Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 10/2-2/270 від 12.02.2008

Щодо оформлення тимчасової декларації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
      Департамент декларування та митних режимів
 
               Л И С Т
 
           12.02.2008 N 10/2-2/270
 
                   Директору Асоціації митних
                   брокерів України
                   Мироненку М.В.
 
 
     ( Додатково див. Лист Державної митної служби
      N 10/1-2/393 ( v_393342-08 ) від 22.02.2008 )
 
 
   Держмитслужбою розглянуто звернення Асоціації митних брокерів
України від 28.12.2007 N 15/107 стосовно проблемних питань, що
виникають при оформленні тимчасової декларації. У зв'язку з цим
повідомляємо.
 
   Відповідно до  абзацу першого статті 82 Митного кодексу
України ( 92-15 ) (далі - Кодекс), якщо декларант з поважних
причин,  перелік  яких  визначається спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, не
може  здійснити  у  повному  обсязі  декларування товарів і
транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України,
безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України
(крім товарів, які переміщуються транзитом  через  територію
України), такі товари можуть бути випущені у вільний обіг у
спрощеному порядку після подання митному органу тимчасової чи
неповної  декларації та під зобов'язання про подання митної
декларації ( za140-07, 910а-2007-п ),  заповненої у звичайному
порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у
вільний обіг.
 
   При цьому перелік причин та умови застосування тимчасової та
неповної декларацій, а також порядок прийняття митним органом
рішення про митне оформлення товарів, заявлених з метою випуску у
вільний обіг, із застосуванням цих декларацій, визначено Порядком
застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до
митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг), затвердженим
наказом Держмитслужби від 30.12.2003 N 932 ( z0066-04 ).
 
   Відповідно до пункту 2.1 Порядку декларування товарів із
застосуванням тимчасової декларації ( z0066-04 ) можливо виключно
за бажанням декларанта, якщо:
   а) товари  переміщуються  трубопровідним  транспортом або
лініями електропередачі;
   б) ціна товару у контракті визначається за формулою;
   в) виникають спірні питання при:
   - визначенні митної вартості товарів;
   - визначенні країни походження товарів;
   - класифікації товарів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ).
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 N 1958
( 1958-2003-п ) затверджено Порядки митного контролю та митного
оформлення газу, нафти, нафтопродуктів, аміаку, що переміщуються
через митний кордон України трубопровідним транспортом, яким
передбачено, що декларування зазначених товарів у режимі імпорту
здійснюється шляхом подання декларантом тимчасової декларації з
наступним  поданням вантажної митної  декларації  ( za140-07,
910а-2007-п ).
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1909
( 1909-2003-п ) затверджено Порядок митного контролю та митного
оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон
України, яким передбачено, що декларування електроенергії у режимі
імпорту здійснюється шляхом  подання  декларантом  тимчасової
декларації з  наступним  поданням вантажної митної декларації
( za140-07, 910а-2007-п ).
 
   Згідно зі статтею 262 Кодексу ( 92-15 ) митна вартість
товарів і метод її визначення заявляються (декларуються) митному
органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон
України шляхом подання декларації митної вартості.
 
   Порядок та умови декларування митної вартості товарів, які
переміщуються  через  митний  кордон  України, встановлюються
Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення декларацій
митної вартості - спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
 
   Відповідно до пункту 3 Порядку декларування митної вартості
товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання
відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.12.2006 N 1766 ( 1766-2006-п ), митна
вартість товарів та метод її визначення декларуються під час
митного оформлення таких товарів шляхом подання декларації митної
вартості.
 
   Відповідно до абзацу четвертого статті 264 Кодексу ( 92-15 )
у разі виникнення потреби в уточненні заявленої декларантом митної
вартості товарів або у разі незгоди декларанта з митною вартістю,
визначеною митним органом, декларант має право звернутися з
проханням надати йому товари, що декларуються, у вільний обіг під
гарантію уповноваженого банку або сплатити податки і збори згідно
з митною оцінкою цих товарів, здійсненою митним органом.
 
   Таким чином, спірні питання при визначенні митної вартості
товарів виникають  після  подання вантажної митної декларації
( za140-07, 910а-2007-п ).
 
   Згідно з пунктом 3 Порядку визначення країни походження
товару,  що  переміщується  через  митний  кордон  України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002
N 1864 ( 1864-2002-п ), відомості про країну походження товару, що
переміщується через митний кордон України, зазначаються в митній
декларації, яка подається митному органу лід час здійснення
митного оформлення у визначеному законодавством  порядку  та
випадках.
 
   Пунктом 5 зазначеного Порядку ( 1864-2002-п ) встановлено, що
у разі коли в декларації про походження товару та в інших
документах, що подаються митному органу для здійснення митного
контролю та митного оформлення, є розбіжності у відомостях про
країну походження товару або митним органом встановлено інші
відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені в
декларації,  декларант  має право надати митному органу для
підтвердження відомостей про заявлену країну походження товару
сертифікат або додаткові відомості, на підставі яких відповідно до
положень Митного кодексу України ( 92-15 ) щодо визначення країни
походження  та  порядку, встановленого Держмитслужбою, митним
органом визначається країна походження товару.
 
   Таким чином, спірні питання при визначенні країни походження
товарів виникають  після  подання вантажної митної декларації
( za140-07, 910а-2007-п ).
 
   Порядком роботи відділу номенклатури та класифікації товарів
регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та
номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань
класифікації товарів, що переміщуються через  митний  кордон
України, затвердженим наказом Держмитслужби від 07.08.2007 N 667
( z0968-07 ), визначено, що спірне питання класифікації питання,
яке  виникає  у  процесі митного контролю щодо однозначного
встановлення правильності заявленого декларантом коду  товару
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
 
   Відповідно до положень Кодексу ( 92-15 ) митний контроль -
сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї
компетенції з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу,
законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи,
міжнародних договорів України, укладених в установленому законом
порядку.
 
   Згідно з абзацом другим статті 43 Кодексу ( 92-15 ) у разі
ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів
митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного
кордону України.
 
   Крім цього,  на  відміну  від зазначених вище випадків,
стаття 313  Кодексу  ( 92-15 ) передбачає, що митні органи
класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних
групувань, зазначених в УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ).
 
   Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних
цілей є обов'язковими для підприємств і громадян.
 
   Відповідно до пункту 2 Порядку здійснення митного контролю й
митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної
декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005
N 314 ( z0439-05 ), для здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів декларант подає до підрозділу митного органу,
посадові особи якого здійснюють митний контроль і митне оформлення
товарів із застосуванням ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) і пропуск
їх через митний кордон України, ВМД, заповнену згідно з обраним
митним режимом, її електронну копію й повний комплект документів,
необхідних для здійснення митного оформлення товарів.
 
   Пунктом 26 зазначеного Порядку ( z0439-05 ) передбачено при
вирішенні спірних питань оформлення запиту до підрозділу, до
компетенції якого віднесено або контроль за виконанням вимог
товарної номенклатури Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) при класифікації товарів для цілей митного
оформлення,  або  контроль за правильністю визначення митної
вартості, або перевірку правильності визначення країни походження
товарів.
 
   Відповідно до  Порядку  роботи  відділу  номенклатури та
класифікації товарів регіональної митниці,  митниці,  відділу
контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці,
митниці  при  вирішенні  питань  класифікації  товарів,  що
переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом
Держмитслужби від 07.08.2007 N 667 ( z0968-07 ), ВНКТ (ВКМВН) має
право готувати запити щодо класифікації товару до митного органу
вищого рівня, якщо не може  самостійно  розв'язати  питання
класифікації товару через його складність.
 
   До моменту прийняття Рішення ВНКТ (ВКМВН) декларант має право
звернутися до митного органу із заявою про випуск товарів, що
декларуються, у вільний обіг у спрощеному порядку із застосуванням
тимчасової чи неповної декларації.
 
   Отже, митне оформлення тимчасової декларації можливе, як
правило, за умови виникнення спірних питань щодо визначення митної
вартості товарів, класифікації та кодування товарів,  країни
походження товару, що виникають під час проведення процедур
митного контролю з товарами, задекларованими за вантажною митною
декларацією ( za140-07, 910а-2007-п ).
 
   Проте, наприклад, при декларуванні енергоносіїв чи у разі
виникнення ситуації, при якій до митного оформлення подається
товар за тимчасовою декларацією, що є ідентичним тому, зразки
якого з попередньої партії направлені для проведення дослідження,
але результати експертизи на момент надходження іншої партії цього
ж товару ще невідомі, можливе подання тимчасової декларації без
попереднього подання  вантажної митної декларації ( za140-07,
910а-2007-п ).
 
 Заступник директора Департаменту
 декларування та митних режимів -
 начальник відділу застосування
 митних режимів                    І.М.Муратов
 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner