Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 264/7/12-0117 від 10.01.2009

Про набрання чинності Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування з Йорданією


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
          10.01.2009 N 264/7/12-0117
 
                   Державним податковим
                   адміністраціям в Автономній
                   Республіці Крим, областях,
                   мм. Києві і Севастополі
 
 
     Про набрання чинності Конвенцією про уникнення
        подвійного оподаткування з Йорданією
 
 
   Державна податкова адміністрація України доводить до відома
та  врахування  в  роботі, що за повідомленням Міністерства
закордонних справ України (лист від 19.12.2008 N 72/16-612/1-3859)
23 жовтня 2008 року набрала чинності Конвенція між Урядом України
і Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про уникнення
подвійного  оподаткування та запобігання податковим ухиленням
стосовно податків на доходи та капітал і Протокол  до неї
( 400_012  ),  підписані 30 листопада 2005 р., ратифіковані
Верховною Радою України 3 вересня 2008 р. (Закон України N 358-VI
( 358-17 )).
 
   Положення цієї Конвенції ( 400_012 ) застосовуються:
   а) стосовно податків, що утримуються у джерела (дивіденди,
проценти, роялті), щодо сум доходу, отриманих на або після 1 січня
2009 р.;
   б) стосовно  інших  податків на доходи або капітал, що
стягуються протягом будь-якого податкового періоду, що починається
на або після 1 січня 2009 р.
 
   В Україні положення Конвенції ( 400_012 ) застосовуються до
податків, що справляються згідно  з  Законом  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та Законом
України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ).
 
   Ця Конвенція ( 400_012 ) буде також застосовуватись до
будь-яких ідентичних або значним чином подібних податків, які
будуть справлятися в Україні після дати підписання цієї Конвенції
на додаток до існуючих податків або замість них.
 
   Конвенція ( 400_012 ) застосовується до осіб (юридичних та
фізичних), які є резидентами однієї з держав - України або
Йорданії,  або  резидентами обох держав. Для цілей Конвенції
( 400_012 ) вираз "резидент Договірної Держави" означає будь-яку
особу, яка за законодавством цієї Держави підлягає оподаткуванню в
ній на підставі місця проживання, постійного місця перебування,
місця  управління,  місця реєстрації або іншого аналогічного
критерію,  а  також  включає  цю  Державу  і  будь-яку  її
адміністративно-територіальну одиницю чи місцевий орган влади. Цей
термін, проте, не  включає  будь-яку  особу,  яка  підлягає
оподаткуванню в цій Державі лише стосовно доходів із джерел у цій
Державі або стосовно капіталу, що в ній знаходиться.
 
   Якщо згідно з вищенаведеним визначенням фізична особа є
резидентом обох  Договірних  Держав,  Конвенцією ( 400_012 )
встановлено відповідні правила, за  якими  можна  визначити,
резидентом якої з двох Держав буде вважатися ця особа для цілей
оподаткування.
 
   Відповідно до положень статті 7 Конвенції ( 400_012 ), якщо
йорданське  підприємство здійснює підприємницьку діяльність в
Україні через розташоване в Україні постійне представництво, то
прибуток цього підприємства може оподатковуватись в Україні, але
тільки щодо тієї частини прибутку, яка стосується: 1) цього
постійного представництва; 2) продажу в Україні товарів чи виробів
такого самого або аналогічного характеру з товарами або виробами,
що  продаються  через  постійне  представництво;  3)  іншої
підприємницької діяльності  такого  самого  або  аналогічного
характеру,  яка  здійснюється  в  Україні через це постійне
представництво. Причому до такого  постійного  представництва
відносять прибуток, який воно могло б одержати, якби було окремим
та самостійним підприємством, що здійснює таку саму або аналогічну
діяльність у таких самих або аналогічних умовах, і діяло б в
повній незалежності від підприємства, постійним представництвом
якого воно є.
 
   Податок на прибуток постійного представництва визначається
відповідно до пункту 13.8 статті 13  Закону  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон)
та Порядку складання розрахунку податку на прибуток нерезидента,
що проводить діяльність на території України через постійне
представництво, затвердженого наказом ДПА України від 31.07.97 р.
N 274 ( z0352-97 ) та зареєстрованого Міністерством юстиції
України 28 серпня 1997 р. за N 352/2156 (із  змінами  та
доповненнями).
 
   Чинне законодавство  України  дає  узагальнене визначення
терміна "постійне  представництво" (п. 1.17 статті 1 Закону
( 334/94-ВР )). В Конвенції ( 400_012 ) цей термін розглядається
більш детально, обумовлюються випадки,  коли  діяльність  не
розглядається  як  така, що утворює постійне представництво.
Зокрема, будівельний майданчик, будівельний, складальний  або
монтажний  об'єкт чи пов'язана з ними наглядова діяльність,
утворюють постійне представництво, лише якщо тривалість робіт,
пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує 9
місяців. Надання послуг, технічних  послуг,  у  тому  числі
консультативних, підприємством через співробітників або інший
персонал, найнятий підприємством для таких цілей,  утворюють
постійне представництво тільки у тому разі, якщо діяльність такого
характеру (у рамках одного й того самого або пов'язаного з ним
проекту) триває протягом періоду (періодів), які перевищують у
сукупності шість місяців у будь-якому дванадцятимісячному періоді.
 
   Доходи, що одержуються резидентом Йорданії від нерухомого
майна, яке знаходиться в Україні, та доходи від відчуження такого
майна будуть оподатковуватись в Україні. При цьому треба брати до
уваги, що вищезазначене положення буде застосовуватись до доходів,
що одержуються від прямого використання, здавання в оренду або
використання в будь-якій іншій формі нерухомого майна. Морські,
річкові та повітряні судна не розглядаються як нерухоме майно.
 
   Прибутки, одержані підприємством Йорданії від експлуатації
морських або повітряних суден у міжнародних перевезеннях, не
підлягають оподаткуванню в Україні.
 
   Що стосується оподаткування так званих пасивних  доходів
(дивідендів, процентів, роялті), одержуваних з джерел в Україні
резидентом Йорданії, який не здійснює підприємницьку діяльність в
Україні через постійне представництво, такі доходи підлягають
оподаткуванню в Україні (підпункти "а", "б", "в" пункту 13.1 та
пункт 13.2 статті 13 Закону ( 334/94-ВР )), але згідно з
положеннями Конвенції ( 400_012 ) право України як країни -
джерела доходу обмежене певною, встановленою у відповідних статтях
Конвенції ставкою оподаткування.
 
   Якщо фактичним власником дивідендів є компанія - резидент
Йорданії,  яка  володіє безпосередньо принаймні 25% капіталу
компанії - резидента України, що сплачує дивіденди, то податок, що
стягується в Україні, обмежується ставкою 10% від загальної суми
дивідендів. В інших випадках - 15% від загальної суми дивідендів.
 
   Оподаткування процентів, що виникають в Україні і сплачуються
резиденту Йорданії, що є фактичним власником цих процентів,
обмежується в Україні ставкою 10% від загальної суми процентів.
 
   Незважаючи на попереднє положення, проценти, що виникають в
Україні, підлягають звільненню від оподаткування в Україні, якщо
вони одержуються і дійсно належать Урядові Йорданії, у тому числі
її місцевим органам влади, адміністративно-територіальній одиниці,
Центральному банку чи будь-якій іншій фінансовій організації, яка
контролюється цим Урядом і капітал якої знаходиться у повному
володінні Уряду Йорданії.
 
   Оподаткування в Україні доходів у вигляді роялті, що виникли
в Україні і сплачуються резиденту Йорданії, який є фактичним
власником таких роялті, обмежується ставкою 10% загальної суми
роялті.
 
   Вищезазначені положення  щодо  оподаткування  дивідендів,
процентів і роялті за пільговими ставками не застосовуються в
Україні,  якщо фактичний власник таких доходів є резидентом
Йорданії, але здійснює свою діяльність в Україні через постійне
представництво  (постійну  базу),  і холдинг, стосовно якого
сплачуються дивіденди, або боргова вимога, на підставі якої
сплачуються  проценти, або право, стосовно якого сплачуються
роялті, дійсно відносяться до цього постійного представництва. У
такому випадку ці види доходу вважаються одержаними через постійне
представництво.
 
   Конвенція ( 400_012 ) також встановлює, що доход, одержаний
фізичною особою - резидентом Йорданії щодо професійних послуг чи
іншої діяльності незалежного характеру (незалежної  наукової,
літературної, художньої, освітньої або викладацької діяльності, а
також від незалежної діяльності лікарів, адвокатів, інженерів,
архітекторів, стоматологів і бухгалтерів), буде оподатковуватись в
Україні, якщо: 1) ця особа володіє в Україні постійною базою, що
використовується нею з метою здійснення своєї діяльності; або 2)
якщо ця особа перебуває в Україні протягом періоду, що становить у
сукупності 183 дні у будь-якому дванадцятимісячному періоді, що
починається або закінчується у відповідному фінансовому році (у
такому разі оподаткуванню підлягає тільки та частина доходу, що
отримується від діяльності цієї особи в Україні); або 3) якщо
винагорода  за  діяльність цієї особи в Україні сплачується
резидентом України або витрати зі сплати винагороди  несуть
постійне представництво або постійна база, розташовані в Україні
(у такому разі тільки та частина винагороди, яка отримується у
зв'язку з цим, може оподатковуватись в Україні).
 
   Платня, заробітна  плата та інші подібні винагороди, що
одержуються фізичною особою - резидентом Йорданії у зв'язку з
роботою  за  наймом,  що здійснюється в Україні, підлягають
оподаткуванню в Україні. Така винагорода не підлягає оподаткуванню
в Україні лише за умови одночасного виконання наступних трьох
умов:
   1) одержувач  перебуває  в Україні протягом періоду або
періодів, що не перевищують у сукупності 183 днів у будь-якому
дванадцятимісячному періоді, що починається або закінчується у
відповідному фінансовому році; та
 
   2) винагорода сплачується наймачем або від імені наймача,
який не є резидентом України; та
 
   3) витрати  зі  сплати  винагород  не  несуть  постійне
представництво або постійна база, які наймач має в Україні.
 
   Незважаючи на  попередні  положення,  винагорода,  яка
одержується у зв'язку з роботою за наймом, що здійснюється на
борту морського або повітряного судна, яке експлуатується в
міжнародних   перевезеннях   підприємством  України,  буде
оподатковуватись лише в Україні.
 
   Заробітна плата, платня та інші подібні винагороди,  що
отримуються резидентом Йорданії як посадовою особою, що обіймає
вищу керівну посаду в компанії, яка є резидентом України, а також
директорські гонорари та інші аналогічні виплати, які одержуються
резидентом Йорданії як членом ради директорів компанії, яка є
резидентом України, підлягають оподаткуванню в Україні.
 
   Незалежно від попередніх положень доход фізичної особи -
резидента Йорданії, що одержується в Україні від здійснення
особистої діяльності у якості працівника мистецтв (артиста театру,
кіно, радіо, телебачення або музиканта) або спортсмена, буде
оподатковуватись в Україні.
 
   Незважаючи на попередні положення, доход фізичної особи -
резидента Йорданії від особистої діяльності в Україні у якості
працівника  мистецтв  або  спортсмена  буде  звільнений  від
оподаткування в Україні, якщо така діяльність значним чином
фінансується за рахунок суспільних фондів України та Йорданії або
якщо ця діяльність виконується на підставі угоди або домовленості
про культурне співробітництво між Україною і Йорданією.
 
   Платежі, що одержуються для цілей оплати проживання, навчання
або професійної підготовки студентом, стажистом або практикантом,
який є або був безпосередньо до приїзду в Україну резидентом
Йорданії і перебуває в Україні виключно з метою навчання чи
професійної підготовки, не оподатковуються в Україні за умови, що
такі платежі здійснюються з джерел, які знаходяться за межами
України.
 
   Право на використання переваг Конвенції ( 400_012 ) надається
відповідно до Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування
доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними
договорами України про  уникнення  подвійного  оподаткування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня
2001 р. N 470 ( 470-2001-п ).
 
   Доведіть зазначене до підпорядкованих державних податкових
інспекцій.
 
 Заступник Голови                    С.І.Лекарь
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner