Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 11-113/4587-12584 від 05.12.2007

Щодо надання роз'яснення з питань документального оформлення руху коштів на підприємстві роздрібної торгівлі


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         05.12.2007 N 11-113/4587-12584
 
 
   Національний банк України розглянув лист ТОВ щодо надання
роз'яснення з питань документального оформлення руху коштів на
підприємстві роздрібної торгівлі і в межах компетенції повідомляє
таке.
 
   1. Чи  повинен вести касову книгу окремо від головного
підприємства кожен з магазинів (усі вони не зареєстровані як
філії), якщо вся виручка від продажу товарів реєструється ними
через РРО, а інших надходжень магазини не мають (окрім одержання
розмінної монети від головного офісу при відкритті)? Чи повинні
магазини при цьому оформляти:
   а) прибуткові  касові  ордери при  одержанні  готівки,
зареєстрованої через РРО;
   б) видаткові касові ордери при здаванні виручки на інкасацію
або головному офісу для виплати зарплати та на господарські
потреби?
 
   Згідно з частиною четвертою статті 64 Господарського кодексу
України ( 436-15 )  підприємство має право створювати філії,
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не
мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них,
затвердженого підприємством. Крім того, відповідно до пункту 1.2
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 15.12.2004 р. N 637 ( z0040-05 ) (із змінами), яке
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за
N 40/10320 (далі - Положення), до відокремлених  структурних
підрозділів  підприємств  -  юридичних осіб віднесено філії,
представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що
наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи
щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове
право, передбачене законодавством України.
   Таким чином, у разі якщо магазин не підпадає під визначення
"відокремлений підрозділ", виручку від продажу товарів реєструє
через реєстратор розрахункових операцій і здійснює лише операції
щодо одержання розмінної монети від підприємства - юридичної особи
та інкасації виручки (через інкасаторів чи в касу підприємства -
юридичної особи), то такий магазин не оформлює касові операції
касовими ордерами і згідно з вимогами пункту 4.2  Положення
( z0040-05 ) касової книги не веде.
 
   2. Якщо на головного бухгалтера підприємства або на директора
покладено функції касира з укладенням  договору  про  повну
індивідуальну матеріальну відповідальність, то на аркуші касової
книги такий бухгалтер повинен ставити один підпис (тільки за
бухгалтера) чи два: і за бухгалтера, і за касира? У видатковому
касовому ордер і скільки разів (один чи два) має розписуватись
директор та/або головний бухгалтер, на якого покладено функції
касира? Якщо підпис може бути поставлено тільки один раз, то в
якій графі: за директора (або бухгалтера) чи тільки за касира?
 
   Порядок оформлення  касових  документів підприємствами та
організаціями не відноситься до компетенції Національного банку
України.  Положення ( z0040-05 ) лише конкретизує вимоги чинного
законодавства України в частині здійснення операцій з готівкою із
застосуванням касових документів і визначає обов'язки тих, хто їх
здійснює.
   Зокрема, пунктом 3.4 Положення ( z0040-05 ) передбачено, що
видача готівки з кас проводиться за видатковим касовим ордером
(типова форма та обов'язкові реквізити якого затверджені наказом
Міністерства статистики  України  від  15.02.96  р.  N  51
( v0051202-96 )  "Про затвердження типових форм первинного обліку
касових операцій" (далі - наказ Мінстату N 51)). Документи на
видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або
працівник підприємства, який на це уповноважений керівником.
   Усі надходження і видачу готівки підприємства відображають у
касовій книзі, записи в якій здійснюються касиром на підставі
касових ордерів (пункти 4.2 та 4.3 Положення) ( z0040-05 ).
   Відповідно до пункту 4.8 Положення   ( z0040-05 )   на
підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової
його заміни виконання обов'язків касира покладається на іншого
працівника за письмовим наказом керівника. З цим працівником
укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час
виконання ним обов'язків касира.
   Підприємства, штатним розписом яких не передбачено посади
касира, виконання його обов'язків можуть покладати відповідно до
письмового розпорядження керівника на бухгалтера  чи  іншого
працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну
відповідальність.
 
   3. Якщо магазин передає готівку до каси офісу (для оплати
праці тощо), то чи мусить головний бухгалтер, що виконує також
функції касира, розписуватись у видатковому касовому ордері,
оформленому магазином (якщо, звичайно, таке оформлення видаткового
касового ордера потрібне згідно  з  чинним  законодавством)?
Відповідно, коли головний офіс видає готівку у вигляді розмінної
монети касі магазину, то чи повинен касир магазину розписуватись у
видатковому касовому ордері, виписаному головним офісом?
 
   Приймання готівки підприємством - юридичною особою від свого
магазину оформлюється прибутковим касовим ордером з  видачею
квитанції,  що  є  підтвердженням  внесення  коштів до каси
підприємства, а видача розмінної монети підприємством - юридичною
особою своєму магазину - видатковим касовим ордером, формою якого
передбачено наявність особистого підпису та ідентифікація особи,
що отримала готівку (наказ Мінстату N 51) ( v0051202-96 ).
   У свою чергу, приймання магазином розмінної  монети  та
інкасація виручки магазину, що застосовує реєстратор розрахункових
операцій,  відповідно  до  пункту  4.5  Порядку  реєстрації,
опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій
за товари (послуги) ( z0107-01 ), затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації  України  від  01.12.2000  р. N 614
( z0105-01 ), здійснюється з використанням операцій "службове
внесення" та "службова видача".
 
   4-5. Підприємство  сплачує  готівкові  кошти  приватним
підприємцям в оплату товарів або послуг. При цьому незрозуміло,
яким  первинним  документом  такий приватний підприємець має
підтвердити факт одержання від  підприємства  готівки  (крім
видаткової накладної, яка засвідчує передачу підприємству права
власності на товар, але не коштів)? Чи в такому разі досить
видаткового касового ордера, виписаного підприємством за підписом
приватного підприємця як отримувача  коштів,  чи  приватному
підприємцю треба виписувати прибутковий касовий ордер, а квитанцію
з підписом передавати підприємству? Чи має право  приватний
підприємець взагалі одержувати готівкові кошти безпосередньо з
каси підприємства чи тільки від підзвітної  особи  (касира,
директора та інших)?
 
   Як уже зазначалося, видача готівки з каси  підприємства
проводиться за видатковим касовим ордером, типова форма та порядок
оформлення якого визначені наказом Мінстату N 51 ( v0051202-96 ).
   Підтвердженням отримання від підприємства - юридичної особи
готівкових коштів приватним підприємцем є запис у видатковому
касовому ордері щодо найменування, номера, дати та місця видачі
документа, який засвідчує особу одержувача, та підпис цієї особи
із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок -
цифрами)  (пункт 3.5 Положення) ( z0040-05 ). Крім того, у
видатковому  касовому  ордері зазначається підстава для його
складання і перелічуються додані до нього документи.
   Що стосується  приватних  підприємців,  то їх діяльність
регламентується статтею 9 Закону України  "Про  застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування і послуг" ( 265/95-ВР ), а також постановою Кабінету
Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1269 ( 1269-2001-п ) щодо
обов'язкового ведення фізичними особами - підприємцями книг обліку
доходів і витрат.
   Водночас відповідно до статті 3  вищезазначеного  Закону
України ( 265/95-ВР )  суб'єкти підприємницької діяльності, що
здійснюють розрахункові операції в готівковій формі при продажу
товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування
і послуг, зобов'язані видавати особі, яка отримує товар (послугу),
розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної
операції.
   Виходячи з наведеного, вважаємо, що приватний підприємець для
факту продажу товарів (надання послуг) та отримання готівкових
коштів повинен надавати споживачам розрахункові документи, форма і
зміст яких встановлені наказом Державної податкової адміністрації
України від 01.12.2000 р. N 614 ( z0105-01 ).
 
   6. Яким чином має застосовуватися обмеження  у  розмірі
10000 грн. (п. 2.3 Положення про порядок ведення касових операцій
в національній валюті України, затвердженого постановою Правління
НБУ від 15.12.2004 р. N 637) під час розрахунків з приватними
підприємцями через підзвітних осіб без попередньої видачі їм
коштів з каси підприємства (в момент погашення заборгованості
підприємством перед підзвітними особами чи в момент затвердження
авансового звіту)?
 
   Відповідно до пункту 2.3 Положення ( z0040-05 ) гранична сума
готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим
підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або
кількома платіжними документами встановлена постановою Правління
Національного банку України від 09.02.2005 р. N 32 ( z0410-05 ) у
розмірі 10000 (десять тисяч) гривень. Платежі понад зазначену
граничну суму проводяться виключно в безготівковій формі.
   При цьому у разі перевищення граничної суми готівкового
розрахунку порушення зазначеної норми настає в момент здійснення
платежу підзвітною особою.
   Враховуючи, що підзвітна особа діє від імені підприємства, а
також  те,  що  відповідно до чинного законодавства України
підприємство має відшкодувати працівнику його власні готівкові
кошти, що використані ним для вирішення виробничих (господарських)
питань підприємства, то при розрахунках такої особи з приватним
підприємцем на цю операцію поширюються зазначені вище обмеження за
сумою розрахунку, при порушенні яких до підприємства-платника може
застосовуватися штрафна санкція як за перевищення встановленого
ліміту каси (у порядку, передбаченому пунктом 2.3 Положення)
( z0040-05 ).
 
 Виконавчий директор з питань
 готівково-грошового обігу                О.Толстой
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner