Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 01-8/718 від 04.12.2000

Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

            ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
 N 01-8/718 від 04.12.2000
   м.Київ
 
 vd20001204 vn01-8/718
                     Арбітражні суди України
 
 
    Про деякі питання практики застосування окремих норм
       чинного законодавства у вирішенні спорів
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Листом Вищого
                    арбітражного суду
      N 01-8/78 ( v8_78800-01 ) від 25.01.2001 )
           Листами Вищого господарського суду
      N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) від 02.10.2001 
      N 01-8/537 ( v_537600-03 ) від 19.05.2003 )
 
 
 
   У порядку інформації доводиться до відома позиція Вищого
арбітражного суду України з деяких  питань,  пов'язаних  із
застосуванням у вирішенні спорів норм чинного законодавства.
 
   1. Спори за участю державних податкових органів.
   1.1. Чи застосовується припис, вміщений у підпункті 7.3.6
пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон), за наявності у платника
податку заборгованості в іноземній валюті, що виникла у зв'язку з
непогашенням ним кредиту, наданого іноземною фірмою?
   Припис, вміщений у зазначеній нормі Закону ( 334/94-ВР ), має
застосовуватись за наявності будь-якої іноземної валюти  або
заборгованості в іноземній валюті на обліку платника податку на
кінець податкового періоду незалежно від підстав одержання ним
іноземної валюти або виникнення заборгованості у такій валюті.
 
   1.2. Чи стосуються приписи пункту 13.2 статті 13 Закону
( 334/94-ВР ) процентів, що сплачуються на користь нерезидента за
борговими зобов'язаннями випущеними (виданими) резидентом?
   За змістом пункту 13.2 статті 13 Закону ( 334/94-ВР ) на
резидента  або  постійне представництво нерезидента покладено
обов'язок утримувати і перераховувати до відповідного бюджету
податок на репатріацію доходів від суми доходу, що виплачується
нерезиденту (крім доходів, зазначених у пунктах 13.3-13.7 цієї
статті), якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, які
набрали чинності. Пункт 13.1 статті 13 Закону відносить до
доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з
України, зокрема проценти, що сплачуються на користь нерезидента,
у тому числі проценти за борговими зобов'язаннями, випущеними
(виданими) резидентом. ( Абзац перший відповіді підпункту 1.2
пункту  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Листом Вищого
господарського суду N 01-8/1042 ( v1042600-01 ) від 02.10.2001 )
   Слід звернути увагу також на пункт 13.4 статті 13 Закону
( 334/94-ВР ), згідно з яким не підлягають оподаткуванню доходи,
отримані нерезидентами у вигляді процентів, сплачених нерезидентам
за отримані Україною позики (кредити або державні  зовнішні
запозичення), які відображаються у державному бюджеті України чи
кошторисі Національного банку України.
 
   1.3. Чи повинен арбітражний суд керуватися у розгляді справ
Указом Президента України від 28.06.99 N 761 ( 761/99 ) "Про
впорядкування механізму сплати ринкового збору"?
   У арбітражного суду немає правових підстав вважати названий
Указ ( 761/99 ) нечинним, оскільки Верховною Радою України не
приймався ні закон, предметом регулювання якого було б справляння
названого збору, ані  рішення  про  відхилення  відповідного
законопроекту (пункт  4  розділу  XV  Конституції  України
( 254к/96-ВР ). З цього приводу див. також "Інформацію до Указів
Президента України, виданих у 1999 році відповідно до пункту 4
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України за станом на
25 жовтня 1999 року", вміщену у газеті "Урядовий кур'єр" від
28.10.99 N 203 (розділ I "Укази Президента України, які набрали
чинності і діють").
 
   1.4. Чи підвідомчі арбітражним судам справи зі спорів про
визнання недійсною податкової накладної?
   Відповідно до пункту 7.2 статті 7 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ) податкова накладна є звітним
податковим і одночасно розрахунковим документом, тобто не є актом
державного чи іншого органу в розумінні статті 12 Арбітражного
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (далі - АПК).
   Чинне законодавство не відносить до повноважень арбітражних
судів вирішення питань про відповідність вимогам закону будь-яких
звітних та/або розрахункових документів. Отже спір про визнання
податкової накладної недійсною не може бути предметом розгляду в
арбітражному суді. ( Абзац останній підпункту 1.4 пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Листом Вищого господарського суду
N 01-8/537 ( v_537600-03 ) від 19.05.2003 )
 
   1.5. Чи вправі органи державної податкової служби подати до
арбітражного суду заяву з майновими вимогами до боржника, щодо
якого  порушено  справу  про  банкрутство,  про  погашення
заборгованості за кредитом, наданим під державні гарантії, коли
строк погашення цього кредиту ще не настав?
   Право органів державної  податкової  служби  України  на
погашення заборгованості підприємств за кредитами, наданими під
державні гарантії (стаття 20 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ), може реалізовуватись у процедурі
банкрутства, зокрема, шляхом подання до арбітражного суду заяви з
відповідними  майновими  вимогами  до  боржника  у  порядку,
передбаченому статтею 14  Закону  України  "Про  відновлення
платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом"
( 2343-12 ). Такі вимоги можуть подаватись незалежно від настання
терміну виконання зобов'язань, тобто і у тих випадках, коли строк
погашення кредиту, наданого під державні гарантії, ще не настав.
 
   2. Як обчислюється збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування  з  доходу  громадян-суб'єктів  підприємницької
діяльності?
   Для названих платників збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування об'єкт оподаткування визначається відповідно до пункту
2 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) та підпункту 5.3.1 пункту 5.3
Інструкції  про  порядок обчислення і сплати підприємствами,
установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх
надходження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою
правління Пенсійного фонду України від 03.06.99 N 4-6 ( z0436-99 )
(з подальшими змінами і доповненнями).
   Названою Інструкцією ( z0436-99 ), зокрема, передбачено, що
обчислення чистого доходу, який  є  об'єктом  оподаткування,
здійснюється  на  підставі  витягів з податкових декларацій,
завірених податковою інспекцією, що подаються  платником  до
Пенсійного фонду в 15-денний строк після закінчення кварталу.
   Що ж до порядку заповнення податкових декларацій, то його
встановлено  Інструкцією про прибутковий податок з громадян,
затвердженою наказом Головної державної податкової  інспекції
України від 21.04.93 N 12 ( z0064-93 ) (з подальшими змінами і
доповненнями).
 
   3. Чи  підвідомчі  арбітражним  судам  справи у спорах,
пов'язаних з визнанням права на майно, на яке накладено арешт, і
звільненням майна з-під арешту, якщо учасниками арбітражного
процесу є підприємства та організації у розумінні частини першої
статті 1 АПК ( 1798-12 )?
   За змістом статті  59  Закону  України  "Про  виконавче
провадження" ( 606-14 ) особа, що вважає майно, на яке накладено
арешт, належним їй, а не боржникові, не позбавлена можливості
звернутися до суду з позовом про визнання права на відповідне
майно і про звільнення його з-під арешту.
   Зазначена норма, кореспондується із законодавчими приписами:
   - статті 6 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ) щодо
захисту цивільних прав, зокрема, шляхом визнання цих прав та
відновлення  становища,  яке існувало до порушення права, і
припинення дій, які його порушують;
   - статті 48 Закону України "Про власність" ( 697-12 ), згідно
з якою власник може вимагати усунення будь-яких порушень його
права, хоч би ці порушення і не були поєднанні з позбавленням
володіння.
   З урахуванням наведеного справи зі спорів, пов'язаних з
визнанням права на майно, на яке накладено арешт, і звільненням
майна з-під арешту підвідомчі арбітражним судам за умови, якщо
учасниками арбітражного процесу - сторонами і третіми особами - є
підприємства та організації у розумінні частини першої статті 1
АПК ( 1798-12 ).
 
 
   ( Пункт виключено згідно з Листом Вищого арабітражного суду
N 01-8/78 ( v8_78800-01 ) від 25.01.2001 )
 
   ( Пункт 4 виключено згідно з Листом Вищого господарського
суду N 01-8/537 ( v_537600-03 ) від 19.05.2003 )
   
 Заступник Голови Вищого
 арбітражного суду України              А.Осетинський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner