Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 4364/7/23-7017/159 від 03.03.2009

Про розгляд листів щодо фінсанкцій за порушення обліку товарів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         03.03.2009 N 4364/7/23-7017/159
 
            Про розгляд листів
 
 
               (Витяг)
 
   Державна податкова  адміністрація  України  на  запити
регіональних державних податкових адміністрацій щодо правомірності
застосування  до суб'єктів господарювання фінансових санкцій,
передбачених статтею 20 та 21 Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) повідомляє.
 
   Пунктом 12  статті  3  Закону України від 06.07.95 р.
N 265/95-ВР  (  265/95-ВР  )  "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг", із змінами та доповненнями (далі - Закон N 265),
передбачено,  що  суб'єкти  підприємницької  діяльності,  які
здійснюють  розрахункові  операції  в  готівковій  та/або в
безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних
чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані вести у
порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на
складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише
тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу
товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються
за  правилами,  що  не  передбачають ведення обліку обсягів
реалізованих товарів (наданих послуг).
 
   Статтею 6 Закону N 265 ( 265/95-ВР ) передбачено, що облік
товарних запасів фізичною особою - суб'єктом підприємницької
діяльності ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством,
а юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим
підрозділом) - у порядку, визначеному відповідним національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. Облік ведеться з
урахуванням особливостей, встановлених для  суб'єктів  малого
підприємництва. Обов'язок із ведення обліку товарних запасів не
застосовується до  осіб,  які  відповідно  до  законодавства
оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку
придбаних або проданих товарів.
 
   При цьому необхідно враховувати, що відповідно до Указу
Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 ( 727/98 ) "Про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва", із змінами та доповненнями, платники
єдиного податку - юридичні особи ведуть податковий облік за тими
податками, платниками яких вони є згідно з цим Указом. Суб'єкт
малого підприємництва - юридична особа зобов'язана вести Книгу
обліку доходів та витрат і касову книгу.
 
   Форму Книги  обліку  доходів  і  витрат суб'єкта малого
підприємництва - юридичної особи та Порядок її ведення затверджено
наказом Державної податкової адміністрації України від 13.10.98 р.
N 477 ( z0689-98 ), який зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 27.10.98 р. за N 689/3129 (із змінами та доповненнями).
 
   Форма Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні
особи - суб'єкти підприємницької діяльності, визначена Інструкцією
про прибутковий податок з громадян, затвердженою наказом Державної
податкової  адміністрації    України   від 21.04.93 р. N 12
( z0064-93 ), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09.06.93 р. за N 64 (із змінами та доповненнями).
 
   Роз'яснення щодо ведення обліку доходів та витрат фізичними
особами - суб'єктами підприємницької діяльності та сплати ними
фіксованого податку надано листом ДПА України від 30.08.01 р.
N 11741/7/17-0517 ( v1741225-01 ).
 
   Порядок ведення Книги обліку доходів та витрат громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності (з особливостями її ведення
для сфери торгівлі) (форма N 10) ( z0064-93 ) визначено у  листі
Державної податкової адміністрації  України  від  05.11.97 р.
N 17-011/10-8886 та у постанові Кабінету Міністрів України від
26.09.01 р. N 1269 ( 1269-2001-п ).
 
   Пунктом 8 наказу Державної податкової адміністрації України
від 29.10.99 р. N 599 ( z0752-99 ) "Про затвердження Свідоцтва про
сплату єдиного податку та Порядку його видачі", який зареєстровано
в Міністерстві юстиції України від 02.11.99 р. за N 752/4045,
передбачено, що для визначення результатів власної підприємницької
діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених
господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде
Книгу обліку доходів і витрат згідно із додатком 10 до Інструкції
про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної
державної  податкової  інспекції України від 21.04.93 р. 12
( z0064-93 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
09.06.93 р. за N 64. При цьому обов'язковому заповненню підлягають
лише графи "період обліку", "витрати на виробництво продукції",
"сума виручки (доходу)", "чистий дохід".
 
   Відповідно до  пункту  2 статті 3 Закону України  від
16.07.99 р. N 996-XIV ( 996-14 ) "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) бухгалтерський
облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством.
Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що
використовують  грошовий  вимірник,  ґрунтуються  на  даних
бухгалтерського обліку.
 
   Відповідно до пунктів 1, З і 5 статті  9  Закону N 996
( 996-14 ) підставою для бухгалтерського обліку господарських
операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення
господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені
під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо -
безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування
оброблення  даних  на  підставі  первинних документів можуть
складатися зведені облікові документи. Інформація, що міститься у
прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на
рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного  та
аналітичного  обліку  шляхом  подвійного  запису  їх  на
взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції  в
іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та
платежів по кожній іноземній валюті окремо. Дані аналітичних
рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного
обліку на перше число кожного місяця. Господарські операції
повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному
періоді, в якому вони були здійснені.
 
   Статтею 2 Закону N 996 ( 996-14 ) визначено, що цей Закон
( 996-14  )  поширюється  на всіх юридичних осіб, створених
відповідно  до  законодавства  України,  незалежно  від  їх
організаційно-правових  форм  і  форм власності, а також на
представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які
зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову
звітність згідно з законодавством.
 
   До документів, що з підставою для оприбуткування товару, як
правило, належать накладні та товарно-транспортні накладні. Такі
документи є підставою для  внесення  записів  до  облікових
бухгалтерських  реєстрів.  Відсутність  відповідних  первинних
документів, які підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей,
є порушенням установленого порядку ведення бухгалтерського обліку.
 
   Згідно із статтею 20 Закону N 265 ( 265/95-ВР ) до суб'єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію товарів, які
не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова
санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів за
цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
 
   Приписами статті 21 Закону N 265 ( 265/95-ВР ) встановлено,
що до суб'єктів підприємницької діяльності, що не ведуть або
ведуть з порушенням встановленого порядку облік товарів за місцем
реалізації та зберігання, застосовується фінансова санкція у
розмірі подвійної вартості необлікованих товарів  за  цінами
реалізації,  але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
 
   Враховуючи вищевказане, Державна  податкова  адміністрація
України зазначає про втрату чинності листів ДПА України від
21.02.02 р. N 3187/7/23-3117 ( v3187225-02 ) стосовно обліку
товарних  запасів  за  місцем їх реалізації та від 14.07.03 р.
N 10974/7/23-2117 ( v2117225-03 ) про надання роз'яснення (щодо
РРО).
 
 Заступник Голови                     Н.Рубан<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner