Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 15/21-426 від 25.03.2008

Щодо Премії найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
           25.03.2008 N 15/21-426
 
                   Проекторам з наукової роботи
                   вищих навчальних закладів
                   III-IV рівнів акредитації,
                   директорам наукових установ,
                   підпорядкованих Міністерству
                   освіти і науки України
 
 
   Згідно з  постановою Верховної Ради України "Про Премію
найталановитішим молодим учених в галузі  фундаментальних  і
прикладних досліджень та науково-технічних розробок" від 16.03.07
N 775-V ( 775-16 ), відповідно до Інструкції про  порядок
висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних
Премій найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і
прикладних  досліджень та науково-технічних розробок (далі -
Інструкція), листа Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради
України (далі - Комітет) від 13.03.08 N 04-22/8-348 просимо до
10.04.08 подати до Міністерства освіти і науки претендентів та
роботи на здобуття премії.
   При поданні  на  премію  претендентів  та робіт просимо
враховувати нижченаведений витяг з Інструкції.
   Премія найталановитішим  молодим  учених   в   галузі
фундаментальних  і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок (далі - Премія) присуджується за видатні досягнення в
галузі фундаментальних   і   прикладних   досліджень   та
науково-технічних розробок. Щороку присуджується 20 премій у
розмірі 20 тис.грн. кожна.
   На здобуття  премії  можуть  висуватись  наукові  праці,
опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх
висунення.
   Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття
премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із
претендентів  повинен  бути безпосереднім учасником виконання
наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок.
   До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавці вже
було удостоєно державних нагород.
   До складу колективу не включаються особи, удостоєні за цю
працю державної нагороди, або включені у поточному році до іншого
колективу  претендентів, праця якого висувається на здобуття
державної нагороди.
   Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не  може
перевищувати 35 років станом на 1 квітня поточного року. Премія
повторно не присуджується.
   Представлення праць  до  Комітету  провадиться  колегією
Міністерства освіти і науки.
   Претенденти подають до департаменту науково-технологічного
розвитку наступні документи:
   коротке резюме,  -  коротке  резюме  (2 примірники), до
1-ї сторінки, у якому вказується назва роботи, прізвища  та
ініціали претендентів, ким висунута і коротка характеристика
роботи, та в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft
Word, розмір шрифту 14). Резюме також подається російською та
англійською мовами.
   - документи - том 1;
   - робота - том 2;
   - додаткові примірники анотації роботи.
 
   1. Загальні вимоги до оформлення документів та матеріалів
робіт.
 
   1.1. Документи  (том  1) і робота (том 2) подаються у
2-х примірниках. Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів
зберігається в організації, яка представила роботу на премію.
 
   1.2. Додаткові анотації роботи подаються у 7-ми примірниках у
вигляді окремих брошур без твердого переплетення.
 
   1.3. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 листів
друкованого тексту. Формат листів - 297х210 мм.
 
   1.4. На обкладинці кожного тому та додаткових примірників
анотації обов'язково вказуються:
   - повна назва організації, яка висуває працю на премію;
   - назва роботи;
   - прізвища, імена та по-батькові претендентів, їх наукові
ступені, вчені звання, посади, місце роботи.
 
   1.5. На початку кожного тому повинен бути опис документів із
зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.
 
   1.6. У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.
 
   1.7. У документах, які подаються, не допускається скорочення
назв вищих  навчальних  закладів,  установ,  організацій  та
нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише
при повторенні раніше розшифрованих назв.
   Роботи, оформлені з порушенням вимог витягу з інструкції до
розгляду не приймаються.
 
   2. Документи - Том 1.
 
   2.1. Лист - подання, у якому  вказується  точна  назва
організації, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та
закінчення,  наукова  значимість,   масштаби   реалізації,
техніко-економічні  показники  та  їх  порівняння  з кращими
вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий  економічний
ефект, прізвище, ім'я, по-батькові, посада та місце роботи кожного
претендента.
   Лист друкується на бланку організації, яка подає роботу,
підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою.
 
   2.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються:
   - повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди
повинна повертатись робота після її розгляду в міністерстві та
Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України (далі -
Комітет), службовий телефон особи, призначеної відповідальною за
ознайомлення з матеріалами роботи та документами за вимогою
представників зацікавлених вищих навчальних закладів, установ і
підприємств, окремих громадян.
 
   2.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту
роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назва
організації,  яка  представляє  роботу.  Дозвіл  підписується
керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл
подається в 1-му примірнику і вкладається (не підшивається) до
першого примірнику документів.
 
   2.4. Анотація роботи (обсяг до 10 сторінок), підписана всіма
претендентами на здобуття премії.
   В анотації роботи, зокрема, вказуються основний зміст роботи,
її науково-технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими
вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі
впроваджена робота, досягнутий економічний ефект.
   Анотація циклу  наукових  праць  повинна  обґрунтовувати
об'єднання їх в єдиний цикл.
 
   2.5. Витяг  з  протоколу  (протоколів)  засідання вченої
(науково-технічної) ради вищого навчального закладу, установи про
висунення роботи та авторського колективу на премію, де вказується
її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. Протокол
з підписами завіряється печаткою.
 
   2.6. Протокол (протоколи) лічильної комісії про результати
таємного голосування за колектив претендентів.  У  протоколі
вказуються результати голосування за кожного кандидата окремо.
Протокол з підписами завіряється печаткою.
 
   2.7. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів,
рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).
 
   2.8. Довідка  про  творчий  внесок у роботу на кожного
претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада
під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка
підписується керівником і головою комітету профспілки (головою
трудового колективу) вищого навчального закладу, установи, де
працює претендент. Підписи скріплюються гербовою печаткою.
 
   2.9. Відомості на претендента (в паперовому та електронному
вигляді):
   - прізвище, ім'я та по-батькові (українською і російською
мовами у відповідності із записом у паспорті у іменному та
давальному відмінках);
   - дата народження;
   - освіта;
   - спеціальність;
   - почесні звання;
   - науковий ступінь та вчене звання;
   - місце роботи;
   - посада;
   - службова адреса та телефони (міський та мобільний);
   - домашня адреса та телефон.
   Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює
претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації,
скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.
   Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості
про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити
міністерство та Комітет.
 
   2.10. Зазначені у пунктах 2.1-2.9 документи, повинні бути
підшиті у швидкозшивачі у вказаній послідовності.
   При повторному  представленні  роботи  її  висунення  та
оформлення документів провадиться заново.
 
   3. Робота - Том 2.
 
   3.1. Робота може бути подана у вигляді:
   - наукової праці (циклу наукових праць) у вигляді реферату
обсягом до 50 сторінок (з переліком монографій, книг, статей, які
входять до даної праці із зазначенням коли і де вони були
опубліковані).
   Монографії та книги подаються у двох примірниках окремо як
додаток до тому 2;
   - опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається
її зміст, результати та  висновки,  відмічається  значимість
одержаних  результатів у порівняні з кращими вітчизняними й
світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий
економічний ефект. У кінці тексту приводиться список основних
публікацій і винаходів по даній роботі.  Ілюстрації  можуть
розмішуватися за текстом або представлятися в альбомі.
   Довідка про  економічну  ефективність,  одержану  від
впровадження  роботи  у  виробництво, підписується керівником
організації, підприємства на якому здійснено це впровадження.
 
   3.2. До 2-го тому включаються:
   - копії основних статей, що відображають зміст роботи;
   - копії авторських свідоцтв, патентів та описів до них (які
відносяться до роботи, що висувається на премію);
   - копії документів про випробування та впровадження роботи у
виробництво.
 
   Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу іноземними
мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та
завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою.
   Копії завіряються підписом відповідальної особи і печаткою.
   Матеріали та документи другого тому, крім монографій  і
підручників, повинні бути переплетені.
   Роботи, які не пройшли відбір у Міністерстві освіти і науки,
до вищих навчальних закладів та наукових установ, які їх висунули
на здобуття премії, не повертаються.
 
 Директор департаменту                В.О.Свіженко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner