Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 01-8/340 від 25.03.2002

Про внесення змін до деяких Інформаційних листів та про відкликання Інформаційного листа Вищого арбітражного суду України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

            ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
 N 01-8/340 від 25.03.2002
                   Господарські суди України
 
 
    Про внесення змін до деяких Інформаційних листів та
        про відкликання Інформаційного листа
         Вищого арбітражного суду України
 
 
   У зв'язку із змінами, що сталися у законодавстві, Вищий
господарський суд України вважає за необхідне:
 
   I. Внести такі зміни до деяких Інформаційних листів.
 
   1. Пункти 1 та 6  Інформаційного  листа  від  05.10.93
N 01-8/1076  (  v1076800-93  )  "Про деякі питання практики
застосування  чинного  законодавства  при  вирішенні  спорів"
виключити.
   У зв'язку з цим пункти 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 вважати відповідно
пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 
   2. Пункт 6 Інформаційного листа від 07.04.94 N 01-8/237
( v_237800-94 )  "Про  деякі  питання  застосування  чинного
законодавства при вирішенні спорів" виключити.
   У зв'язку з цим пункти 7-9 і 11 вважати відповідно пунктами
6-8 і 9.
 
   3. Пункт 5 Інформаційного листа від 30.09.96 N 01-8/342
( v_342800-96 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства при вирішенні спорів" викласти у такій
редакції:
   "5. У вирішенні питання про те, чи може бути перешкодою для
виконання наказу господарського суду перебування активів боржника
під адміністративним арештом (стаття 9 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) слід виходити з того, що
застосування такого арешту не є підставою для відстрочки виконання
наказу господарського суду про звернення стягнення на кошти чи
майно боржника".
 
   4. Доповнити Інформаційний лист від 06.08.97 N 01-8/277
( v_277800-97 ) "Про облікову ставку Національного банку України"
такою літерою і цифрами: "з 11.03.2002  11,5%".
 
   5. В  Інформаційному  листі  від  25.02.98  N  01-8/73
( v8_73800-98 ) "Про Закон України "Про електроенергетику" (з
подальшими змінами і доповненнями):
   5.1. В  абзацах  шістнадцятому  -  вісімнадцятому  слова
"розподільчого рахунку", "розподільчого", "розподільчий рахунок",
"розподільчі  рахунки" замінити відповідно словами "поточного
рахунку із спеціальним  режимом  використання",  "поточного",
"поточний рахунок із спеціальним режимом використання", "поточні
рахунки із спеціальним режимом використання";
   5.2. В абзаці сімнадцятому слова і цифри "Ощадний банк
України (постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N
1137"  замінити словами і цифрами "Промінвестбанк (постанова
Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 N 1592 ( 1592-2001-п )",
а слова і цифри "Ощадного банку України, затверджено постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики України від
24.07.2000 N 778 "Про розподільчі рахунки енергопостачальних
компаній та їх структурних підрозділів" на слова  і  цифри
"Промінвестбанку,  затверджено постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 05.12.2001  N  1205
(  v1205227-01  )  "Про  Перелік  розподільчих  рахунків
енергопостачальних компаній та їх структурних підрозділів".
 
   6. Підпункт 1.1 пункту 1 Інформаційного листа від 17.08.98
N 01-8/314  (  v_314800-98  )  "Про  деякі питання практики
застосування окремих норм чинного законодавства у  вирішенні
спорів" виключити.
   У зв'язку з цим підпункти 1.2 - 1.8 зазначеного пункту
вважати відповідно підпунктами 1.1 - 1.7.
 
   7. В  Інформаційному  листі  від  29.01.99  N  01-8/46
( v8_46800-99 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів":
   7.1. Пункт 8 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 9-12 вважати відповідно пунктами 8-11;
   7.2. У відповіді на питання, вміщене у пункті 11, слова і
цифри "ведення до складу арбітражного суду додатково двох суддів
(частина друга статті 70 названого Кодексу)" замінити словами
"розгляду справи трьома суддями (частина перша статті 46 названого
Кодексу)".
 
   8. Пункт 7 Інформаційного листа від 21.06.99 N 01-8/292
( v_292800-99  ) "Про деякі питання практики застосування у
вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства" виключити.
   У зв'язку з цим пункти 8 і 9 вважати відповідно пунктами 7 і
8.
 
   9. В  Інформаційному  листі  від  24.09.99  N  01-8/451
( v_451800-99  ) "Про деякі питання практики застосування у
вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства":
   9.1. У підпункті 1.2 пункту 1 у відповіді на питання слова і
цифри "від 14.03.2001 N 79-р (Офіційний вісник України 30.03.2001,
N 11, ст.452, стр.69)" замінити словами і цифрами "від 14.02.2002
N 53-р ( 53-2002-р ) (див. газету "Урядовий  кур'єр"  від
23.02.2002)";
   9.2. Пункт 4 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 5-7 вважати відповідно пунктами 4-6.
 
   10. Доповнити Інформаційний лист від 31.01.2001 N 01-8/98
( v8_98800-01 ) "Про деякі приписи законодавства, яке регулює
питання,  пов'язані  із здійсненням права власності та його
захистом" пунктом 21 такого змісту:
   "21. Згідно з частиною четвертою статті 4 Закону України "Про
особливості правового режиму майнового комплексу Національної
академії наук України" ( 3065-14 ) та організацій, що віднесені до
її відання, не може бути звернено стягнення за претензіями
кредиторів.
   Отже вимоги, пов'язані із зверненням стягнення на зазначене
майно, не можуть бути задоволені господарськими судами".
 
   11. У  підпункті 2.8 пункту 2 Інформаційного листа від
07.06.2001 N 01-8/665 ( v_665800-01 ) "Про деякі питання, порушені
у доповідних записках про роботу арбітражних судів у 2000 році":
   11.1. В абзацах першому,  другому  і  останньому  слова
"арбітражного"  і  "арбітражним"  замінити словами відповідно
"господарського" і "господарським";
   11.2. В абзаці другому цифри, літеру і абревіатуру "115,
115-1 і 116 АПК" замінити цифрами, літерою і абревіатурою "115 і
116 ГПК", а абревіатуру і слово "АПК та" виключити.
 
   12. Пункт 11 Інформаційного листа від 29.08.2001 N 01-8/935
( v_935600-01 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів" виключити.
 
   13. Абзац  другий  Інформаційного  листа  від 04.12.2001
N 01-8/1321 ( v1321600-01 )  "Про  анулювання  Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції України деяких
ліцензій на право провадження діяльності арбітражного керуючого"
доповнити після цифр "03.01.2002 N 3" словом і цифрою "від
11.02.2002 N 37 ( v0037569-02 )", а після слів "Гуліди Дмитра
Миколайовича" словами "Бокій Тамари Анатоліївни".
 
   14. Абзац перший пункту 1 Інформаційного листа від 12.02.2002
N 01-8/141 ( v_141600-02 ) "Про деякі питання оподаткування
операцій з продажу майна банкрута" після слова "Закону" доповнити
словами "України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" (далі - Закон)".
 
   15. Пункт 4 Інформаційного листа від 13.02.2002 N 01-8/153
( v_153600-02 ) "Про деякі питання практики вирішення спорів за
участю  підприємств  та  організацій, що входять до системи
державного резерву" вважати пунктом 3.
 
   16. В Інформаційному листі від  13.02.2002  N  01-8/155
( v_155600-02 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів та внесення змін і
доповнень до деяких інформаційних листів":
   16.1. У відповіді на питання, вміщене у підпункті 1.3 пункту
1:
   16.1.1. В абзаці першому перше речення виключити, а в другому
реченні слова "у відповідному наказі" замінити словами "у наказі
про стягнення грошових сум";
   16.1.2. В абзаці другому слова "шляхом звернення стягнення на
його майно" замінити словами "за рахунок його майна";
   16.2. У  підпункті 14.2 пункту 14 слово "вісімнадцятим"
замінити словом "чотирнадцятим".
 
   II. Відкликати Інформаційний лист від 15.05.98 N 01-8/182
( v_182800-98 ) "Про банківські реквізити для перерахування
державного мита".
 
 Голова Вищого господарського
 суду України                  Д.Притика
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner