Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 01-8/537 від 19.05.2003

Про внесення змін до деяких Інформаційних листів Вищого арбітражного суду України та про відкликання Інформаційних листів Вищого арбітражного суду України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

                       ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТ
 
                      19.05.2003  N 01-8/537
 
                                      Господарські суди України
 
 
         Про внесення змін до деяких Інформаційних листів
       Вищого арбітражного суду України та про відкликання
      Інформаційних листів Вищого арбітражного суду України
 
 
     У  зв'язку  із  змінами, які сталися в чинному законодавстві,
Вищий господарський суд України вважає за необхідне:
 
     I.  Внести  такі  зміни до деяких Інформаційних листів Вищого
арбітражного суду України.
 
     1. В   Інформаційному   листі   від   08.05.92   N    01-8/55
( v8_55800-92  )  "Про деякі питання застосування Указу Президента
України  "Про  заходи   щодо   стимулювання   зовнішньоекономічної
діяльності" виключити останній абзац.
 
     2. В   Інформаційному   листі   від   14.06.93   N   01-8/672
( v_672800-93 ) "Про деякі питання практики  застосування  чинного
законодавства при   вирішенні   господарських   спорів"  виключити
пункт 19.
 
     3.  Останній абзац пункту 6 Інформаційного листа від 27.04.95
N 01-8/281   (   v_281800-95   )   "Про   деякі  питання  практики
застосування окремих  норм  чинного  законодавства  при  вирішенні
спорів" доповнити словом "не" перед словами "про визнання таким".
 
     4.  У  пункті  7 Інформаційного листа від 10.06.96 N 01-8/207
( v_207800-96 ) "Про деякі питання практики  застосування  окремих
норм   чинного   законодавства  при  вирішенні  спорів"  виключити
підпункт 7.6.
 
     5. В   Інформаційному   листі   від   30.09.96   N   01-8/342
( v_342800-96  )  "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства при вирішенні спорів":
 
     5.1. У пункті 2:
     5.1.1. Абзац перший пункту і підпункт 2.1 виключити;
     5.1.2. Підпункт 2.2 вважати пунктом 2;
 
     5.2. Підпункт 11.8 пункту 11 виключити.
 
     6. В   Інформаційному   листі   від   24.01.97   N    01-8/23
( v8_23800-97  )  "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів":
 
     6.1. Виключити пункт 2;
 
     6.2.  В  абзаці четвертому пункту 9 цифру "3" замінити цифрою
"4";
 
     6.3.  В  абзаці  третьому  пункту 12 виключити слова "частини
другої".
 
     7.  У  пункті  7 Інформаційного листа від 15.05.97 N 01-8/167
( v_167800-97  )  "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів" цифри і  слова  "48
Цивільного  кодексу  України,  оскільки  він не відповідає вимогам
закону"  замінити  цифрами  і  словами  "49   Цивільного   кодексу
Української РСР ( 1540-06 )".
 
     8. Доповнити  Інформаційний  лист  від  06.08.97  N  01-8/277
( v_277800-97 ) "Про облікову ставку Національного банку  України"
такими літерами і цифрами:
    "з 04.04.2002 10%
     з 05.07.2002 8%
     з 05.12.2002 7%".
 
     9. В   Інформаційному    листі    від    25.02.98   N 01-8/73
( v8_73800-98  ) "Про Закон України "Про електроенергетику" абзац,
що починається зі слів  "Правопорушення  в  електроенергетиці...",
замінити новими абзацами у такій редакції:
     "Правопорушення    в   електроенергетиці   тягне   за   собою
встановлену  законом відповідальність, зокрема цивільну. У зв'язку
з цим необхідно враховувати таке.
     Відповідно до   статті   203   Цивільного   кодексу   України
( 1540-06  )  в  разі  невиконання   або   неналежного   виконання
зобов'язання  боржником  він зобов'язаний відшкодувати кредиторові
завдані цим збитки, тобто витрати, зроблені кредитором, а також не
одержані кредитором доходи,  які він одержав би, якби зобов'язання
було виконано боржником.
     Водночас згідно  зі статтею 206 названого Кодексу ( 1540-06 )
по окремих видах зобов'язань законодавством може бути  встановлена
обмежена  відповідальність  за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань.
     Відповідно    до    частини    шостої    статті   24   Закону
( 575/97-ВР ) енергопостачальники  несуть  відповідальність  перед
споживачами  електричної  енергії  у розмірі п'ятикратної вартості
недовідпущеної   електричної   енергії    у    разі    переривання
електропостачання  з  вини  енергопостачальника  (згідно з умовами
договору на користування електричною енергією).
     Отже     за    незабезпечення    електроенергією    споживача
енергопостачальник  несе  обмежену  цивільну  відповідальність  на
умовах, визначених статтею 24 Закону ( 575/97-ВР ).
     Частинами п'ятою і шостою статті  26  Закону  (  575/97-ВР  )
передбачено  також  розмір  відповідальності споживачів енергії за
порушення умов договору на користування електричною енергією.
     Стягнення зазначених у цих нормах Закону ( 575/97-ВР ) коштів
здійснюється  на  підставі  належно  обгрунтованих  розрахунків  у
порядку, передбаченому чинним законодавством".
 
     10. В   Інформаційному   листі   від   17.04.98   N  01-8/142
( v_142800-98 ) "Про Статут  залізниць  України"  виключити  абзац
перший пункту 4.
 
     11. В    Інформаційному    листі   від   17.08.98  N 01-8/314
( v_314800-98 ) "Про деякі питання практики  застосування  окремих
норм  чинного  законодавства  у вирішенні спорів" виключити пункти
12, 14 і 15.
 
     12. В  Інформаційному   листі   від   14.10.98   N   01-8/391
( v_391800-98  )  "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів" виключити пункт 7.
 
     13. В   Інформаційному   листі   від   14.01.99   N   01-8/10
( v8_10800-99  )  "Про  Закон України "Про оренду землі" виключити
останній абзац.
 
     14. В   Інформаційному   листі   від   29.01.99   N   01-8/46
( v8_46800-99  )  "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів":
 
     14.1. Абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:
     "Реєстрація   об'єктів   нерухомого  майна  та  прав  на  них
здійснюється  у  Реєстрі прав власності на нерухоме майно згідно з
наказом Міністерства   юстиції   України   від  07.02.2002  N  7/5
( z0157-02 ) "Про затвердження Тимчасового положення  про  порядок
реєстрації  прав  власності  на  нерухоме майно" у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 28.01.2003 N 6/5  (  z0066-03  ).
Функції  Реєстратора  зазначеного  реєстру  здійснюють  комунальні
підприємства бюро технічної інвентаризації (БТІ)";
 
     14.2. В абзаці другому пункту 5 виключити друге речення.
 
     15. В  Інформаційному   листі   від   31.03.99   N   01-8/141
( v_141800-99 ) "Про деякі питання, порушені у доповідних записках
про роботу арбітражних судів у 1998 році" виключити пункт 5.
 
     16. В  Інформаційному   листі   від   21.06.99   N   01-8/292
( v_292800-99   )  "Про  деякі  питання  практики  застосування  у
вирішенні спорів окремих  норм  чинного  законодавства"  виключити
підпункт 1.3 пункту 1.
 
     17. В   Інформаційному   листі   від   07.09.99   N  01-8/418
( v_418800-99 ) "Про Закон України "Про внесення  змін  до  Закону
України "Про банкрутство":
 
     17.1.  Абзац, що починається зі слів "Слід мати на увазі ..."
доповнити  словами:  "З  цього  приводу  див. також Інформаційного
листа Вищого    арбітражного    суду    України   від   26.02.2001
N 01-8/280 ( v_280800-01 )";
 
     17.2.  Абзац,  що починається зі слів "У зв'язку з прийняттям
Закону...", і всі наступні за ним абзаци виключити.
 
     18. В   Інформаційному   листі   від   24.09.99   N  01-8/451
( v_451800-99  )  "Про  деякі  питання  практики  застосування   у
вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства":
 
     18.1. Виключити підпункт 1.2 пункту 1;
 
     18.2. У пункті 2:
     18.2.1. В   абзаці   другому   слова   і    цифри    "абзаців
десятого-чотирнадцятого  пункту  1.7"  замінити словами і цифрами
"пункту 1.8";
     18.2.2. В абзаці третьому слова і цифри "постановами Кабінету
Міністрів України від 23.01.97 N  52  (  52-97-п  )  "Про  порядок
внесення  обов'язкових  платежів  у  разі  імпорту  окремих  видів
товарів" (з наступними змінами) та від 02.04.98 N 419 ( 419-98-п )
"Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих
видів  товарів,   що   імпортуються   суб'єктами   підприємницької
діяльності",  а  також наказом Державної митної служби України від
04.05.98 N 267  (  z0339-98  )  "Про  затвердження  Положення  про
порядок  контролю  за ввезенням на митну територію України окремих
видів товарів" (з наступними змінами)" замінити словами і  цифрами
"постановою Кабінету   Міністрів   України   від  29.03.02  N  390
( 390-2002-п ) "Про ввезення на митну  територію  України  окремих
видів  товарів"  та  наказом  Державної  митної служби України від
02.07.02 N 345  (  z0597-02  )  "Про  затвердження  Положення  про
попередню вантажну митну декларацію".
 
     19. В   Інформаційному   листі   від   30.12.99   N  01-8/612
( v_612800-99  )  "Про  деякі  питання  практики  застосування   у
вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства":
 
     19.1. Пункт 3 виключити;
 
     19.2.  У пункті 7 виключити слова і цифри "так само як і Указ
Президента України від 31.08.98 N 957 ( 957/98 ) "Про  невідкладні
заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій".
 
     20. В  абзаці  другому  Інформаційного  листа  від 14.03.2000
N 01-8/108 ( v_108800-00 ) "Про  відповідальність  за  невиконання
рішень   господарського  суду"  перше  речення  викласти  у  такій
редакції:
     "Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до
виконання  усіма  органами  державної  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  їх  посадовими  особами, об'єднаннями громадян та
іншими  організаціями,  громадянами  та юридичними особами на всій
території  України  (стаття  11  Закону  України  "Про  судоустрій
України" ( 3018-14 )".
 
     21. В  Інформаційному  листі  від   10.05.2000   N   01-8/204
( v_204800-00   )  "Про  деякі  питання  практики  застосування  у
вирішенні спорів окремих  норм  чинного  законодавства"  виключити
підпункт 1.1 пункту 1.
 
     22.  Додаток  "Розмір  мінімальної заробітної плати (МЗП)" до
Інформаційного листа      від      31.05.2000      N      01-8/252
( v_252800-00  )  "Про розмір неоподатковуваного мінімуму і розмір
мінімальної заробітної плати" доповнити пунктами 18  і  19  такого
змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|18. |01.01.2003  |185 грн. |Закон України "Про встановлення     |
|    |            |         |розміру мінімальної заробітної плати|
|    |            |         |на 2003 рік" від 26.12.2002 N 372-IV|
|    |            |         |( 372-15 )                          |
|----+------------+---------+------------------------------------|
|19. |01.07.2003  |237 грн. |Закон України "Про встановлення     |
|    |            |         |розміру мінімальної заробітної плати|
|    |            |         |на 2003 рік" від 26.12.2002 N 372-IV|
|    |            |         |( 372-15 )                          |
------------------------------------------------------------------
 
     23. В   Інформаційному   листі   від  04.12.2000  N  01-8/718
( v_718800-00 ) "Про деякі питання практики  застосування  окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів":
 
     23.1.  В  останньому  абзаці  підпункту  1.4  пункту  1 слово
"недійсного" замінити словом "недійсною";
 
     23.2. Пункт 4 виключити.
 
     24. В  Інформаційному  листі  від   11.12.2000   N   01-8/739
( v_739800-00  )  "Про  Закон України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Законів  України
"Про  державну  виконавчу  службу"  та "Про виконавче провадження"
виключити пункт 7.
 
     25. В  Інформаційному  листі  від   29.12.2000   N   01-8/795
( v_795800-00 ) "Про деякі приписи законодавства про відшкодування
шкоди,  заподіяної  незаконними  діями  державних  і   громадських
організацій":
 
     25.1.  В абзаці п'ятому пункту 1 цифри "164" замінити цифрами
"364";
 
     25.2. В абзаці третьому пункту 11 виключити слова і цифри "(з
цього  питання  див.  також інформаційний лист Вищого арбітражного
суду України від 02.11.99 N 01-8/518 ( v_518800-99 )".
 
     26. В  Інформаційному  листі   від   31.01.2001   N   01-8/98
( v8_98800-01  )  "Про  деякі  приписи законодавства,  яке регулює
питання,  пов'язані  із  здійсненням  права  власності   та   його
захистом":
 
     26.1  У  пункті  9  слова  і  цифри  "Інструкції  про порядок
державної  реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,
що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб (затверджена
наказом  Державного  комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 09.06.98 N 121 ( z0399-98 )" замінити словами
і цифрами "пункту 2.1 Тимчасового положення  про  реєстрацію  прав
власності  на  нерухоме майно,  затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 07.02.2002 N 7/5  (  z0157-02  )  (у  редакції
наказу Міністерства   юстиції   України   від   28.01.2003  N  6/5
( z0066-03 )";
 
     26.2.  У  пункті  18  слова і цифри "пункту 4.1 згаданої вище
Інструкції  про  порядок  державної  реєстрації права власності на
об'єкти  нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та
фізичних  осіб"  замінити  словами і цифрами "пункту 6.1 згаданого
Тимчасового  положення  про  реєстрацію прав власності на нерухоме
майно (    z0157-02   )",   а   слова   і   цифри   "пунктом   1.4
Інструкції" - словами і цифрими "пунктом 1.3 названого Тимчасового
положення".
 
     27. В   Інформаційному   листі   від  20.04.2001  N  01-8/480
( v_480800-01 ) "Про деякі питання практики  застосування  окремих
норм  чинного законодавства у вирішенні спорів" виключити підпункт
8.3 пункту 8.
 
     28. У  пункті  11   Інформаційного   листа   від   25.04.2001
N 01-8/500   (   v_500800-01   )   "Про   деякі  питання  практики
застосування у вирішенні  спорів  законодавства  про  приватизацію
державного майна":
 
     28.1. Виключити слова "експерта", "експертну";
 
     28.2.  В абзаці другому слова "обмежений двома місяцями з дня
його  затвердження; термін дії висновку експерта та звіту експерта
про  експертну  оцінку  оцінюваного  майна  для реєстрації статуту
господарського  товариства,  що  створюється  на  базі  державного
майна,  -  6 місяців від дати затвердження. В окремих випадках цей
термін   може  бути  продовжений  за  рішенням  державного  органу
приватизації,  але  не  більш  ніж  на  3  місяці,  або  на строк,
необхідний   для   повторного   проведення   аукціону  (конкурсу),
погодження    у    передбачених   законодавством   випадках   умов
приватизації   об'єкта   з  Кабінетом  Міністрів  України,  іншими
органами  виконавчої  влади"  замінити  словами  "необхідного  для
реєстрації  статуту ВАТ, підписання договору купівлі-продажу майна
або  оголошення умов продажу майна, в тому числі цілісних майнових
комплексів, становить 6 місяців з дня його затвердження. В окремих
випадках  термін  дії  може  бути продовжено ще на 3 місяці або на
термін  повторного  проведення  аукціону,  конкурсу  чи  на термін
погодження. Якщо загальний термін продовження становить більше ніж
рік,   відповідним  органом  приймається  рішення  про  скасування
затверджених  актів  оцінки  (висновків  про  вартість  майна)  та
проведення нової оцінки. Термін дії висновку про вартість майна та
звіту  про  оцінку  майна  для  реєстрації  статуту господарського
товариства,  що  створюється на базі державного майна, становить 6
місяців від дати оцінки".
 
     29. В   Інформаційному   листі   від  07.06.2001  N  01-8/665
( v_665800-01  )  "Про  деякі  питання,  порушені  у   доповідних
записках  про  роботу  арбітражних  судів  у  2000 році" виключити
підпункт 1.1 пункту 1.
 
     30. В  Інформаційному  листі  від   29.08.2001   N   01-8/935
( v_935600-01  )  "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів" виключити  підпункт
1.2 пункту 1.
 
     31.   Перше   речення   пункту  4  Інформаційного  листа  від
12.02.2002 N  01-8/141  (  v_141600-02  )   "Про   деякі   питання
оподаткування  операцій з продажу майна банкрута" викласти у такій
редакції:
     "Відповідно до  частини  12  статті  21  Закону  (  2343-12 )
розрахунки  з  кредиторами,  вимоги  яких  включені  до   реєстру,
проводяться  керуючим  санацією  починаючи  з  дати,  зазначеної у
затвердженому  господарським  судом  плані  санації,   в   порядку
черговості, установленому статтею 31 Закону".
 
     32. В   Інформаційному   листі   від  13.02.2002  N  01-8/155
( v_155600-02 ) "Про деякі питання практики  застосування  окремих
норм  чинного  законодавства у вирішенні спорів та внесення змін і
доповнень до деяких інформаційних листів" виключити пункт 5.
 
     33. В  Інформаційному  листі  від   17.04.2002   N   01-8/447
( v_447600-02  )  "Про  деякі питання черговості задоволення вимог
кредиторів у справах про банкрутство":
 
     33.1.  Абзац  четвертий  пункту  1 замінити новими абзацами у
такій редакції:
     "в)  витрати  Фонду  гарантування  вкладів  фізичних осіб, що
пов'язані  з  набуттям  ним прав кредитора щодо банку, - у розмірі
всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб;
     г) витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство
в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії."
 
     33.2. Перше речення пункту 5 викласти у такій редакції:
     "Відповідно до  частини  12  статті  21  Закону  (  2343-12 )
розрахунки  з  кредиторами,  вимоги  яких  включені  до   реєстру,
проводяться  керуючим  санацією  починаючи  з  дати,  зазначеної у
затвердженому  господарським  судом  плані  санації,   в   порядку
черговості, установленому статтею 31 Закону".
 
     II.  Відкликати  такі  Інформаційні листи Вищого арбітражного
суду України:
 
     1. Інформаційний лист від 09.03.92 N 01-8/314 ( v_314800-92 )
"Про  недоліки  підготовки  справ  до  розгляду  і  порушення норм
арбітражного процесу".
 
     2. Інформаційний    лист    від    12.05.92    N     01-8/565
( v_565800-92   )   "Про   застосування   статті  10  Арбітражного
процесуального кодексу України щодо договорів поставки продукції і
товарів між підприємствами та організаціями України".
 
     3. Інформаційний    лист    від    08.12.92    N    01-8/1485
( v1485800-92 ) "Про  деякі  питання  практики  вирішення  спорів,
пов'язаних   з   відшкодуванням  витрат  лікувальних  закладів  на
лікування громадян".
 
     4. Інформаційний    лист    від    26.05.94    N     01-8/334
( v_334800-94   )  "Про  сплату  державного  мита  з  позовів,  що
подаються   до   арбітражних   судів    України    підприємствами,
організаціями і установами, розташованими у Республіці Крим".
 
     5. Інформаційний лист від 27.04.95 N 01-8/280 ( v_280800-95 )
"Про обчислення державного мита".
 
     6. Інформаційний лист від 29.11.95 N 01-8/857 ( v_857800-95 )
"Об уплате госпошлины".
 
     7. Інформаційний    лист    від    06.03.1996    N   01-8/104
( v_104800-96 ) "Об уплате госпошлины по спорам, рассматриваемым в
Арбитраже Республики Молдова".
 
     8. Лист  від  03.12.97  N  05-18/379  (  v_379800-97  )  "Про
державне мито".
 
     9. Інформаційний    лист    від    10.04.98    N     01-8/131
( v_131800-98 ) "Про зарахування державного мита".
 
 Заступник Голови Вищого
 господарського суду України                          В.Москаленко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner