Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 13-411/3933-11169 від 10.06.2009

Роз'яснення щодо особливостей заповнення статистичних звітів про валютні операції банків


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент валютного регулювання
 
               Л И С Т
 
         10.06.2009 N 13-411/3933-11169
 
                   Територіальним управлінням
                   НБУ
                   Центральній розрахунковій
                   палаті
                   Департаменту інформатизації
                   Асоціації українських банків
                   Асоціації "Український
                   кредитно-банківський союз"
                   банкам України та їх філіям
 
 
         Роз'яснення щодо особливостей
         заповнення статистичних звітів
          про валютні операції банків
 
 
   У зв'язку  зі  змінами, внесеними у Правила організації
статистичної звітності, що подається до Національного  банку
України (далі - Правила), затвердженими постановою Правління
Національного банку України від 09.04.2009 N 204 ( z0402-09 )
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 30.04.2009 за
N 402/16418), на запити банків надаємо тимчасові (до внесення
відповідних  змін  до  Правил ( z0402-09 )) пояснення щодо
особливостей складання окремих звітів та порядок їх подання до
Національного банку України:
 
   1) щодо складання звіту за формою N 505 ( z0353-03 ):
   а) в поясненні до заповнення колонки 7 (абзац другий) після
слів "для банку (головний банк)" слова "і філії банку" при
заповненні звіту не застосовуються, при складанні звіту філію
банку слід розглядати як "інший підрозділ банку";
   б) колонки звіту 21 - 23 не заповнюються;
   в) звіт  за  травень  2009  року  надається  за даними
квітня-травня 2009 року.
 
   2) щодо складання звіту за формою N 502 ( za353-03 ):
   а) у  звіті  надається  інформація за окремими статтями
платіжного календаря за операціями в  іноземній  валюті  за
зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами (повний платіжний
календар формується Національним банком України з даних форм
звітності N 500 - 505 ( z0353-03, za353-03 ));
   б) інформація за кредитами, залученими від нерезидентів (у
тому  числі  за позабалансовими зобов'язаннями), у звіті не
відображається;
   в) у звіті відображається строкова (з визначеним строком
погашення) та прострочена заборгованість перед нерезидентами, а
також дивіденди;
   г) розділ "Прогнозні обсяги  платежів"  за  простроченою
заборгованістю  та  у  випадку  дострокового  погашенню  не
заповнюється;
   д) звіт не обмежується лише інформацією про операції через
кореспондентські рахунки банків;
   е) інформація про операції, не пов'язані із зобов'язаннями
перед нерезидентами за цінними паперами та депозитами (інші
операції), надається з кодами 410 - 450 та лише за зобов'язаннями
уповноважених банків перед нерезидентами;
   є) прогнозні обсяги платежів відображаються у помісячному
розрізі на поточний календарний рік починаючи з місяця, наступного
за звітною датою, та на рік, наступний за поточним роком;
   ж) дані з кодом 410 "Зобов'язання за банківськими гарантіями"
надаються у разі наявності отриманої від нерезидента вимоги про
виплату гарантії; гарантії за кредитними операціями до звіту не
включаються;
   з) зобов'язання  за  резервними  акредитивами  можуть
відображатись як зобов'язання за банківськими гарантіями (код 410)
або як зобов'язання за акредитивами (коди 421 та 422);
   і) у разі заповнення даних з кодом 422 у колонці 19 надається
інформація про вид заборгованості, за якою відкрито акредитив;
   ї) дані з кодом 430 надаються за прогнозними обсягами виплат
дивідендів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим
прибутком та згідно з часткою в статутному капіталі;
   й) дані з кодом 440 не включають конверсійні операції;
   к) у разі заповнення даних з кодом 450 у колонці 19 одночасно
надається інформація про вид заборгованості, за якою планується
погашення;
   л) у разі, якщо умовами кредитного договору передбачено
використання  плаваючої  процентної  ставки,  для  розрахунку
процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла
на звітну дату.
 
   3) щодо складання звітів за формами N 503 - 504 ( za353-03 ):
   а) у "шапці" звіту інформація у полі "звіт, що подає банк,
складено на підставі" зазначається: 1 - якщо інформація надається
за даними звіту позичальника-клієнта або позичальника-банку; 2 -
якщо інформація надається за даними попереднього звіту клієнта з
урахуванням здійснених за звітний період операцій за кредитом;
   б) у  "шапці"  звіту поле "балансовий рахунок, за яким
обліковується кредит або з якого здійснено погашення" заповнюється
лише для кредитів, отриманих банками (4 знаки);
   в) у разі, якщо умови погашення заборгованості клієнтами
перед  нерезидентами  за різними траншами одного кредиту не
відрізняються,  інформація  за  такими  траншами  надається
консолідовано по договору;
   г) у разі відсутності реєстраційного номера договору, в тому
числі і за договорами, за якими клієнти відмовились від реєстрації
договорів, реєстраційний номер договору зазначається як НРХХХ.
 
   4) щодо складання звіту за формою N 503 ( za353-03 ):
   а) при заповненні пункту 23 цифровий код "3" зазначається у
випадку, якщо кредит не отриманий, строк дії реєстрації договору
не закінчився.
 
   5) щодо складання звіту за формою N 504 ( za353-03 ):
   а) у разі, коли умовами договору передбачено  погашення
заборгованості  протягом кварталу (місяця, року тощо), тобто
відсутня чітка дата перерахування коштів, інформація про погашення
заборгованості у формі зазначається у останньому місяці періоду
погашення заборгованості;
   б) заповнення форми починається з місяця, наступного за
звітною датою;
   в) у разі, якщо умовами кредитного договору передбачено
використання  плаваючої  процентної  ставки,  для  розрахунку
процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла
на звітну дату.
 
   6) щодо складання звіту за формами N 552 - 555 ( za353-03 ):
   а) розрахунки за платіжними картками міжнародних платіжних
систем (далі - МПС) відображаються за даними клірингових виписок
МПС;
   б) у колонках 7 (форма N 552 ( za353-03 )) та 6 (форма N 555
( za353-03 )) зазначаються тільки для кредитних операцій за
заборгованістю  перед  нерезидентами  цифрові  коди,  що
використовуються НБУ для складання платіжного календаря. У разі,
якщо операція не відноситься до кредитних операцій відповідно до
платіжного календаря, у колонках зазначається 999.
   в) операції неттінгу відображаються за економічним змістом
операцій;
   г) у разі консолідації операцій згідно з п. 4 (форма N 552
( za353-03 )) та п. 2 (форма N 555 ( za353-03 )) пояснень до
заповнення  форми,  відповідно у  колонці  5  (форма  N 552
( za353-03 )) та 4 (форма N 555 ( za353-03 )) зазначається код
резидентності - "1" або "2". Якщо в одній сумі консолідовані
операції резидентів та нерезидентів, відповідно у колонці 5 (форма
N 552 ( za353-03 )) та 4 (форма N 555 ( za353-03 )) зазначається
код "0".
   д) не відображаються кредити на умовах "овернайт", розміщені
на  п'ятницю-понеділок  та святкові дні, якщо вони не були
пролонговані;
   е) у   звіті   не   відображаються   суми   комісій
банків-кореспондентів та інших платежів  банків,  передбачених
договорами про відкриття та ведення кореспондентських рахунків.
 
   7) щодо складання звіту за формою N 552 ( za353-03 ):
   а) у звіті не відображається інформація про надходження (у
тому числі увезення) та продаж банківських металів. Але у звіті
відображаються  суми  іноземної  валюти,  які  надійшли  на
кореспондентський рахунок банку від продажу банківських металів на
зовнішніх ринках (колонка 6, інформація за кодом мети 17 -
зараховано іноземної валюти за операціями з продажу банківських
металів);
   б) у звіті відображається інформація за операціями з переказу
коштів з ЛОРО-рахунків банків-нерезидентів на користь банку (або
його клієнтів), тобто за операціями з надходження в Україну
безготівкових коштів, в яких не задіяні кореспондентські рахунки
банку;
   в) у  звіті  не  відображаються  суми,  зараховані  на
кореспондентський рахунок банку за операціями з купівлі або
продажу іноземної валюти на зовнішніх валютних ринках;
   г) суми покриття по чеках, які надходять від емітентів, у
звіті не відображаються;
   д) у колонці 6 цифровий код мети надходження 02 зазначається
для інвестиційних операцій, які не відображені з кодами 08 та 10;
   е) у  колонці 6 за цифровим кодом мети надходження 10
відображаються надходження  іноземної  валюти  за  операціями
посередників з купівлі-продажу цінних паперів.
 
   8) щодо складання звіту за формою N 555 ( za353-03 ):
   а) у колонці 5 за операціями з погашення клієнтом кредиту,
отриманого від банку-нерезидента застосовуються цифровий код мети
переказу 23 а в колонці 10 зазначається "погашення клієнтом
кредиту, отриманого від банку-нерезидента".
   б) у звіті також відображається інформація про операції з
надходження  коштів  на  ЛОРО-рахунки  банків-нерезидентів за
дорученням банку (або його клієнтів), тобто за операціями з
перерахування безготівкових коштів за межі України, в яких не
задіяні кореспондентські рахунки банку.
 
   Прошу врахувати в роботі надані роз'яснення.
 
 Перший заступник Голови               А.В.Шаповалов
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner