Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 01-8/1042 від 02.10.2001

Про внесення змін і доповнень та про відкликання деяких інформаційних та оглядових листів Вищого арбітражного суду України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

            ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
 N 01-8/1042 від 02.10.2001
                     Господарські суди України
 
 
   Про внесення змін і доповнень та про відкликання деяких
   інформаційних та оглядових листів Вищого арбітражного
              суду України
 
 
   У зв'язку  із  змінами  і  доповненнями, які сталися у
законодавстві, Вищий господарський  суд  України  вважає  за
необхідне:
 
   I. Внести такі зміни та доповнення до деяких інформаційних та
оглядових листів Вищого арбітражного суду України:
 
   1. В  оглядовому  листі  від  20.11.92   N  01-8/1386
( v1386800-92 ) "Про деякі питання практики вирішення спорів, що
виникають  при  укладанні  договорів  підряду на капітальне
будівництво":
   1.1. В останньому абзаці пункту 2 виключити слова і цифри
"(стаття 10 АПК, інформаційний лист Вищого Арбітражного  Суду
України від 12.05.92 N 01-8/565 ( v_565800-92 )";
   1.2. Пункт 6 викласти у такій редакції:
   "6. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів державного замовлення встановлено постановою Кабінету
Міністрів України від 05.08.92 N 449 ( 449-92-п  ),  якою
затверджено відповідне Положення.
   Тексти зазначених постанови і Положення ( 449-92-п ) (з
внесеними до них подальшими змінами і доповненнями) вміщено у
юридичних   пошуково-інформаційних   системах,   зокрема,
"Законодавство" і "Ліга".
 
   3. В  інформаційному   листі  від  14.06.93 N 01-8/672
( v_672800-93 ) "Про деякі питання практики застосування чинного
законодавства при вирішенні господарських спорів":
   3.1. Абзаци другий і третій пункту 7 викласти у такій
редакції:
   "У справах про відшкодування шкоди, заподіяної забрудненням
вод та іншими порушеннями законодавства про охорону і раціональне
використання водних ресурсів, слід керуватися приписами статей
440, 453 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ), статті 111
Водного кодексу ( 213/95-ВР ) і статей 68 і 69 Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).
   Розмір шкоди у таких випадках визначається відповідно до
Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення  законодавства  про  охорону  та
раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом
Мінекобезпеки від 18.05.95 N 37 ( z0162-95 ) (з подальшими
змінами), як правило, у повному обсязі без застосування норм
зниження розміру стягнення та незалежно від плати за забруднення
навколишнього природного середовища та погіршення якості природних
ресурсів";
   3.2. У пункті 10:
   3.2.1. У першому абзаці слова "місцевими Радами народних
депутатів" замінити словом "радами";
   3.2.2. В абзаці третьому слова "Ради народних депутатів",
"Радам народних депутатів" замінити відповідно словами "ради",
"радам", а після слів "юридичної особи" доповнити абзац словами
"чи громадянина-суб'єкта підприємницької діяльності";
   3.2.3. Абзац четвертий викласти у такій редакції:
   "Згода власника  землі або землекористувача на вилучення
земельної ділянки повинна бути дана у письмовій формі, а у разі
прийняття радою відповідного рішення без такої згоди власник землі
або землекористувач - юридична особа чи громадянин - суб'єкт
підприємницької  діяльності  -  має  право  на звернення до
господарського суду із заявою про визнання недійсним такого
рішення ради на підставі статті 77 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).
 
   4. В  інформаційному  листі від 06.06.94  N  01-8/368
( v_368800-94 ) "Про  деякі  питання  практики  вирішення
господарських спорів":
   4.1. У пункті 4:
   4.1.1 Абзац другий викласти у такій редакції:
   "Відповідно до  пункту  1  частини  першої  статті  12
Господарського  процесуального  кодексу  України  ( 1798-12 )
господарським судам підвідомчі справи зі спорів, зокрема, про
визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств
та організацій";
   4.1.2. В абзаці третьому слова "виданий органом управління,
який у подальшому був ліквідований" замінити словами "виданий
органом, підприємством чи організацією, які у подальшому було
ліквідовано";
   4.2. У пункті 7:
   4.2.1. Абзац четвертий  після  слів  "юридичним  особам"
доповнити  словами "громадянам, які здійснюють підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку
набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності";
   4.2.2. В абзаці п'ятому слова "статусу юридичної особи"
замінити словами "відповідного статусу".
 
   5. В   інформаційному  листі від  27.04.95 N 01-8/281
( v_281800-95 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства при вирішенні спорів":
   5.1. Пункт 7 виключити.
   У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 7;
   5.2. У новому пункті 7 слово "арбітр" замінити  словом
"суддя".
 
   6. В  інформаційному   листі  від  26.06.95 N 01-8/453
( v_453800-95 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства при вирішенні спорів":
   6.1. Виключити пункт 2.
   У зв'язку з цим пункти 3-8 вважати відповідно підпунктами
2 - 7;
   6.2. У новому пункті 7 виключити підпункт 7.1.
   У зв'язку з цим підпункти 7.2 - 7.4 вважати відповідно
підпунктами 7.1 - 7.3.
 
   7. В  інформаційному  листі  від  16.10.95 N 01-8/732
( v_732800-95 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства при вирішенні спорів":
   7.1. У пункті 1 слова "ненормативного характеру" замінити
словами "державних органів";
   7.2. Пункт 2 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 3-7 вважати пунктами 2-6;
   7.3. Абзац другий нового пункту 2 викласти у такій редакції:
   "Відповідно до  статті  59 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) стягнення на кошти та інші
цінності фізичних чи юридичних осіб, що знаходяться у банку, може
бути звернене за виконавчими документами, передбаченими законами
України";
   7.4. В останньому абзаці нового пункту 3 виключити слова
"народних депутатів".
 
   8. В  інформаційному  листі  від  07.03.96  N  01-8/106
( v_106800-96 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства при вирішенні спорів":
   8.1. У пункті 2:
   8.1.1. У підпункті 2.3 слово "доарбітражного" замінити словом
"досудового";
   8.1.2. У підпункті 2.4 виключити слова і цифри "Декретом
Кабінету Міністрів України від 21.01.93 ( 8-93 ) "Про стягнення не
внесених у строк податків і неподаткових платежів" та Інструкцією
про особливості застосування цього Декрету, затвердженою наказом
Мінфіну України від 02.11.93 N 84 ( z0168-93 )";
   8.2. У пункті 4 слова і цифри "статтею 25 Декрету Кабінету
Міністрів України від 10.05.93 N 47-93 ( 47-93 ) "Про страхування"
замінити словами і цифрами "статтею 26 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР );
   8.3. У пункті 5 слово і цифру "статті 3" замінити словами і
цифрами "статтям 47, 49";
   8.4. У пункті 9:
   8.4.1. Речення "У практиці вирішення спорів виникли питання,
що наводяться нижче разом з відповідями на них" виключити;
   8.4.2. Підпункт 9.1 вважати пунктом 9;
   8.4.3. Підпункт 9.2 виключити.
 
   9. В  інформаційному  листі  від 10.06.96  N  01-8/207
( v_207800-96 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм  чинного  законодавства при вирішенні спорів" виключити
пункт 4.
   У зв'язку з цим та  з  відкликанням  пункту  5  цього
інформаційного листа (див. інформаційний лист Вищого арбітражного
суду України від 21.04.99 N 01-8/184 ( v_184800-99 ) пункти 6-9
вважати відповідно пунктами 4-7.
 
   10. В  інформаційному  листі від  25.06.96  N  01-8/234
( v_234800-96 ) "Про Закон України "Про промислово-фінансові групи
в Україні" виключити абзац дев'ятнадцятий.
   У зв'язку  з  цим  абзац  двадцятий  вважати  абзацом
дев'ятнадцятим.
 
   11. У  підпункті 3.2 пункту 3 інформаційного листа від
01.07.96 N 01-8/241 ( v_241800-96 ) "Про деякі питання практики
застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні
спорів" слова "з відповідними претензією та позовом" замінити
словами "з відповідним позовом".
 
   12. В  інформаційному  листі  від  24.01.97  N  01-8/23
( v8_23800-97 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів":
   12.1. Виключити пункти 3, 6, 8 і 14;
   12.2. В  абзаці  першому  пункту 5 слова "Рад народних
депутатів" замінити словом "рад".
 
   13. У пункті 1 інформаційного листа від 24.01.97 N 01-8/25
( v8_25800-97 ) "Про окремі рішення, прийняті нарадою з питань
арбітражної практики" виключити останній абзац.
 
   14. В  інформаційному листі  від  14.04.97  N  01-8/132
( v_132800-97 )  "Про  рішення,  прийняті нарадою з питань
арбітражної практики":
   14.1. Пункти 2 і 3 виключити.
   У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 2;
   14.2. У  новому  пункті  2  слова  "у  загальному
претензійно-позовному порядку" замінити словами "з позовом на
загальних підставах, визначених названим Кодексом" ( 1798-12 ).
 
   15. В  інформаційному  листі від  15.05.97 N  01-8/167
( v_167800-97 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів" виключити пункти 6,
8-11 і 13.
   У  зв'язку з цим пункти 7 і 12 вважати відповідно пунктами
6 і 7.
 
   16. Інформаційний  лист   від  06.08.97  N  01-8/277
( v_277800-97 ) "Про облікову ставку Національного банку України"
доповнити такими словами і цифрами:
   "з 11.06.2001 р.           19%
   з 09.08.2001 р.            17%
   з 10.09.2001 р.            15%".
 
   17. В  інформаційному  листі  від  24.11.97 N 01-8/452
( v_452800-97 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів":
   17.1 Абзац 5 відповіді на питання пункту 3 викласти у такій
редакції:
   "Згідно з абзацом 4 пункту 18 розділу II Інструкції про
безготівкові  розрахунки  в  Україні  в національній валюті,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
29.03.2001  N 135 ( z0368-01 ) визначено порядок виконання
розрахункових документів. Спочатку виконуються платіжні вимоги,
оформлені на підставі рішень судів, потім - розрахункові документи
на сплату платежів до бюджетів, після цього - платіжні вимоги,
оформлені на підставі інших виконавчих документів. Усі інші
документи виконуються у порядку їх послідовного надходження".
   17.2. Виключити підпункт 11.7 пункту 11.
 
   18. У пункті 2 інформаційного листа від 13.02.98 N 01-8/55
( v8_55800-98 ) "Про Закон України "Про внесення змін до Закону
України "Про підприємництво" виключити слова і цифри"  (стаття 22
Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 ).
 
   19. В  абзаці дев'ятому інформаційного листа від 25.02.98
N  01-8/73  ( v8_73800-98  )  "Про  Закон  України "Про
електроенергетику" виключити друге речення.
 
   20. В  інформаційному  листі від  05.03.98  N  01-8/80
( v8_80800-98 ) "Про Закон України "Про торгово-промислові палати
в Україні":
   20.1. Перше речення абзацу сімнадцятого доповнити словом
"Закону ";
   20.2. В абзаці дев'ятнадцятому виключити слово і цифри "від
24.02.94".
 
   21. У пункті 9 інформаційного листа від 10.03.98  N 01-8/91
( v8_91800-98 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів" виключити останнє
речення.
 
   22. В  інформаційному  листі  від  23.03.98 N  01-8/104
( v_104800-98 ) "Про Закон України "Про лізинг":
   22.1. Друге речення абзацу дванадцятого викласти у такій
редакції: "У вирішенні питання про правомірність  віднесення
майнових об'єктів та коштів до ліквідаційної маси слід керуватися
вимогами  статті  26  Закону  України  "Про  відновлення
платоспроможності   боржника  або  визнання його банкрутом"
( 2343-12 );
   22.2. Останнє речення абзацу шістнадцятого викласти у такій
редакції:  "Водночас  лізингодавець  не позбавлений права на
витребування об'єкту лізингу у судовому порядку".
 
   23. Пункт 1 інформаційного листа від 14.10.98 N 01-8/391
( v_391800-98 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів" виключити.
   У зв'язку  з  цим пункти 2-15 вважати відповідно пунктами
1 - 14.
 
   24. В  інформаційному  листі  від  29.01.99  N  01-8/46
( v8_46800-99 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів" виключити підпункт
1.3 пункту 1.
 
   25. В  інформаційному  листі  від  31.03.99 N  01-8/141
( v_141800-99 ) "Про деякі питання, порушені у доповідних записках
про роботу арбітражних судів у 1998 році" виключити пункт 10.
   У зв'язку з цим пункт  11 вважати пунктом 10.
 
   26. В  інформаційному  листі  від  06.04.99 N 01-8/151
( v_151800-99 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів":
   26.1. У пункті 1:
   26.1.1. Речення "У вирішенні спорів за участю державних
податкових органів виникли питання, що наводяться нижче разом з
відповідями на них " виключити;
   26.1.2. Виключити підпункти 1.1 і 1.2.
   У зв'язку з цим підпункт 1.3 вважати пунктом 1;
   26.2. Пункт 2 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 3-10 вважати відповідно пунктами 2-9;
   26.3. У новому пункті 3 виключити підпункт 3.3.
 
   27. В  інформаційному  листі  від  21.06.99 N 01-8/292
( v_292800-99 ) "Про  деякі  питання практики застосування у
вирішенні  спорів  окремих норм чинного законодавства" виключити
підпункт 2.3 пункту 2.
   У зв'язку з цим підпункт 2.4 вважати підпунктом 2.3.
 
   28. В  інформаційному  листі  від  24.09.99 N  01-8/451
( v_451800-99 ) "Про деякі  питання практики застосування у
вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства":
   28.1. Підпункт 1.4 пункту 1 викласти у такій редакції:
   "1.4. Чи зобов'язані фізичні особи - платники єдиного податку
застосовувати  реєстратори  розрахункових  операцій  під  час
розрахунків із споживачами?
   Згідно із  статтею  1  Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) (далі - Закон) фізичні особи -
суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють операції з
розрахунків в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу
товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг, застосовують реєстратори розрахункових операцій.
   Статтею 10 Закону ( 265/95-ВР ) передбачено встановлення
Кабінетом  Міністрів  України переліку окремих форм та умов
проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг,  яким  дозволено проводити розрахункові операції без
застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням
розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.
   Відповідний Перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 23.08.2000 N 1336 ( 1336-2000-п ) "Про забезпечення
реалізації статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг". У ньому зазначено, зокрема, суб'єктів підприємницької
діяльності - фізичних осіб, які перейшли на спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності.
   За таких  обставин надання на підставі Указу Президента
України від 03.07.98 N 727 ( 727/98 ) "Про спрощену систему
оподаткування,  обліку  та  звітності  суб'єктів  малого
підприємництва" права фізичним особам - платникам єдиного податку
не застосовувати під час розрахунків із споживачами реєстратори
розрахункових операцій не звільняє їх від обов'язку здійснювати
такі розрахунки з використанням розрахункових книжок та книг
обліку розрахункових операцій.
   Розрахункові книжки  не  застосовуються  при  здійснення
фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами
за готівкові кошти на ринках, якщо такі фізичні особи сплачують
ринковий збір відповідно до законодавства (пункт 9 статті 9
Закону ( 265/95-ВР )";
   28.2. Пункт 3 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 4-8 вважати відповідно пунктами 3-7.
 
   29. У першому абзаці інформаційного листа від 27.12.99 N
01-8/603 ( v_603800-99 ) "Про Закон України "Про внесення змін до
статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
назву Закону України викласти у такій редакції: "Про внесення змін
до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне
мито" ( 1244-14 ).
 
   30. В  інформаційному  листі  від 30.12.99 N  01-8/612
( v_612800-99 ) "Про  деякі питання практики застосування у
вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства":
   30.1. У підпункті 1.2 пункту 1:
   30.1.1. У тексті питання слова "електронні контрольно-касові
апарати" замінити словами "реєстратори розрахункових операцій";
   30.1.2. Відповідь на питання викласти у такій редакції:
   "Відповідно до  пункту  2 статті 9 Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) при виконанні
усіх банківських операцій, крім операцій  з  купівлі-продажу
іноземної  валюти,  реєстратори  розрахункових  операцій  не
застосовуються";
   30.2. Виключити підпункт 10.3 пункту 10.
 
   31. В інформаційному листі  від 10.05.2000  N  01-8/204
( v_204800-00 ) "Про  деякі  питання практики застосування у
вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства":
   31.1. У пункті 1:
   31.1.1. У підпункті 1.3 два останні абзаци замінити одним
абзацом, виклавши його у такій редакції:
   "У даному разі частинами четвертою і п'ятою статті 17 Закону
України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами" ( 481/95-ВР )  визначено, що рішення про стягнення
штрафів, передбачених частиною другою цієї статті, приймаються
органом, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями і
тютюновими виробами, та іншими органами виконавчої влади у межах
їх компетенції. У разі невиконання суб'єктом підприємницької
діяльності рішення відповідних органів сума штрафу стягується в
безспірному  порядку державною податковою інспекцією за його
місцезнаходженням";
   31.1.2. Відповідь на питання, вміщене у підпункті  1.4,
викласти у такій редакції:
   "Частиною першою статті 14 Угоди між Російською Федерацією та
Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України від 28.05.97 ( 643_076 )
(далі - Угода) передбачено, що податкові відрахування відповідно
до законодавства України здійснюють підприємства, організації і
установи Чорноморського флоту (пункт 2 статті 2 Угоди), а не
військові формування (пункт 1 статті 2 Угоди). Отже у вирішенні
спорів, пов'язаних з застосуванням законодавства про податки, суд
повинен виходити з вимог статті 14 Угоди".
   31.2. У пункті 4 слова і цифри "пунктами 3-7" замінити
словами і цифрами "розділами 3-8", а слова "та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України" замінити словами і цифрами "(у
редакції   рішення   названої  Комісії від 13.02.2001 N 27
( z0243-01 )".
 
   32. В інформаційному  листі  від 10.08.2000 N 01-8/413
( v_413800-00 ) "Про  деякі  питання  практики застосування
окремих  норм чинного законодавства у вирішенні спорів" виключити
пункт 4.
   У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4.
 
   33. У пункті 9 інформаційного листа від 23.10.2000 N 01-8/556
( v_556800-00 ) "Про деякі приписи чинного  законодавства,  що
регулює підприємницьку діяльність громадян" слово   і  цифри
"статті 31" замінити словом і цифрами "статті 51".
 
   34. В абзаці першому відповіді на питання,  вміщене  у
підпункті 1.2 пункту 1 інформаційного листа  від 04.12.2000
N 01-8/718 ( v_718800-00 ) "Про  деякі  питання  практики
застосування  окремих  норм чинного законодавства у вирішенні
спорів", цифри "13.6" замінити цифрами "13.7".
 
   35. У пункті 1 інформаційного листа від 07.06.2001 N 01-8/665
( v_665800-01 ) "Про деякі питання, порушені у доповідних записках
про роботу арбітражних судів у 2000 році":
   35.1. Підпункти  1.3 і 1.7 виключити. У зв'язку з цим
підпункти 1.4-1.6, 1.8 вважати відповідно 1.3-1.5, 1.7;
   35.2. Новий підпункт 1.4 викласти у такій редакції:
   "1.4. Які дії повинен вчинити господарський суд у випадку,
якщо під час здійснення перегляду судового акта в апеляційному або
в касаційному порядку надійшла заява від сторони на підставі
статті  121  Господарського  процесуального  кодексу України
( 1798-12 )?
   У разі надходження від сторони заяви про відстрочку або
розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови господарський суд,
який переглядає судовий акт в апеляційному або  касаційному
порядку,  може розглянути таку заяву у процесі відповідного
перегляду".
 
   II. Відкликати такі інформаційні листи Вищого арбітражного
суду України.
 
   1. Від 08.01.92 N 06-9/18 ( v9_18800-92 ) "Про проведення
кваліфікаційної  атестації  спеціалістів та інших працівників
арбітражних судів".
 
   2. Від 21.01.92 N 01-7/81 ( v7_81800-92 ) "Про сплату
державного мита установами банків".
 
   3. Від 19.05.92 N 01-8/591 ( v_591800-92 ) "Вказівки про
порядок оцінки шкоди від розкрадання, недостачі, знищення та
зіпсування матеріальних цінностей".
 
   4. Від 10.08.92 N 01-8/926 ( v_926800-92 ) "Про деякі питання
визначення ціни позову, підвідомчості спорів та сплати державного
мита".
 
   5. Від 12.08.92 N 01-8/948 ( v_948800-92 ) "Про порядок
прийняття в  експлуатацію  закінчених  будівництвом  об'єктів
державного замовлення".
   6. Від 15.09.92  N  01-8/1136  (  v1136800-92  )  "Про
відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".
 
   7. Від 23.09.92 N 01-8/1170 ( v1170800-92 ) "Про Методику
оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди".
 
   8. Від 29.10.92 N 01-8/1300 ( v1300800-92 ) "Про видачу
учасникам  інвестиційної  діяльності  ліцензій  на  виконання
спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві".
 
   9. Від 31.03.94 N 01-8/234 ( v_234800-94 ) "Про оплату тари".
 
   10. Від 31.03.94 N 01-8/235 ( v_235800-94 ) "Про Указ
Президента України "Про зміцнення економічних основ самоврядування
міст України".
 
   11. Від 14.09.94 N 01-8/634 ( v_634800-94 ) "Про сплату
державного мита в валюті держав-учасниць СНД".
 
   12. Від 29.06.95 N 01-8/472 ( v_472800-95 ) "Про зарахування
держмита до державного бюджету України".
 
   13. Від 19.01.96 N 01-8/18 ( v8_18800-96 ) "Про практику
вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням пункту 11 статті 10
Закону України "Про державну податкову службу в Україні".
 
   14. Від 04.03.96 N 01-8/101 ( v_101800-96 ) "Про Постанову
Верховної Ради України від 04.03.96 N 49/96-ВР".
 
   15. Від 11.06.96 N 01-8/211 ( v_211800-96 ) "Про лист
Головної державної податкової адміністрації України від 25.03.96
N 10-114/10-1981".
 
   16. Від 17.06.97 N 01-8/205 ( v_205800-97 ) "Про деякі
питання практики застосування норм розділу XII  Арбітражного
процесуального кодексу України у справах про банкрутство".
 
   17. Від 19.08.98 N 01-8/319 ( v_319800-98 ) "Про деякі
питання практики вирішення спорів за участю  Фонду  України
соціального захисту інвалідів".
 
   18. Від 28.04.99 N 01-8/205 ( v_205800-99 ) "Про призначення
до складу ліквідаційних  комісій  представників  регіональних
управлінь Національного банку України".
 
   19. Від 28.04.2000 N 01-8/187 ( v_187800-00 ) "Про внесення
доповнення до інформаційного листа Вищого арбітражного  суду
України  від  29.01.99 N 01-8/46 "Про деякі питання практики
застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні
спорів".
 
 Перший заступник Голови Вищого
 господарського суду України            М.Гречківський<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner