Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 17143/7/23-4017 від 22.08.2008

Щодо організації контрольно-перевірочної роботи


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         22.08.2008 N 17143/7/23-4017
 
 
     Щодо організації контрольно-перевірочної роботи
 
 
   Державна податкова адміністрація України повідомляє, що з
метою забезпечення єдиного підходу при організації та проведенні
перевірок платників податків наказом ДПА України від 27.05.2008 р.
N 355 ( v0355225-08 ) затверджено Методичні рекомендації щодо
порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової
служби при організації та проведенні перевірок платників податків
(далі - Методичні рекомендації).
   У цих Методичних рекомендаціях ( v0355225-08 ) врегульовано
велику кількість проблемних питань, що виникають при здійсненні
перевірок, зокрема:
   - упорядковано  порядок  взаємодії  між підрозділами при
плануванні та організації перевірок, розшуку платників податків;
   - упорядковано порядок взаємодії між підрозділами органів ДПС
при організації перевірок платників податків, які мають філії,
відділення та інші відокремлені підрозділи;
   - упорядковано  дії  працівників  органів  ДПС  у  разі
неможливості проведення перевірки у зв'язку з відсутністю платника
податків за місцезнаходженням, відмови платника податків від
проведення перевірки та при виникненні інших проблемних питань;
   - упорядковано порядок розгляду спірних питань та заперечень
до актів перевірок;
   - затверджено форму направлення для проведення перевірок по
контролю за здійсненням суб'єктами господарювання розрахункових та
касових операцій, наявністю патентів і ліцензій та журнал для їх
реєстрації.
   Крім того,  Методичними  рекомендаціями  ( v0355225-08 )
визначено, що проводити чи очолювати планову або позапланову
перевірку може податковий орган будь-якого рівня, у тому числі ДПА
України, ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а не
лише орган, на обліку в якому перебуває платник податків. За
рішенням  відповідного  вищестоящого  податкового  органу  до
проведення такої перевірки можуть бути залучені працівники інших
податкових органів, у тому числі на обліку в якому перебуває
платник податків.
   Зазначені норми базуються на тому, що відповідно до статей 8
та 9 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 )
"Про державну податкову службу в Україні" ДПА України, ДПА в АР
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі виконують безпосередньо,
а також організовують роботу державних податкових адміністрацій та
інспекцій, пов'язану, зокрема, із  здійсненням  контролю  за
своєчасністю,  достовірністю,  повнотою нарахування та сплати
податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за валютними
операціями, додержанням порядку проведення готівкових розрахунків,
наявності ліцензій і торгових патентів.
   Крім того, згідно з Положенням про  Державну  податкову
адміністрацію України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 26 травня 2007 року N 778 ( 778-2007-п ), зі змінами
та  доповненнями, а також Положенням про державну податкову
адміністрацію в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві
та Севастополі, затвердженим наказом ДПА України від 23.10.2007 р.
N 601 ( z1261-07 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
12.11.2007 р. за N 1261/14528, до прав та обов'язків ДПА України
та ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі віднесено і
проведення документальних невиїзних, планових та позапланових
виїзних  перевірок  платників  податків  щодо  своєчасності,
достовірності,  повноти нарахування і сплати податків, інших
платежів, дотримання валютного та іншого законодавства.
   У разі коли планову виїзну або позапланову виїзну перевірку
платника податків очолює (проводить) ДПА України, ДПА в АР Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі(далі - орган ДПС вищого рівня),
а не орган ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, слід
врахувати таке:
 
   1. Орган ДПС вищого рівня, що  очолює  планову  виїзну
перевірку,  відповідно  до  пункту 1.3 розділу I Методичних
рекомендацій ( v0355225-08 ) зобов'язаний забезпечити направлення
платнику  податків повідомлення про проведення перевірки (із
зазначенням у ньому назви органу ДПС, що буде її очолювати) у
порядку та терміни, передбачені Законом України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), а також інформування інших
контролюючих органів відповідно до Порядку координації проведення
планових  виїзних  перевірок  органами  виконавчої  влади,
уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою
податків та  зборів  (обов'язкових  платежів),  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 619
( 619-2005-п ). При цьому з метою дотримання  передбачених
законодавством прав платника податків, у випадку коли платник
податків, що підлягатиме перевірці, та орган ДПС вищого рівня
розташовані у різних населених пунктах, необхідно забезпечити
завчасне (більше ніж за десять календарних днів) направлення
повідомлення такому платнику податків.
 
   2. У разі прийняття органом ДПС вищого рівня рішення щодо
очолення (проведення) планової виїзної перевірки, такий орган ДПС
зобов'язаний  забезпечити  завчасне,  не  пізніше ніж за 15
календарних днів до початку місяця, в якому заплановано проведення
перевірки, інформування органу ДПС, на обліку в якому перебуває
платник податків, а також відповідної ДПА в АР Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі (у разі якщо перевірку очолює  ДПА
України) про проведення ним перевірки, для:
   - надання ними протягом 3 робочих днів з дня отримання
повідомлення узагальнених матеріалів щодо результатів проведеного
на районному (обласному) рівні доперевірочного аналізу, а також
пропозицій щодо участі його працівників у проведенні перевірки;
   - забезпечення вжиття організаційних заходів щодо проведення
такої перевірки.
   Крім того,  згідно  з пунктом 1.4 розділу I Методичних
рекомендацій ( v0355225-08 ), підрозділом органу ДПС вищого рівня,
що очолює планову перевірку, на відповідному рівні здійснюється
інформування за 10 календарних днів до її початку підрозділів
погашення  прострочених  податкових зобов'язань, оподаткування
юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, економічного аналізу
та прогнозування, податкової міліції, боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, а у разі здійснення платником
податків зовнішньоекономічної діяльності - підрозділів контролю у
сфері ЗЕД з метою визначення їх участі у проведенні перевірки, а
також отримання інформації для проведення доперевірочного аналізу.
   До проведення планової або позапланової виїзної перевірки у
порядку, передбаченому пунктами 1.11 та 1.12 розділу I Методичних
рекомендацій ( v0355225-08 ), можуть  залучатися  працівники
наведених вище підрозділів центрального, обласного і районного
рівнів.
   З метою якісного проведення аналізу фінансово-господарської
діяльності та виявлення ризиків у діяльності платника податків
ефективного здійснення перевірок, проведення донарахувань  та
повного і своєчасного погашення донарахованих сум податків ДПА
України наголошує на необхідності залучення для здійснення таких
перевірок оптимального складу перевіряючих та включення їх в
направлення до початку перевірки.
 
   3. Орган  ДПС  вищого  рівня, працівники якого очолюють
перевірку, зобов'язаний забезпечити складання та вручення платнику
податків  направлення на проведення перевірки, оформленого з
дотриманням вимог Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ). При цьому направлення виписується на бланку
органу ДПС вищого рівня та реєструється у відповідному журналі,
який повинен вестися в цьому органі ДПС, з дотриманням вимог
пункту 1.14 розділу I Методичних рекомендацій ( v0355225-08 ).
 
   4. Орган ДПС вищого рівня, що очолює планову виїзну або
позапланову    виїзну    (за   сукупними   показниками
фінансово-господарської  діяльності)  перевірку,  забезпечує
проведення до початку перевірки доперевірочного аналізу діяльності
платника податків на підставі наявної інформації та баз даних, а
також узагальнених матеріалів щодо результатів проведеного на
районному (обласному) рівні доперевірочного аналізу.
 
   5. У разі коли при  організації  виїзної  планової  чи
позапланової перевірки встановлено відсутність платника податків
(його посадових осіб) за місцезнаходженням, або якщо платник
відмовляється від проведення  перевірки за наявності законних
підстав  для  її  проведення,  або  неможливо  розпочати
перевірку відповідно до пунктів 1.15, 1.16 та 1.17 розділу I
Методичних рекомендацій ( v0355225-08 ) працівниками, що очолюють
перевірку, складаються відповідні акти довільної форми. Зазначені
акти складаються на бланку органу ДПС вищого рівня, реєструються у
Спеціальному журналі реєстрації актів цього органу, який ведеться
за формою згідно з додатком 7 до наказу ДПА  України від
27.04.2006 р. N 225 ( v0225225-06 )  "Про  затвердження нової
редакції зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій
щодо їх оформлення".
   Копії зазначених  актів,  а  також  відповідні  запити
(повідомлення) та матеріали передаються підрозділам податкової
міліції, обліку платників податків та оподаткування юридичних або
фізичних осіб та іншим відповідним підрозділам органу ДПС, на
обліку в якому перебуває платник податків, для вжиття ними
необхідних заходів щодо встановлення місцезнаходження платника
податків, прийняття рішення про застосування адміністративного
арешту  активів такого платника податків та інших, а також
інформування про їх вжиття працівників органу ДПС вищого рівня, що
очолюють перевірку.
   Крім того, у випадках, передбачених пунктами 1.21, 1.23,
1.27 - 1.29,  1.31,  1.35, 1.37 та 1.39 розділу I Методичних
рекомендацій ( v0355225-08 ), працівниками органу ДПС вищого
рівня, що очолювали перевірку, передаються до органу ДПС, на
обліку в якому перебуває платник податків, відповідні запити,
матеріали та відомості, пов'язані із проведенням перевірки, для
вжиття відповідними підрозділами цього органу необхідних заходів,
передбачених   Методичними   рекомендаціями   та   іншими
нормативно-правовими актами ДПА України, а  також  своєчасні
повідомлення про вжиті заходи працівників органу ДПС вищого рівня,
що очолюють перевірку.
 
   6. У разі виникнення спірних питань у  межах  термінів
перевірки, яку очолюють працівники ДПА в АР Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, такі питання виносяться на розгляд
постійних комісій при цій державній податковій адміністрації.
У випадку якщо спірні питання виникли при проведенні перевірки,
яку  очолюють  працівники  ДПА України, такі спірні питання
розглядаються ДПА України.
 
   7. За результатами перевірки на бланку органу ДПС вищого
рівня,  що  очолює  перевірку,  та  у  терміни,  визначені
нормативно-правовими  актами  ДПА  України,  складається  акт
перевірки, який реєструється у відповідному журналі реєстрації
актів цього податкового органу.
   При цьому  податкове  повідомлення-рішення  (рішення  про
застосування штрафних (фінансових)  санкцій)  приймається  та
вручається платнику податків органом ДПС, на обліку в якому
перебуває перевірений платник податків.
   Відповідно  до  пункту  1.27  Методичних рекомендацій
( v0355225-08 ) орган  ДПС  вищого  рівня,  працівники якого
очолювали таку перевірку, надає у встановлені терміни органу ДПС,
на обліку в якому  перебуває  платник  податків,  матеріали
перевірки(включаючи  протокол  у  справі  про адміністративне
правопорушення, у разі наявності у діях посадових осіб платника
податків  складу  адміністративного  правопорушення), а також
висновок довільної форми щодо сум  податків,  які  підлягають
донарахуванню за результатами перевірки (зменшення (збільшення)
сум заявленого бюджетного відшкодування та інше), та сум штрафних
(фінансових) санкцій, що підлягають застосуванню за результатами
перевірки. У разі надходження заперечень до акта перевірки орган
ДПС вищого рівня забезпечує їх розгляд та своєчасне інформування
платника податків та органу ДПС, на обліку в якому він перебуває.
 
   8. Орган ДПС, на обліку в якому перебуває перевірений платник
податків,  приймає за результатами  перевірки  у  встановлені
законодавством    терміни     відповідні     податкові
повідомлення-рішення (рішення  про   застосування   штрафних
(фінансових)  санкцій),  виносить  постанови у  справах  про
адміністративні правопорушення (або направляє відповідні матеріали
до суду).
   Крім того, цей орган ДПС забезпечує проведення процедури
апеляційного узгодження податкових зобов'язань, їх сплату до
бюджету, а також внесення відповідних даних та відомостей до
інформаційних баз даних органів ДПС.
   Водночас слід  зауважити,  що  у разі якщо планову або
позапланову виїзну перевірку платника податків очолює орган ДПС,
на обліку в якому перебуває такий платник податків, а представники
вищестоящого органу беруть участь у її проведенні, повідомлення
платника податків та інших контролюючих органів про проведення
планової  перевірки,  оформлення  направлення  на  проведення
перевірки,  а  також  вжиття  інших передбачених Методичними
рекомендаціями ( v0355225-08 ) та іншими нормативно-правовими
актами ДПА України заходів з питань, пов'язаних з проведенням цієї
перевірки, здійснюється органом ДПС, на обліку в якому перебуває
платник податків.
   Державна податкова  адміністрація  України  направляє  це
роз'яснення для використання у практичній роботі при організації
та  проведенні  перевірок  платників  податків та зобов'язує
управління податкового контролю юридичних осіб ДПА у АР Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити виконання ними та
підпорядкованими  підрозділами  вимог  Методичних рекомендацій
( v0355225-08 )  щодо  належного  оформлення  документів при
організації та проведенні перевірок, ведення відповідних журналів,
а також забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів
при здійсненні контрольно-перевірочної роботи.
 
 Заступник Голови                     Н.Рубан<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner