Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 6/1-603 від 22.04.2008

Щодо проекту Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
   Управління ліцензування, акредитації та нострифікації
 
               Л И С Т
 
           22.04.2008 N 6/1-603
 
                   Ректорам (директорам) вищих
                   навчальних закладів
 
 
   Управлінням ліцензування,  акредитації  та  нострифікації
доопрацьовано з урахуванням отриманих зауважень проект Ліцензійних
умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
 
   Просимо до 15 травня цього року розглянути запропонований
проект і надати свої пропозиції та зауваження.
 
   Інформацію надавати факсом: 246-38-04 або електронною поштою
на адресу: dlan@mon.gov.ua.
 
 Начальник управління               М.В.Михайліченко
 
 
                   Проект
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
 
 
             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
      надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. N 1019
( 1019-2007-п ) "Про ліцензування діяльності з надання освітніх
послуг".
 
   1.2. Ліцензійні  умови  визначають  нормативи  ресурсного
забезпечення освітньої діяльності та інші вимоги.
 
           II. Нормативи та вимоги
 
                              Таблиця
 
         Нормативи та вимоги підготовки
       фахівців з вищою освітою за відповідними
        освітньо-кваліфікаційними рівнями
           денної форми навчання
 
------------------------------------------------------------------
| Назва показника | Значення показника (нормативу) за освітньо- |
|  (нормативу)  |     кваліфікаційними рівнями      |
|         |---------------------------------------------|
|         |  Молодший   |Бакалавр|Спеціаліст|Магістр|
|         |  спеціаліст  |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|    1     |    2    |  3  |  4   |  5  |
|----------------------------------------------------------------|
|            1. Загальні вимоги            |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Результати   |    +    |  +  |  +   |  +  |
|моніторингу ринку |         |    |     |    |
|праці та ринку  |         |    |     |    |
|освітніх послуг, |         |    |     |    |
|погоджені з Радою |         |    |     |    |
|міністрів АРК,  |         |    |     |    |
|обласною,     |         |    |     |    |
|Київською,    |         |    |     |    |
|Севастопольською |         |    |     |    |
|міською державною |         |    |     |    |
|адміністрацією  |         |    |     |    |
|----------------------------------------------------------------|
|   2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої   |
|             спеціальності             |
|----------------------------------------------------------------|
|2.1.       |    100    | 100  |  100  | 100 |
|Забезпеченість  |         |    |     |    |
|дисциплін     |         |    |     |    |
|навчального плану |         |    |     |    |
|науково-     |         |    |     |    |
|педагогічними   |         |    |     |    |
|(педагогічними)  |         |    |     |    |
|працівниками   |         |    |     |    |
|відповідної    |         |    |     |    |
|науково-     |         |    |     |    |
|педагогічної   |         |    |     |    |
|спеціальності,  |         |    |     |    |
|кваліфікації (%) |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.2. Частка    |         |    |     |    |
|лекційних годин  |         |    |     |    |
|дисциплін     |         |    |     |    |
|навчального плану,|         |    |     |    |
|що викладаються  |         |    |     |    |
|науково-     |         |    |     |    |
|педагогічними   |         |    |     |    |
|(педагогічними)  |         |    |     |    |
|працівниками з  |         |    |     |    |
|науковими     |         |    |     |    |
|ступенями та   |         |    |     |    |
|вченими званнями |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.2.1. соціально- |    -    |  75  |  85  | 95  |
|гуманітарного   |         |    |     |    |
|циклу (%)     |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|у тому числі   |    -    |  50  |  50  | 50  |
|науково-     |         |    |     |    |
|педагогічними   |         |    |     |    |
|(педагогічними)  |         |    |     |    |
|працівниками, які |         |    |     |    |
|працюють у даному |         |    |     |    |
|навчальному    |         |    |     |    |
|закладі за    |         |    |     |    |
|основним місцем  |         |    |     |    |
|роботи (%)    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.2.2. природничо-|    -    |  75  |  85  | 95  |
|наукового     |         |    |     |    |
|(фундаментального)|         |    |     |    |
|циклу (%)     |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|- у тому числі за |    -    |  50  |  50  | 50  |
|основним місцем  |         |    |     |    |
|роботи (%)    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|- докторів наук  |    -    |  10  |  20  | 40  |
|або професорів (за|         |    |     |    |
|основним місцем  |         |    |     |    |
|роботи) (%)    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.2.3. професійно-|    -    |  65  |  80  | 90  |
|практичного    |         |    |     |    |
|(фахового) циклу |         |    |     |    |
|(%)        |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|- у тому числі за |    -    |  50  |  50  | 50  |
|основним місцем  |         |    |     |    |
|роботи (%)    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|- докторів наук  |    -    |  10  |  30  | 60  |
|або професорів (%)|         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.3. Частка    |    25    |  -  |  -   |  -  |
|аудиторних годин |         |    |     |    |
|дисциплін     |         |    |     |    |
|навчального плану |         |    |     |    |
|природничо-    |         |    |     |    |
|наукового та   |         |    |     |    |
|професійно-    |         |    |     |    |
|практичного    |         |    |     |    |
|циклів, що    |         |    |     |    |
|виконується    |         |    |     |    |
|педагогічними   |         |    |     |    |
|працівниками вищої|         |    |     |    |
|категорії, які  |         |    |     |    |
|працюють в даному |         |    |     |    |
|навчальному    |         |    |     |    |
|закладі за    |         |    |     |    |
|основним місцем  |         |    |     |    |
|роботи (%)    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.4. Наявність  |    +    |  +  |  -   |  -  |
|кафедр (циклової |         |    |     |    |
|комісії) з    |         |    |     |    |
|природничо-    |         |    |     |    |
|наукової     |         |    |     |    |
|(фундаментальної) |         |    |     |    |
|підготовки    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.5. Наявність  |    +    |  +  |  +   |  +  |
|кафедри (циклової |         |    |     |    |
|комісії) з    |         |    |     |    |
|професійно-    |         |    |     |    |
|практичної    |         |    |     |    |
|(фахової)     |         |    |     |    |
|підготовки, яку  |         |    |     |    |
|очолює фахівець, |         |    |     |    |
|що працює за   |         |    |     |    |
|основним місцем  |         |    |     |    |
|роботи:      |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.5.1. доктор наук|         |    |     |  +  |
|або професор   |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.5.2. кандидат  |         |  +  |  +   |    |
|наук або доцент  |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.5.3. викладачів |    +    |    |     |    |
|вищої категорії  |         |    |     |    |
|або викладач   |         |    |     |    |
|методист     |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.6. Наявність  |         |    |     |  +  |
|аспірантури з   |         |    |     |    |
|наукової галузі  |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|2.7. Частка    |         |  50  |  50  | 50  |
|науково-     |         |    |     |    |
|педагогічних   |         |    |     |    |
|працівників    |         |    |     |    |
|кафедри фахової  |         |    |     |    |
|підготовки з   |         |    |     |    |
|науковими     |         |    |     |    |
|ступенями, вченими|         |    |     |    |
|званнями за    |         |    |     |    |
|основним місцем  |         |    |     |    |
|роботи (%)    |         |    |     |    |
|----------------------------------------------------------------|
|       3. Матеріально-технічне забезпечення       |
|----------------------------------------------------------------|
|3.1. Відповідність|    +    |  +  |  +   |  +  |
|навчальних площ на|         |    |     |    |
|одного студента  |         |    |     |    |
|санітарно-    |         |    |     |    |
|технічним нормам |         |    |     |    |
|ДБН В2.2-3-97   |         |    |     |    |
|( vb117243-96 )  |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|3.2.       |         |    |     |    |
|Забезпеченість  |         |    |     |    |
|навчального    |         |    |     |    |
|процесу та    |         |    |     |    |
|науково-дослідної |         |    |     |    |
|роботи:      |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|- спеціалізованими|    100    | 100  |  100  | 100 |
|лабораторіями,  |         |    |     |    |
|кабінетами тощо  |         |    |     |    |
|(%)        |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|- обладнанням,  |    +    |  +  |  +   |  +  |
|устаткуванням,  |         |    |     |    |
|необхідним для  |         |    |     |    |
|виконання     |         |    |     |    |
|навчальних планів |         |    |     |    |
|та програм    |         |    |     |    |
|дисциплін     |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|3.3.       |    70    |  70  |  70  | 70  |
|Забезпеченість  |         |    |     |    |
|студентів     |         |    |     |    |
|гуртожитком (у % |         |    |     |    |
|від потреби)   |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|3.4. Кількість  |    6    |  12  |  12  | 12  |
|навчальних    |         |    |     |    |
|комп'ютерів (ПОЕМ)|         |    |     |    |
|на 100 студентів |         |    |     |    |
|ВНЗ        |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|3.5. Наявність  |    +    |  +  |  +   |  +  |
|пунктів харчування|         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|3.6. Наявність  |         |    |     |    |
|спортивної бази: |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|3.6.1. Спортивний |    +    |  +  |  +   |  +  |
|зал        |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|3.6.2. Стадіон  |    +    |  +  |  +   |  +  |
|(спортивний    |         |    |     |    |
|майданчик)    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|3.7. Наявність  |    +    |  +  |  +   |  +  |
|медичного пункту |         |    |     |    |
|----------------------------------------------------------------|
|       4. Навчально-методичне забезпечення        |
|----------------------------------------------------------------|
|4.1. Наявність  |    +    |  +  |  +   |  +  |
|освітньо-     |         |    |     |    |
|кваліфікаційної  |         |    |     |    |
|характеристики  |         |    |     |    |
|фахівця (у т.ч.  |         |    |     |    |
|варіативної    |         |    |     |    |
|компоненти)    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.2. Наявність  |    +    |  +  |  +   |  +  |
|освітньо-     |         |    |     |    |
|професійної    |         |    |     |    |
|програми     |         |    |     |    |
|підготовки фахівця|         |    |     |    |
|(у т.ч.      |         |    |     |    |
|варіативної    |         |    |     |    |
|компоненти)    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.3. Наявність  |    +    |  +  |  +   |  +  |
|засобів      |         |    |     |    |
|діагностики якості|         |    |     |    |
|(у т.ч.      |         |    |     |    |
|варіативної    |         |    |     |    |
|компоненти)    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.4. Відповідність|    +    |  +  |  +   |  +  |
|навчального плану |         |    |     |    |
|освітньо-     |         |    |     |    |
|професійній    |         |    |     |    |
|програмі     |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.5. Наявність  |    100    | 100  |  100  | 100 |
|навчально-    |         |    |     |    |
|методичного    |         |    |     |    |
|забезпечення   |         |    |     |    |
|кожної дисципліни |         |    |     |    |
|навчального плану |         |    |     |    |
|(%):       |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.5.1. Навчальних |    100    | 100  |  100  | 100 |
|програм дисциплін |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.5.2.Планів   |    100    | 100  |  100  | 100 |
|семінарських,   |         |    |     |    |
|практичних    |         |    |     |    |
|занять, завдань  |         |    |     |    |
|для лабораторних |         |    |     |    |
|робіт       |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.5.3. Методичних |    100    | 100  |  100  | 100 |
|рекомендацій з  |         |    |     |    |
|виконання курсових|         |    |     |    |
|робіт (проектів) |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.5.4. Наявність |    100    | 100  |  100  | 100 |
|засобів      |         |    |     |    |
|діагностики якості|         |    |     |    |
|вищої освіти з  |         |    |     |    |
|дисциплін     |         |    |     |    |
|навчального плану |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.5.5.      |    100    | 100  |  100  | 100 |
|Забезпеченість  |         |    |     |    |
|програмами всіх  |         |    |     |    |
|видів практик   |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.5.6. Наявність |    +    |  +  |  +   |  +  |
|методичних    |         |    |     |    |
|рекомендацій з  |         |    |     |    |
|державної     |         |    |     |    |
|атестації     |         |    |     |    |
|студентів     |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.5.7. Навчально- |    100    | 100  |  100  | 100 |
|методичне     |         |    |     |    |
|забезпечення   |         |    |     |    |
|самостійної роботи|         |    |     |    |
|студентів (%)   |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|4.5.8. Наявність |    +    |  +  |  +   |  +  |
|критеріїв     |         |    |     |    |
|оцінювання знань і|         |    |     |    |
|вмінь студентів за|         |    |     |    |
|дисциплінами   |         |    |     |    |
|----------------------------------------------------------------|
|         5. Інформаційне забезпечення         |
|----------------------------------------------------------------|
|5.1.       |    100    | 100  |  100  | 100 |
|Забезпеченість  |         |    |     |    |
|студентів     |         |    |     |    |
|рекомендованими  |         |    |     |    |
|підручниками   |         |    |     |    |
|(навчальними   |         |    |     |    |
|посібниками, в  |         |    |     |    |
|тому числі    |         |    |     |    |
|електронними), що |         |    |     |    |
|містяться у    |         |    |     |    |
|власній бібліотеці|         |    |     |    |
|навчального    |         |    |     |    |
|закладу, з кожної |         |    |     |    |
|дисципліни    |         |    |     |    |
|навчального плану |         |    |     |    |
|(%)        |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|5.2.       |    3    |  4  |  4   |  5  |
|Співвідношення  |         |    |     |    |
|посадкових місць у|         |    |     |    |
|власних читальних |         |    |     |    |
|залах до     |         |    |     |    |
|загального    |         |    |     |    |
|контингенту    |         |    |     |    |
|студентів (%)   |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|5.3.       |    2    |  3  |  5   |  5  |
|Забезпеченість  |         |    |     |    |
|читальних залів  |         |    |     |    |
|вітчизняними та  |         |    |     |    |
|зарубіжними    |         |    |     |    |
|періодичними   |         |    |     |    |
|виданнями з    |         |    |     |    |
|відповідної галузі|         |    |     |    |
|знань (кількість |         |    |     |    |
|видань)      |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|5.4. Можливість  |    +    |  +  |  +   |  +  |
|доступу викладачів|         |    |     |    |
|і студентів до  |         |    |     |    |
|Інтернет як    |         |    |     |    |
|джерела      |         |    |     |    |
|інформації:    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|- наявність    |    +    |  +  |  +   |  +  |
|обладнаних    |         |    |     |    |
|лабораторій    |         |    |     |    |
|------------------+-----------------+--------+----------+-------|
|- наявність    |    +    |  +  |  +   |  +  |
|каналів доступу  |         |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
               ВИМОГИ
 
   1. Нормативи кадрового забезпечення при наданні освітніх
послуг з розширення профілю (підвищення кваліфікації) передбачають
можливість залучення до навчального процесу провідних фахівців
галузі,  а також посадових осіб органів державної влади та
місцевого самоврядування до 70%  від  загальної  чисельності
викладачів (в тому числі за сумісництвом).
 
   2. Загальна   кількість   дисциплін   на   одного
науково-педагогічного (педагогічного)  працівника  не  повинна
перевищувати чотирьох на навчальний рік.
 
   3. Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача
визначається його спеціальністю за дипломом про освіту, науковим
ступенем, вченим званням або наявністю наукових праць, підручників
та наукових посібників з грифом МОН або галузевих міністерств з
відповідної дисципліни у фахових виданнях за останні п'ять років.
 
   4. При  розрахунку  частки  докторів  наук,  професорів
дозволяється враховувати до 1/3 кандидатів наук, доцентів, які
мають стаж безперервної роботи у навчальному закладі не менше
10 років, а також є авторами (співавторами) підручників або
навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти і науки
України.
 
   5. Для спеціальностей за напрямами "Специфічні категорії",
"Національна безпека", "Мистецтво", "Фізичне виховання" та "Спорт"
до викладання можуть залучатися працівники, які мають досвід
роботи у відповідній сфері не менше п'яти років та пройшли
відповідне стажування або підвищення кваліфікації.
 
   6. Наявні  приміщення  (навчальні,  навчально-виробничі,
побутові, спортивні та інші) повинні відповідати санітарним нормам
і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В.2.2-3-97
"Будинки та споруди навчальних закладів" ( vb117243-96 ), що
затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96
N 117 ( v0117243-96 ).
 
   7. За наявності в навчальному закладі заочної форми навчання
матеріально-технічне забезпечення розраховується з коефіцієнтом
0,25  відносно  нормативів  для  денної  форми  навчання.
Навчально-методичне забезпечення повинно бути 100% з розрахунку 1
комплект навчально-методичних матеріалів з кожної дисципліни на 1
студента заочної форми навчання.
 
   8. Забезпечення навчальною літературою вважається 100% при
наявності  одного  підручника  (посібника),  у  тому  числі
електронними, за списком літератури,  рекомендованої  робочою
програмою дисципліни, на трьох студентів денної форми навчання.
 
   9. Забезпечення  навчального закладу на час ліцензування
бакалаврів повинно бути достатнім для першого і другого навчальних
років, а надалі - на кожен навчальний рік, наступний за поточним.
 
             III. Інші вимоги
 
   3.1. Додатковими  вимогами  до  навчальних  закладів, що
здійснюють навчання іноземців за базовими напрямами та підготовка
до вступу у вищі навчальні заклади, є:
   - наявність правової бази, що регламентує в'їзд іноземців в
Україну з метою навчання, перебування в Україні та виїзд на
батьківщину;
   - наявність системи набору на навчання іноземців (офіційні
угоди з іноземними партнерами тощо);
   - наявність  паспортно-візової  служби для обслуговування
іноземців (допускається обслуговування на підставі договорів);
   - наявність  системи  медичного обслуговування іноземців,
страхування їх здоров'я;
   - наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців
та служби безпеки;
   - наявність акредитації ВНЗ в цілому та акредитації заявленої
спеціальності;
 
   3.2. Для надання освітніх послуг з післядипломної освіти
ресурсне забезпечення повинно бути не меншим, ніж для підготовки
фахівців за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.
 
   3.3. Надання освітніх послуг щодо підготовки до вступу у вищі
навчальні  заклади  громадян  України  здійснюється згідно з
Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері загальної
середньої освіти.
 
   3.4. Підготовку бакалавра за скороченим терміном навчання
дозволяється після акредитації напряму підготовки.
 
   3.5. Навчальні заклади, що отримали ліцензію на надання
освітніх послуг, зобов'язані:
   - забезпечувати дотримання вимог Законів України та постанов
Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових
документів Міністерства освіти і науки України;
   - виконувати ці Ліцензійні умови;
   - провадити діяльність відповідно до заявлених під  час
ліцензування навчальних планів і освітніх програм, установлених
обсягів прийому на навчання;
   - надавати особам, які вступають до навчального закладу,
достовірну інформацію (у тому числі шляхом реклами) про умови
приймання, плату за навчання, зміст і форму документів, що
видаються після його закінчення.
 
 Начальник управління
 ліцензування, акредитації
 та нострифікації                 М.В.Михайліченко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner