Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 15251/7/16-1201 від 16.11.2000

До окремих питань справляння ПДВ


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

неподаткових платежів" та здійснюється відповідно до Інструкції
про особливості застосування Декрету Кабінету Міністрів України
від 21.01.93 р. N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків
і неподаткових платежів", затвердженої наказом Мінфіну України від
02.11.93 р. N 84 ( z0169-93 ), зареєстрованої в Мін'юсті України
15.11.93 р. за N 169. Зокрема, повернення неправильно сплачених
платежів здійснюється ДПІ не більш як за один рік до виявлення
неправильної сплати. При цьому зайво внесені суми можуть бути
зараховані в рахунок наступних платежів або повернуті платнику за
його письмовою заявою, яка подається до відповідної ДПІ до
настання строків сплати чергових платежів.
   У разі неподання заяви на повернення неправильно сплачених
сум ПДВ за період з 01.06.96 р. до 01.07.97 р. і якщо в особовому
рахунку обліковується більше року сума переплати, то ця сума не
підлягає поверненню платнику, а відповідно до п. 30 розділу XI
Інструкції  про  порядок ведення державної податкової служби
оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів та до державних цільових фондів, затвердженої наказом
ГДПІУ від 12.05.94 р. N 37 ( z0114-94 ) (зареєстровано в Мін'юсті
України 25.05.94 р. за N 114/323), зі змінами та доповненнями,
переноситься без заяви платника на код бюджетної класифікації
України за доходами "Інші надходження".
   43. Які  види  продукції  відносяться  до  категорії
"м'ясопродукти та молокопродукти"?
   Спільним листом  МінАПК  України  від  10.03.98  р.
N 37-21-1-12/2310  та  Мінекономіки  України від 11.03.98 р.
N 54-81/201  (  v2310200-98  )  підготовлено  перелік  "Про
класифікаційні групи м'ясних і молочних продуктів", яким визначені
види  продукції,  яка  може  бути  віднесена  до  категорії
"м'ясопродуктів та молокопродуктів".
   44. За якою ставкою ПДВ оподатковуються операції з продажу
електроенергії, вугілля, газу,  поставки  яких  відбулися  до
01.10.98 р. за договорами купівлі-продажу, а умови розрахунків
змінені і фактично були проведені зустрічні поставки аналогічних
товарів?
   У разі якщо за поставлені покупцям до 01.10.98 р.  за
договорами купівлі-продажу (що передбачали проведення розрахунків
у грошовій формі) електроенергії, вугілля або газу, імпортованого
в Україну, після набуття чинності Указом Президента України від
07.08.98 р. N 857/98 ( 857/98 ) умови проведення розрахунків було
змінено і зазначені розрахунки було проведено шляхом здійснення
зустрічних поставок аналогічних товарів (електроенергії, вугілля,
газу, імпортованого в Україну), то такі операції в умовах дії
вищезазначеного Указу стають бартерними, і оподатковування ПДВ
зазначених операцій згідно зі ст.12 Указу проводиться за повною
ставкою податку у розмірі 20 відсотків.
   45. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ операції з розповсюдження
білетів державних лотерей?
   Відповідно до пп.3.2.4 ст.3 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) не є
об'єктом оподаткування операції з випуску, обігу та погашення
білетів державних лотерей, запроваджених за дозволом Мінфіну
України. Постановою КМУ від 27.04.98 р. N 574 ( 574-98-п ) "Про
затвердження Положення про порядок реєстрації випуску і проведення
державних грошових  лотерей"  та  наказом  Держкомспорту  від
28.10.98 р.  N  2120 ( z0824-98 ) "Про затвердження Правил
розповсюдження державних  лотерей",  зареєстрованим  Мін'юстом
України 25.12.98 р. за N 824/3264, встановлено, що агент з
проведення державної грошової лотереї - це підприємство, установа
чи організація, в тому числі бюджетні, які отримали право на
проведення  державної  грошової  лотереї  в  установленому
законодавством порядку. При цьому агент має право укладати з
розповсюджувачами - юридичними та фізичними особами договори
доручення, комісії та інші цивільно-правові й трудові договори
щодо розповсюдження державних  лотерей.  За  надані  послуги
розповсюджувачі  білетів державних грошових лотерей отримують
винагороду. Оскільки вказаним законом не встановлено пільговий
режим оподаткування для послуг з розповсюджування лотерей, то
кошти, що отримуються розповсюджувачами за надання таких послуг,
підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку.
   46. Який порядок оподаткування ПДВ з надання навчальними
закладами послуг з проживання студентів у гуртожитках?
   Відповідно до постанови КМУ від 20.01.97 р. N 38 ( 38-97-п )
"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами" граничний розмір плати  за
проживання в студентських гуртожитках (далі - гуртожитки) для
студентів,  абітурієнтів,  слухачів  підготовчих  відділень,
викладачів та працівників навчальних закладів, які перебувають у
відрядженнях, аспірантів, докторантів, клінічних  ординаторів,
інтернів, слухачів встановлюється такий, як у будинках державного
житлового фонду. Конкретний розмір плати  за  проживання  в
гуртожитках  встановлюється  адміністрацією вищого навчального
закладу і розраховується відповідно до Порядку надання платних
послуг, затвердженого спільним наказом Міносвіти України, Мінфіну
України, Мінекономіки України від 27.10.97 р. N  383/239/131
( z0596-97 ) "Про затвердження Порядку надання платних послуг
державними навчальними закладами", зареєстрованого у Мін'юсті
України 12.12.97 р. за N 596/2400, виходячи з нормативу 6 м2
житлової площі - розрахункового коефіцієнта загальної площі, що
припадає на одну особу, яка проживає в гуртожитку.
   Крім того, розмір плати за проживання в гуртожитках вищих
навчальних  закладів  для  студентів,  які  навчаються  за
держзамовленням, не повинен перевищувати  мінімальний  розмір
стипендії студента вищого навчального закладу відповідного рівня
акредитації.
   Враховуючи, вищевикладене,  операції  з надання послуг з
проживання студентів у гуртожитку підлягають оподаткуванню ПДВ за
ставкою 20%.  При  цьому  базою  оподаткування є розмір, що
встановлено адміністрацією навчального закладу, який компенсується
безпосередньо споживачем послуг з проживання в гуртожитку. Щодо
іншої частини компенсації витрат з послуг з проживання студентів
понад встановлений закладом розмір плати, яка покривається за
рахунок бюджетних коштів, передбачених у кошторисі навчального
закладу, то вона не включається до бази оподаткування ПДВ. У разі
компенсації витрат з проживання за рахунок коштів, отриманих від
інших платних послуг, які надаються навчальними закладами, то така
компенсація включається до бази оподаткування. А право податкового
кредиту  з придбаних товарів (робіт, послуг), вартість яких
належить до валових витрат гуртожитків, навчальні заклади мають
лише в частині, яка відповідає частці використання таких придбаних
товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях, тобто частці,
пропорційно затвердженої плати на проживання.
   47. Чи можуть застосовувати режим пільгового оподаткування
ПДВ підприємства та організації інвалідів незалежно від категорії
засновників?
   Законом України від 13.07.2000 р. N 1926-III ( 1926-14 ) "Про
внесення змін до деяких законів України щодо  оподаткування
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів",
який набрав чинності з 22.08.2000 р. ("Урядовий кур'єр" від
22.08.2000 р. N 153), пп.5.2.1 ст.5 викладено у новій редакції,
відповідно до якої пільговий режим оподаткування ПДВ встановлено
підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів за
умови наявності відповідної чисельності працюючих інвалідів та
фонду оплати їхньої праці. Крім того, підприємства та організації
громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю
пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою,
яка надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" ( 875-12 ). Слід зазначити, що у разі здійснення такими
підприємствами операцій з продажу будь-яких товарів невласного
виробництва чи підакцизних товарів, ПДВ з цих операцій повинен
нараховуватися у загальновстановленому порядку за ставкою 20%.
   48. Чи є платником ПДВ особа, яка здійснює торговельну
діяльність у рамках спеціального торгового патенту, а також у разі
здійснення  такою  особою  одночасно діяльності як в рамках
спеціального торгового патенту, так і підприємницької діяльності в
рамках загальновстановленого порядку оподаткування ПДВ?
   Законом України від 23.03.96 р. N 98/96-ВР ( 98/96-ВР ) "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" в порядку
здійснення експерименту для суб'єктів підприємницької діяльності,
що  здійснюють торговельну діяльність на окремих територіях,
перелік яких затверджено постановою КМУ від 08.06.98 р. N 826
( 826-98-п ), на умовах придбання спеціального торгового патенту
встановлено особливий порядок  оподаткування.  Такий  суб'єкт
підприємницької  діяльності  з  дати  отримання  свідоцтва
(спеціального торгового патенту) втрачає всі права та обов'язки
платника ПДВ з діяльності, на яку розповсюджується особливий
механізм  оподаткування,  засвідчений  наявністю  спеціального
торгового  патенту. За операціями з продажу товарів (робіт,
послуг), які підпадають під дію спеціального торгового патенту, не
ведеться податковий облік, не виписуються податкові накладні, не
формується податковий кредит з придбаних матеріально-технічних
ресурсів, вартість яких належить до складу валових витрат таких
товарів (робіт, послуг).
   У разі здійснення такою особою одночасно діяльності як в
рамках спеціального торгового патенту, так і підприємницької
діяльності в рамках загальновстановленого порядку оподаткування
ПДВ, то за умови здійснення торгівлі за готівкові кошти незалежно
від обсягів такого продажу та/або за наявності обсягів операцій з
продажу товарів (робіт, послуг), встановлених ст.2 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ), така особа повинна бути зареєстрована платником ПДВ
і здійснювати ведення окремого обліку з операцій, які підпадають
під об'єкт оподаткування ПДВ, та з операцій, які не підпадають під
об'єкт оподаткування зазначеним податком (діяльність у рамках
спеціального торгового патенту).
   49. Чи наявна можливість ведення  діяльності  у  рамках
спеціального  торгового  патенту з використанням різних форм
розрахунків (готівкова, безготівкова тощо)?
   Законом України   "Про   патентування   деяких  видів
підприємницької діяльності" (  98/96-ВР  ),  зі  змінами  та
доповненнями, така можливість не передбачена, оскільки п.2 ст.3
цього Закону встановлено, що під торговельною діяльністю слід
розуміти  роздрібну  та  оптову  торгівлю,  діяльність  у
торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері виключно за
готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням
кредитних карток.
   49а. Який порядок розподілу сум вхідного ПДВ з придбаних
товарів (робіт, послуг), які будуть використані підприємством в
оподатковуваних та звільнених від оподаткування (або тих, що не є
об'єктом оподаткування) ПДВ операціях?
   Відповідно до пп.7.4.3 ст.7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) у
разі коли товари (роботи, послуги), що  виготовлені  та/або
придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а
частково ні, до суми податкового кредиту включається та частка
сплаченого (нарахованого) податку при їхньому виготовленні або
придбанні, яка відповідає частці використання таких  товарів
(робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду.
Порядком ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг),
який затверджено наказом ДПАУ від 30.05.97 р. N 165 ( z0233-97 )
та зареєстровано в Мін'юсті України 23.06.97 р. за N 233/2037, зі
змінами та доповненнями, визначено конкретний порядок заповнення
відповідних граф з розподілом сум вхідного податку на операції,
які підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування або не є
об'єктом оподаткування. Таким чином, у разі придбання товарів
(робіт,  послуг),  які  будуть використані в оподатковуваних
операціях, звільнених від оподаткування, або в тих, що не є
об'єктом оподаткування, підприємство повинно відразу проводити
відповідний розподіл сум вхідного ПДВ виходячи із частки в
витратах  на  виробництво  таких  товарів (робіт, послуг) з
урахуванням коригування сум податкового кредиту пропорційно обсягу
оподатковуваних і неоподатковуваних операцій.
   50. Чи підлягають оподаткуванню ПДВ операції з передачі
товарів, які здійснюються відповідно до договорів позики?
   Законом про ПДВ ( 168/97-ВР ) встановлено, що об'єктом
оподаткування ПДВ є операції платників податку з продажу товарів
(робіт, послуг) на митній території України. При цьому п.1.4
встановлено,  що продаж товарів - це будь-які операції, що
здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки
та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу
прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків
її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.
Статтею 374 глави 32 Цивільного кодексу України ( 1540-06 )
передбачено, що за договором позики одна сторона (позикодавець)
передає іншій стороні (позичальникові) у власність (в оперативне
управління) гроші або речі, визначені родовими ознаками,  а
позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму
грошей або рівну кількість речей того ж роду і якості. Договір
позики вважається укладеним у момент передачі грошей або речей.
Оскільки договір товарної позики передбачає відстрочення кінцевих
розрахунків у товарній формі і зазначені операції підпадають під
законодавче визначення "продаж товарів", то операції з продажу
(передачі) товарів у межах договорів товарної позички підлягають
оподаткуванню ПДВ за повною ставкою податку у розмірі 20 % бази
оподаткування, визначеної  відповідно до ст.4 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ).
   51. У які терміни відшкодовуються суми ПДВ під час здійснення
експортних  поставок  підприємствами  гірничо-металургійного
комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, в
порядку, передбаченому пп.7.7.3 ст.7 чи ст.8 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР )?
   Законом України від 01.06.2000 р. N 1783 ( 1783-14 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про ПДВ" встановлено загальні
правила оподаткування та проведення  відшкодування  під  час
здійснення операцій з вивезення за межі митної території України
товарів (робіт, послуг), які не містять ніяких виключень для
окремих суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і для
тих, які беруть участь в економічному експерименті. А тому
відшкодування з експортних операцій у грошовій формі розрахунків
для суб'єктів підприємницької діяльності, для  яких  окремим
законодавством  запроваджено спеціальні режими, проводиться в
порядку, передбаченому ст.8 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ). Щодо
частини ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню, то терміни
відшкодування такої частини регулюються пп.7.7.3 ст.7 Закону про
ПДВ.
   52. Який порядок ведення податкового обліку з ПДВ та виписки
податкових накладних з операцій продажу театральних квитків у
межах договорів цивільно-правового характеру, за якими  право
власності на квитки не переходить?
   Порядок оподаткування ПДВ таких операцій викладено у п.4.7
ст.4 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ). При цьому базою оподаткування є
продажна вартість театральних квитків. У разі продажу театральних
квитків  кінцевим  споживачам  за  готівку, датою збільшення
податкових зобов'язань комісіонера відповідно до пп.7.3.1 ст.7
Закону про ПДВ буде дата їхнього оприбуткування в касі платника
податку. Під час продажу квитків кінцевим споживачам, які не є
платниками ПДВ, податкова накладна не виписується. Податкова
накладна може бути виписана на вимогу споживача, який є платником
ПДВ.  У той же час датою збільшення податкового кредиту у
комісіонера буде дата перерахування коштів на користь комітента, у
якого дата їхнього отримання і буде датою, на яку необхідно
збільшити податкові зобов'язання і датою, на яку  необхідно
виписати податкову накладну, що в свою чергу є підставою для
податкового кредиту у комісіонера. Якщо комітент операцій з
продажу  касових  квитків не є платником ПДВ, а комісіонер
зареєстрований як такий, то право на податковий кредит комісіонер
має лише в частині власних витрат, пов'язаних з реалізацією
театральних квитків.
   53. Згідно з пп.3.2.2 ст.3 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) не є
об'єктом оподаткування ПДВ операції з передачі майна орендодавця
(лізингодавця), що є резидентом, у користування лізингоотримувачу
за умовами договору оренди  (лізингу)  та  його  повернення
орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення дії такого договору, а
також сплата платежів за умовами договору фінансової оренди.
Виникає питання: якщо сплата орендних платежів здійснюється не у
грошовій формі, а шляхом передачі сільськогосподарської продукції,
то на яку дату виникають податкові зобов'язання?
   Дата виникнення податкових зобов'язань з операцій з продажу
товарів (робіт, послуг) за різними формами договорів визначається
відповідно до п.7.3 ст.7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ).  У
зазначеному випадку за характером розрахунків така операція буде
товарообмінною, а тому податкові зобов'язання виникають у порядку,
встановленому пп.7.3.4 ст.7 на дату, яка сталася раніше: дата
оформлення документа, що засвідчує факт надання орендних послуг,
або  дата оформлення документа, що засвідчує факт отримання
платником результатів робіт  (послуг).  У  разі  відсутності
попередньої оплати сільгосппродукцією за послуги з оренди, першою
із подій буде подія фактичного надання (використання) у звітному
періоді  об'єкта  оренди,  з використання якої повинен бути
підписаний акт про її надання у звітному періоді. Відсутність
підписаного акта про виконані у звітному періоді роботи не є
підставою для  зменшення  нарахувань  податкових  зобов'язань
зазначеного  звітного  періоду. А тому виходячи із положень
зазначеного пункту, датою виникнення податкових зобов'язань як в
орендодавця, так і в орендаря буде останній день звітного періоду,
а право на податковий кредит СПД будуть мати лише на дату
проведення зустрічної поставки сільськогосподарської продукції.
   54. В розрахунок експортного відшкодування приймається лише
частина податкового кредиту, яка фактично оплачена постачальникам
виключно в грошовій формі. Якщо оплата проведена готівкою або
іншим способом, ніж перерахування за безготівковим розрахунком, то
чи можуть такі суми ПДВ підлягати експортному відшкодуванню?
   Суми ПДВ, які в складі ціни вартості товарів, придбаних у
порядку бартерних операцій, шляхом застосування положень постанови
КМУ від 07.12.99 р. N 2215 ( 2215-99-п ) , оплачених готівкою
через касу підприємства, касовим чеком, квитанцією тощо, які
надалі було вивезено за межі митної території за контрактом, що
передбачає грошову форму оплати, включаються до загальної суми
податкового кредиту звітного періоду і є частиною ПДВ, яка
підлягає бюджетному, а не експортному відшкодуванню, у терміни,
передбачені законодавством  з урахуванням положень ст.4 Указу
Президента України від 07.08.98 р. N 857 ( 857/98 ) "Про деякі
зміни в оподаткуванні".
   У тексті ст.8 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) йдеться лише про
документи, що підтверджують безготівковий обіг (копії платіжних
доручень). Крім того, також чітко визначені треті особи, які мають
підтверджувати  достовірність цих документів (копії платіжних
доручень мають бути завірені банком). Видача готівки з каси
підприємства  ніким, крім самого підприємства, не може бути
підтверджена. Зважаючи на викладене, оплата придбаних товарів
готівкою не може враховуватися як частина оплаченого податкового
кредиту для розрахунку експортного відшкодування.
   Підприємствами, які  працюють  за  системою  банківських
розрахунків "Клієнт - Банк", можуть подаватися реєстри платіжних
доручень, завірених банківською печаткою.
   55. Згідно з діючим  законодавством  з  питань  ведення
бухгалтерського обліку всі первинні документи повинні зберігатися
в бухгалтерії підприємства. Пунктом 8.1 ст.8 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР  )  вимагається  подання  митних декларацій, які
підтверджують факт вивезення товарів за межі митної території
України. Чи можна подавати ксерокопію вантажної митної декларації
(ВМД)?
   Ні. Пунктом  16  постанови  КМУ від 09.06.97 р. N 574
( 574-97-п ) "Про затвердження Положення про вантажну митну
декларацію" передбачено розподіл екземплярів ВМД, із яких з 1 по 4
(включно) - це примірники митної служби, а п'ятий, основний, аркуш
передається декларанту. Цим пунктом також встановлено, що на
прохання декларанта передбачається оформлення шостого аркуша ВМД.
Такий шостий екземпляр ВМД і може бути додатком до декларації з
ПДВ.
   56. Які санкції застосовуються під час надання недостовірного
розрахунку експортного відшкодування за умови, якщо загальна сума
відшкодування залишається без змін?
   Якщо в  процесі  попередньої  перевірки  відповідності
задекларованих до відшкодування сум ПДВ, у тому числі розрахунку
експортного відшкодування, використовуючи при цьому як ВМД, які
підтверджують факт вивезення за межі митних кордонів України, так
і базу даних АРМ "Митниця", виявлено невідповідність суми обсягу
експортних операцій, то експортному відшкодуванню підлягатиме сума
ПДВ, визначена виходячи з нового відсотку експортних операцій. При
цьому платника запрошують до ДПІ, де йому повідомляють про

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner