;
 
   підготовки, перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
службовців місцевого самоврядування.
 
   У консультаціях,  що  проводяться  Асоціацією з органами
державної влади, від Асоціації беруть участь члени Правління та у
разі потреби - експерти.
 
   5.2.3. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більш як половина складу Правління.
 
   5.3. Контрольно-ревізійна комісія
 
   5.3.1. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль  за
дотриманням статутних вимог органами управління Асоціації та її
посадовими  особами,  виконанням  рішень  Загальних  зборів,
фінансово-господарською діяльністю Виконавчої дирекції.
 
   Проект положення   про   Контрольно-ревізійну   комісію
розробляється Виконавчою дирекцією та затверджується Загальними
зборами.
 
   Контрольно-ревізійна комісія проводить не рідше ніж один раз
на рік перевірку статутної діяльності Асоціації, подає загальним
зборам акти, укладені за результатами перевірок.
 
   Повноваження Контрольно-ревізійної комісії визначається цим
Статутом та положенням про Контрольно-ревізійну комісію.
 
   Голова та члени Контрольно-ревізійної комісії  обираються
Загальними зборами строком на два роки. Члени Правління, голови
регіональних відділень та працівники Виконавчої дирекції не можуть
бути членами Контрольно-ревізійної комісії.
 
   Кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії визначається
Загальними зборами.
 
   Голова Контрольно-ревізійної комісії або за його дорученням
член комісії може брати участь у засіданнях Правління з правом
дорадчого голосу.
 
   5.4. Виконавча дирекція
 
   5.4.1. Виконавча дирекція утворюється за рішенням Правління
для    організаційного,    правового,    інформаційного,
фінансово-господарського забезпечення діяльності Асоціації та з
метою здійснення повноважень Правління.
 
   Керівник Виконавчої дирекції призначається Правлінням.
 
   Виконавча дирекція:
 
   узагальнює та  аналізує пропозиції членів Асоціації щодо
шляхів розвитку місцевого самоврядування, захисту їх прав та
інтересів;
 
   розробляє проект річного кошторису Асоціації, забезпечує його
виконання та готує звіт про фінансово-господарську діяльність;
 
   розробляє проекти рішень органів управління Асоціації;
 
   організовує виконання рішень органів управління Асоціації;
 
   здійснює інформаційне забезпечення  членів  Асоціації  та
провадить видавничу діяльність для забезпечення членів Асоціації
довідковими і методичними матеріалами;
 
   надає консультаційну, методичну та організаційну допомогу;
 
   забезпечує зберігання документів Асоціації;
 
   утворює та ліквідовує  відповідні  підрозділи  Виконавчої
дирекції, затверджує положення про них, призначає їх керівників;
 
   виконує інші функції, визначені положенням про Виконавчу
дирекцію.
 
   Діяльність Виконавчої дирекції провадиться  на  постійній
основі.
 
   На працівників  Виконавчої  дирекції  поширюються  вимоги
трудового законодавства.
 
   Трудові договори (контракти) між працівниками  Виконавчої
дирекції  і  Асоціацією укладаються або розриваються Головою
Асоціації на підставі трудового законодавства.
 
   Оплата праці та заохочення працівників Виконавчої дирекції
здійснюються відповідно до положення, що затверджує Правління.
 
   5.5. Голова Асоціації, перший заступник та заступники Голови
Асоціації
 
   5.5.1. Голова  Асоціації,  перший  заступник  та  чотири
заступники Голови Асоціації обираються Загальними зборами строком
на два роки з правом переобрання.
 
   Головою Асоціації може бути обраний сільський,  селищний
голова, який працював на виборних посадах в органах місцевого
самоврядування не менш як протягом повних двох скликань підряд.
 
   5.5.2. Голова  Асоціації  здійснює  керівництво  роботою
Асоціації.
 
   Голова Асоціації:
 
   представляє Асоціацію без довіреності у відносинах з органами
державної  влади  та  органами  місцевого  самоврядування,
підприємствами,  установами  та  організаціями,  об'єднаннями
громадян, іноземними громадськими та міжнародними неурядовими
організаціями;
 
   бере участь у роботі консультативно-дорадчого органу з питань
місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України;
 
   ініціює перед Верховною Радою України, Президентом України,
Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої
влади проведення консультацій щодо законопроектів та проектів
інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого
і регіонального розвитку;
 
   веде засідання Загальних зборів та Правління;
 
   підписує рішення Загальних зборів та Правління;
 
   укладає від імені Асоціації угоди і договори;
 
   забезпечує виконання статутних завдань Асоціації,  рішень
Загальних зборів і Правління;
 
   вносить на  розгляд  Загальних  зборів  пропозиції  щодо
кандидатур на посади першого заступника та заступників Голови
Асоціації;
 
   звітує на Загальних зборах про діяльність Правління;
 
   відкриває рахунки в установах банків, має право на підпис
фінансових документів;
 
   укладає трудові  договори  (контракти)  з  працівниками
Виконавчої дирекції.
 
   5.5.3. Перший  заступник  та заступники Голови Асоціації
здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов'язків, а
також виконують окремі повноваження Голови Асоціації за його
дорученням чи за дорученням Правління.
 
   Перший заступник Голови Асоціації виконує обов'язки Голови
Асоціації у період його відсутності або неможливості виконувати
ним свої обов'язки.
 
   Перший заступник Голови Асоціації відповідає за зберігання
документації Асоціації.
 
   5.6. Повноваження  посадової  особи  органів  управління
Асоціації припиняються достроково у разі:
 
   її добровільної відставки за письмовою заявою, оголошеною на
засіданні Загальних зборів;
 
   припинення членства  в  Асоціації  індивідуального  або
колективного члена, якого вона представляє;
 
   втрати представницького мандата;
 
   порушення вимог Статуту.
 
   Посадові особи органів управління Асоціації провадять свою
діяльність в Асоціації на громадських засадах.
 
        6. Порядок утворення (ліквідації)
      та статус регіональних відділень Асоціації
 
   6.1. Регіональні відділення утворюються за територіальним
принципом в Автономній Республіці Крим та областях з метою
об'єднання сільських, селищних рад - членів Асоціації.
 
   Рішення про утворення регіональних відділень  приймається
Правлінням на підставі відповідних пропозицій членів Асоціації,
які подаються у письмовому вигляді, та затверджується Загальними
зборами.
 
   Регіональні відділення провадять свою діяльність відповідно
до цього Статуту та положень про них, прийнятих згідно із
законодавством та цим Статутом.
 
   Положення про   регіональне  відділення  затверджується
Правлінням за поданням заступника Голови Асоціації.
 
   Голови регіональних відділень Асоціації обираються строком на
два роки.
 
   Регіональні відділення є юридичними особами, мають рахунки в
установах банків, печатки і штампи з найменуванням Асоціації та
своїм найменуванням.
 
   Рішення про  ліквідацію  регіональних відділень Асоціації
приймається Загальними зборами.
 
   6.2. Регіональні відділення спрямовують свою діяльність на
розв'язання місцевих проблем як безпосередньо, так і через інші
органи управління Асоціації.
 
   Регіональні відділення  можуть  ініціювати  проведення  з
місцевими органами виконавчої влади консультацій щодо:
 
   показників проектів районних бюджетів у частині:
 
   - установлення планових показників формування бюджетів сіл,
селищ;
 
   - розподілу міжбюджетних трансфертів між бюджетами  сіл,
селищ;
 
   - розподілу між бюджетами сіл, селищ інвестиційних субвенцій
на соціально-економічний розвиток територій та інші програми;
 
   проектів регіональних   програм   соціально-економічного
розвитку.
 
   У консультаціях, що проводяться регіональними відділеннями
Асоціації з місцевими органами виконавчої влади, від Асоціації
беруть участь члени виконавчого органу регіонального відділення,
та у разі потреби - експерти.
 
   7. Підстави та форми відповідальності членів Асоціації
      у разі невиконання ними статутних обов'язків
 
   7.1. Членство в Асоціації припиняється у разі, коли член
Асоціації:
 
   систематично не бере участь у роботі Асоціації протягом року;
 
   не сплачує або несвоєчасно сплачує членські внески.
 
   Рішення про припинення членства в Асоціації  приймається
Загальними  зборами за пропозицією Правління, якщо за нього
проголосувало більш як половина членів Асоціації, присутніх на
засіданні Загальних зборів.
 
    8. Джерела надходження і порядок використання коштів
    та іншого майна Асоціації, порядок ведення звітності
           та здійснення контролю
 
   8.1. Джерелами формування майна Асоціації є:
 
   вступні та членські внески;
 
   благодійні внески і пожертвування фізичних та юридичних осіб
у грошовій і майновій формі;
 
   кошти або майно, що надходять безоплатно або як безповоротна
фінансова допомога;
 
   міжнародна технічна допомога;
 
   інші джерела, дозволені законодавством.
 
   Вступні та  щорічні членські внески можуть прийматися у
грошовій і майновій формі.
 
   Вирішення питань  щодо  розширення  джерел  фінансування
Асоціації належить до повноважень Правління.
 
   Асоціація може мати у власності рухоме та нерухоме майно,
матеріальні і нематеріальні активи, кошти, а також інше придбане
на законних підставах рухоме та нерухоме майно.
 
   У разі припинення членства в Асоціації майно та кошти,
передані у власність Асоціації її членами, не повертаються.
 
   8.2. Майно та кошти використовуються Асоціацією для виконання
її статутних завдань і не можуть використовуватися для інших
цілей.
 
   Майно та кошти Асоціації використовуються для:
 
   оплати праці працівників, а також інших осіб, що залучаються
до роботи за трудовими договорами (контрактами);
 
   виплати відшкодування, пов'язаного з орендою приміщень, їх
експлуатацією, ремонтом тощо;
 
   видання інформаційної та іншої поліграфічної продукції;
 
   оплати витрат, пов'язаних із відрядженнями, транспортними,
поштовими, телеграфними, телефонними та іншими послугами;
 
   цільового фінансування окремих програм, освітніх заходів;
 
   відшкодування інших витрат, пов'язаних із досягненням мети
Асоціації та виконанням нею завдань.
 
   З метою виконання статутних завдань Асоціація має право
утворювати в установленному законом порядку підприємства, установи
або організації.
 
   8.3. Асоціація та утворені нею  підприємства  ведуть  в
установленому законом порядку оперативний та бухгалтерський облік,
статистичну звітність, сплачують  податки  та  вносять  інші
обов'язкові платежі.
 
   Державний контроль  за  діяльністю Асоціації здійснюється
згідно із законодавством.
 
     9. Розмір та порядок сплати членських внесків
 
   9.1. Розмір  вступного  та  щорічних  членських  внесків
визначається Загальними зборами двома третинами голосів загальної
кількості членів Асоціації.
 
   9.2. Члени Асоціації сплачують членські внески у встановлений
Загальними зборами строк.
 
       10. Порядок затвердження та використання
            символіки Асоціації
 
   10.1. Власна символіка (емблема) Асоціації затверджується
Правлінням і використовується на бланку та печатці Асоціації, її
регіональних відділень.
 
   Символіка зображується    на    друкованій     та
рекламно-інформаційній продукції, відео- і фотоматеріалах, що
видаються (виготовляються) Асоціацією або на її замовлення.
 
     11. Порядок внесення змін до Статуту Асоціації
 
   11.1. Єдиним статутним документом Асоціації є його Статут.
 
   11.2. Зміни, внесені до  цього  Статуту,  затверджуються
Загальними  зборами  та  підлягають  обов'язковій  державній
реєстрації.
 
   Зміни до Статуту підписує Голова Асоціації або за рішенням
Загальних зборів перший заступник Голови.
 
   Підпис представника колективного члена Асоціації на Статуті
може засвідчуватися печаткою відповідної юридичної особи.
 
        12. Порядок припинення Асоціації.
     Вирішення майнових питань у разі її ліквідації
 
   12.1. Асоціація припиняється шляхом її реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
 
   Реорганізація або  ліквідація  Асоціації  проводиться  за
рішенням Загальних зборів відповідно до цього Статуту або за
рішенням  суду  у  випадках  та  в  порядку,  передбачених
законодавством.
 
   У разі коли кількість членів Асоціації стає меншою, ніж
передбачено для її створення, Мін'юст звертається до суду для
скасування державної реєстрації Асоціації, що тягне за собою
припинення юридичної особи.
 
   12.2. У разі реорганізації Асоціації сукупність її прав та
обов'язків переходить до правонаступника.
 
   Майно та кошти Асоціації у разі його ліквідації не можуть
бути розподілені між членами Асоціації.
 
   Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію  Асоціації
Загальними зборами приймається рішення про використання майна та
коштів Асоціації, що залишилися після проведення всіх необхідних
розрахунків (з оплати праці працівників, виконання зобов'язань
перед бюджетом, банками та іншими кредиторами), на статутні цілі.
У  випадках, передбачених законом, зазначені майно та кошти
Асоціації спрямовуються в дохід держави.
 
   Усі спори щодо майнових питань вирішуються  в  судовому
порядку.
 
 
        МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОРЯДКУ
        УТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ
           СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ РАД
 
   1. Сільські, селищні ради, які виявили бажання об'єднатися у
Всеукраїнську асоціацію  сільських,  селищних  рад  (далі  -
Асоціацію), приймають на сесії ради рішення про ініціювання
створення Асоціації, в якому визначаються особи, уповноважені
брати участь в установчих зборах (конференції, з'їзді) Асоціації.
 
   У такому рішенні визначається обсяг повноважень уповноважених
радою осіб, до яких належить:
 
   1) участь:
 
   - у вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, на
Загальних Зборах уповноважених представників членів Асоціації або
у  складі її органів управління в порядку, визначеному цим
Статутом;
 
   - в усіх заходах Асоціації;
 
   - у засіданнях органів державної влади, на яких розглядаються
питання, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;
 
   2) внесення пропозицій щодо діяльності Асоціації;
 
   3) одержання методичної, правової та інформаційної допомоги у
вирішенні питань, що стосуються інтересів територіальної громади;
 
   4) здійснення інших повноважень  відповідно  до  Статуту
Асоціації.
 
   Рішення сільської та селищної ради засвідчуються печаткою.
 
   2. Підготовка проектів установчих документів Асоціації, до
яких належать Статут Асоціації та рішення (протокол) установчих
зборів (конференції, з'їзду) про утворення Асоціації.
 
   3. Проведення установчих зборів (конференції, з'їзду) про
утворення Асоціації, на яких повинні бути присутні уповноважені
сільськими  та селищними радами особи згідно із зазначеними
рішеннями рад. Учасники установчих зборів (з'їзду або конференції)
обирають головуючого та секретаря установчих зборів Асоціації
(тимчасову президію).
 
   На установчих зборах (з'їзді або конференції):
 
   1) приймається  рішення  про  утворення  Асоціації,  яке
оформлюється протоколом. Протокол підписує головуючий на засіданні
та члени тимчасової президії Асоціації;
 
   2) затверджується Статут Асоціації;
 
   3) обираються Голова та  інші  посадові  особи,  органи
управління Асоціації;
 
   4) визначається місцезнаходження Асоціації;
 
   5) розглядаються питання, пов'язані з діяльністю регіональних
відділень Асоціації;
 
   6) визначаються уповноважені особи, які забезпечують:
 
   підготовку:
 
   - відомостей про осіб, які входять до виконавчого органу
Асоціації (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце
проживання, найменування займаної в Асоціації посади,  місце
основної роботи);
 
   - реєстраційної картки відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
( 755-15 );
 
   - документа, що підтверджує юридичну адресу Асоціації;
 
   сплату реєстраційного  збору  за  проведення  державної
реєстрації у розмірі, визначеному Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців"
( 755-15 );
 
   7) визначаються уповноважені особи, які забезпечують подання
установчих  документів  Мін'юсту  для  проведення  державної
реєстрації.
 
   4. Після проведення установчих зборів (конференції, з'їзду)
уповноважені особи подають Мін'юсту такі документи:
 
   1) протокол  установчих  зборів  (конференції,  з'їзду)
Асоціації;
 
   2) Статут Асоціації (у двох примірниках);
 
   3) копії рішень усіх сільських, селищних рад, прийнятих
відповідно  до частини першої статті 8 Закону України "Про
асоціації органів  місцевого  самоврядування"  (  1275-17  ),
засвідчені їх печатками;
 
   4) відомості про осіб, які входять до виконавчого органу
Асоціації (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце
проживання,  найменування займаної в Асоціації посади, місце
основної роботи);
 
   5) реєстраційну картку, що заповнюється відповідно до Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців" ( 755-15 );
 
   6) документ про сплату реєстраційного збору за проведення
державної реєстрації у розмірі, визначеному Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
( 755-15 );
 
   7) документ, що підтверджує юридичну адресу Асоціації.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner