Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 01-8/296 від 05.03.2001

Про внесення змін до деяких Інформаційних та Оглядових листів Вищого арбітражного суду України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

            ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
 N 01-8/296 від 05.03.2001
                      Арбітражні суди України
 
 
   Про внесення змін до деяких Інформаційних та Оглядових
       листів Вищого арбітражного суду України
 
 
   У зв'язку із змінами, які сталися у чинному законодавстві,
Вищий арбітражний  суд  України  вносить  до  деяких  своїх
Інформаційних та Оглядових листів такі зміни.
 
   1. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 16.10.95 N 01-8/732 ( v_732800-95 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства при
вирішенні спорів" пункт 4 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 5-8 вважати відповідно пунктами 4-7.
 
   2. В абзаці п'ятому Інформаційного листа Вищого арбітражного
суду України  від 25.04.96 N 01-8/167 ( v_167800-96 ) "Про
застосування Указу Президента України від 5 квітня 1996 року N
243/96" слова і цифри "постанови Верховної Ради України від
24.12.93 "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових
зобов'язань", якою не встановлено будь-яких обмежень розміру сум,
що  підлягають  стягненню"  замінити  словами  "інших  актів
законодавства".
 
   3. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 10.06.96 N 01-8/207 ( v_207800-96 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства при
вирішенні спорів" пункт 8 викласти у такій редакції:
   "8. На запитання, чи входить до кола виконавчих документів
розпорядження податкової інспекції, Вищий арбітражний суд України
повідомив, що стаття 3 Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ) вміщує перелік документів, які підлягають виконанню
Державною виконавчою службою.
   Статтею 9 названого Закону ( 606-14 ) визначено, що у
випадках, передбачених законом, рішення судів та інших органів
щодо стягнення коштів виконуються податковими органами, установами
банків, кредитно-фінансовими установами. Тому на розпорядження
податкової служби про списання певних сум до бюджету поширюється
дія нормативних актів Національного банку України, згідно з якими
такі  документи  враховуються  кредитними  установами  на
позабалансовому рахунку 9803 "Розрахункові документи, обов'язкові
до сплати". Таким чином, названі документи набувають статусу
виконавчих  не  на  підставі  Закону України "Про виконавче
провадження", а за правилами Національного банку України.
   У вирішенні  спорів  слід враховувати, що відповідно до
підпункту 19.3.1 пункту 19.3 статті 19 Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) з моменту набрання цим
Законом (  606-14  )  чинності  банки  не  здійснюють облік
заборгованості клієнтів, не сплаченої у строк, та не ведуть
картотеку за винятком випадків, коли такі операції здійснюються
банками у межах укладених ними цивільно-правових угод".
 
   4. У пункті 5 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 30.09.96 N 01-8/342 ( v_342800-96 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства при
вирішенні спорів" абзац другий відповіді на питання виключити.
 
   5. Доповнити Інформаційний лист Вищого арбітражного суду
України від 06.08.97 N 01-8/277 ( v_277800-97 ) "Про облікову
ставку Національного банку України" такими літерою і цифрами: "з
15.08.2000 27%".
 
   6. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 24.11.97 N 01-8/452 ( v_452800-97 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного  законодавства  у
вирішенні спорів" підпункт 1.2 пункту 1 виключити.
   У зв'язку з цим підпункти 1.3 і 1.4 пункту 1 вважати
відповідно підпунктами 1.2 і 1.3.
 
   7. Відповідь на питання, вміщене у пункті 7 Інформаційного
листа Вищого арбітражного суду України від 10.03.98 N 01-8/91
( v8_91800-98 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів" викласти у такій
редакції:
   "У вирішенні цього питання слід виходити з вимог чинного
законодавства, зокрема, частини восьмої статті 28 Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі
- Закон), відповідно до якої договір про передачу права на винахід
(корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо
вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.
   Зазначені договори набирають чинності стосовно  будь-якої
іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному
бюлетені та внесення їх до Реєстру.
   Визначення поняття  "Реєстр" наведено у статті 1 Закону
( 3687-12 ).
   Офіційний бюлетень видається центральним органом виконавчої
влади з питань правової охорони інтелектуальної власності.
   Порядок розгляду та реєстрації у Державному департаменті
інтелектуальної власності договору про передачу власності на
винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання
винаходу (корисної моделі) визначено відповідною Інструкцією,
затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 18.09.2000 N
451 ( z0675-00 ).
 
   8. У пункті 4 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 17.08.98 N 01-8/314 ( v_314800-98 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного  законодавства  у
вирішенні спорів" в абзаці другому відповіді на питання останнє
речення викласти у такій редакції:
   "Відповідно до пункту 7 статті 3 Закону  України  "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ) такий напис підлягає виконанню
Державною виконавчою службою".
 
   9. У пункті 13 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 14.10.98 N 01-8/391 ( v_391800-98 ) "Про деякі питання
практики  застосування  окремих норм чинного законодавства у
вирішенні спорів" в абзаці четвертому відповіді на питання друге
речення викласти у такій редакції:
   "Виконання таких вимог арбітражного суду є обов'язковим".
 
   10. У пункті 8 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 29.01.99 N 01-8/46 ( v8_46800-99 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного  законодавства  у
вирішенні спорів" абзац другий відповіді на питання викласти у
такій редакції:
   "За відсутності у зазначеного вище відповідача розрахункового
рахунку в установі банку наказ підлягає виконанню у порядку,
передбаченому Законом  України  "Про  виконавче  провадження"
( 606-14 ). Таким чином, стягувач повинен звернутися із заявою про
примусове виконання рішення до державного виконавця за місцем
проживання боржника".
 
   11. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 31.03.99 N 01-8/141 ( v_141800-99 ) "Про деякі питання,
порушені у доповідних записках про роботу арбітражних судів у 1998
році" пункт 10 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 11 і 12 вважати відповідно пунктами 10
і 11.
 
   12. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 06.04.99 N 01-8/151 ( v_151800-99 ) "Про деякі питання
практики  застосування  окремих норм чинного законодавства у
вирішенні спорів" пункт 3 викласти у такій редакції:
   "3. Чи застосовуються правила статті 4 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
до правовідносин, які регулюються Законом України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 )?
   Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" (  185/94-ВР  )  регулює  відносини,  пов'язані  із
перерахуванням грошових сум.
   Відповідно до статті 1 Закону України "Про  регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" (  351-14  )  товарообмінна  (бартерна)  операція
визначається як один з видів  експортно-імпортних  операцій,
оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою
оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок
передбачена в натуральній формі, що передбачає збалансований за
вартістю обмін товарами, роботами,  послугами  у  будь-якому
поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або
безготівковій формі.
   Отже у  арбітражного  суду  немає  правових підстав для
застосування правил статті 4 Закону  України  "Про  порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) до
правовідносин, які є предметом регулювання Закону України "Про
регулювання  товарообмінних  (бартерних)  операцій  у  галузі
зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ).
   Разом з тим слід враховувати, що за наявності у договорі
умови змішаної форми оплати або у  разі  переоформлення  в
установленому  порядку  бартерного  договору  на  інші  види
зовнішньоекономічного договору (частина четверта статті 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у
галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ) такий договір
підпадає у частині, опосередкованій рухом коштів у готівковій або
безготівковій формі, під дію частини другої статті 4 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( 185/94-ВР ) (з урахуванням вимог згаданої частини четвертої
статті  2  Закону  України  "Про  регулювання товарообмінних
(бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності",
згідно з якими строк одержання валютної виручки у такому разі не
поновлюється і не переривається, а  строк  грошової  оплати
високоліквідних товарів продовжується до 90 днів)".
 
   13. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 21.06.99 N 01-8/292 ( v_292800-99 ) "Про деякі питання
практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного
законодавства":
   13.1. У підпункті 1.1 пункту 1 у запитанні слова і цифри
"Указом Президента України від 27.01.95 "Про регулювання бартерних
(товарообмінних)  операцій  у  галузі  зовнішньоекономічної
діяльності" замінити словами "Закону України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 );
   13.2. У підпункті 1.2 пункту 1 абзац перший відповіді на
питання викласти у такій редакції:
   "Відповідно до статті 3 Закону України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 ) однією з необхідних умов застосування
відповідних санкцій є неввезення на митну територію України
товарів за бартерною угодою протягом встановлених частинами першою
- третьою статті 2 цього Закону строків з дати митного оформлення
(дати виписки вивізної вантажної митної декларації) товарів, що
фактично експортовані за таким договором".
 
   14. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 24.09.99 N 01-8/451 ( v_451800-99 ) "Про деякі питання
практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного
законодавства":
   14.1. Відповідь на питання, вміщене у підпункті 1.2 пункту 1,
викласти у такій редакції:
   "Відповідно до пункту 18.3 статті 18  названого  Закону
( 334/94-ВР ) перелік офшорних зон оприлюднено розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 01.03.2000 N 106-р ( 106-2000-р )
(див. газету "Урядовий кур'єр" від 03.03.2000)";
   14.2. У пункті 5 виключити останній абзац.
 
   15. У пункті 5 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 02.11.99 N 01-8/518 ( v_518800-99 ) "Про Порядок
безспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та
організацій,  оплата  видатків  яких  здійснюється з єдиного
казначейського рахунка" слова і цифри "перелік яких зазначено у
статті 349 Цивільного процесуального кодексу України" замінити
словами і цифрою "виданих на виконання рішень, які зазначені у
статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).
 
   16. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 14.03.2000 N 01-8/108 ( v_108800-00 ) "Про відповідальність за
невиконання рішень арбітражного суду":
   16.1. Абзац четвертий виключити.
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий-дев'ятий вважати відповідно
абзацами четвертим-восьмим;
   16.2. У новому абзаці четвертому слова "якщо застосування
такої відповідальності не тягне за собою бажаних наслідків"
замінити словами "з урахуванням викладеного";
   16.3. В останньому абзаці виключити слова і цифри "після
застосування  заходів,  передбачених статтею 119 Арбітражного
процесуального кодексу України".
 
   17. У пункті 5 Оглядового листа Вищого арбітражного суду
України від 31.01.2001 N 01-8/97 ( v8_97800-01 ) "Про деякі
питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням і
виконанням кредитних договорів":
   17.1. В абзаці другому виключити слова: "та не подано доказів
щодо відсутності вини за їх неналежне виконання";
   17.2. В абзаці одинадцятому слова "не доведено відсутність
вини за неналежне" замінити словами "не подано доказів належного".
 
 Заступник Голови Вищого
 арбітражного суду України              А.Осетинський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner