Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 01-8/493 від 13.09.2000

Про Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
 N 01-8/493 від 13.09.2000
   м.Київ
 
 vd20000913 vn01-8/493
                     Арбітражним судам України
 
 
      Про Закон України "Про ліцензування певних
         видів господарської діяльності"
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Листами 
               Вищого арбітражного суду
      N 01-8/78  ( v8_78800-01 ) від 25.01.2001
              Вищого господарського суду
      N 01-8/1000 ( v1000600-03 ) від 09.09.2003 )
 
 
 
   У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від
01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 ) (далі - Закон) вважаємо за
необхідне звернути увагу на деякі приписи Закону, якими слід
керуватися у розгляді справ зі спорів, пов'язаних з ліцензуванням
господарської діяльності.
 
   1. Закон опубліковано 21.07.2000 в Офіційному віснику України
N 27. Відповідно до пункту 1 статті 24 Закону ( 1775-14 ) він
набирає чинності через три місяці з дня опублікування, тобто з
21.10.2000.
   Закон ( 1775-14 ) визначає види господарської діяльності, що
підлягають  ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює
державний контроль  у  сфері  ліцензування,  відповідальність
суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення
законодавства у сфері ліцензування.
   2. Дія Закону ( 1775-14 ) поширюється на всіх суб'єктів
господарювання,  якими  є  зареєстровані  в  установленому
законодавством  порядку  юридичні  особи  незалежно  від  їх
організаційно-правової форми та форми власності, що провадять
господарську діяльність, крім органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також фізичні особи -  суб'єкти
підприємницької діяльності.
   Частиною другою статті 2 Закону ( 1775-14 ) передбачено, що
ліцензування у названих цією нормою сферах повинно здійснюватись
згідно з законами, які регулюють відповідні відносини.
   Господарською, у розумінні Закону ( 1775-14 ), є не лише
підприємницька, а й будь-яка діяльність юридичних осіб і названих
фізичних осіб, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції,
торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт (статті 1, 2 Закону).
   Перелік видів  господарської  діяльності,  що  підлягають
ліцензуванню, викладений у статті 9 та у частині другій статті 2
Закону ( 1775-14 ) і є вичерпним.
   3. З огляду на вимоги частини третьої статті 3 Закону
( 1775-14 ), зайняття певним видом господарської діяльності, що
відповідно до законодавства підлягає обмеженню, без виданої у
встановленому порядку ліцензії є незаконним, а укладені суб'єктами
господарювання  договори,  спрямовані  на  здійснення  такої
діяльності,  повинні  визнаватись недійсними згідно з чинним
законодавством. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Листом
Вищого господарського суду N 01-8/1000 ( v1000600-03 ) від
09.09.2003 )
 
   4. Закон визначає (статті 4-6) ( 1775-14 ) повноваження
органів державної влади у сфері ліцензування, у тому числі
спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
   Спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування є
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, на який згідно з Положенням, затвердженим Указом
Президента України "Питання Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва" N 721/2000 ( 721/2000 )
від  25.05.2000,  покладено  відповідні  завдання  у  сфері
ліцензування.
   Перелік органів ліцензування затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування. ( Абзац третій пункту
4  в  редакції  Листа  Вищого  арбітражного суду N 01-8/78
( v8_78800-01 ) від 25.01.2001 )
   5. Частина п'ята статті 5 Закону ( 1775-14 ) передбачає
можливість оскарження розпоряджень  спеціально  уповноваженого
органу з питань ліцензування до суду. У визначенні підвідомчості
відповідних спорів арбітражному суду слід виходити з суб'єктного
складу учасників спору (статті 1, 21 Арбітражного процесуального
кодексу України ( 1798-12 ).
   Необхідно також мати на увазі, що передбачений частиною
третьою статті 7 Закону ( 1775-14 ) розгляд заяв, претензій та
скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування,
який здійснюється експертно-апеляційною радою,  не  позбавляє
заінтересованих осіб права на звернення безпосередньо до суду.
   6. Згідно із статтею 11 Закону ( 1775-14 ) рішення про видачу
або про відмову у видачі ліцензії приймається органом ліцензування
у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження
відповідної заяви та доданих до неї документів. Повідомлення про
прийняття рішення щодо видачі ліцензії або про відмову у її видачі
надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом
трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
   У видачі ліцензії може бути відмовлено лише з підстав,
зазначених у частині третій статті 11 Закону ( 1775-14 ). Суб'єкт
господарювання, щодо якого прийнято рішення про відмову у видачі
ліцензії, вправі звернутися до арбітражного суду із заявою про
визнання такого рішення недійсним та/або про спонукання органу
ліцензування видати ліцензію. Предметом спору в арбітражному суді
може бути також і залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду
(частини восьма, дев'ята статті 10 Закону).
   Якщо протягом зазначених у статті 11 Закону ( 1775-14 )
строків органом ліцензування не буде надіслано (не буде видано)
суб'єкту господарювання рішення про видачу або про відмову у
видачі ліцензії, останній так само не позбавлений права на
звернення до арбітражного суду з позовом про спонукання цього
органу видати ліцензію.
   7. Закон (частина сьома статті 12) ( 1775-14 ) передбачає
також можливість оскарження у судовому порядку, тобто шляхом
подання відповідного позову, рішення про результати конкурсу на
отримання ліцензій для здійснення  господарської  діяльності,
пов'язаної з використанням обмежених ресурсів. Перелік таких видів
господарської діяльності наведений у частині десятій згаданої
статті Закону.
   8. Рішення арбітражного суду про визнання недійсним рішення
про відмову у видачі ліцензії та/або щодо спонукання органу
ліцензування видати ліцензію не замінює самої ліцензії, оскільки
здійснення ліцензування не віднесено до повноважень судового
органу. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Листом Вищого
арбітражного суду N 01-8/78 ( v8_78800-01 ) від 25.01.2001 )
   9. Стаття 13 Закону визначає, що на території України органи
ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка. Зразок
бланка ліцензії єдиного зразка та його опис затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 ( 1719-2000-п )
"Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів
господарської діяльності". Відповідно до пункту З статті 24 Закону
ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, які
видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом і
ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення
встановлених у них строків, а бланки цих ліцензій підлягають
заміні на бланки ліцензій єдиного зразка протягом одного року з
дня набрання чинності цим Законом у порядку,  встановленому
Кабінетом Міністрів України. ( Лист доповнено пунктом 9 згідно з
Листом Вищого арбітражного суду N 01-8/78 ( v8_78800-01 ) від
25.01.2001 )
   10. Відповідно до статті 14 Закону строк дії ліцензії на
провадження певного виду господарської діяльності не може бути
меншим ніж три роки. За видачу ліцензії справляється плата (стаття
15). Відповідний термін дії ліцензії, а також розміри та порядок
зарахування плати за її видачу до Державного бюджету України
встановлено  постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000
N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на провадження
певних  видів  господарської  діяльності,  розміри і порядок
зарахування плати за її видачу. ( Лист доповнено пунктом 10 згідно
з Листом Вищого арбітражного суду N 01-8/78 ( v8_78800-01 ) від
25.01.2001 )
   11. Стаття 19 Закону ( 1775-14 ) містить вимоги щодо ведення
ліцензійних справ, журналу обліку заяв і виданих ліцензій та
ліцензійного  реєстру.  Відповідні документи в оригіналі або
належним  чином  завірені  витяги  з  них можуть прийматись
арбітражними судами як докази у справах зі спорів, пов'язаних з
видачею ліцензій, зокрема, у визначенні строків такої видачі тощо.
Порядок  формування,  ведення  і  користування  відомостями
ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру
визначено постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000
N 1658 ( 1658-2000-п ) про затвердження названого Порядку.
(  Пункт  11 із змінами, внесеними згідно з Листом Вищого
арбітражного суду N 01-8/78 ( v8_78800-01 ) від 25.01.2001 )
   12. Вичерпний  перелік  підстав, для анулювання ліцензій
органом ліцензування наведено у частині першій статті 21 Закону
( 1775-14 ). У разі незгоди з відповідним рішенням ліцензіат
вправі на власний вибір вирішувати питання про звернення зі
скаргою до експертно-апеляційної ради або  безпосередньо  до
арбітражного суду із заявою про визнання недійсним рішення про
анулювання ліцензії. Предметом спору у такому разі має бути саме
рішення про анулювання ліцензії, але не акти, що зазначені у
частинах першій і третій статті 21 Закону. Викладені у цих актах
обставини можуть бути лише підставою для прийняття згаданого
рішення.
   13. Згідно з пунктом 2 статті 24 Закону до приведення
законодавства у відповідність із Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) закони та інші
нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить
цьому Закону.
   З моменту набрання Законом ( 1775-14 ) чинності роз'яснення
президії Вищого арбітражного суду України від 06.08.97 N 02-5/276
( v_276800-97 ) "Про деякі питання практики застосування Закону
України "Про підприємництво (у редакції роз'яснення президії
Вищого арбітражного суду України від  03.06.98  N  02-5/202
( v_202800-98 )  до внесення до нього відповідних змін має
застосовуватись у частині, що узгоджується із Законом.
 
 Заступник голови Вищого
 арбітражного суду України              А.Осетинський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner