Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 15251/7/16-1201 від 16.11.2000

До окремих питань справляння ПДВ


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
 N 15251/7/16-1201 від 16.11.2000
   м.Київ
 
 vd20001116 vn15251/7/16-1201
 
 
         До окремих питань справляння ПДВ
 
 
   Головне управління ПДВ ДПА України надсилає для відома та
використання в практичній роботі  Методичні  рекомендації  -
відповіді на окремі питання із справляння ПДВ, які задавалися вами
та платниками податку.
 
 Начальник                        А.Богдан
 
 
                           Додаток
 
   1. Згідно зі ст.IX Угоди між Україною і США щодо надання
допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також
запобігання розповсюдженню зброї масового знищення ( 840_007 ),
яка затверджена постановою  КМУ  від  31.12.93  р.  N  1077
( 1077-93-п ), підприємства, які виконують роботи з ліквідації в
Україні бойових ракетних комплексів, що фінансуються США, зокрема,
фірмою "Х'юз Еркрафт Сістемз І", а також українські підприємства -
субпідрядники звільняються від сплати податків і зборів, у тому
числі  і  ПДВ.  При  перевірці  українського підприємства -
субпідрядника було виявлено факт віднесення до податкового кредиту
сум ПДВ, сплачених при придбанні товарів (робіт, послуг) для
виконання робіт з ліквідації  в  Україні  бойових  ракетних
комплексів. Згідно з нині діючим законодавством, а саме пп.7.4.2,
7.4.3 ст.7 Закону України "Про податок на додану  вартість"
( 168/97-ВР ) (далі - Закон про ПДВ), у разі коли платник податку
здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), що звільнені
від оподаткування або не є об'єктом оподаткування згідно зі ст.3
та 5 цього Закону, суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з
придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до
валових витрат виробництва та основних фондів і нематеріальних
активів, що підлягають амортизації, відносяться відповідно до
складу валових витрат виробництва та на збільшення вартості
основних фондів і нематеріальних активів та до податкового кредиту
не включаються. Разом з тим операції, що виконуються в рамках
вищезазначеної Угоди, не включені до ст.3 та 5 Закону про ПДВ.
Згідно зі ст. IX вищезазначеної Угоди "матеріально-технічні засоби
і послуги, придбання яких США в Україні здійснюється для виконання
цієї Угоди, на території України не оподатковуються, з них не
стягуються мито, збори та аналогічні платежі, і такі податки,
мито, платежі і збори не переносяться для виплати на США будь-якою
особою, яка придбає матеріально-технічні засоби або послуги для
США в Україні".
   Чи були підстави у підприємства на включення до податкового
кредиту сум ПДВ, сплачених при придбанні товарів (робіт, послуг)
для виконання робіт з ліквідації в Україні бойових ракетних
комплексів?
   Відповідно до нині діючого законодавства, а саме пп.7.4.2,
7.4.3 ст.7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ), у разі коли платник
податку здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), що
звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування згідно
зі ст.3 та 5 цього Закону, суми податку, сплачені (нараховані) у
зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких
відноситься до валових витрат виробництва та основних фондів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносяться
відповідно до складу валових витрат виробництва та на збільшення
вартості основних фондів і  нематеріальних  активів  та  до
податкового кредиту не включаються.
   2. Які  умови  повинні  виконуватися  щодо  можливості
застосування пільги з ПДВ відповідно до пп.5.1.21 ст.5 Закону про
ПДВ ( 168/97-ВР ) у разі безоплатної передачі товарів (робіт,
послуг) особам, визначеним абзацами "а" і "б" пп.7.11.1 ст.7
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР  )  з  метою  їх безпосереднього використання в
благодійних цілях? Що означає "використання у благодійних цілях"
та чи повинен платник ПДВ, що надає благодійну допомогу, мати
якісь докази про її використання набувачем для застосування
зазначеної вище пільги?
   Згідно з абзацами "а" і "б" Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) такими особами є органи
держвлади України, органи місцевого самоврядування та створені
ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів, благодійні фонди і благодійні організації,
створені  у  порядку,  визначеному  Законом,  для проведення
благодійної діяльності, в тому числі громадськими організаціями,
створеними  з  метою  провадження  екологічної,  оздоровчої,
аматорської спортивної,  культурної,  освітньої  та  наукової
діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями,
науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III
-  IV рівнів акредитації, внесеними до Держреєстру наукових
установ,  яким надається підтримка держави. Основні напрямки
благодійництва та благодійної діяльності визначено ст.4 Закону
України "Про  благодійництво  та  благодійні  організації"
( 531/97-ВР  ).  У разі здійснення такими особами операцій,
передбачених названим вище Законом, вони звільняються від ПДВ.
   3. Пунктом 6.3 ст.6 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) встановлено,
що не дозволяється застосування нульової ставки податку  до
операцій з вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) у разі,
коли такі операції звільнено від оподаткування на митній території
України згідно з п.5.1 та 5.2 цього Закону. Яку ставку податку
застосовувати при експортуванні лікарських засобів та виробів
медичного призначення за межі митних кордонів України?
   До таких операцій застосовується принцип звільнення  від
оподаткування  ПДВ, тобто податкові зобов'язання за ними не
виникають, але суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з
придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до
складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації, до податкового
кредиту не включаються, а відносяться відповідно до валових витрат
виробництва  та  на  збільшення  вартості основних фондів і
нематеріальних активів.
   4. Платниками, які виписали податкові векселі на відстрочку
сплати ПДВ, від органів ДПА вимагаються довідки про підтвердження
погашення цих векселів для банків-авалістів. Чи правомірні такі
вимоги платників? В які терміни видавати такі підтвердження: за
датою сплати векселя чи датою включення до податкової декларації?
   Відповідно до  Методичних   вказівок   щодо   порядку
адміністрування податкових векселів, які видаються платниками ПДВ
при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України, при
знятті податкового векселя з обліку в Журналі обліку податкових
векселів ДПІ за місцем знаходження платника повинна в триденний
термін повідомити його, а якщо вексель авальовано, то й установу
банку, якою надано аваль, про оплату податкового векселя за
рахунок суми бюджетного відшкодування. Відповідно до п.11.5 ст.11
Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) (в редакції Закону України від
02.03.2000 р. N 1523-III ( 1523-14 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань оподаткування") погашення
податкового векселя відбувається шляхом включення суми, зазначеної
у податковому векселі, до суми податкових зобов'язань платника
податку  у  податковому періоді, на який припадає тридцятий
календарний день з дня надання такого векселя органу митного
контролю. Тобто погашення векселя допускається шляхом грошової
оплати, виникає потреба в інформуванні установ банків, якими
проводилося  авалювання  податкових  векселів.  Такою  формою
інформування повинно бути інформування податковою інспекцією за
місцем знаходження платника в триденний термін установи банку,
якою надано аваль, про оплату податкового векселя за рахунок суми
бюджетного відшкодування.
   5. Оплата за отримане теплопостачання проведена згідно з
одержаними "авізо" від вищої установи. Чи буде це оплатою і
підставою для нарахування податкового кредиту?
   Оскільки в даному випадку не наявна сплата коштами за надані
товари (роботи, послуги), така операція згідно з Законом України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) вважається
бартерною операцією. А тому при оподаткуванні таких операцій ПДВ
слід  керуватися  нормами  чинного  законодавства  з  питань
оподаткування цим податком в частині, що стосується бартерних
(товарообмінних) операцій. При цьому необхідно звернути увагу на
те, що право на податковий кредит за такими операціями виникає
лише щодо заключної (балансуючої) операції. Отже, отримане "авізо"
буде підставою для виникнення права на податковий кредит лише у
тому разі, якщо за цією операцією у такої особи вже виникли
податкові зобов'язання.
   6. Чи можливе складання Протоколу проведення відшкодування
сум ПДВ у порядку, визначеному постановою КМУ від 07.12.99 р.
N 2215 ( 2215-99-п ), у частині, що належить зарахуванню на
поточний рахунок платника податків, одразу після подання платником
заяви  про  зміну порядку відшкодування при виконанні умов,
передбачених законодавством для проведення відшкодування  ПДВ
(настання строків відшкодування та підтвердження правомірності
визначення суми, задекларованої до відшкодування)?
   Так, можливе, але за умови, що з моменту подання декларації
минуло три звітних періоди.
   7. Чи потрібно суб'єкту підприємницької діяльності у разі
переходу на сплату єдиного податку за ставкою 10 відсотків
проводити коригування податкового кредиту за придбаними основними
фондами та нематеріальними активами, які підлягають амортизації,
та  ТМЦ  за умови, що такі недоамортизовані основні фонди,
нематеріальні активи та ТМЦ не реалізовані на дату переходу на
єдиний податок, і такий платник податку подає повну декларацію з
ПДВ, а вказані товари будуть реалізовуватися таким суб'єктом уже
під час перебування на спрощеній системі оподаткування?
   Так, потрібно, оскільки:
   - згідно з пп.7.4.1 ст.7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР )
податковий кредит звітного періоду складається із сум податків,
сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у
зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких
відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та
основних фондів чи  нематеріальних  активів,  що  підлягають
амортизації;
   - у разі коли товари (роботи, послуги), виготовлені та/або
придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а
частково ні, до суми податкового кредиту включається та частка
сплаченого  (нарахованого)  податку  при їх виготовленні або
придбанні, яка відповідає частці використання таких  товарів
(робіт, послуг)  в оподатковуваних операціях звітного періоду
(пп.7.4.3 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР );
   - пп.7.4.4 ст.7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) встановлено, що
у разі коли платник придбає товари (роботи, послуги), вартість
яких не відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) і
не підлягає амортизації, податки, що сплачені у зв'язку з таким
придбанням, відшкодовуються за рахунок відповідних джерел і до
складу податкового кредиту не включаються.
   8. Відповідно до доповнення, внесеного до Положення про
Реєстр платників ПДВ, затвердженого наказом ДПА України від
14.04.2000 р. N 170 ( z0257-00 ), і відповідно до п.25 Положення
про Реєстр платників ПДВ підприємства ( z0208-00 ), що придбавають
спеціальний торговий патент, подають заяву про виключення з
Реєстру платників ПДВ. Згідно із Законом про ПДВ ( 168/97-ВР )
виключення із кола платників цих підприємств не передбачено.
   Пунктом 1 ст.7-1 Закону України від 23.03.96 р. N 98/96-ВР
( 98/96-ВР  ) "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності" (із змінами і доповненнями) визначено, що суб'єкт
підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий
патент, не сплачує ПДВ. А тому у разі здійснення таким суб'єктом
підприємницької діяльності лише того виду діяльності, на який він
отримав спеціальний торговий патент, цей суб'єкт повинен бути
виключений з Реєстру платників ПДВ. На підставі викладеного таке
положення і було внесено до Положення про Реєстр платників ПДВ.
   9. Які   сільськогосподарські  підприємства  вважаються
новоствореними згідно з внесеними змінами до Закону про ПДВ
Законом України від 13.07.2000 р. N 1874-III ( 1874-14 ): ті, що
зареєструвались після  набрання  чинності  Законом,  чи  всі
підприємства, які утворились протягом 2000 року?
   На думку ДПА України, до цієї категорії підприємств належать
підприємства, створені у поточному році. Крім цього, вивчивши
запити платників, вважаємо за можливе віднести до новостворених
підприємств і тих сільгосптоваровиробників, які були зареєстровані
як суб'єкти підприємницької діяльності в минулому році, але з тих
чи інших причин здійснення операцій з продажу товарів (робіт,
послуг) розпочали лише в поточному році.
   10. Чи  повинні  реєструватися  платниками  ПДВ суб'єкти
підприємницької діяльності - фізичні особи, валовий дохід яких не
перевищує 3600 нмдг, які надають послуги за готівку?
   Ні, оскільки це положення стосується лише операцій з торгівлі
(тобто продажу товарів) за готівкові кошти.
   11. Чи нараховуються податкові зобов'язання при ліквідації
основних фондів, за якими при придбанні податковий кредит не
збільшувався?
   Законом України від 15.07.99 р. N 977-XIV ( 977-14 ) Закон
про ПДВ доповнено п.4.9, яким встановлено, що якщо  основні
виробничі фонди або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним
рішенням платника податку чи безоплатно передаються особі, не
зареєстрованій платником податку, а також у разі переведення
основних фондів до складу невиробничих фондів, така ліквідація,
безоплатна  передача  чи переведення розглядаються для цілей
оподаткування як продаж таких основних виробничих фондів або
невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент
такого продажу, а для основних фондів групи 1 - за звичайними
цінами, але не менше їх балансової вартості, тобто законодавством
не встановлено ніяких винятків. Отже, всі вказані операції з
основними фондами оподатковуються на загальних підставах.
   12. Виникає питання коригування податкового кредиту у разі
реалізації товарів за цінами, що є нижчими за ціну придбання.
   Підпунктом 7.4.1 ст.7 Закону про  ПДВ  (  168/97-ВР  )
встановлено, що податковий кредит звітного періоду складається із
сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному
періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість
яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та
основних  фондів  чи  нематеріальних  активів, що підлягають
амортизації.
   У разі коли платник придбаває товари (роботи, послуги),
вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва
(обігу) і не підлягає амортизації, податки, що сплачені у зв'язку
з таким придбанням, відшкодовуються за рахунок відповідних джерел
і до складу податкового кредиту не включаються (пп.7.4.4 Закону
про ПДВ ( 168/97-ВР ).
   Питання правомірності віднесення вартості товарів (робіт,
послуг) до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних
фондів чи нематеріальних активів, що не підлягають амортизації,
регулюється нормами Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР
( 283/97-ВР  )  "Про  внесення змін до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств". Так, з урахуванням норм цього
Закону не відносяться до складу валових витрат суми втрат у разі
продажу товарів за ціною, що є нижчою за ціну придбання, уцінки
тощо.
   Разом з тим зазначаємо, що згідно з п.54 Положення про
організацію  бухгалтерського  обліку  і звітності в Україні,
затвердженого постановою КМУ від 03.04.93 р. N 250 ( 250-93-п ),
матеріальні ресурси, на які продажна ціна зменшилась або коли вони
застаріли чи частково втратили первісну якість, відображаються в
бухгалтерському балансі на кінець звітного періоду за ціною
можливої реалізації, якщо вона нижча від первісної вартості
заготівлі (придбання), з віднесенням різниці в цінах на зменшення
торговельних надбавок по уцінених  товарах,  фонду  дооцінки
товарно-матеріальних цінностей і в разі недостатності таких джерел
- на результати фінансово-господарської діяльності.
   З урахуванням  викладеного,  платники податку не повинні
відносити до складу податкового кредиту суми ПДВ у частині
вартості товарів (робіт, послуг), які не відносяться до складу
валових витрат виробництва (обігу) та  основних  фондів  чи
нематеріальних активів, що не підлягають амортизації.
   13. Чи може сільгосптоваровиробник  цільове  використання
коштів з ПДВ спрямувати на купівлю легкового автомобіля для потреб
підприємства?
   Ні. Відповідно до п.11.21 та 11.29 ст.11 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ) сума ПДВ,  що  підлягає  сплаті  до  бюджету
сільгосппідприємствами усіх форм власності за реалізовані ними
молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та
м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, за товари
(роботи, послуги) власного виробництва, включаючи продукцію (крім
підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із
власної сільськогосподарської сировини, повністю залишається у
розпорядженні цих сільгосппідприємств і спрямовується на підтримку
власного виробництва  тваринницької  продукції  та  продукції
птахівництва, а також на придбання матеріально-технічних ресурсів
виробничого призначення.
   У разі нецільового використання акумульованих коштів вони
стягуються до держбюджету України в безспірному порядку.
   14. Чи є правомірними дії санаторіїв Міноборони України, які
не сплачують до держбюджету України та не включають до податкової
звітності суму ПДВ, отриману від здійснення операцій з продажу
путівок, а зараховують отримані суми ПДВ як бюджетне фінансування
санаторію?
   Зарахування санаторіями Міноборони України сум ПДВ, отриманих
від  реалізації  путівок, до суми бюджетного фінансування є
безпідставним, оскільки чинним законодавством України, а саме
пп.7.7.5 ст.7  Закону  про  ПДВ  ( 168/97-ВР ), передбачено
зарахування сум ПДВ до держбюджету, і зазначені суми податку
використовуються в першу чергу для бюджетного відшкодування цього
податку.
   15. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ орендна плата за землю,
яку надають в оренду селищні (міські) Ради народних депутатів
сільгосптоваровиробникам, якщо вона надходить на поточні рахунки
цих Рад і включається до доходів за кодами бюджетної класифікації
13050200 (орендна плата за землю юридичних осіб) та 13050500
(орендна плата фізичних осіб)?
   Так, є.  Відповідно  до  пп.3.1.1  ст.3 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ) (із змінами і доповненнями) операції з оплати послуг
за  договорами  оперативної оренди (лізингу) є об'єктом для
оподаткування ПДВ. При цьому орендодавець виконує  процедуру
розмежування  перерахування коштів у відповідному розмірі до
бюджету.
   16. На практиці підприємства - виробники сільгосппродукції
здійснюють виплату орендної плати власною продукцією згідно з
договором оренди земельного паю один чи два рази на рік. Який
розмір операцій з видачі сільгосппродукції  пільгується  при
проведенні розрахунку - 840,0 грн. (70 х 12 міс.) чи лише 70 грн.
при фактичній видачі продукції? У випадках коли господарство
заборгувало своїм працівникам зарплату за 6 місяців і видає її
восени продукцією нового врожаю, із вартості сільгосппродукції
знімається 420 грн. (70 х 6 міс.) чи лише 70 грн. під час видачі?
   Відповідно до п.11.16 ст.11 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) до
01.01.2002 р. звільняються від оподаткування операції з видачі
сільгосппродукції власного виробництва підприємств - виробників
сільгосппродукції:
   фізичним особам - власникам земельних паїв, внесених до таких
підприємств, у вигляді компенсації вартості користування такими
паями таким підприємством, але не більше ніж 70,0 гривень у
розрахунку  на  повний  календарний  місяць  строку  такого
користування;
   фізичним особам, які знаходяться у трудових відносинах з
підприємством - виробником сільгосппродукції,  відповідно  до
фактично відпрацьованого часу, але не більше від 70 гривень у

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner