Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 15251/7/16-1201 від 16.11.2000

До окремих питань справляння ПДВ


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

зазначені зміни. Платником відповідно вносяться  поправки  в
екземпляр податкової звітності, який залишається на підприємстві.
Результат такої перевірки оформляється в порядку, визначеному
пп.7.7.4 ст.7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ). На суму податку,
донараховану за результатами попередньої перевірки, виписується
розпорядження  про внесення змін у визначену платником суму
податку, що підлягає нарахуванню. У цьому разі фінансові санкції
до платника не застосовуються, за винятком пені на донараховану
суму.
   57. Юридичною особою було внесено грошові кошти в статутний
фонд під час створення АТ. У зв'язку з реорганізацією АТ юридична
особа вибуває з учасників такого товариства і їй повертаються
основні фонди на суму раніше внесених коштів. Чи  підлягає
оподаткуванню ПДВ операція з повернення основних фондів?
   Згідно з абзацом четвертим пп.3.2.8 ст.3 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ) не підпадає під об'єкт оподаткування повернення
основних фондів, попередньо внесених до статутного фонду юридичної
особи іншими юридичними або фізичними особами, у разі їхнього
виходу з числа засновників чи учасників такої юридичної особи або
під час ліквідації такої юридичної особи. Передача основних фондів
за раніше внесені кошти є операцією, яка передбачає передачу права
власності за грошову форму компенсації, а тому така операція
розглядається як операція з продажу, яка оподатковується ПДВ за
повною ставкою у розмірі 20%. При цьому дата виникнення податкових
зобов'язань буде залежати від дати проведення першої з подій: дати
внесення змін до статутних документів товариства чи дати передачі
товариством основних фондів юридичній особі.
   58. Згідно  з  чинним законодавством договір фінансового
лізингу  передбачає  отримання  у  платне  користування  від
лізингодавця об'єкт лізингу на термін, не менший терміну, за який
амортизується 60% вартості об'єкта лізингу, визначеної на день
укладання договору. Після закінчення строку договору фінансового
лізингу об'єкт лізингу переходить у власність лізингоодержувача
або викуповується ним за залишковою вартістю. Коли виникають
податкові зобов'язання з об'єкта фінансового лізингу та  як
визначається база оподаткування ПДВ?
   Оскільки основні фонди, передані  у  фінансовий  лізинг,
відповідно до пп.1.18.2 ст.1 та пп.8.5.2 ст.8 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до
складу  основних  фондів  орендаря,  який  нараховує на них
амортизацію, а також враховуючи те, що договором передбачено викуп
об'єкта лізингу за залишковою вартістю після закінчення строку
фінансового лізингу, то базою оподаткування у цьому випадку буде
залишкова вартість об'єкта лізингу. При цьому на дату операції з
продажу об'єкта  лізингу  лізингодавець  нараховує  податкові
зобов'язання зі сплати ПДВ на залишкову вартість основних фондів
та включає до податкового кредиту ту сплачену під час придбання
об'єкта лізингу суму ПДВ, яка припадає на частину залишкової
вартості, з якої виникають податкові зобов'язання. Якщо сума
відшкодування вартості об'єкта лізингу здійснюється не грошовою, а
натуральною формою розрахунків, то до такої операції необхідно
застосовувати  порядок  оподаткування  ПДВ,  передбачений для
товарообмінних (бартерних) операцій, для яких дату виникнення
податкових зобов'язань і податкового кредиту встановлено ст.7
Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ).
   59. Засновник - юридична особа робить внесок до статутного
фонду товариства ТМЦ та виписує податкову накладну. Чи має право
товариство, як платник ПДВ, на податковий кредит?
   На першому етапі придбання не буде мати права на податковий
кредит. Не підпадає під об'єкт оподаткування згідно з діючим
законодавством (пп.3.2.8 ст.3 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) внесок
до статутного фонду юридичної особи лише у вигляді основних фондів
в обмін на емітовані такою особою корпоративні права. Внесок до
статутного фонду в іншому, ніж основні фонди (за винятком грошових
коштів) вигляді, є об'єктом оподаткування ПДВ. Засновник на дату
передачі  матеріальних  ресурсів,  коли  виникають  податкові
зобов'язання, виписує податкову накладну, яка відображається у
книзі продажу товарів (робіт, послуг). У разі якщо вартість
сировини, отриманої як внесок до статутного фонду в обмін на
корпоративні права через облік приросту (убутку) буде включено до
складу валових витрат, то за умови оприбуткування такої сировини
як виробничих запасів чи товарів, що підлягають продажу, і
спрямування такої  сировини  на  виробництво  оподатковуваної
продукції  платник  ПДВ  може отримати законодавче право на
податковий кредит з такої операції. При цьому датою виникнення
права на податковий кредит буде останній день звітного періоду, в
якому різниця вартості запасів на початок звітного кварталу буде
перевищувати їхню вартість на кінець того ж звітного кварталу і
буде додана до складу валових витрат платника податку у такому
звітному періоді.
   60. У зв'язку зі змінами у визначенні обсягів оподаткування з
1200 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи
необхідно вилучати із реєстру платників осіб, обсяги у яких більші
ніж 20400 грн., але менші ніж 61200 грн.?
   Пунктом 9.3 ст. 9 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) з урахуванням
редакції Закону України від 14.09.2000 р. N 1955-III ( 1955-14 ),
що набув чинності з 05.10.2000 р., суб'єкти підприємницької
діяльності,  створені  після  набрання чинності цим Законом,
звільнені від обов'язкової реєстрації як платників ПДВ. Якщо такі
новостворені суб'єкти підприємницької діяльності, а також діючі
особи, у яких обсяги з продажу товарів (робіт, послуг), що є
об'єктом оподаткування, не перевищили 3600 нмдг, вважають за
доцільне зареєструватись як платники податку раніше періоду, в
якому  буде досягнуто належних обсягів, то за заявою таких
платників здійснюється їхня реєстрація як добровільна. Однак
підхід до такої добровільної реєстрації має бути виваженим,
оскільки такі платники не можуть отримувати бюджетне відшкодування
(від'ємне значення зараховується у зменшення податку наступних
звітних періодів), а анулювання свідоцтва платника ПДВ може
відбутися  не раніше ніж через 24 місяці після дати такої
реєстрації лише за умови недосягнення ними належних обсягів.
   61. Пунктом  9.4 ст.9 Закону України від 14.09.2000 р.
N 1955-III ( 1955-14 ) запроваджено вимоги щодо своєчасності
подання реєстраційної заяви органу державної податкової служби для
осіб, що передбачають підприємницьку  діяльність  на  митній
території України з торгівлі за готівкові кошти, - не пізніше ніж
за десять календарних днів до початку здійснення такої діяльності.
З якої дати необхідно відраховувати зазначені десять календарних
днів?
   Зазначеним Законом ( 1955-14 ) чітко встановлено період, до
якого суб'єкту підприємницької діяльності на митній території
України з торгівлі за готівкові кошти необхідно подати заяву для
реєстрації як платника ПДВ. Заява може бути подана раніше, але не
пізніше ніж за десять календарних днів до початку діяльності. У
разі коли така особа не здійснила таку реєстрацію у визначені
законодавством строки, до такої особи застосовуються санкції,
встановлені Указом Президента України від 07.08.98 р. N 857/98
( 857/98 ) "Про деякі зміни в оподаткуванні".
   62. Чи має право СПД на податковий кредит з ПДВ, сплаченого
(нарахованого) при придбанні сировини, яку надалі як давальницьку
вивезено за межі митної території України для її переробки, а
продукт її переробки (готова продукція) не ввозиться на територію
України, а реалізується за її межами?
   Згідно з п.11.9 ст.11 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) операції з
вивезення давальницької сировини, готової продукції, яка вироблена
з неї, за умови, що за договорами щодо переробки цієї сировини
були проведені фактичні витрати до 01.10.97 р. або якщо до цієї
дати така сировина повністю або частково була вивезена за межі
митної території України, оподатковуються в порядку, встановленому
Законом  України  "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ). Пунктом 5 ст.5
цього Закону встановлено, що ПДВ, сплачений або такий, що підлягає
сплаті за виконані роботи, надані послуги, придбані матеріальні
ресурси, українському замовнику не відшкодовується.
   63. Що є базою для оподаткування ПДВ послуг з підготовки та
організації   інформаційно-консультаційних   семінарів,  які
проводяться нерезидентом за межами митної території України?
   Якщо суб'єкт підприємницької діяльності (комісіонер) згідно з
договорами комісії зобов'язується надати послуги комітенту з
підготовки та організації семінарів за межами митної території
України за рахунок його ж коштів, то об'єктом для оподаткування
ПДВ за ставкою 20 відсотків є та частина коштів, яка надходить на
рахунок  комісіонера  в   розрахунок   оплати   вартості
підготовчо-організаційних  послуг,  пов'язаних  з  проведенням
семінарів за  межами  митної  території  України.  Податкові
зобов'язання виникають згідно з правилами, встановленими п.7.3
ст.7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ),  і  податкова  накладна
виписується комітенту лише на ту частину вартості наданих послуг,
забезпечення (надання) якої здійснюється комісіонером. При цьому
право на податковий кредит комісіонер має лише в частині витрат,
пов'язаних із підготовкою та організацією проведення семінару за
межами  митної  території  України.  Послуги,  які надаються
нерезидентом та споживаються резидентами (проживання, харчування,
проведення семінару) за межами митної території України, і оплата
за які здійснюється від імені комісіонера, але за  рахунок
комітента, не включаються до бази оподаткування комісіонера.
   64. Чи має право на податковий кредит  СПД,  який  за
самостійним рішенням здійснює операцію з продажу основних фондів,
які були задіяні в операціях, звільнених від оподаткування (ст.5),
чи тих, що не є об'єктом для оподаткування (ст.3), та які мають
залишкову балансову вартість?
   База оподаткування  та  податкові  зобов'язання за такою
операцією виникають відповідно до діючого законодавства. На дату
передачі таких основних фондів до податкового кредиту може бути
віднесено  частку  суми  ПДВ,  яка  припадає  на  частину
незамортизованої балансової вартості основних фондів.
   65. Чи підлягають оподаткуванню ПДВ операції з безоплатної
передачі   недержавними   сільгосппідприємствами   об'єктів
соцінфраструктури у державну чи комунальну власність?
   Згідно з пп.3.2.9 ст.3 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ), з
урахуванням редакції Закону України від 21.12.99 р. N  1330
( 1330-14 ) "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про
податок на додану вартість", не  є  об'єктом  оподаткування
безоплатна  передача  у  державну  чи  комунальну  власність
територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність
об'єктів всіх форм власності, які перебувають на балансі одного
платника податку і передаються на баланс іншого платника податку,
якщо такі операції здійснюються за рішеннями КМУ, центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, прийнятими у межах повноважень. Це положення
поширюється на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу
платника податку, який перебуває в державній або комунальній
власності, на баланс іншої юридичної особи,  яка  перебуває
відповідно у державній або комунальній власності, що здійснюються
за рішенням органу державної  влади  або  органу  місцевого
самоврядування, до сфери управління яких належать такий платник
податку та така юридична особа.
   Таким чином, положення першого речення зазначеного пункту
передбачають, що у разі якщо за рішеннями КМУ, центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування  платником  ПДВ незалежно від форми власності
здійснюється безоплатна передача об'єктів  права  всіх  форм
власності до державної чи комунальної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст або передача у їх спільну власність, то
така передача на баланс іншого платника ПДВ не є об'єктом для
оподаткування ПДВ.
   Дії другого  речення  зазначеного  пункту поширюються на
операції з безоплатної передачі об'єктів права, яка відбувається
між особами (платником та іншою юридичною особою), форма власності
яких - відповідно державна або комунальна. Передача повинна
здійснюватися на підставі рішення органу держвлади або органу
місцевого самоврядування виключно  платником  ПДВ  до  сфери
управління юридичної особи, яка може і не бути платником ПДВ. Така
передача здійснюється на безоплатній основі в межах балансів таких
осіб, які належать до сфери управління відповідно державної або
комунальної власності.
   66. Чи  поширюється  пільговий  режим оподаткування ПДВ,
встановлений пп.3.2.4 ст.3 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ), на
операції з продажу погашених поштових марок, на поштову оплату
послуги зв'язку, яка виражається у вигляді відбитків  кліше
маркувальних машин?
   Законом України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ) та Положенням про
поштові марки, блоки, марковані конверти і картки, затвердженим
наказом Мінзв'язку України від 16.12.96 р. N 262, визначено термін
поняття "поштова марка", відповідно до якого поштова марка - це
державний знак, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку,
виготовлений друкарським способом, з художнім зображенням та
зазначенням  його  номінальної вартості. Враховуючи положення
Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і  валютного
контролю", введена в обіг поштова марка є законним платіжним
засобом на території України, який приймається для оплати послуг
поштового  зв'язку.  Отже,  пільговий  режим  оподаткування
застосовується до операцій, пов'язаних з продажем засобу платежу,
який застосовується для оплати послуг поштового зв'язку, а тому не
може бути поширений на операції з продажу послуг  зв'язку,
розрахунки за які здійснюються знаком поштової оплати у вигляді
відбитків кліше маркувальних машин.
   67. Що є базою для оподаткування ПДВ арештованого майна
особи, яка є платником ПДВ, у випадку коли СДП "Укрспецюст" на
комісійних засадах здійснює операції з продажу арештованого майна
такої особи?
   На дату, що сталася раніше, чи відвантаження арештованого
майна боржника, чи зарахування коштів в рахунок його оплати, у СДП
"Укрспецюст" виникають податкові зобов'язання. При цьому базою
оподаткування є загальна (остаточна) ціна реалізації. На вимогу
покупця на цю дату виписується податкова накладна на остаточну
вартість, в якій окремим рядком виділяється сума ПДВ. При цьому
СДП "Укрспецюст" всю суму ПДВ відображає в книзі продажу товарів
(робіт, послуг), форму і порядок заповнення якої затверджено
наказом ДПА України від 30.05.97 р. N 165 ( z0233-97 ), та включає
до декларації з ПДВ, і визначену позитивну різницю між загальною
сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким
продажем товарів протягом звітного періоду, та сумою податкового
кредиту перераховує до бюджету.
   На дату отримання СДП "Укрспецюст" коштів за реалізоване
майно ним надсилається копія платіжного доручення боржнику, дата
отримання якого боржником і буде датою, на яку такий боржник
проводить по бухгалтерському та податковому обліку операцію з
відчуження майна. На зазначену дату у боржника (заставодавця)
збільшуються  податкові  зобов'язання  та  виписується  СДП
"Укрспецюст"  податкова  накладна  на  остаточну  вартість
реалізованого майна за вирахуванням суми, фактично залишеної СДП
"Укрспецюст" на покриття власних видатків з урахуванням ПДВ. Така
податкова накладна для СДП "Укрспецюст" є підставою для збільшення
податкового кредиту, датою збільшення якого у СДП "Укрспецюст"
відповідно до п.4.7 ст.4 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) є дата
перерахування коштів на користь комітента (в даному випадку - дата
перерахування коштів на рахунок судовиконавця).
   68. Що є базою для оподаткування ПДВ арештованого майна осіб,
які не є платниками ПДВ, у випадку коли СДП "Укрспецюст" на
комісійних засадах здійснює операції з продажу такого арештованого
майна та, крім цього, у таких осіб  в  момент  відчуження
арештованого  майна  не  досягається  відповідних  обсягів
оподатковуваних операцій, граничний розмір яких встановлено чинним
законодавством?
   Базою для оподаткування ПДВ згідно з абзацом першим п.4.7
ст.4 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) є комісійна винагорода, отримана
підприємством у порядку, передбаченому  правилами  комісійної
торгівлі. Правила комісійної торгівлі та визначення комісійної
винагороди затверджено у встановленому порядку. Якщо особа, яка до
моменту  відчуження майна згідно з діючим законодавством не
зареєстрована як платник податку на додану вартість, а в момент
відчуження цією особою такого арештованого майна досягаються
обсяги, граничний розмір яких встановлено чинним законодавством,
то така особа повинна зареєструватися як платник ПДВ в порядку,
передбаченому діючим законодавством. Наявність на руках свідоцтва
платника ПДВ дасть право такій особі виписати податкову накладну
на операцію з відчуження арештованого майна.
   69. Що є базою для оподаткування ПДВ при проведенні операцій
з продажу конфіскованого або безхазяйного майна у випадку, коли
СДП "Укрспецюст" на комісійних засадах здійснює операції з продажу
такого майна?
   На дату, що сталася раніше, чи відвантаження арештованого
майна боржника, чи зарахування коштів в рахунок його оплати, у СДП
"Укрспецюст" виникають податкові зобов'язання. При цьому базою
оподаткування відповідно до першого абзацу п.4.7 ст.4 Закону про
ПДВ ( 168/97-ВР ) є комісійна винагорода. На вимогу покупця на цю
дату виписується податкова накладна, у якій, крім того, окремим
рядком виділяється комісійна винагорода та окремо сума ПДВ з цієї
винагороди.
   70. Чи має право підприємство на реалізацію товарів, які
знаходяться на зберіганні під митним контролем?
   Статтею 37 Митного кодексу ( 1970-12 )  визначено,  що
переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів
підлягає митному оформленню, а у ст.85 Кодексу зазначено, що до
митного оформлення товари та інші предмети, які переміщуються
через митний кордон України, можуть зберігатись підприємством або
митницею.
   Наказом Держмитслужби  України  від  05.01.99  р.  N  4
( z0045-99 ), зареєстрованим в Мін'юсті України 27.01.99 р. за
N 45/3338, затверджено Порядок зберігання підприємствами товарів
та інших предметів, ввезених на митну територію України, під
митним контролем.
   Оскільки декларація-зобов'язання не дає права на використання
задекларованих товарів з будь-якою метою на території України і
призначена для здійснення митного контролю, а відповідно до наказу
Держмитслужби України від 05.01.99 р. N 4 ( z0045-99 ) "Про
затвердження Порядку зберігання підприємствами товарів та інших
предметів, увезених на митну територію України, під  митним
контролем", яким регламентовано порядок передання товарів на
зберігання, а також оформлення товарів, увезених  на  митну
територію  України,  які  зберігаються під митним контролем,
визначено, якщо підприємство є порушником митних правил при
здійсненні зовнішньоекономічних операцій або допускало порушення
строків подання декларацій-зобов'язань, то начальник  митного
органу  має  право заборонити зберігання товарів під митним
контролем.
   Слід зауважити,  що ст.112 Митного кодексу ( 1970-12 )
передбачено, що видача без дозволу митного органу України або
втрата предметів, що знаходяться під митним контролем, тягне за
собою накладання штрафу на громадян у розмірі до одного офіційно
встановленого  на  день  вчинення  порушення  митних  правил
мінімального розміру заробітної плати з конфіскацією предметів, що
є безпосередніми об'єктами правопорушення, або без такої, а на
службових осіб - від двох з половиною до десяти  офіційно
встановлених на день вчинення порушення митних правил мінімальних
розмірів заробітної плати з конфіскацією зазначених предметів або
без такої.
   Враховуючи вищенаведене,   зазначені   дії   суб'єктів
підприємницької діяльності є грубим порушенням вимог митного
законодавства та призводять до несвоєчасного надходження платежів
до держбюджету, в також до втрат бюджетом значних сум коштів у
вигляді несплати мита, до яких повинні застосовуватись штрафні
санкції відповідно до митного законодавства. В той же час,
зважаючи на  те, що згідно з пп.7.3.6 ст.7 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ) датою виникнення податкових зобов'язань при ввезенні
(імпортуванні) товарів є дата оформлення ввізної митної декларації
із зазначенням у ній суми  податку,  що  підлягає  сплаті,
застосування фінансових санкцій за несвоєчасну сплату ПДВ при
відсутності належним чином оформленої ВМД не є можливим. Зважаючи
на  те,  що факти недодержання правил митного оформлення є
непоодинокі, в той час як у митних органів достатньо важелів
впливу на порушників митного законодавства, доцільно розглядати як
відповідальну сторону не лише дії платників, а й безпосередньо дії
працівників регіональних митниць.
   71. У якому порядку проводиться оподаткування ПДВ операцій з
перевалки транзитних вантажів через територію України і порти
України, передбачених п.11.15 ст.11 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ),
з 01.01.2000 року?
   Статтею 4 Закону України від 20.10.99 р. N 1172 ( 1172-14 )

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner